[:en]105 років від дня народження Степана Михайловича Мартиніва (22.02.1910-6.04.1996)[:uk]105 років від дня народження Степана Михайловича Мартиніва[:]

633
[:uk]Мартинів Степан МихайловичМартинів Степан Михайлович (22.02.1910-6.04.1996) – визнаний клініцист патології кровотворної, серцево-судинної і травної систем, діагност онкологічної цистодіагностики.

Професор, завідувач кафедр пропедевтичної терапії педіатричного і стоматологічного факультетів (1953-54), факультетської терапії педіатричного, стоматологічного і санітарно-гігієнічного факультетів Львівського медичного інституту (1954-85).

Засновник Львівської наукової школи гематологів та клінічних імунологів. Автор близько 140 наукових та навчально-методичних праць. Підготував 38 кандидатів, 7 докторів наук.

 Основними напрямами наукових досліджень були проблеми гематології, трансфузіології, клінічної імунології; патологія кровотворної, серцево-судинної та травної систем; цитодіагностика онкологічних захворювань. Широко відомий своїми фундаментальними публікаціями з проблем гематології, трансфузіології і клінічної імунології.

Досвідчений педагог навчання студентів предмету внутрішніх хвороб, вчитель вишколу медичних кадрів і науковців. Наставник студентства, молодих вчених і початкових викладачів та колег. Плекав наступне покоління медиків і вчених на благо здоров’я народу.

Проф. С. М. Мартинів успадкував кращі традиції своїх попередників і вчителів з числа професорів медичного факультету Львівського університету, серед них: Рудольф Вайґль, Станіслав Толлочко, Станіслав Нємчицький, Яків Парнас, Вацлав Морачевський, Юзеф Марковський, Владислав Шимонович, Адольф Бек, Вітольд Новіцький, Наполеон Гонсьоровський, Володимир Сєрадський, Маріян Франке, Антоній Цешинський, Вітольд Зембіцький.

Дослідженню наукового доробку та медичної діяльності С. М. Мартинова присвятили свої роботи проф. В. Чоп’як, проф. С. Кухта, проф. А. Магльований, доц. В. Гриновець та інші науковці.

61(09)

Л 56

80-річчя професора Степана Мартиніва // Лікарський збірник : Нова серія. Т. I / ред. кол. : Я. Ганіткевич [та ін.]; Наук. т-во ім. Шевченка у Львові, Лікар. комісія. – Львів, 1991. – С. 112-113.

61(091)

Г 192

Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах та іменах / Ярослав Ганіткевич. – Львів, 2004. – 364 с. – Зі змісту : [Степан Мартинів]. – С. 181, 281.

61(062)

Г 748

Гоцко-Ней Л.-І. Українське лікарське товариство у Львові 1910-1939 – 1990-2010: до 100-річчя Українського лікарського товариства у Львові / Любов-Ірина Гоцко-Ней. – Львів : Афіша, 2010. – 271 с. : фот. – (Нова медична бібліотека ; вип. 11). – Зі змісту: [Степан Мартинів]. – С. 79, 139, 145-146.

Кухта С. Професор Степан Михайлович Мартинів (1910-1996) : Світоч клініки і науки професор [Електронний ресурс] / Степан Кухта // Українське лікарське товариство у Львові : офіційний сайт товариства. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.ult.lviv.ua/index.php?newsid=934. – Назва з екрану. – Дата звернення: 15.02.2015.

61(092)

Л 869

Луцик Д. П. Шістдесят років для народного здоров’я: спогади лікаря / Д. П. Луцик. – Львів : Наутілус, 2003. – С. 120.

Магльований А. В. До 100-річчя від дня народження професорa Мартинoвa Степанa Михайловича / А. В. Магльований, В. С. Гриновець // Acta Medica Leopoliensia/Львівський медичний часопис. – 2010. – Том XV, № 1. – С. 100-102.

61(092)

М 292

Мартинів Степан Михайлович – видатний український науковець, педагог, клініцист / А. В. Магльований [та ін.] ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів : Кварт, 2010. – 158 с. : фот., табл. – (Відомі професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького).

61(09)

П 887

Пундій П. Українські лікарі : біобібліогр. довідник. Кн. 1. Естафета поколінь національного відродження / Павло Пундій ; гол. ред. Я. Ганіткевич ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка у Львові, Лікар. комісія, Укр. лікар. т-во Півн. Америки. – Львів ; Чикаго, 1994. – 327 с. – Зі змісту : [Степан Мартинів]. – С. 141-142.

Фрайфельд Е. Є у Львові Мартинів… / Е. Фрайфельд // Медичні кадри. – 1990. – № 5.

61(092)

З-621

Чоп’як В. Мартинів Степан Михайлович / В. Чоп’як // Зіменковський Б. С. Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784-2006 / Б. С. Зіменковський, М. Р. Гжегоцький, О. Д. Луцик. – Львів : Наутілус, 2006. – 416 с. : фот. – Режим доступу до електронної версії документа: http://meduniv.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=726%3Aa408&catid=42%3Aprofbook-info&lang=uk

Чума В. Пам’яті професора Степана Мартиніва / В. Чума // Народне здоров’я. – 1996. – № 6. – С. 4.

Чума В. Педагогічні засади професора Степана Мартиніва (з нагоди 100-ліття від дня народження) / В. Чума // Народне здоров’я. – 2010. – № 2. – С. 4-5.

Чума В. Повтори себе в учнях / В. Чума // Медичні кадри. – 1985. – № 7.[:]

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.