23 квітня відзначаємо Всеукраїнський день психолога

354

Щороку 23 квітня в Україні святкують своє професійне свято психологи. Всеукраїнський день психолога почали відзначати з 2004 року.

Психологія – наука молода, але вона стрімко розвивається і стає щораз популярнішою. Найбільших висот психологічна галузь досягла в США, Великобританії, Франції, Німеччині, Австрії, Швейцарії. Сьогодні в Україні психологи є вимогою часу.
Вони працюють в освітніх, медичних, науково-дослідних закладах, не можуть обійтись без психологів соціальні служби, правоохоронні органи, служби з подолання наслідків надзвичайних ситуацій. Широко застосовуються психологічні знання у сфері реклами та спорту, у засобах масової інформації. Існують різні види психологів: біопсихологи, клінічні психологи, освітні психологи, психологи в інженерії, психологи довкілля, криміналістичні психологи, військові психологи, соціальні психологи та ін.

Психолог – це фахівець, який опікується здоров’ям людини, а тому мусить весь час вчитись, знайомитись з новими методиками  та дослідженнями у своїй професії. То  ж пропонуємо вашій увазі перелік української та іноземної фахової періодики, яка допоможе поглибити знання та дізнатись про сучасні здобутки в галузі.

Назва виданняАрхів журналу у відкритому доступіСайтРеферується та індексується в базах даних
Journal of Psychology Research (Вісник Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Серія Психологія)2008-2017http://www.psyresearch.dp.uaIndex Copernicus, РИНЦ, lrichsweb, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка2010-2018http://www.appsychology.org.uaGoogle Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Одеського національного університету. Психологія2002-2018http://psysocwork.onu.edu.ua/Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Google Академія
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Психологія»2016-2018http://journals.hnpu.edu.uaUlrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, Index Copernicus, Open Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, BASE (Bielefeld Academic search Engine), Google Scholar, Polska Bibliografia Naukowa,ERIH PLUS, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Харківського національного університету Серія: Психологія Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна2011-2018https://periodicals.karazin.uaGoogle Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України2013-2018http://www.irbis-nbuv.gov.ua/Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus, CEJSH

 

Збірник наукових праць: психологія ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»2014-2018http://journals.pu.if.ua/Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Психологія: реальність і перспектива» Рівненський державний гуманітарний університет2013-2017Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Медична психологія Медицинская психология Харківська медична академія післядипломної освіти, Харківське медичне товариство2006-2018http://www.mps.kh.ua/Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (Серія психологічна)2009-2018http://www2.lvduvs.edu.ua/Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Психологічні науки2012-2018Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки2013-2019http://www.pj.kherson.ua/Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки2012-2018
(НПУ)
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми сучасної психології Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, ВНЗ «Запорізький національний університет»2012-2018

(НПУ)

Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Психологічні науки: проблеми і здобутки ПВНЗ «Київський міжнародний університет», Інститут соціальної та політичної психології НАПН України2011-2017https://kymu.edu.ua/Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Психологія і особистість Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України2012-2018http://psychpersonality.inf.ua/Google Scholar, Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Bible, Index Copernicus, Open Academic Journals Index (OAJI), Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Психологія і суспільство Тернопільський національний економічний університет2000-2018https://psm2000.ucoz.ua/Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Психологія особистості Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника2010-2018http://ps.pu.if.ua/Index Copernicus International, Сitefactor, ASI (Advanced Science Index), Researchbib (Academic resource index), Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Теоретичні і прикладні проблеми психології Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля2013-2019http://tpppjournal.com.ua/Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus International
Теорія і практика сучасної психології Класичний приватний університет2010-2018http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/Index Copernicus International, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Український психологічний журнал Київський національний університет імені Тараса Шевченка2016-2018http://upj.com.ua/Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus
Психологічні перспективи Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України2011-2018http://psychoprospects. eenu.edu.ua/Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus, DRJI, Scientific Journal Impact Factor, OAJI та ін.

Іноземні журнали

Назва
журналу
Архів журналу у відкритому доступіСайтДе індексується
Archives of Psychology2017-2019archivesofpsychology.orgCrossref, Google Scholar, PubMed
Journal of Psychological Abnormalities
 
2012-2017https://www.omicsonline.org 
SOJ Psychology
 
2014-2018https://symbiosison linepublishing.comGoogle Scholar, Crossref
Journal of Psychology & Psychotherapy

 

2011-2018https://www.longdom.org /psychology-psychotherapy.htmlIndex Copernicus
Psychology2010-2019https://www.scirp.org/ journal/psych

 

Web of Science (Clarivate Analytics), PubMed, Google Scholar та ін.
The Open Psychology Journal2008-2019https://openpsycholo gyjournal.com/Scopus,TOC Premier, Google Scholar, PsycINFO, Index Copernicus та ін.
International Journal of Psychological Research2008-2018https://revistas.usb.edu. co/index.php/IJPR/indexWeb of Science, Scopus, Google Scholar, PsycINFO та ін.