Бюлетень авторефератів дисертацій. 2012. №7

14.01.01  АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

Антонюк М. І.

Особливості клініки, діагностики та лікування цервікальних інтраепітеліальних неоплазій шийки матки, ускладнених цервіцитами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Мар’яна Іванівна Антонюк ;  Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К. , 2012. – 18 с.

Бичкова Є. О.

Оптимізація діагностики і тактики ведення вагітних з різними клініко-патогенетичними варіантами гестаційного діабету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Єлізавета Олександрівна Бичкова ; ДУ “Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Нац. акад. мед. наук України”. – К., 2012. – 18 с.

Лук’янчук О. В.

Рання діагностика і профілактика спадкових форм пухлин яєчників  : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Олег Валерійович Лук’янчук ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2012. – 20 с.

Казак А. В.

Оптимізація алгоритму обстеження та лікування жінок репродуктивного віку з синдромом хронічного тазового болю  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01. “Акушерство та гінекологія” / Олег Валерійович Казак ;  Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2012. – 19 с.

Куценко А. В.

Клініко-патогенетичні особливості перебігу вагітності та пологів і корекція ускладнень у жінок із метаболічним синдромом  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Андрій Вікторович Куценко ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К. , 2012. – 20 с.

Мертіл Б. Б. Ф.

Прогнозування та профілактика прееклампсії у вагітних з генетично обумовленими формами тромбофілії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Бешір Бен Фержані Мертіл ;  Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк , 2012. – 23 с.

Полякова Є. А.

Оптимізація діагностики та ведення ановуляторного безпліддя у жінок з різними варіантами носійства поліморфних алелів генів ферментів детоксикації : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Євгенія Анатоліївна Полякова ;  Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2012. – 20 с.

Рубан Г. О.

Прогнозування і профілактика перинатальної патології у пацієнток із синдромом втрати плода : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Ганна Олександрівна Рубан ; Нац. мед. акад. післядиплом. осв. ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – К., 2012. – 18 с.

 

Тріско К. Г.

Профілактика непланованої вагітності у жінок з хронічною патологією печінки і жовчовивідних шляхів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Кристина Геннадіївна Тріско ;  Нац. мед. акад. післядиплом. осв. ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – К., 2012. – 16 с.

 

14.01.02 ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

Орлова В. Д.

Вплив тютюнопаління на формування субклінічної системної запальної реакції при хронічній серцевій і легеневій недостатності [Текст] : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Вікторія Дмитрівна Орлова ; Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Сімферополь, 2012. – 19 с.

 

14.01.03 ХІРУРГІЯ

Андрєєв Г. І.

Хірургічна тактика і лікування тонкокишкових нориць (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Герман Ігорович Андрєєв ;  Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2012. – 20 с.

 

Балабуєва В. В.

Оптимізація діагностики і лікування хворих похилого та старечого віку на гострий панкреатит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Вікторія Володимирівна Балабуєва ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2012. – 20 с.

 

Борсенко М. І.

Діагностика та хірургічне лікування синдромів обкрадання головного мозку при хронічній ішемії верхніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Мар’яна Іванівна Борсенко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Л., 2012. – 17 с.

 

Васильєв А. В.

Обгрунтування використання лапароскопічної протезуючої інтраабдомінальної пластики пахвинних гриж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Артем Володимирович Васильєв ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2012. – 16 с.

 

Гюльмамедов В. А.

Обгрунтування диференційованого підходу до вибору способу хірургічного лікування геморою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Валентин Артурович Гюльмамедов ; Ін-т невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України. – Донецьк, 2012. – 23 с.

 

Допіряк О. В.

Відкрита торакальна та абдомінальна травма з множинними, поєднаними та ізольованими пошкодженнями серця [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Олександр Володимирович Допіряк ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України, Київ. – К. : [б. и.], 2012. – 20 с.

 

Зінич О. Л.

Оптимізація хірургічного та комплексного лікування ускладненого синдрому діабетичної стопи в залежності від його форм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Олена Леонідівна Зінич ; Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

 

Керничний В. В.

Діагностика і профілактика ішемічних розладів у товстокишковому трансплантаті при черевно-анальних резекціях прямої кишки (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Віталій Володимирович Керничний ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2012. – 20 с.

 

Кононенко Д. О.

Хірургічне лікування гостроускладнених дуоденальних виразок з корекцією трофічних і гемокоагуляційних порушень слизової шлунка і дванадцятипалої кишки (експериментально-клінічне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Дмитро Олександрович Кононенко ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2012. – 24 с.

 

Міхальчевський В. П.

Хірургічне лікування хворих на грижі стравохідного отвору діафрагми із застосуванням лапароскопічних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Валентин Петрович Міхальчевський ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України. – К., 2012. – 20 с.

 

Пінчук В. Д.

Профілактика та лікування ускладнень при естетичній збільшувальній мамопластиці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Василь Дмитрович Пінчук ;  Нац. мед. акад. післядиплом. осв. ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – К., 2012. – 35 с.

 

Пуляєва І. С.

Діагностика та лікування тромбозів глибоких вен нижніх кінцівок у онкологічних хворих з урахуванням прогностичної оцінки їх розвитку : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / І. С. Пуляєва ; МОЗ України, Харків. нац. мед. ун-т. – Х. : [б. и.], 2012. – 20 с.

 

Строганов П. В.

Клініка, діагностика та лікування гострої хірургічної патології органів живота у ВІЛ-позитивних та ВІЛ-негативних хворих на туберкульоз : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Павло Вячеславович  Строганов ; Нац. мед. акад. післядиплом. осв. ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – К., 2012. – 20 с

 

Шапринський В. В.

Комплексне лікування хворих на варикозну хворобу вен нижніх кінцівок з використанням ендовенозної лазерної коагуляції : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Василь Володимирович Шапринський ;  Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2012. – 22 с.

 

14.01.04 СЕРЦЕВОСУДИННА ХІРУРГІЯ

Костромін Г. О.

Хірургічне лікування хворих на аневризму черевного відділу аорти у поєднанні з ішемічною хворобою серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 “Серцево-судинна хірургія” / Григорій Олександрович Костромін ; Держ. установа “Нац. ін-т серцево-судин. хірургії ім. М. М. Амосова”. – К., 2012. – 18 с.

 

14.01.05 НЕЙРОХІРУРГІЯ

 

Білошицький В.В.

Генна терапія при черепно-мозковій травмі (експериментальне дослідження) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / Вадим Васильович Білошицький ; Нац. акад. мед. наук України , ДУ “Інститут нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова НАМН України”. – К., 2012. – 40 с.

 

Бобков В. О.

Дифузне аксональне пошкодження головного мозку у хворих різних вікових груп [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / Віктор Олександрович Бобков ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України. – К., 2012. – 21 с.

 

Зозуля Ю. А.

Хірургічне лікування спастичної кисті : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / Юрій Анатолійович Зозуля ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України. – К., 2012. – 20 с.

 

Сірко А. Г.

Внутрішньочерепна гіпертензія при тяжкій черепно-мозковій травмі (діагностика, прогнозування, хірургічна корекція) : автореф. на здобуття наук. ступеню д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / Андрій Григорович Сірко ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України. – К., 2012. – 35 с.

 

Ямінський Ю. Я.

Відновне хірургічне лікування хворих з наслідками травматичного ушкодження спинного мозку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / Юрій Ярославович Ямінський ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України. – К., 2012. – 39 с.

 

14.01.07 ОНКОЛОГІЯ

 

Бондар О. В.

Паліативна хірургія метастатичного раку молочної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / Олександр Вадимович Бондар ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2012. – 20 с.

 

Іщенко Р. В.

Профілактика та лікування метастатичного ураження печінки при колоректальному раку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / Роман Вікторович Іщенко ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2012. – 36 с.

 

Помінчук Д. В.

Роль епідермального фактора росту та маркера апоптозу пухлини в індивідуалізації лікування хворих на ранній рак молочної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / Денис Володимирович Помінчук ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2012. – 20 с.

 

Сидюк А. В.

Внутрішньоартеріальна хіміотерапія в комбінованому лікуванні раку шлунка (клінічне та експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / Андрій Володимирович Сидюк ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2012. – 36 с.

 

Ярема Р. Р.

Інтраопераційна гіпертермічна внутрішньочеревна хіміоперфузія в лікуванні хворих на рак шлунка з карциноматозом очеревини [Текст] : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / Роман Романович. Ярема ; Нац. акад. наук України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. – К., 2012. – 20 с.

 

Яриніч К. В.

Комбіноване лікування асцитної форми раку яєчників III-IV стадії [Текст] : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / Костянтин Володимирович. Яриніч ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2012. – 20 с.

 

14.01.09 ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ

Димо С. М.

Оптимізація лікувально-діагностичного процесу при дивертикулі Меккеля та його ускладненнях у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / Сергій Миколайович Димо ; Ін-т невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України. – Донецьк, 2012. – 24 с.

 

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

Величко В. І.

Комплексна етапна система нагляду, профілактики, диференційованої терапії дітей з надмірною масою тіла та ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Валентина Іванівна Величко ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2012. – 36 с.

 

Москалюк О. М.

Критерії діагностики диспластикозалежного торакодіафрагмального синдрому у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Оксана Миколаївна Москалюк ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2012. – 20 с.

 

Слива В. В.

Дисбіотичні аспекти імунних порушень у дітей раннього віку з обструктивними бронхітами та оптимізація лікувальних заходів : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Вікторія Віталіївна Слива ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. – Тернопіль, 2012. – 20 с.

 

Шлімкевич І. В.

Структурно-функціональні механізми адаптації у дітей з різними варіантами артеріальної гіпертензії : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Інна Василівна Шлімкевич ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. – Тернопіль : [б. и.], 2012. – 20 с.

 

Федоренко О. В.

Корекція гіпоксично-ішемічних порушень при гострому інфекційному міокардиті у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Оксана Віталіївна Федоренко ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2012. – 19 с.

 

14.01.11 КАРДІОЛОГІЯ

Івчина Н. А.

Ефективність та переносимість омега-3 поліненасичених жирних кислот у лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця після стентування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Надія Анатоліївна Івчина ; Дніпропетровська мед. акад. МОЗ України, Ін-т гастроентерології НАМН України. – Дніпропетровськ , 2012. – 20 с.

 

Мазур Ю. В.

Серцево-судинне ремоделювання та когнітивні порушення у пацієнтів з гіпертонічною хворобою, їх взаємозв’язок та динаміка під впливом комплексної медикаментозної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Юлія Вікторівна Мазур ; Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Сімферополь, 2012. – 21 с.

 

Потаскалова В. С.

Клініко-патофізіологічні особливості есенціальної артеріальної гіпертензії у чоловіків за умов впливу електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Вікторія Сергіївна Потаскалова ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2012. – 15 с.

 

Приходько Н. П.

Роль клініко-анамнестичних, запальних факторів в прогнозуванні перебігу ішемічної хвороби серця [Текст] : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Наталія Петрівна Приходько ; Дніпропетровська мед. акад. МОЗ України, Ін-т гастроентерології НАМН України. – Дніпропетровськ, 2012. – 20 с.

 

Садовий В. І.

Структурно-функціональний стан серця та рівні кардіотропних ростових факторів у ранньому постінфарктному періоді : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Валерій Іванович Садовий ; Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Сімферополь , 2012. – 19 с.

 

Яновська, К. О.

Особливості ендокринної активності адипозної тканини та вазорегулюючої функції ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу з метаболічним синдромом : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Катерина Олександрівна Яновська ; Ін-т кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска. – К., 2012. – 18 с.

 

14.01.12 РЕВМАТОЛОГІЯ

Рекалов Д. Г.

Розробка критеріїв ранньої діагностики, прогнозування перебігу, обгрунтування індивідуальних програм лікування, які модифікують перебіг ревматоїдного артриту [Текст] : автореф. на здобуття наук. ступеню д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.12 “Ревматологія” / Дмитро Геннадійович Рекалов ; Ін-т кардіології ім. М.Д.Стражеско. – К., 2012. – 35 с.

 

14.01.15 НЕРВОВІ ХВОРОБИ

Соковнин И. Ю.

Роль патологических деформаций каротидных и позвоночных артерий в патогенезе нарушений мозгового кровообращения при сочетанной патологии магистральных артерий головы (клинико-инструментальное исследование) : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Нервные болезни” / Игорь Юрьевич Соковнин ; Ин-т повыш. квалиф. Федерального медико-биолог. агенства России. – М., 2012. – 27 с.

 

Шилова Т. Ю.

Диагностика и медикаментозная коррекция офтальмологических нарушений у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией : автореф. дис. на соиск. учен. степени д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Нервные болезни”; 14.01.07 “Глазные болезни” / Татьяна Юрьевна.  Шилова ; Ин-т повыш. квалиф. Федерального медико-биолог. агенства России. – М., 2012. – 46 с.

 

14.01.16 ПСИХІАТРІЯ

Жабенко О. Ю.

Психічні та психосоматичні розлади при психоендокринному та метаболічному синдромах (диференційна діагностика та принципи лікування) : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / Олена Юріївна Жабенко ; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. – К., 2012. – 20 с.

 

Лазебник І. В.

Тривожні розлади у пацієнтів з метаболічним синдромом Х (клініко-психопатологічні, патопсихологічні та лікувальні аспекти) : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / Ігор Васильович Лазебник ; Укр. н.-д. ін-т соц. і суд. психіатрії та наркології. – К., 2012. – 18 с.

 

Насінник О. А.

Психіатрична допомога в примусовому порядку (критерії надання, клініка, терапія) : автореф. на здобуття наук. ступеню д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / Олег Андрійович Насінник ; Укр. н.-д. ін-т соц. і суд. психіатрії та наркології. – К., 2012. – 32 с.

 

Орловська Я. В.

Непсихотичні психічні розлади, що поєднуються із вживанням алкоголю особами молодого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / Яся Володимирівна Орловська ; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. – К., 2012. – 16 с.

 

Очколяс В. І.

Непсихотичні психічні розлади у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози (клініка, діагностика, психотерапія) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / Віктор Іванович Очколяс ; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. – К., 2012. – 19 с.

 

Плотнікова О. В.

Клініко-психопатологічної особливості хворих на шизофренію на тлі антипсихотичної терапії в умовах сучасного патоморфозу : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / Олена Вікторівна Плотнікова ; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. – К., 2012. – 20 с.

 

Полшкова С. Г.

Аутоагресія : психосоматичні механізми та відносини у осіб небезпечних видів професій (діагностика, клініка, лікування) : автореф. на здобуття наук. ступеню д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / Світлана Геннадіївна Полшкова ; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. – К., 2012. – 25 с.

 

14.01.17 НАРКОЛОГІЯ

 

Вієвський А. М.

Психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин у дітей і підлітків (клінічна феноменологія, профілактика та корекція) : автореф. на здобуття наук. ступеню д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.17 “Наркологія” / Анатолій Миколайович Вієвський ; Укр. н.-д. ін-т соц. і суд. психіатрії і наркології”. – К., 2012. – 40 с.

 

Гапонов К. Д.

Комплексне лікування хворих на алкогольну залежність в умовах її сучасного патоморфозу : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.17 “Наркологія” / Костянтин Дмитрович Гапонов ; Укр. н.-д. ін-т соц. і суд. психіатрії та наркології. – К., 2012. – 24 с.

 

14.01.18 ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

Шилова Т. Ю.

Диагностика и медикаментозная коррекция офтальмологических нарушений у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией : автореф. дис. на соиск. учен. степени д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Нервные болезни”; 14.01.07 “Глазные болезни” / Татьяна Юрьевна Шилова ; Ин-т повыш. квалиф. Федерального медико-биолог. агенства России. – М., 2012. – 46 с.

 

14.01.19 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

Маляренко Т. В.

Лікування хворих на сезонний алергічний риніт із застосуванням фітопрепарату та топічного кортикостероїду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / Тетяна Володимирівна Маляренко ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка НАМН України. – К., 2012. – 20 с.

 

Савчук Л. В.

Електроадгезія в закритті глотково-стравохідного співвустя у хворих на рак гортані : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / Леонід Васильович Савчук ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка НАМН України. – К., 2012. – 20 с.

 

14.01.20 ШКІРНІ ТА ВЕНЕРИЧНІ ХВОРОБИ

Прокоф’єва Н. Б.

Оптимізація лікування хворих на кропив’янку з урахуванням особливостей патогенезу та тяжкості перебігу дерматозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 “Шкірні та венеричні хвороби” / Ніна Борисівна Прокоф’єва ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2012. – 20 с.

 

14.01.21 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

Барков О. О.

Сколіоз у дорослих (діагностика та принципи хірургічного лікування) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Олександр Олександрович Барков ; Держ. установа “Ін-т патології хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук України”. – Х. , 2012. – 20 с.

 

Носівець Д. С.

Порівняльні характеристики способів лікування переломів дистального метаепіфізу плечової кістки : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Дмитро Сергійович Носівець ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2012. – 20 с.

 

Олійник О. Б.

Структурно-функціональні зміни кісткової тканини у жінок різного віку з патологією щитоподібної залози, що супроводжується тиреотоксикозом (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Олександр Борисович Олійник ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2012. – 24 с.

 

Федотова І. Ф.

Рання діагностика та прогнозування тяжкості перебігу поперекового спінального стенозу : автореф. на здобуття наук. ступеню д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Інга Фридонівна Федотова ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України. – Х., 2012. – 36 с.

 

Шимон М. В.

Консервативне лікування гриж міжхребцевих дисків при остеохондрозі хребта з використанням препаратів інгібіторів фактора некрозу пухлин альфа (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Михайло Васильович Шимон ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України. – Х., 2012. – 20 с.

 

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

Абудан А.

Комплексне лікування та реабілітація пацієнтів із зубо-щелепними аномаліями і ранньою втратою молочних зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Ахмад Абудан ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2012. – 20 с.

 

Антоненко М. Ю.

Наукове обгрунтування сучасної стратегії профілактики захворювань пародонта в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Марина Юріївна Антоненко ; Укр. мед. стомат. акад. . – Полтава, 2012. – 41 с.

 

Гнідь Р. М.

Особливості клінічного перебігу, лікування та профілактика захворювань пародонту в осіб, які проживають у регіоні, забрудненому сіркою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Роман Михайлович Гнідь ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Л., 2012. – 17 с.

 

Григоров С. М.

Патогенетичні механізми, діагностика та профілактика ускладненого перебігу пошкоджень лицевого черепа : автореф. на здобуття наук. ступеню д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Сергій Миколайович Григоров ; Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 2012. – 38 с.

 

Дем’яненко С. О.

Патогенетичні принципи профілактики і лікування стоматитів при гепатобіліарній патології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Світлана Олександрівна Дем’яненко ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2012. – 35 с.

 

Ірза О. Л.

Особливості ортопедичного лікування хворих з дефектами зубних рядів незнімних конструкціями з опорою на імплантати : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Оксана Леонтіївна Ірза ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2012. – 19 с.

 

Якименко Д. О.

Особливості профілактики і лікування протезних стоматитів у хворих з метаболічним синдромом : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Дмитро Олегович Якименко ; Держ. установа “Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України”. – Одеса, 2012. – 20 с.

 

14.01.23 ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ТА ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

 

Вороньжев І. О.

Променева діагностика змін органів грудної клітки у новонароджених та дітей раннього віку з гіпоксично-ішемічними та травматичними ураженнями центральної нервової системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика та променева терапія” / Ігор Олександрович Вороньжев ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2012. – 36 с.

 

14.01.26 ФТИЗІАТРІЯ

 

Загаба Л. М.

Активність туберкульозного процесу за гістологічними та бактеріологічними даними у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень після хірургічного лікування [Текст] : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 “Фтизіатрія” / Людмила Михайлівна Загаба ; Держ. установа “Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України”. – К., 2012. – 19 с.

 

14.01.30 АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ

 

Богун Ю. В.

Оптимізація комбінованої анестезії при оперативних втручаннях з приводу оклюзійного ураження магістральних судин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / Юрій Володимирович Богун ; Нац. мед. акад. післядиплом. осв. ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – К., 2012. – 16 с.

 

Козлова Т. В.

Оптимізація інфузійної терапії при обширних резекціях печінки (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / Тетяна Владиславівна Козлова ; Дніпропетровська мед. акад. МОЗ України. – Дніпропетровськ, 2012. – 24 с.

 

Потапов О. Л.

Системна запальна реакція та можливі шляхи її комплексної корекції при операціях на органах черевної порожнини та зачеревного простору : автореф. на здобуття наук. ступеню д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / Олександр Леонідович Потапов ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2012. – 38 с.

 

14.01.31ГЕМАТОЛОГІЯ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЯ

 

Герасименко П. В.

Особливості інфузійно-трансфузійної терапії у хворих з анемічним синдромом при ендотоксикозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.31 “Гематологія та трансфузіологія” / Павло Володимирович Герасименко ; Ін-т гематол. та трансфузіол. АМН України. – К., 2011. – 16 с.

 

14.01.33 КУРОРТОЛОГІЯ ТА ФІЗІОТЕРАПІЯ

 

Малев О. В.

Диференційоване застосування магнітолазеротерапії в санаторно-курортному лікуванні хворих з дисциркуляторною енцефалопатією на тлі остеохондрозу хребта та артеріальної гіпертензії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація” / Олександр Володимирович Малев ; Укр НДІ мед. реабілітації та курортології МОЗ України. – Одеса, 2012. – 22 с.

 

Сидоренко І. О.

Застосування магнітолазеротерапії та ампліпульс-електросну у комплексному відновлювальному лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу з метаболічним синдромом на госпітальному та поліклінічному етапах : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія” / Ірина Олександрівна Сидоренко ; Укр НДІ мед. реабілітації та курортології МОЗ України. – Одеса, 2012. – 24 с.

 

14.02.01 ГІГІЄНА

Андрущенко Т. А.

Клінічні та молекулярно-генетичні особливості розвитку хвороб системи кровообігу (артеріальної гіпертензії та ішемічної хвороби серця) у шахтарів вугільних шахт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.]14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Тетяна Анатоліївна Андрущенко ; Ін-т медицини праці НАМН України. – К., 2012. – 18 с.

 

Апихтін К. О.

Варіабельність серцевого ритму, як показник виробничо-обумовленої нервово-емоційної напруги [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Костянтин Олександрович Апихтін ; Держ. установа “Ін-т медицини праці НАМН України”. – К., 2012. – 19 с.

 

Новікова І. В.

Обгрунтування методичних підходів до діагностики вібраційної хвороби від дії локальної вібрації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Ірина Володимирівна Новікова ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2012. – 22 с.

 

Пересипкіна Т. В.

Гігієнічна оптимізація навчальної діяльності школярів під час статевого дозрівання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Тетяна Валентинівна Пересипкіна ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2012. – 20 с.

 

Петренко Н. Ф.

Наукове обгрунтування комбінованих методів знезараження питної води : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Наталія Федорівна Петренко ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва. – К., 2012. – 36 с.

 

Пишнов Г. Ю.

Психофізіологічні механізми формування хронічного стомлення при високій напруженості праці : автореф. на здобуття наук. ступеню д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Георгій Юрійович Пишнов ; Ін-т медицини праці НАМН України. – К., 2012. – 34 с.

 

Сердюк Є. А.

Гігієнічна оцінка електромагнітного випромінювання, що створюється радіотехнічними засобами системи спостереження за надводною обстановкою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Євген Андрійович Сердюк ; Ін-т медицини праці НАМН України. – К., 2012. – 20 с.

 

Цандур Н. В.

Гігієнічна оцінка ролі факторів довкілля у формуванні онкологічної патології шкіри та губи серед населення різних клімато-географічних регіонів України [Текст] : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Наталія Володимирівна Цандур ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2012. – 18 с.

 

Шевченко О. О.

Гігієнічне обгрунтування заходів з оздоровлення басейну ріки Сіверський Донець та охорони здоров’я населення Харківської області : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Олена Олександрівна Шевченко ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва. – К., 2012. – 20 с.

 

14.03.01 НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ

Онисько Р. М.

Морфологічні особливості гемомікроциркуляторного русла тонкої кишки в нормі та при експериментальному цукровому діабеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Роман Михайлович Онисько ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Л., 2012. – 18 с.

 

14.03.02 ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ

Рудяк О. М.

Морфофункціональна характеристика легень недоношених новонароджених дітей на фоні метаболічного синдрому матері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 “Патологічна анатомія” / Олександра Михайлівна Рудяк ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Л., 2012. – 20 с.

 

14.03.04 ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

Куровська В. О.

Патогенетичні критерії диференціації ролі NO-залежних механізмів в ішемічних і реперфузійних пошкодженнях головного мозку  : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / В. О. Куровська ; МОЗ України, Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці : [б. и.], 2012. – 19 с.

 

Шинкарюк, Василь Георгійович.

Залежність перебігу гострої ниркової недостатності від різного функціонального стану шишкоподібної залози [Текст] : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / В. Г. Шинкарюк ; МОЗ України, Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці : [б. и.], 2012. – 20 с.

 

14.03.08 ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ

 

Чернуський, В’ячеслав Григорович.

Характеристика клініко-імунологічних та інфекційних факторів при бронхіальній астмі у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.08 “Імунологія та алергологія” / В’ячеслав Григорович Чернуський ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2012. – 30 с.

14.03.09 ГІСТОЛОГІЯ, ЦИТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ

Барсуков О. М.

Гісто- і органогенез щелепно-лицьового апарату людини в ранньому періоді пренатального розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 “Гістологія, цитологія, ембріологія” / Олексій Миколайович Барсуков ; ДУ “Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського”. – Сімферополь, 2012. – 20 с.

 

14.03.11 МЕДИЧНА ТА БІОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА І КІБЕРНЕТИКА

Гасемі Т.

Технічні та технологічні аспекти оптимізації дистанційного навчання в медицині [Текст] : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. біол. наук : [спец.] 14.03.11 “Медична та біологічна інформатика і кібернетика” / Тахере Гасемі ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2012. – 20 с.

 

15.00.01 ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СПРАВИ

Зейдо Ф. М.

Клініко-фармацевтичні дослідження протефлазіду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків та організація фармацевтичної справи” / Фірас Мазен Зейдо ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Л., 2007. – 20 с.

 

Кабачний О. Г.

Формування науково-методичних підходів до лікарського забезпечення населення в умовах впровадження сімейної медицини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Олександр Геннадійович Кабачний ; Нац. мед. акад. післядиплом. осв. ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – К., 2012. – 24 с.

19.00.04 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Слободянюк П. М.

Інтегративна психотерапія в комплексному лікуванні чоловіків з алкогольною залежністю [Текст] : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / Павло Михайлович Слободянюк ; МОЗ України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х. : [б. и.], 2012. – 24 с.