Бюлетень авторефератів дисертацій. 2013. №1 (частина перша)

03.00.01 РАДІОБІОЛОГІЯ

Литвинець О. М.

Вторинна мітохондріальна дисфункція у дітей при хронічному надходженні радіоактивного цезію до організму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.01 “Радіобіологія” / Литвинець Оксана Михайлівна ; Держ. установа “Нац. наук. центр радіац. медицини Нац. акад. мед. наук України”. – К., 2012. – 24 с.

03.00.07 МІКРОБІОЛОГІЯ

Демків О. М.

Формальдегіддегідрогеназа рекомбінантних штамів Hansenula polymorpha: оптимізація синтезу, очистка та використання у біосенсорному та ензиматичному аналізі формальдегіду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 “Мікробіологія” / Демків Ольга Михайлівна ; Ін-т біол. клітини. – Львів, 2012. – 20 с.

03.00.16 ЕКОЛОГІЯ

Колінковський О. М.

Техногенна екологічна катастрофа, викликана фосфором: токсиколого-гігієнічна оцінка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.16 “Екологія” / Колінковський Олександр Миколайович ; Держ. установа “Ін-т гігієни та мед. екол. ім. О. М. Марзєєва НАМН України”. – К., 2012. – 20 с.

14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

Васильєва Л. Л.

Тактика ведення та ендохірургічне лікування доброякісних кістозних утворень яєчників у вагітних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Васильєва Людмила Леонідівна ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2012. – 24 с.

Капустник Н. В.

Клініко-патогенетичні аспекти запальних захворювань придатків матки і оптимізація їх лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Капустник Наталія Володимирівна ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2012. – 19 с.

Лапко П. В.

Оптимізація тактики ведення вагітності та пологів на тлі анемії у поєднанні з гіпотиреозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” /Лапко Патріція Володимирівна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2012. – 20 с.

Мякота Н. А.

Перебіг вагітності та особливості системи гемостазу у жінок, радіаційно опромінених внутрішньоутробно : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Мякота Наталія Альбертівна; Держ. установа “Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Нац. акад. мед. наук України”. – К., 2012. – 16 с.

Половинка В. О.

Роль ранньої діагностики гемодинамічних порушень в ґенезі перинатальних ускладнень за умов загрози невиношування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Половинка Владислав Олександрович ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2011. – 18 с.

Славітич С. Р.

Диференційована акушерська тактика при 41-тижневому терміні вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Славітич Світлана Романівна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2012. – 18 с.

Шаповал О. С.

Патогенетичне обґрунтування індивідуалізованого вибору лікувальної тактики при патології ендометрія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Шаповал Ольга Сергіївна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2011. – 19 с.

14.01.02 ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

Леонт’єва З. Р.

Клінічні та патогенетичні особливості вторинного синдрому Рейно і їх медикаментозна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Леонт’єва Зоряна Романівна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2012. – 20 с.

Федець А. Б.

Остеопороз, поєднаний з віддаленими ускладненнями резекції шлунка з приводу виразкової хвороби: причини виникнення, особливості патогенезу, принципи лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Федець Ангела Богданівна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2012. – 20 с.

14.01.03 ХІРУРГІЯ

Діброва Ю. А.

Обгрунтування органо- та пілорозберігаючих оперативних втручань в хірургічному лікуванні виразок шлунка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 14.01.03 “Хірургія” / Діброва Юрій Андрійович ; Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т  хірургії та трансплантології  ім. О. О. Шалімова. – К., 2011. – 36 с.

Єрьомін Ю. В.

Діагностика та комплексна патогенетична терапія дисплазії сполучної тканини у хірургічному лікуванні хворих на післяопераційні вентральні грижі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Єрьомін Юрій Вікторович ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2012. – 19 с.

Згонник А. Ю.

Лапароскопічна езофагокардіоміотомія в лікуванні ахалазії кардії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Згонник Андрій Юрійович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ “Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова”. – К., 2012. – 20 с.

Кравцов О. В.

Удосконалення хірургічного лікування глибоких опіків в області суглобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Кравцов Олексій Віталійович ; Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 2012. – 20 с.

Мустафа М. А.

Особливості передопераційного прогнозування і хірургічного лікування геронтологічної групи хворих з паховою грижею : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Мустафа Мохамед Ахмед ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2012. – 18 с.

Назаренко О. Ю.

Симптоматична лазерна ендоскопічна реканалізація у хворих з неоперабельними злоякісними пухлинами стравоходу  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Назаренко Олександр Юрійович ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. – К., 2011. – 20 с.

Нечай В. С.

Шляхи покращення результатів хірургічного лікування хворих на хронічний геморой III – IV стадії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Нечай Владислав Степанович; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2012. – 20 с.

Нор Н. М.

Ранні хірургічні втручання та їх ефективність при лікуванні хворих з термічною травмою кисті [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Нор Надія Миколіївна ; Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України. – Дніпропетровськ, 2012. – 20 с.

Пасічний Д. А.

Хірургічне лікування ран кінцівок, що тривало не загоюються, шляхом застосування екзодермотензії і кріовпливу (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Пасічний Дмитро Альфредович ; Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 2012. – 19 с.

Рамалданов С. К.

Хірургічне лікування післяопераційних вентральних гриж у хворих з високим ризиком розвитку синдрому підвищеного інтраабдомінального тиску : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Рамалданов Сулейман Кафарович ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2012. – 20 с.

Романюк Т. В.

Трофічні виразки венозного генезу – тактика хірургічного лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Романюк Тарас Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. “Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України”. – Тернопіль, 2012. – 20 с.

Рудик Д. В.

Мініінвазивна корекція ускладнень синдрому портальної гіпертензії у хворих на цироз печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Рудик Діана Віталіївна; Нац. мед. ун-т ім. О. О Богомольця. – К., 2012. – 20 с.

Саволюк С. І.

Обгрунтування лікувальної тактики у хворих на обтураційну жовтяницю непухлинної етіології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Саволюк Сергій Іванович; Нац. мед. акад. післядиплом. осв. ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – К., 2012. – 38 с.

Сидоренко Ю. О.

Діагностика та хірургічне лікування патології щитоподібної залози шийно-медіастинальної локалізації, ускладненої компресійним синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Сидоренко Юрій Олексійович; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2012. – 16 с.

Цюра Ю. П.

Прецизійна панкреатикоєюностомія в профілактиці панкреатичної нориці при панкреатодуоденальній резекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Цюра Юрій Петрович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ “Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова”. – К., 2012. – 16 с.

Юрків О. Є.

Оптимізація хірургічного лікування аденоматозних поліпів прямої кишки великих розмірів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Юрків Олег Євгенович ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2012. – 19 с.

Яриновська О. В.

Особливості комплексного хірургічного лікування хворих на післяопераційні вентральні грижі поєднані зі спайковою хворобою (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Яриновська Олена Володимирівна ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2012. – 19 с.

14.01.07 ОНКОЛОГІЯ

Бучинська Л. Г.

Ендометріоїдний рак : таксономія генетичних змін пухлинних клітин та їх роль у визначенні потенціалу злоякісності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / Бучинська Любов Георгіївна ; Ін-т експерим. патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. – К., 2012. – 36 с.

Калюта О. М.

Тактика лікування хворих на рак молочної залози з урахуванням ураження кісткового мозку злоякісними клітинами : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / Калюта Олег Михайлович; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. – К., 2012. – 18 с.

Ладур А. І.

Поліорганна функціонально-зберігаюча і реконструктивно-відновна хірургія колоректального раку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / Ладур Андрій Ігорович ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2012. – 36 с.

Хоменко А. В.

Двохетапна селективна внутрішньо артеріальна поліхіміотерапія в комплексному лікуванні місцево-розповсюдженого раку молочної залози : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / Хоменко Анатолій Васильович ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2012. – 20 с.

14.01.09 ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ

Богач Ю. Г.

Хірургічне лікування крипторхізму у дітей з гіпоплазованою калиткою (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / Богач Юрій Григорійович ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2012. – 20 с.

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

Борисюк О. П.

Клініко-патогенетичні особливості, діагностика і профілактика бронхолегеневої дисплазії у глибоконедоношених немовлят : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Борисюк Олена Петрівна; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2012. – 20 с.

Горінець І. Б.

Сучасні підходи до діагностики і профілактики внутрішньошлуночкових крововиливів у глибоконедоношених новонароджених : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Горінець Ірина Богданівна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2012. – 20 с.

Кеч Н. Р.

Клініко-генетичні аспекти прогнозування, перебігу та профілактики екопатології у дітей Західного регіону України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Кеч Наталія Романівна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2012. – 36 с.

Пакулова-Троцька Ю. В.

Особливості нутритивного статусу дітей раннього віку з дитячим церебральним паралічем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Пакулова-Троцька Юлія В’ячеславівна; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2012. – 20 с.

Телішевська М. Ю.

Особливості морфо-функціональної перебудови правого шлуночка у віддаленому періоді після радикальної корекції тетроди Фалло : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” /Телішевська Марта Юріївна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2012. – 20 с.

14.01.11 КАРДІОЛОГІЯ

Білавка І. В.

Хвороба двостулкового аортального клапана: клініко-функціональні та патоморфологічні особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Білавка Ірина В’ячеславівна; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Л., 2012. – 20 с.

Білоус З. О.

Дисфункція ендотелію та варіабельність серцевого ритму у хворих на стабільну стенокардію з різною частотою серцевих скорочень та методи її корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Білоус Зоряна Олегівна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2012. – 20 с.

Кулик В. Л.

Клінічне значення тривалості інтервалу QTc у діагностиці та медикаментозному контролі постійної фібриляції передсердь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Кулик Владислав Леонідович ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2012. – 23 с.

Кутовий В. В.

Циркулюючі антитіла та маркери запалення при хронічній серцевій недостатності: клінічне значення та зміни на фоні фармакотерапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Кутовий Віталій Вікторович ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – К., 2012. – 16 с.

Луцак О. О.

Предиктори якості життя та прогностичне значення її стандартизованої оцінки у хворих з хронічною серцевою недостатністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Луцак Олена Олександрівна; Держ. установа “Нац. наук. центр “Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска”. – К., 2012. – 18 с.

Наземець Т. В.

Клініко-прогностична роль визначення рівня циркулюючого амінотермінального фрагменту промозкового натрійуретичного пептиду у хворих з хронічною серцевою недостатністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Наземець Тетяна Валеріївна; Ін-т кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска. – К., 2012. – 16 с.

Сосницька Т. В.

Магнітокардіографічні показники оцінки порушень електрофізіологічних властивостей міокарда за різних клінічних форм ішемічної хвороби серця : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Сосницька Тетяна Валеріївна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2012. – 22 с.

14.01.12 РЕВМАТОЛОГІЯ

ХіміонЛ. В.

Роль імуно-запальних факторів і дисліпідемії в розвитку атеросклерозу у хворих на ревматоїдний артрит і системний червоний вовчак та обґрунтування його профілактики і лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.12 “Ревматологія” / Хіміон Людмила Вікторівна; Держ. установа “Нац. наук. центр “Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска”. – К., 2012. – 35 с.

14.01.15 НЕРВОВІ ХВОРОБИ

Васильева О. А.

Особенности когнитивных нарушений у больных с поздними формами нейросифилиса : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Нервные болезни”; 14.01.10 Кожные и венерические болезни” / Васильева Олеся Александровна ; Ин-т повыш. квалиф. Федерального медико-биолог. агенства РФ. – М., 2012. – 30 с.

Орлова В. Л.

Особенностиоказаниястоматологическойтерапевтическойпомощипациентампожилоговозраста : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Стоматология ; 14.01.11 “Нервныеболезни” / Орлова Виктория Леонидовна; Ин-т повыш.. квалиф. Федерального медико-биолог. агентства России. – М., 2012. – 23 с.

 14.01.16 ПСИХІАТРІЯ

Бежук Ю. М.

Рання діагностика і лікування соматизованого розладу (персонологічно-специфічний підхід) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / Бежук Юрій Михайлович ; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. – К., 2012. – 16 с.

Гончар Т. О.

Медико-соціальна реабілітація пацієнтів, які страждають на шизофренію, в процесі надання стаціонарної та амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / Гончар Тимур Олексійович; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. – К., 2011. – 16 с.

14.01.18 ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

Власко О. В.

Структурні зміни макулярної ділянки після оперативного лікування відшарування сітківки, їх механізми та методи запобігання (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Власко Олена Володимирівна; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2011. – 20 с.

Кадошнікова І. В.

Стан органа зору дітей, народжених від постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Кадошнікова Ірина Вадимівна ; Держ. установа “Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України”. – Одеса, 2012. – 19 с.

Кузьміна-де-Гутарра О. В.

Ефективність комбінованого методу хірургічного лікування неоваскулярної глаукоми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Кузьміна-де-Гутарра Ольга Володимирівна; Держ. установа “Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України”. – Одеса, 2012. – 16 с.

Макаренко І. А.

Обгрунтування діагностичних заходів після двоетапного хірургічного лікування первинної відкритокутової глаукоми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Макаренко Ірина Анатоліївна; Нац. мед. акад. післядиплом. осв. ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2012. – 21 с.

Панченко Ю. О.

Імунологічні критерії прогнозування післяопераційного астигматизму і методи його профілактики у хворих первинною відкритокутовою глаукомою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Панченко Юлія Олександрівна; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2012. – 20 с

Уманська Ю. В.

Ефективність нового способу медикаментозного лікування початкової стадії вікової макулодистрофії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Уманська Юлія Володимирівна; Держ. установа “Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України”. – Одеса, 2011. – 17 с.

Філіпчук Н. А.

Порівняльне дослідження визначення внутрішньоочного тиску на очах зі зміненою рогівкою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Філіпчук Наталія Андріївна; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2012. – 19 с.

14.01.19 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

Алі Аль-Хабіб Насер Шамхі

Регіональні особливості полінозів Одеської області. Порівняльна ефективність специфічної імунотерапії сезонних алергічних ринітів за допомогою регіональних алергенів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / Насер Шамхі Алі Аль-Хабіб ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка НАМН України. – К., 2012. – 20 с.

Дерев’янко М. І.

Роль нікелю та хрому у генезі алергічного риніту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / Дерев’янко Марина Ігорівна; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка НАМН України. – К., 2012. – 16 с.

14.01.20 ШКІРНІ ТА ВЕНЕРИЧНІ ХВОРОБИ

Васильева О. А.

Особенности когнитивных нарушений у больных с поздними формами нейросифилиса : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Нервные болезни”; 14.01.10 “Кожные и венерические болезни” / Васильева Олеся Александровна ; Ин-т повыш. квалиф. Федерального медико-биолог. агенства РФ. – М., 2012. – 30 с.

14.01.21 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

Баніт О. В.

Діагностика та хірургічне лікування гострої передньомедіальної нестабільності колінного суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Технологія та ортопедія” / Баніт Олег Васильович; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка АМН України. – Х., 2012. – 19 с.

Варзарь С. О.

Хірургічне лікування переломів бічної кісточки з ушкодженнями міжгомілкового синдесмозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Варзарь Сергій Олександрович; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка АМН України. – Х., 2012. – 20 с.

Вадзюк Н. С.

Малоінвазивний остеосинтез переломів шийки стегнової кістки (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Вадзюк Назар Степанович; Ін-т травм. та ортопед. НАМНУ. – К., 2011. – 21 с.

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

Бєлас Т. Ю.

Вплив прорізування та положення нижніх третіх молярів на формування зубощелепних аномалій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Бєлас Тетяна Юріївна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2012. – 20 с.

Герзанич Н. І.

Клініко-лабораторне обґрунтування ортопедичного лікування зубних рядів у хворих із ранніми проявами остеопорозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Герзанич Наталія Іванівна ; Держ. вищ. навч. закл. “Івано-Франків. нац. мед. ун-т”. – Івано-Франківськ, 2011. – 20 с.

Джанчатова А. Р.

Фотодинамическая терапія воспалительных заболеваний пародонта : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Стоматология” / Джанчатова Аида Руслановна ; Российская мед. акад. последипломного образования Минздравсоцразвития России. – М., 2011. – 22 с.

Джеломанова-Кутана В.К.

Нові підходи до кольоровизначення в реставраційній стоматології [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / В. К. Джеломанова-Кутана ; Нац. мед. акад. післядиплом. осв. ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – К.,  2012. – 20 с.

Дієв Є. В.

Клінічне обгрунтування встановлення тривалості виготовлення ненормованих зуботехнічних робіт до використання в ортопедичній стоматології : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Дієв Євген Вячеславович ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2012. – 20 с.

Дмитрієва Е. О.

Клініко-лабораторне обґрунтування використання остеотропних матеріалів при захворюванні тканин пародонту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Дмитрієва Еріка Олексіївна; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2012. – 18 с.

Дорубець А. Д.

Клініко-технологічні особливості протезування малих дефектів зубних рядів безметалевими конструкціями зубних протезів за технологією “IPS e.max” з використанням “IPS e.max ZirCAD” : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Дорубець Андрій Дмитрович ; Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 2012. – 18 с.

Дровосеков М. Н

Особенности регенерации кости нижній челюсти при различных методах местного воздействия на репарационный процесс (экспериментальное морфологическое исследование) : автореф. дис. на соиск. учен. степени д-ра мед. наук [спец.] : 14.03.01 “Анатомия человека” ; 14.01.14 “Стоматология” / Дровосеков Михаил Николаевич; Ин-т химической биол. и фундамент. мед. СО РАН, Новосибирский гос. мед. ун-т МЗРФ. – Барнаул, 2013. – 43 с.

Малик Н. Є.

Оптимізація лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит в стадії загострення : автореф.  дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Малик Наталія Євгенівна; Укр. мед. стомат. акад. . – Полтава, 2012. – 20 с.

Нагайчук В. В.

Раннє хірургічне лікування хворих з дермальними поверхневими опіками щелепно-лицевої ділянки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Нагайчук Вікторія Василівна; Держ. установа “Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України”. – Одеса, 2012. – 20 с.

Орлова В. Л.

Особенности оказания стоматологической терапевтической помощи пациентам пожилого возраста : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Стоматология; 14.01.11 “Нервные болезни” / Орлова Виктория Леонидовна; Ин-т повыш. квалиф. Федерального медико-биолог. агентства России. – М., 2012. – 23 с.

Поліщук О. В.

Обгрунтування комплексної профілактики і лікування захворювань пародонта, поєднаних з дисбактеріозом кишечника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Поліщук Ольга Василівна; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2012. – 18 с.

Умарова Д. А.

Использование технологий эндодонтического лечения в Чеченской Республике и их материально-техническое обеспечение : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук :[спец.] 14.01.14 “Стоматология” /Умарова Дагмара Алимхановна; ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. – М., 2011. – 26 с.

Черепинська Ю. А.

Порівняльна характеристика різних видів скейлінгу в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Черепинська Юлія Анатоліївна; Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 2012. – 20 с.

Яценко К. О.

Комплексне лікування хворих з одонтогенним гайморитом із застосуванням про- і пребіотиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Яценко Катерина Олександрівна; Держ. установа “Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України”. – Одеса, 2012. – 20 с.

14.01.23 ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ТА ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

Кубишкін В. А.

Протеоліз, апоптоз та антиендотоксиновий імунітет в реакціях організму на променеву терапію злоякісних новоутворень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика і променева терапія” / Кубишкін Володимир Анатолійович ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2011. – 20 с.