Бюлетень авторефератів дисертацій. 2013. №9Бюлетень авторефератів дисертацій. 2013. №9

03.00.01 РАДІОБІОЛОГІЯ

Бабенко Т. Ф.
Клініко-епідеміологічна характеристика стану органа зору осіб, опромінених внутрішньоутробно внаслідок Чорнобильської катастрофи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.01 “Радіобіологія” / Т. Ф. Бабенко ; Нац. наук. центр радіаційної мед. НАМН України. – К., 2013. – 21 с.

14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

Гафійчук Н. В.
Особливості діагностики та лікування гіпоталамо–гіпофізарної дисфункції у жінок із ановуляторним безпліддям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Н. В. Гафійчук ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 19 с.

Глушко О. І.
Прогнозування, доклінічна діагностика та оптимізація консервативної терапії акушерських кровотеч : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. І. Глушко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 18 с.

Дуброва Л. Ю.
Удосконалення медичного спостереження і розродження жінок з кесаревим розтином в анамнезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Л. Ю. Дуброва ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 18 с.

Злочевська І. Е.
Тактика ведення жінок з патологією шийки матки під час вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / І. Е. Злочевська ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 18 с.

Ігнатенко Є. В.
Оптимізація прогнозування і тактика ведення вагітності при синдромі фето-фетальної трансфузії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Є. В. Ігнатенко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 20 с.

Кіяшко Е. В.
Клімактеричний синдром у жінок з остеохондрозом шийного відділу хребта: діагностика і лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Е. В. Кіяшко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 19 с.

Ханіна О.І.
Клініко-морфологічна характеристика, діагностика та лікування гіперпластичних процесів ендометрія в пременопаузі у жінок з хронічним ендометритом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. І. Ханіна ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2013. – 20 с.

Хасхачих Д. А.
Диференціальна діагностика гестаційних набряків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / Д. А. Хасхачих ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 19 с.

Цьолко О. Р.
Особливості становлення репродуктивної системи дівчаток-підлітків (комплексне медико-соціальне та клініко-статистичне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. Р. Цьолко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 20 с.

Шалько М. Н.
Діагностика, патогенез лікування передпухлинних процесів залозистого епітелію шийки матки у жінок з трубно-перитонеальним фактором безпліддя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / М. Н. Шалько ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 19 с.

14.01.02 ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

Абрагамович М. О.
Цироз печінки: характеристика соматичних поліорґанних уражень і принципи диференційованого лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / М. О. Абрагамович ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 43 с.

Кобиляк Н. М.
Порівняльна оцінка інструментальних методів діагностики неалкогольного стеатогепатозу у хворих на цукровий діабет типу 2 (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Н. М. Кобиляк ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2013. – 20 с.

Максимова О. В.
Діагностика, профілактика та медикаментозна терапія токсичних гепатитів у хворих на цукровий діабет : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / О. В. Максимова ; Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Сімферополь, 2013. – 23 с.

Фурлета В. В.
Особливості клініки та лікування виразкової хвороби, поєднаної з хронічним пієлонефритом, у військовослужбовців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / В. В. Фурлета ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2013. – 23 с.

14.01.03 ХІРУРГІЯ

Гардубей Є. Ю.
Комплексне лікування пацієнтів з атеросклеротичним ураженням аорто-клубового сегменту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Є. Ю. Гардубей ; Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти. – Запоріжжя, 2013. – 20 с.

Іващук Д. О.
Тромбектомія в комплексному лікуванні гострих тромбозів магістральних вен нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Д. О. Іващук ; Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти. – Запоріжжя, 2013. – 20 с.

Клименко А. В.
Хірургічне лікування хронічного панкреатиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / А. В. Клименко ; Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти. – Запоріжжя, 2013. – 36 с.

Свисенко О. В.
Оцінка ефективності методів та матеріалів для алопластики пахвинних гриж (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. В. Свисенко ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпропетровськ, 2013. – 16 с.

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

Ябчанка О. В.
Особливості стану ендокринної системи у дітей, хворих на гостру лімфобластну лейкемію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / О. В. Ябчанка ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 20 с.

Яровой С. П.
Стан вуглеводного та ліпідного обмінів і їх корекція у дітей, хворих на бронхіальну астму і екстрасистолічну аритмію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / С. П. Яровой ; Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Сімферополь, 2013. – 20 с.

14.01.11 КАРДІОЛОГІЯ

Кожухов С. М.
Синдром гострої серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця: патогенетичні механізми, особливості клінічного перебігу, короткотривалий та віддалений прогноз, оптимізація тактики лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / С. М. Кожухов ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – К., 2013. – 37 с.

14.01.12 РЕВМАТОЛОГІЯ

Коваленко С. О.
Вивчення функціонального стану опорно-рухового апарату у хворих з анкілозуючим спондилоартритом та оцінка ефективності програм терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 : “Ревматологія” / С. О. Коваленко ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – К., 2013. – 18 с.

14.01.18 ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

Кефі Найссан
Діагностична значимість удосконаленого метода визначення рухливості окорухової системи та лабільності зорового аналізатора у хворих на міопію та макулодистрофію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Кефі Найссан ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Донецьк, 2013. – 18 с.

Крижова Н. М.
Оптимізація діагностики ранніх морфометричних змін диска зорового нерва у хворих з діабетичною ретинопатією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Н. М. Крижова ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2013. – 19 с.

Насінник І. О.
Експериментальне обґрунтування застосування алостатичного трансплантату рогівкової оболонки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / І. О. Насінник ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2013. – 19 с.

Фаді З. І. Аль-Кайялі
Клініко-експериментальне обґрунтування застосування пробіотику в лікуванні передніх ендогенних увеїтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Фаді З. І. Аль-Кайялі ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013.

Щадних М. О.
Морфометричні та функціональні зміни акомодаційного апарату ока при пресбіопії та їх оптична корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / М. О. Щадних ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2013. – 18 с.

14.01.21 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

Гайко О. Г.
Структурно-функціональні порушення у м’язах хворих з травмою кінцівок (діагностика, моніторинг та прогнозування перебігу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / О. Г. Гайко ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Х., 2013. – 37 с.

Демчук Р. М.
Біомеханічний аналіз ходьби після переломів кісточок гомілки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Р. М. Демчук ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Х., 2013. – 20 с.

Чернишов О. Г.
Механізми розвитку, діагностика та прогнозування перебігу центрального поперекового спінального стенозу (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / О. Г. Чернишов ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Х., 2013. – 21 с.

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

Алиханов Т. М.
Состояние и пути повышения эффективности стоматологической помощи лицам пожилого и старческого возраста, а также долгожителей (материалы по Республике Дагестан) : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Стоматология”, 14.02.03 “Общественное здоровье и здравоохранение” / Т. М. Алиханов ; Саратовский гос. мед. ун-т им. В. И. Разумовского. – М., 2013. – 29 с.

Куц П. В.
Прогнозування та профілактика ускладнень при дентальній імплантації (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / П. В. Куц ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2013. – 35 с.

Романова Ю. Г.
Патогенетичне обґрунтування профілактики та лікування порушень адаптації при знімному зубному протезуванні в осіб зі зміненим гомеостазом порожнини рота (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Ю. Г. Романова ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2013. – 36 с.

Скалат А. П.
Особливості клінічного перебігу, лікування та профілактики захворювань пародонта у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / А. П. Скалат ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 19 с.

Угляр І. М.
Діагностика та корекція оклюзійних порушень при протезуванні на дентальних імплантатах у пацієнтів із частковими дефектами зубних рядів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / І. М. Угляр ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 18 с.

14.01.26 ФТИЗІАТРІЯ

Пікас О. Б.
Клініко-імунологічні та метаболічні зміни у хворих на туберкульоз легень, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС, і їх корекція при комплексному лікуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.26 “Фтизіатрія” / О. Б. Пікас ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – К., 2013. – 34 с.

14.01.30 АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ

Кучинська І. А.
Протективна тактика штучної вентиляції легень у постраждалих із тяжкою політравмою, ускладненою синдромом поліорганної недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / І. А. Кучинська ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 15 с.

14.01.32 МЕДИЧНА БІОХІМІЯ

Литовченко О. О.
Структурно-функціональна характеристика головного білка зовнішньої мембрани різних серотипів Chlamydia trachomatis для розробки молекулярної діагностики хламідіозів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.32 “Медична біохімія” / О. О. Литовченко ; Луган. держ. мед. ун-т. – Луганськ, 2013. – 21 с.

14.01.33 МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ФІЗІОТЕРАПІЯ ТА КУРОРТОЛОГІЯ

Ромаскевич Ю. О.
Обґрунтування та ефективність системної реабілітації хворих з травматичною хворобою спинного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія” / Ю. О. Ромаскевич ; НДІ фізич. методів лікув. і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Ялта ; Сімферополь, 2013. – 36 с.

14.02.03 СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Венгрин Н. О.
Наукове обґрунтування модернізації підготовки молодших спеціалістів з вищою медичною освітою (на прикладі фельдшерів та акушерів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / Н. О. Венгрин ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2013. – 20 с.

Дудник С. В.
Наукове обґрунтування медико-соціальної профілактики смертності чоловіків працездатного віку у великому промисловому регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / С. В. Дудник ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2013. – 24 с.

Серебряков О. М.
Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи контролю якості медичної допомоги у закладах охорони здоров’я Збройних Сил України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / О. М. Серебряков ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 24 с.

14.03.01 НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ

Гафарова Е. А.
Вікові особливості будови печінки під впливом гіпергравітації та захисту від неї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Е. А. Гафарова ; Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Сімферополь, 2013. – 22 с.

Кісельов В. В.
Морфофункціональні зміни надниркових залоз білих щурів при введенні прижиттєво взятої ксеногенної спинномозкової рідини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / В. В. Кісельов ; Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Сімферополь, 2013. – 24 с.

14.03.05 ФАРМАКОЛОГІЯ

Цубанова Н. А.
Антигіпоксичні та органопротекторні властивості спіроциклічних похідних оксиндолу (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Н. А. Цубанова ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 40 с.

Штробля А. Л.
Фармакологічне дослідження сухого екстракту з листя абрикоса звичайного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / А. Л. Штробля ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 20 с.

14.03.08 ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ

Яковенко О. К.
Ефективність пероральної імунотерапії у дітей, хворих на бронхіальну астму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 “Імунологія та алергологія” / О. К. Яковенко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2013. – 20 с.

15.00.01 ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СПРАВИ

Красуля О. І.
Науково-методичні підходи до оптимізації фармацевтичного забезпечення хворих в умовах стаціонару : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / О. І. Красуля ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 24 с.

Марченко М. В.
Розробка складу та технології препарату цукрознижуючої дії у вигляді капсул : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / М. В. Марченко ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 22 с.

Стрілець О. П.
Наукове і експериментальне обґрунтування складу і технології комбінованих таблетованих лікарських форм антигіпертензивної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / О. П. Стрілець ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 43 с.

Хохленкова, Н. В.
Теоретичне та експериментальне обґрунтування фармацевтичної розробки лікарських препаратів на основі кори дуба для комплексної терапії раневого процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Н. В. Хохленкова ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 42 с.

15.00.02 ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ ТА ФАРМАКОГНОЗІЯ

Амброзюк О. Б.
Фітохімічне та фармакологічне обгрунтування використання біологічно активних речовин перстачу гусячого (Potentilla anserina (L.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / О. Б. Амброзюк ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 22 с.

Горяча О. В.
Фармакогностичне дослідження видів роду Galium L. флори України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / О. В. Горяча ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 23 с.

Міщенко В. А.
Цілеспрямований пошук протисудомних субстанцій з рослин родин Solanaceae : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / В. А. Міщенко ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 24 с.

Юрченко Д. М.
Пошук сполук нейропротективної дії серед похідних ксантиніл-7-ацетатних та ксантиніл-8-тіоацетатних кислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Д. М. Юрченко ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 27 с.

15.00.03 СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Георгієвський Г. В.
Аналітичне забезпечення синтезу, стандартизації та організації виробництва похідних 1,2,4-триазолу та їх лікарських форм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.03 “Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів” / Г. В. Георгієвський ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 42 с.

Губарь С. М.
Стандартизація оцінки результатів професійного тестування фармацевтичних лабораторій на прикладі фармакопейних методів аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.03 “Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів” / С. М. Губарь ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 24 с.

19.00.04 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Кукуруза Г. В.
Психологічна допомога сім’ям, що виховують дітей раннього віку з порушеннями розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / Г. В. Кукурудза ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2013. – 35 с.

Мартинова Ю. Ю.
Клініко-психологічні особливості дезадаптації у жінок, які перенесли мастектомію, та її психокорекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / Ю. Ю. Мартинова ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2013. – 20 с.