Бюлетень авторефератів дисертацій. 2014. №1Бюлетень авторефератів дисертацій. 2014. №1

14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

Б 833

Бородай І. С.

Особливості кровотоку в системі мати-плацента-плід у жінок із звичним невиношуванням вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / І. С. Бородай ; Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 2012. – 18 с.

Д 183

Данилова Ю. М.

Прогнозування та профілактика перинатальних ускладнень у пацієнток з гестаційними гіпертензивними порушеннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Ю. М. Данилова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.  Л. Шупика. – К., 2013. – 20 с.

Д 467

Диннік О. О.

Гормонально-метаболічні порушення та їх корекція у хворих на пубертатні маткові кровотечі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. О. Диннік ; Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 2013. – 21 с.

І 267

Ігнатюк Т. М.

Прогнозування та профілактика плацентарної дисфункції інфекційного ґенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Т. М. Ігнатюк ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 24 с.

Ф 256

Фархат А. Г.

Лікування ановуляторного безпліддя в жінок із синдромом полікістозних яєчників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / А. Г. Фархат ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 20 с.

Ч-151

Чайка К. В.

Патогенез лейоміоми матки. Передгравідарна підготовка та акушерська тактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / К. В. Чайка ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2013. – 40 с.

14.01.03 ХІРУРГІЯ

 

А 941

Афанасьєв С. В.

Експертна оцінка ускладнень оперативних втручань на органах травлення на етапах медичної реабілітації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / С. В. Афанасьєв ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2006. – 39 с.

І 750

Іовіца А. В.

Удосконалення технології хірургічного лікування хворих на гострий апендицит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / А. В. Іовіца ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2013. – 20 с.

К 766

Кощій Є. Є.

Удосконалення діагностичної і хірургічної тактики при ушкодженнях магістральних судин кінцівок у постраждалих із ізольованою та поєднаною травмою (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Є. Є. Кощій ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2011. – 18 с.

К 823

Кримець С. А.

Лікування інфікованих виразок нижніх кінцівок у хворих із синдромом діабетичної стопи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / С. А. Кримець ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2013. – 16 с.

О-741

Осіпов О. С.

Прогнозування та профілактика ранових ускладнень після абдомінальних хірургічних втручань у хворих із ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. С. Осіпов ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2013. – 22 с.

С 444

Скорий Д. І.

Експериментально-клінічне обгрунтування технологій дисекції печінки при її резекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Д. І. Скорий ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2013. – 36 с.

С 695

Сочка А. В.

Діагностика та лікування передпухлинних захворювань товстої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / А. В. Сочка ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 20 с.

Ч-425

Чемоданов П. В.

Діагностика та хірургічне лікування хелікобактер – асоційованих перфоративних виразок пілорічного відділу шлунка та дванадцятипалої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / П. В. Чемоданов ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2013. – 21 с.

14.01.06 УРОЛОГІЯ

С 138

Сагалевич А. І.

Удосконалення малоінвазивних та ендохірургічних методів лікування різних форм сечокам’яної хвороби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.06 “Урологія” / А. І. Сагалевич ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2013. – 44 с.

14.01.07 ОНКОЛОГІЯ

Б 944

Бухтіярова О. Г.

Клініко-патогенетичні аспекти та терапія залежності від тютюнопаління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Наркологія” / О. Г. Бухтіярова ; Ін-т неврол., психіатр. та наркол. АМН України. – Х., 2013. – 21 с.

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

Я 471

Яковенко В. В.

Порушення гормонального, вуглеводного та ліпідного статусу у дітей з надмірною вагою тіла та ожирінням, методи їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / В. В. Яковенко ; Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Сімферополь, 2013. – 24 с.

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

Б 170

Базаева И. К.

Применение медицинского озона в профилактике и комплексном лечении осложнений дентальной имплантации  : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Стоматология” / И. К. Базаева ; ГБОУ ВПО СОГМА Минздрава России. – М., 2013. – 22 с.

 

Б 877

Брехлічук П. П.

Оцінка методів дезінфекції на якість знезараження та об’ємні параметри стоматологічних відбиткових матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / П. П. Брехлічук ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 16 с.

В 148

Вакуленко К. М.

Прогнозування перебігу та корекція лікування гострих одонтогенних гнійно-запальних процесів м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / К. М. Вакуленко ; Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 2012. – 18 с.

З-128

Забуга Ю. І.

Клініко-експериментальне обгрунтування способів профілактики ускладнень препарування зубів при виготовленні незнімних конструкцій зубних протезів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Ю. І. Забуга ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 20 с.

К 846

Круть А. Г.

Діагностика, лікування і профілактика ускладнень, пов’язаних із використанням металевих брекет-систем у ортодонтичних пацієнтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / А. Г. Круть ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 16 с.

С 246

Свідло О. А.

Комплексне лікування контрактур жувальних м’язів при флегмонах щелепно-лицьової ділянки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. А. Свідло ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2012. – 16 с.

14.01.30 АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ

Д 761

Дружина О. М.

Ультрафільтрація крові в комплексі анестезіологічного забезпечення операцій зі штучним кровообігом у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / О. М. Дружина ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 16 с.

К 935

Курочкін М. Ю.

Центральні нейроаксіальні анестезії у новонароджених і дітей грудного віку (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / М. Ю. Курочкін ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2013. – 32 с.

Л 793

Лоскутов О. А.

Оптимізація методів кардіопротекції в комплексі анестезіологічного забезпечення операцій зі штучним кровообігом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / О. А. Лоскутов ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 35 с.

14.03.02 ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ

 

Н 731

Новіков М. Ю.

Морфогенез гострого респіраторного дистрес-синдрому і вплив на нього замісної сурфактантної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.02 “Патологічна анатомія” / М. Ю. Новіков ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 36 с.

П 804

Прокоп’юк О. В.

Патологічні зміни APUD-системи передміхурової залози при раках простати : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 “Патологічна анатомія” / О. В. Прокоп’юк ; Харків. держ. мед. ун-т. – Х., 2012. – 20 с.

15.00.01 ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СПРАВИ

О-546

Оліфірова Т. Ф.

Розробка складу, технології та біофармацевтичні дослідження м’яких лікарських засобів з еритроміцином, стрептоцидом та метилурацилом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Т. Ф. Оліфірова ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 22 с.

П 509

Поліщук Ю. П.

Фармацевтична розробка вагінальних лікарських засобів з метронідазолом і хінозолом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Ю. П. Поліщук ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 24 с.