Бюлетень авторефератів дисертацій. 2014. №5Бюлетень авторефератів дисертацій. 2014. №5

03.00.13 ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИНИ

 

Б 687

Блашків Т. В.

Регуляція репродуктивної функції: роль оксиду азоту в забезпеченні овуляції й імплантації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.13 “Фізіологія людини і тварин” / Т. В. Блашків ; Ін-т фізіол. ім. О. О. Богомольця НАН України. – К., 2014. – 44 с.

 

14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

 

Б 761

Боженко О. Ю.

Оптимізація методів діагностики пухлин яєчників та визначення підходів до хірургічного лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / О. Ю. Боженко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 20 с.

 

Д 465

Дімчева Л. І.

Оптимізація диференційної діагностики та лікування неопластичних захворювань шийки матки шляхом дослідження функціонального стану антигенпрезентуючих клітин на тлі генітальної папіломавірусної інфекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Л. І. Дімчева ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2014. – 20 с.

 

І-268

Ігоніна О. В.

Прегравідарна підготовка і профілактика невиношування у жінок з патологією шийки матки в анамнезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. В. Ігоніна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 19 с.

 

К 563

Ковалюк Т. В.

Прогнозування, профілактика та корекція раннього гестозу у жінок з аліментарною недостатністю маси тіла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / Т. В. Ковалюк ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 19 с.

 

Л 793

Лоскутова Т. О.

Прееклампсія, асоційована з тромбофілією: патогенез, акушерська тактика, прогнозування, профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Т. О. Лоскутова ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – К., 2014. – 32 с.

 

14.01.02 ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

 

Д 814

Дудка Т. В.

Клінічні та патогенетичні особливості поєднаного перебігу хронічного холециститу із бронхіальною астмою і хронічним обструктивним захворюванням легень, шляхи медикаментозної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Т. В. Дудка ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – К., 2014. – 20 с.

 

З-259

Залявська О. В.

Механізми розвитку та взаємообтяження, клінічні особливості перебігу реактивних артритів та хронічної хвороби нирок, шляхи патогенетичної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / О. В. Залявська ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – К., 2014. – 20 с.

 

Я 936

Яцкевич О. Я.

Особливості патогенезу, клініко-функціональних ознак та лікування пептичної виразки гастродуоденальної зони, поєднаної з гіпертонічною хворобою, в осіб, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / О. Я. Яцкевич ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. – 24 с.

 

14.01.03 ХІРУРГІЯ

 

Б 825

Борисенко В. Б.

Біліарний сепсис: особливості патогенезу, діагностика та принципи лікування (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. Б. Борисенко ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2014. – 36 с.

 

Д 643

Должковий С. В.

Прогнозування та профілактика гнійно-септичних ускладнень у хворих з тяжкою формою гострого панкреатиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / С. В. Должковий ; Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти. – Запоріжжя, 2014. – 20 с.

 

З-144

Загрійчук М. С.

Симультанні лапароскопічні операції у пацієнтів з приводу жовчнокам’яної хвороби та супутніх хірургічних захворювань органів черевної порожнини і заочеревинного простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / М. С. Загрійчук ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. – К., 2014. – 16 с.

 

К 772

Кравченко Д. А.

Методи інгібування панкреатичних зірчастих клітин для попередження прогресування фіброзу підшлункової залози при хронічному панкреатиті (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Д. А. Кравченко ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. – К., 2014. – 16 с.

 

О-924

Охоцька О. І.

Хірургічна корекція статі у хворих на жіночий трансексуалізм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. І. Охоцька ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 16 с.

 

П 850

Прудніков О. В.

Вибір методу хірургічного лікування пахових гриж у хворих похилого та старечого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. В. Прудніков ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2014. – 20 с.

 

У 526

Умеров Е. Е.

Оцінка ефективності методів і засобів для місцевого лікування гнійно-некротичних ран : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Е. Е. Умеров ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2014. – 20 с.

 

Х 936

Христюк Д. І.

Ендовідеоскопічні транспапілярні втручання при множинному холедохолітіазі ускладненому гнійним холангітом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Д. І. Христюк ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. – К., 2014. – 20 с.

 

14.01.04 СЕРЦЕВО-СУДИННА ХІРУРГІЯ

 

В 686

Волошин О. М.

Непрямі види реваскуляризації нижньої кінцівки при стегново-підколінно-гомілкових оклюзіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 “Серцево-судинна хірургія” / О. А. Волошин ; Нац. ін-т серцево-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України. – К., 2014. – 20 с.

 

Г 973

Гутовський В. В.

Хірургічне лікування ішемічної хвороби серця при супутньому цукровому діабеті 2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 “Серцево-судинна хірургія” / В. В. Гутовський ; Нац. ін-т серцево-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України. – К., 2014. – 19 с.

 

14.01.05 НЕЙРОХІРУРГІЯ

 

З-787

Зозуля К. М.

Діагностика та хірургічне лікування порушень мозкового кровообігу при вертеброгенних ураженнях хребтових артерій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / К. М. Зозуля ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України. – К., 2014. – 23 с.

 

К 434

Кирпа І. Ю.

Стереотаксична біопсія у діагностиці і лікуванні супратенторіальних новоутворень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / І. Ю. Кирпа ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України. – К., 2014. – 20 с.

 

К 603

Колесник В. В.

Використання аутологічних стовбурових мезенхімальних клітин при модельованому ішемічному інсульті у щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / В. В. Колесник ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України. – К., 2014. – 16 с.

 

Щ 334

Щеглов Д. В.

Діагностика та ендоваскулярне лікування внутрішньочерепних артеріальних аневризм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / Д. В. Щеглов ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України. – К., 2014. – 47 с.

 

14.01.07 ОНКОЛОГІЯ

 

В 680

Володько Н. А.

Роль окремих клітинно-молекулярних факторів мікрооточення в прогресії злоякісних пухлин жіночої репродуктивної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / Н. А. Володько ; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. – К., 2014. – 41 с.

 

К 554

Кобись В. Л.

Оптимізація комбінованого методу лікування дітей, хворих на остеогенну саркому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / В. Л. Кобись ; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. – К., 2014. – 20 с.

 

С 170

Самедов Вьюсал Хормет огли.

Кріодеструкція з локальною НВЧ-гіпертермією у комплексному лікуванні злоякісних епітеліальних пухлин порожнини рота (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / Вьюсал Хормет огли Самедов ; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. – К., 2014. – 20 с.

 

С 426

Скачкова О. В.

Зміни в стані імунної системи хворих на недрібноклітинний рак легені та рак нирки під впливом специфічної активної імунотерапї на основі дендритних клітин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / О. В. Скачкова ; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. – К., 2014. – 21 с.

 

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

 

Б 432

Бєлих Н. А.

Оптимізація комплексу заходів пре- та постнатальної профілактики та корекції йодо- та залізодефіцитних станів у дітей раннього віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Н. А. Бєлих ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – К., 2014. – 37 с.

 

К 392

Килимник Т. М.

Клініко-імунологічна характеристика перебігу та тактика лікування вродженої пневмонії у новонароджених : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Т. М. Килимник ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – К., 2014. – 20 с.

 

О-760

Остапенко В. П.

Імуно-генетичні критерії прогнозування перебігу та оптимізація терапії хронічного пієлонефриту у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / В. П. Остапенко ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – К., 2014. – 20 с.

 

14.01.11 КАРДІОЛОГІЯ

 

Д 181

Даниленко О. О.

Геометрія скорочення лівого шлуночка та структурно-функціональний стан апарату мітрального клапана у хворих на ішемічну хворобу серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / О. О. Даниленко ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – К., 2014. – 18 с.

 

К 950

Кутаіні А. С.

Гендерні та вікові аспекти якості життя при кардіальній патології, вплив лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / А. С. Кутаіні ; Івано-Франківський держ. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с.

 

Х 197

Ханюков О. О.

Роль запалення в розвитку та прогресуванні атеросклеротичного ураження артерій нижніх кінцівок у хворих з супутньою хронічною ішемічною хворобою серця (діагностика, лікування, прогноз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / О. О. Ханюков ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 40 с.

 

14.01. 15 НЕРВОВІ ХВОРОБИ

 

К 128

Кавуля Е. В.

Клініко-патогенетичні особливості дисциркуляторної енцефалопатії у хворих з фібриляцією передсердь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 “Нервові хвороби” / Е. В. Кавуля ; Ін-т неврол., психіатр. та наркол. АМН України. –К., 2014. – 20 с.

 

14.01.17 НАРКОЛОГІЯ

 

С 427

Сквіра І. М.

Рецидивонебезпечні ситуації ремісійного періоду при алкогольній залежності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.17 “Наркологія” / І. М. Сквіра ; Ін-т неврол., психіатр. та наркології АМН України. – Харків, 2014. – 44 с.

 

14.01.18 ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

 

О-567

Ольхова О. В.

Синдром Марфана: офтальмологічні критерії діагностики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / О. О. Ольхова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 21 с.

 

14.01.21 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

 

Б 811

Бондарук Д. О.

Хірургічне лікування хворих з деформаціями пальців кистей внаслідок уражень сухожилків розгиначів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Д. О. Бондарук ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2014. – 20 с.

 

Л 292

Лафі Хатем.

Клініко-біомеханічне обгрунтування диференційованого підходу до вибору способу остеосинтезу позасуглобових переломів великогомілкової кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Хатем Лафі ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2014. – 20 с.

 

Ф 348

Фєдулічєв П. М.

Оптимізація приводного пристрою при дистракційному остеосинтезі стегна за методом Бліскунова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / П. М. Фєдулічєв ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2014. – 23 с.

 

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

 

А 139

Абдулазимов М.-А. С.

Методы психотерапии в лечении больных с синдромом жжения полости рта : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Стоматология“, 19.00.04 “Медицинская психология” / М.-А. С. Абдулазимов ; [Ставропольський гос. мед. ун-т]. – М., 2014. – 22 с.

 

А 987

Ашуралієв Хаял Гюлюш огли

Хірургічне лікування вторинних та залишкових дефектів піднебіння після ураностафілопластики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Хаял Гюлюш огли Ашуралієв ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 16 с.

 

Б 432

Бєлікова Н. І.

Біомеханічні основи шинування фронтальних зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Н. І. Бєлікова ; Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2014. – 20 с.

 

Д 846

Дурягіна Л. Х.

Закономірності розвитку, принципи комплексної профілактики та лікування хворих зі стоматологічними захворюваннями, поєднаними з депресивними розладами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Л. Х. Дурягіна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 32 с.

 

І-432

Іленко Н. В.

Патогенетичне обґрунтування первинної та вторинної профілактики хвороб пародонта у ВІЛ-інфікованих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Н. В. Іленко ; Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2014. – 20 с.

 

К 720

Костенко Є. Я.

Комплексна медико-інформаційна ідентифікація особи за одонтологічним статусом з експертною оцінкою морфо-функціональних змін зубо-щелепного апарату як результатів стоматологічного лікування і реабілітації потерпілих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.25 “Судова медицина”, 14.01.22 “Стоматологія” / Є. Я. Костенко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 32 с.

 

Л 631

Лисейко Н. В.

Вдосконалення методів стабілізації оклюзії в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту та оцінка їх ефективності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Н. В. Лисейко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 16 с.

 

Х 122

Хабиев К. Н.

Клинико-экспериментальное обоснование выбора остеопластического метериала при проведении операции синус-лифтинга : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Стоматология” / К. Н. Хабиев ; ФГБОУ ВПО «Российский ун-т дружбы народов». – М., 2014. – 22 с.

 

Ю 831

Юрченко Н. М.

Диференційовані підходи до лікування дітей з гострим герпесом порожнини рота : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Н. М. Юрченко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 20 с.

 

14.01.23 ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ТА ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

 

Б 613

Білозор Н. В.

Оптимізація схем хіміопроменевого лікування недрібноклітинного раку легені : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика та променева терапія” / Н. В. Білозор ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2014. – 20 с.

 

14.01.25 СУДОВА МЕДИЦИНА

 

К 720

Костенко Є. Я.

Комплексна медико-інформаційна ідентифікація особи за одонтологічним статусом з експертною оцінкою морфо-функціональних змін зубо-щелепного апарату як результатів стоматологічного лікування і реабілітації потерпілих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.25 “Судова медицина”, 14.01.22 “Стоматологія” / Є. Я. Костенко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 32 с.

 

14.01.27 ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

 

Н 877

Нудьга Н. П.

Особливості перебігу бронхіальної астми у хворих з підвищеною вагою тіла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 “Пульмонологія” / Н. П. Нудьга ; НДІ фізич. методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Ялта ; Сімферополь, 2014. – 24 с.

 

14.01.30 АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

 

П 304

Петричко О. І.

Удосконалення інтенсивної терапії ендотеліальної дисфункції у хворих на цироз печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / О. І. Петричко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 20 с.

 

Т 927

Тхоревський О. В.

Анестезіологічне забезпечення хірургічного лікування колоректального раку у хворих з гіпертонічною та ішемічною хворобою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / О. В. Тхоревський ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 18 с.

 

14.01.33 МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ФІЗІОТЕРАПІЯ ТА КУРОРТОЛОГІЯ

 

Д 580

Довгань О. О.

Ефективність кінезотерапії в медичній реабілітації хворих на шийний остеохондроз із синдромом нестабільності та вертебробазилярною недостатністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія” / О. О. Довгань ; НДІ фізич. методів лікув. і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Ялта ; Сімферополь, 2014. – 24 с.

 

К 172

Калініченко М. В.

Ефективність застосування низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання надзвичайно високих частот, віброакустичної терапії та мінеральної води у комплексному лікуванні хворих на хронічний вірусний гепатит C : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація, фізіотерапія і курортологія” / М. В. Калініченко ; НДІ фізич. методів лікув. і мед. кліматології ім. І.М. Сєченова, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Сімферополь ; Ялта, 2014. – 22 с.

 

14.01.35 КРІОМЕДИЦИНА

 

П 447

Подуфалий В. В.

Цитоморфологічні та функціональні характеристики кріоконсервованих сперміїв при патології сперматогенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.35 “Кріомедицина” / В. В. Подуфалий ; Ін-т пробл. кріобіол. і кріомед. НАН України. – Харків, 2014. – 24 с.

 

14.03.01 НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ

 

Л 696

Логоша А. І.

Вікові особливості репаративного остеогенезу в умовах позаклітинного зневоднення організму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / А. І. Логоша ; Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Сімферополь, 2014. – 20 с.

 

Р 216

Рамський Р. С.

Анатомо-топографічне та біомеханічне обґрунтування продовження плеча дистракційними апаратами системи Блискунова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Р. С. Рамський ; Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Сімферополь, 2014.

 

Ц 586

Цигикало О. В.

Закономірності морфогенезу та топографії позапечінкових жовчних проток у ранньому періоді онтогенезу людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / О. В. Цигикало ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2014. – 32 с.

 

14.03.03 НОРМАЛЬНА ФІЗIОЛОГІЯ

 

Т 560

Томаревська О. С.

Фізіологічні можливості забезпечення загальної працездатності осіб похилого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / О. С. Томаревська ; Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова. – К., 2014. – 20 с.

 

14.03.05 ФАРМАКОЛОГІЯ

 

Г 276

Гевоян С. Р.

Фармакологічне вивчення простатопротекторної дії оригінального лікарського препарату на основі ліпофільного екстракту поліфлерного пилку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / С. Р. Гевоян ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2014. – 20 с.

 

Г 856

Гринь В. В.

Фармакологічна корекція імунних порушень, індукованих ультрафіолетовим опроміненням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / В. В. Гринь ; Ін-т фармакол. та токсикол. НАМН України. – К., 2014. – 23 с.

 

Т 484

Ткачова О. В.

Фармакологічне вивчення нових лікарських препаратів, створених на основі природніх субстанцій і призначених для місцевого лікування ранового процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / О. В. Ткачова ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2014. – 39 с.

 

14.03.06 ТОКСИКОЛОГІЯ

 

Х 227

Харченко О. А.

Гострі отруєння пестицидами при сучасних формах ведення сільського господарства та їх віддалені наслідки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.06 “Токсикологія” / О. А. Харченко ; Наук. центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. акад. Л. І. Медведя. – К., 2014. – 23 с.

 

14.03.09 ГІСТОЛОГІЯ, ЦИТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ

 

Ч-755

Чорнокульський І. С.

Морфологічні та функціональні особливості людських еякульованих сперматозоїдів при чоловічій неплідності та її медикаментозній корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 “Гістологія, цитологія та ембріологія” / І. С. Чорнокульський ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 24 с.

 

14.03.11 МЕДИЧНА ТА БІОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА І КІБЕРНЕТИКА

 

К 376

Кефелі-Яновська О. І.

Проблеми оптимізації в завданнях трансформації навчальних знань в медичній освіті (на прикладі морфологічних дисциплін) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.11 “Медична та біологічна інформатика і кібернетика” / О. І. Кефелі-Яновська ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 22 с.

 

15.00.01 ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ, ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СПРАВИ ТА СУДОВА ФАРМАЦІЯ

 

Б 483

Бердей І. І.

Розробка складу та технології очної мазі на основі таурину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної спрви та судова фармація” / І. І. Бердей ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 26 с.

 

Ж 352

Жаркова С. О.

Фармакоекономічне обґрунтування принципів лікарського забезпечення хворих на рак шлунка та рак прямої кишки за умов медичного страхування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / С. О. Жаркова ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2014. – 27 с.

 

К 931

Курінний А. В.

Обґрунтування складу, технології та дослідження стоматологічних лікарських форм з полігексаметиленгуанідину фосфатом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / А. В. Курінний ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 22 с.

 

Х 941

Хромих А. Г.

Науково-практичні підходи до побудови й управління інтегрованими логістичними системами у фармації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / А. Г. Хромак ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2014. – 24 с.

 

Ш 954

Шукаєва О. П.

Наукове обгрунтування забезпечення якості біологічних лікарських засобів на основі комплексного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / О. П. Шукаєва ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 25 с.

 

15.00.02 ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ ТА ФАРМАКОГНОЗІЯ

 

А 202

Авідзба Ю. Н.

Фітохімічне дослідження одержаних субстанцій на основі відходів виробництва настойки евкаліпта та ефірної олії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Ю. Н. Авідзба ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2014. – 19 с.

 

В 625

Водославський В. М.

Фармакогностичне вивчення трави зірочника середнього : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / В. М. Водославський ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2014. – 20 с.

 

Г 375

Гергель Є. М.

Фармакогностичне вивчення деяких представників родини Elaeagnaceae флори України та отримання на їх основі лікарських субстанцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Є. М. Гергель ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 21 с.

 

Ф 942

Фуклева Л. А.

Фармакогностичне дослідження чебреців звичайного та кримського та отримання субстанцій на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Л. А. Фуклева ; Запоріз. держ. мед. ун-т. –Запоріжжя, 2014. – 25 с.

 

19.00.04 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

А 139

Абдулазимов М.-А. С.

Методы психотерапии в лечении больных с синдромом жжения полости рта : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Стоматология“, 19.00.04 “Медицинская психология” / М.-А. С. Абдулазимов ; [Ставропольський гос. мед. ун-т]. – М., 2014. – 22 с.