Бюлетень нових надходжень. Автореферати дисертацій. № 2

[:uk]03.00.04 БІОХІМІЯ

Б 170
Базалій А. В.

Роль адаптерного протеїну Ruk/CIN85 у рецептор-залежних механізмах активації NADPH-оксидази і внутрішньоклітинного сигналювання у пухлинних клітинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 “Біохімія” / А. В. Базалій ; Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. – Київ, 2016. – 21 с.

03.00.07 МІКРОБІОЛОГІЯ

Б 484
Береза Б. М.

Мікробіологічне обгрунтування використання антисептиків для лікування гінгівіту та пародонтиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 “Мікробіологія” / Б. М. Береза ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 20 с.

14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

Л 392
Ледін Д. С.

Контрацепція у жінок із екстрагенітальною патологією: профілактика непланової вагітності та порушень репродуктивного здоров’я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Д. С. Ледін ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2016. – 39 с.

 С 305
Семенюк Л. М.

Невиношування вагітності у жінок з різними формами гіперандрогенії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Л. М. Семенюк ; Укр. наук.-практ. центр ендокрин. хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин . – Київ, 2016. – 35 с.

С 836
Страховецький В. С.

Гнійно-запальні захворювання придатків матки: тактика хірургічного лікування та реабілітація репродуктивної функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук. : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / В. С. Страховецький ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2016. – 39 с.

У 740
Ус І. В.

Прогнозування, профілактика та корекція порушень гемостазу у жінок із загрозою передчасних пологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / І. В. Ус ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2016. – 19 с.

Ф 326
Фединчук Г. В.

Оптимізація лікування прееклампсії у вагітних на тлі йододефіциту : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Г. В. Фединчук ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – Київ, 2016. – 20 с.

14.01.02 ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

Д 197
Данюк І. О.

Покращення лікування артеріальної гіпертензії при первинній подагрі комбінацією антагоніста рецепторів ангіотензину II та блокатора кальцієвих каналів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / І. О. Данюк ; Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти. – Запоріжжя, 2016. – 20 с.

14.01.03 ХІРУРГІЯ

З-632
Зінич П. П.

Особливості визначення та удосконалення персоніфікованої периопераційної тактики ведення хворих на високодиференційований рак щитовидної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / П. П. Зінич ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2016. – 25 с.

І-231
Іванченко Р. В.

Обгрунтування хірургічної тактики та раннього ентерального харчування при гострій непрохідності тонкої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Р. В. Іванченко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2016. – 23 с.

М 692
Михалойко І. Я.

Комплексне диференційоване хірургічне лікування синдрому діабетичної стопи з урахуванням вираженості медіакальцинозу артерій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / І. Я. Михалойко ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2016. – 24 с.

М 820

Москалюк В. І.
Хірургічні аспекти профілактики та лікування післяопераційних порушень моторно-евакуаторної функції кишечнику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. І. Москалюк ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2016. – 24 с.

П 736
Преутесей В. В.

Діагностика, профілактика та лікування ранніх післяопераційних запально-деструктивних ускладнень в абдомінальній хірургії (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. В. Преутесей ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2016. – 24 с.

С 378
Симулик Є. В.

Абдомінопластика: хірургічна корекція та профілактика ускладнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Є. В. Симулик ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України. – Київ, 2016. – 20 с.

С 810
Стойка В. В.

Шляхи підвищення ефективності лікування хворих з відмороженнями (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. В. Стойка ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 20 с.

С 816
Столярчук О. В.

Корекція оксидативного стресу у хворих на гострий панкреатит (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. В. Столярчук ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 23 с.

Т 761
Трофимов П. С.

Діагностика, профілактика та лікування паралітичної кишкової непрохідності у післяопераційному періоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / П. С. Трофимов ; Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти. – Запоріжжя, 2016. – 20 с.

Ф 333
Федоров В. Ю.

Комплексне хірургічне лікування абдомінального сепсису з урахуванням імунних порушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. Ю. Федоров ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2016. – 20 с.

Ч-937
Чурпій В. К.

Клінічний перебіг та хірургічне лікування гострого холециститу у хворих похилого і старечого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. К. Чурпій ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 23 с.

 14.01.04 СЕРЦЕВО-СУДИННА ХІРУРГІЯ

Б 126
Бабляк О. Д.

Хірургічне лікування конотрункальних вад серця з великими аорто-легеневими колатеральними артеріями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.04 “Серцево-судинна хірургія” / О. Д. Бабляк ; Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України. – Київ, 2016. – 32 с.

Г 610
Головенко О. С.

Хірургічне лікування дефекту міжшлуночкової перегородки з високою легеневою артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 “Серцево-судинна хірургія” / О. С. Головенко ; Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України. – Київ, 2016. – 20 с.

14.01.05 НЕЙРОХІРУРГІЯ

Б 752
Боднарчук Ю. А.

Малоінвазивні хірургічні втручання при неускладнених компресійних переломах нижньогрудного та поперекового відділів хребта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / Ю. А. Бондарчук ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України. – Київ, 2016. – 21 с.

Д 177
Даневич О. О.

Діагностика та хірургічне лікування аденом гіпофіза, що секретують адренокортикотропний гормон : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / О. О. Даневич ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України. – Київ, 2016. – 24 с.

Л 639
Лісяний О. М.

Медулобластоми мозочку у дорослих: патогенез, клінічний перебіг та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / О. М. Лісяний ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України. – Київ, 2016. – 39 с.

С 347
Сидорак А. Д.

Аневризми дистальних сегментів передньої мозкової артерії (клініка, діагностика і особливості хірургічного лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / А. Д. Сидорак ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України. – Київ, 2016. – 24 с.

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

Б 811
Бондаренко А. В.

Діагностика та медико-соціальний супровід первинних імунодефіцитів у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / А. В. Бондаренко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 46 с.

Г 477
Гільфанова А. М.

Медико-соціальні аспекти назофарингеального носійства пневмококів у дітей до 5 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / А. М. Гільфанова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2016. – 24 с.

К 182
Камінська Т. М.

Оптимізація системи профілактичних заходів та реабілітація порушень стану здоров’я дітей шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Т. М. Камінська ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – Київ, 2016. – 40 с.

14.01.11 КАРДІОЛОГІЯ

Н 576
Нетяженко Н. В.

Клініко-патогенетичні особливості порушень тромбоцитарно-плазмового гемостазу у жінок із різними формами ішемічної хвороби серця та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Н. В. Нетяженко ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – Київ, 2016. – 35 с.

Ч-492
Черних М. О.

Ішемічна хвороба серця на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини: особливості перебігу, аспекти діагностики та прогнозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / М. О. Черних ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с.

14.01.12 РЕВМАТОЛОГІЯ

П 270
Перебетюк Л. С.

Клінічні особливості та лікувальна тактика при ревматоїдному артриті за умов його поєднання з фіброміалгією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 “Ревматологія” / Л. С. Перебетюк ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – Київ, 2016. – 20 с.

14.01.14 ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

Г 582
Гогітідзе Т. Г.

Органічна гіперпролактинемія: особливості гормонально-метаболічних порушень та ефективність супресивної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Ендокринологія” / Т. Г. Гогітідзе ; Ін-т проблем ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України. – Харків, 2016. – 23 с.

14.01.16 ПСИХІАТРІЯ

Л 191
Лакинський Р. В.

Суїцидальна активність хворих з депресіями і реакціями на важкий стрес (фактори ризику, диференціальна діагностика та лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / Р. В. Лакинський ; Ін-т неврол., психіатр. та наркол. АМН України. – Харків, 2016. – 21 с.

14.01.18 ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

П 189
Пархоменко О. Г.

Оптимізація діагностики діабетичної макулопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / О. Г. Пархоменко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2016. – 20 с.

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

Б 612
Білищук Л. М.

Обґрунтування індивідуальної профілактики карієсу зубів у дітей з порушенням ремінералізуючої функції слинних залоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Л. М. Білищук ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2016. – 20 с.

З-181
Закалата Т. Р.

Клініко-лабораторне обґрунтування сучасних методів лікування та профілактики трансверзальних аномалій зубощелепної системи у осіб різних вікових груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Т. Р. Закалата ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2016. – 18 с.

К 211
Карампіні Н. Г.

Клініко-експериментальне обгрунтування методу профілактики гінгівіту у дітей пубертатного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Н. Г. Карампіні ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2016. – 20 с.

К 821
Кривошеєва А. І.

Особливості клінічного перебігу, лікування та профілактика ускладнень у хворих після оперативних втручань на привушній та піднижньощелепній залозах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / А. І. Кривошеєва ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2016. – 20 с.

К 822
Крижановський А. Є.

Ефективність клінічного використання повних знімних пластинкових зубних протезів з удосконаленою конструкцією їх базису (клініко-біомеханічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / А. Є. Крижановський ; Ін-т стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України. – Одеса, 2016. – 20 с.

М 690
Михайлов А. А.

Клініко-лабораторне обґрунтування та оцінка ефективності заходів гігієни порожнини рота пацієнтів, що користуються незнімними зубними протезами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / А. А. Михайлов ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 20 с.

П 850
Прудиус О. Г.

Удосконалення методів оперативного втручання і профілактика ускладнень дентальної імплантації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. Г. Прудиус ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2016. – 20 с.

С 305
Семенюк Г. Д.

Клініко-лабораторне обгрунтування застосування синбіотиків у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Г. Д. Семенюк ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с.

С 845
Стремчук М. В.

Профілактика та комплексне лікування атопічного хейліту у дітей різного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / М. В. Стремчук ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2016. – 21 с.

Т 769
Трояненко Л. М.

Особливості лікування хворих на генералізований пародонтит з різними формами симптоматичного гінгівіту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Л. М. Трояненко ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2016. – 20 с.

Ш 338
Шварцнау О. Г.

Оптимізація лікування і профілактики стоматологічної захворюваності у студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. Г. Шварцнау ; Ін-т стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України. – Одеса, 2016. – 20 с.

Ш 830
Шпак Д. Ю.

Особливості лікування гнатичної форми мезіального прикусу у дітей в змінному та постійному періодах прикусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Д. Ю. Шпак ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 18 с.

14.01.30 АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

Б 433
Бєлка К. Ю.

Оптимізація контрольованої седації у пацієнтів зі станом відміни алкоголю у відділені інтенсивної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / К. Ю. Бєлка ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2016. – 24 с.

Л 908
Льошенко І. А.

Оптимізація використання інгібіторів фібринолізу в комплексі інтенсивної терапії акушерських кровотеч внаслідок передчасного відшарування плаценти у периопераційному періоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / І. А. Льошенко ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпропетровськ, 2016. – 19 с.

14.01.32 МЕДИЧНА БІОХІМІЯ

Я 474
Яковлев Б. Ф.

Біохімічні чинники мікроциркуляторних порушень при ішемічній хворобі серця у осіб похилого віку; корекція пентоксифіліном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.32 “Медична біохімія” / Б. Я. Яковлев ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 20 с.

14.01.33 МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Ж 898
Жунько Д. В.

Оптимізація комплексного лікування хворих на хронічний простатит з метаболічним синдромом з використанням фізичних чинників і немедикаментозних методів на амбулаторному етапі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація, фізіотерапія і курортологія” / Д. В. Жунько ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2016. – 21 с.

Л 840
Лукащук С. В.

Клініко-патогенетичне обгрунтування галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні дітей з рецидивуючим бронхітом та часто хворіючих дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія” / С. В. Лукащук ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2016. – 22 с.

14.01.35 КРІОМЕДИЦИНА

Б 125
Бабінець О. М.

Біологічні властивості іммобілізованих на ентеросорбентах пробіотиків після низькотемпературного зберігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.35 “Кріомедицина” / О. М. Бабінець ; Ін-т пробл. кріобіол. і кріомед. НАН України. – Харків, 2016. – 24 с.

І-982
Іщенко І. О.

Використання кріоконсервованої сироватки кордової крові в лікуванні холодових ран (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.35 “Кріомедицина” / І. О. Іщенко ; Ін-т пробл. кріобіол. і кріомед. НАН України. – Харків, 2016. – 18 с.

14.01.36 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

К 886
Куглер Т. Є.

Клініко-патогенетичні особливості функціональної диспепсії та оптимізація її терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 “Гастроентерологія” / Т. Є. Куглер ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2016. – 24 с.

14.02.01 ГІГІЄНА ТА ПРОФЕСІЙНА ПАТОЛОГІЯ

А 480
Алексійчук В. Д.

Гігієнічна оцінка особливостей впливу наночастинок свинцю на організм та наукове обгрунтування заходів профілактики їх негативної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / В. Д. Алексійчук ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 23 с.

П 563
Пономаренко Н. П.

Гігієнічна оцінка довкілля та стану здоров’я дитячого населення Чернігівського аграрного регіону України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Н. П. Пономаренко ; Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України. – Київ, 2016. – 24 с.

14.02.03 СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА

Б 825
Борис В. М.

Обгрунтування моделі інфраструктури закладів охорони здоров’я на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / В. М. Борис ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 25 с.

М 591
Микита О. О.

Наукове обґрунтування стандартизації медичного забезпечення Збройних Сил України в умовах антитерористичної операції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / О. О. Микита ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2016. – 27 с.

14.03.01 НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ

Г 853
Грінівецька Н. В.

Особливості будови підшлункової залози щурів в постнатальному періоді в нормі та після внутрішньоутробної антигенної дії (анатомо-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Н. В. Грінівецька ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 20 с.

Є 302
Єгорова Т. М.

Морфологічні зміни у печінці щурів за умов аутоімунного пошкодження та при радонотерапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Т. М. Єгорова ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 19 с.

К 563
Ковальчук О. І.

Морфологічні особливості аденогіпофіза щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри та за умов застосування інфузії комбінованих гіперосмолярних розчинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / О. І. Ковальчук ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 40 с.

К 732
Котик Т. Л.

Морфофункціональний стан піднижньощелепної залози в інтактних щурів та за умови розвитку експериментального цукрового діабету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Т. Л. Котик ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с.

К 824
Криницький Р. П.

Вікові та статеві особливості структури і мінерального складу кісткової тканини коміркової частини нижньої щелепи у осіб зрілого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Р. П. Криницький ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2016. – 24 с.

Т 511
Токарук Н. С.

Морфофункціональна характеристика сечового міхура щурів у нормі та при експериментальному цукровому діабеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Н. С. Токарук ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с.

14.03.02 ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ

С 444
Скорик В. Р.

Патогістологічна та імуногістохімічна характеристики гастроінтестинальних стромальних пухлин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 “Патологічна анатомія” / В. Р. Скорик ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 20 с.

14.03.03 НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ

Ц 286
Цвинтарний А. В.

Вікові, статеві та соматотипологічні особливості реографічних показників стегна у практично здорових юнаків та дівчат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / А. В. Цвинтарний ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 19 с.

14.03.04 ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

Б 691
Близнюк Р. В.

Патогенетичні особливості перебігу раннього періоду травматичної хвороби в умовах хронічного гепатиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Р. В. Близнюк ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2016. – 21 с.

Щ 957
Щуліпенко Л. І.

Патогенетичні механізми формування дизрегуляторних станів у операторів транспорту: моделювання, класифікація, формалізоване розпізнавання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Л. І. Щуліпенко ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2016. – 21 с.

14.03.05 ФАРМАКОЛОГІЯ

М 741
Мовчан О. Д.

Закономірності формування механізмів толерантності до дії антиконвульсантів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / О. Д. Мовчан ; Ін-т фармакол. та токсикол. НАМН України. – Київ, 2016. – 21 с.

15.00.01 ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ, ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СПРАВИ ТА СУДОВА ФАРМАЦІЯ

Т 502
Аль-Товайті Мурад Алі Хасан

Розробка складу та технології твердої лекарської форми з сухим екстрактом шишок хмелю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Мурад Алі Хасан Аль-Товайті ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 21 с.

Г 695
Горлачова В. І.

Розробка складу та технології крему з ліпофільним екстрактом насіння моркви дикої для лікування опікових ран : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / В. І. Горлачова ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 24 с.

О-720
Осама Абузаїд Мохамед Нур Ахмед

Науково-практичне обгрунтування підходів до вдосконалення системи фармацевтичного забезпечення населення Судану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Абузаїд Мохамед Нур Ахмед Осама ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 24 с.

15.00.02 ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ ТА ФАРМАКОГНОЗІЯ

А 659
Андріанов К. В.

Порівняльне фармакогностичне вивчення поширених сортів м’яти перцевої : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / К. В. Андріанов ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 22 с.

Б 339
Баюрка С. В.

Розробка методів хіміко-токсикологічного аналізу лікарських речовин антидепресивної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / С. В. Баюрка ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 43 с.

Г 657
Гончаров О. В.

Фармакогностичне дослідження видів роду Глуха кропива : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / О. В. Гончаров ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 24 с.

Х-734
Холодняк С. В.

[2-(3-Арил-1Н-1,2,4-триазол)феніл]аміни: синтез, хімічна модифікація, фізико-хімічні та біологічні властивості синтезованих сполук : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / С. В. Холодняк ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 26 с.

19.00.04 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

М 296
Марута О. С.

Особливості репрезентації суб’єктивної картини життєвого шляху у хворих з різними формами невротичних розладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / О. С. Марута ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2016. – 20 с.[:]