[:uk]Бюлетень нових надходжень. Автореферати дисертацій. № 2[:]

[:uk]03.00.01 РАДІОБІОЛОГІЯ

В 683
Волоський В. М.
Визначення ефективної дози зовнішнього опромінення в значно неоднорідних фотонних полях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.01 “Радіобіологія” / В. М. Волоський ; Нац. наук. центр радіаційної медицини. – Київ, 2017. – 26 с.

Г 198
Гапєєнко Д. Д.
Особливості біологічних ефектів за умов поєднаного впливу іонізуючого випромінювання та іонів важких металів у клітинах in vitro : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.01 “Радіобіологія” / Д. Д. Гапєєнко ; Нац. наук. центр радіаційної медицини. – Київ, 2017. – 23 с.

03.00.07 МІКРОБІОЛОГІЯ

А 500
Алієва Н. М.
Виявлення M. tuberculosis і визначення їх медикаментозної стійкості в умовах використання нових фено-генотипічних методів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 “Мікробіологія” / Н. М. Алієва ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 22 с.

14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

А 725
Антонян М. І.
Клініко-патогенетичні підходи до лікування і профілактики ускладнень вагітності після застосування допоміжних репродуктивних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / М. І. Антонян ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2014. – 19 с.

В 253
Вдовиченко С. Ю.
Профілактика акушерської і перинатальної патології при використанні родинно-орієнтованих технологій під час вагітності і пологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / С. Ю. Вдовиченко ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології. – Київ, 2017. – 37 с.

Г 753
Граділь О. Г.
Оваріальний резерв та його гормональна корекція при використанні програм допоміжних репродуктивних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / О. Г. Граділь ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2015. – 21 с.

К 603
Колесник Н. М.
Оптимізація лікування істміко-цервікальної недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Н. М. Колесник ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології. – Київ, 2017. – 21 с.

К 906
Кульчицький Д. В.
Комплексна профілактика інтра- та післяопераційних ускладнень при кесаревому розтині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Д. В. Кульчицький ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 21 с.

М 180
Маланчук О. Б.
Оптимізація тактики ведення вагітності та пологів в терміні 22-28 тижнів, ускладнених передчасним розривом плодових оболонок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. Б. Маланчук ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 17 с.

М 482
Мельник Ю. М.
Оптимізація внутрішньоутробного моніторингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Ю. М. Мельник ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 21 с.

М 893
Му’авія Салем Насер Альмарадат.
Передгравідарна корекція істміко-цервікальної недостатності при невиношуванні вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Салем Насер Альмарадат Му’авія ; Харків. нац. мед. ун-т. 2016. – 23 с.

Н 602
Нігуца І. П.
Оптимізація консервативної міомектомії у жінок з порушенням репродуктивної функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / І. П. Нігуца ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 19 с.

О-538
Олешко В. Ф.
Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних з недостатністю обтураційної функції шийки матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / В. Ф. Олешко ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології. – Київ, 2017. – 27 с.

О-760
Остап’юк Л. Р.
Діагностика та прогнозування розвитку післяпологового ендометриту (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Л. Р. Остап’юк ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 19 с.

П 124
Павловська М. О.
Соматичні та психологічні предиктори формування лейоміоми матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / М. О. Павловська ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 21 с.

П 311
Петропавловська В. О.
Тактика проведення допоміжних репродуктивних технологій у пацієнток з надлишковою масою тіла та метаболічним синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / В. О. Петропавловська ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 21 с.

П 340
Писарєва О. Л.
Відновлення репродуктивної функції у жінок з субмукозною міомою матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. Л. Писарєва ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології. – Київ, 2017. – 18 с.

Р 697
Романюк О. В.
Оптимізація лікування порушень менструального циклу у пацієнток, що хворіють на туберкульоз легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / О. В. Романюк ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології. – Київ, 2017. – 21 с.

С 838
Страшко І. В.
Профілактика септичних ускладнень пологів та післяпологового періоду у породіль з передчасним розривом плодових оболонок при недоношеній вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / І. В Страшко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 19 с.

С 898
Сун Лі
Профілактика та лікування плацентарної недостатності у жінок з артеріальною гіпотензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Сун Лі ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2014. – 19 с.

Т 190
Таран О. А.
Цервікальна неоплазія: прогностично-діагностичні критерії моніторингу та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. А. Таран ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 36 с.

Т 191
Тарасенко К. В.
Метаболічні порушення у вагітних з ожирінням різного ступеня, їх зв’язок з акушерськими ускладненнями та обгрунтування патогенетичної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / К. В. Тарасенко ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2016. – 38 с.

14.01.02 ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

К 642
Кондратюк К. О.
Порушення імунної системи та мікробіоценозу кишечника у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки та їх корекція в комплексному лікуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / К. О. Кондратюк ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 23 с.

П 771
Присяжнюк І. В.
Клініко-патогенетичні особливості перебігу хронічного холециститу у хворих на гіпотиреоз, шляхи медикаментозної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / І. В. Присяжнюк ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2017. –20 с.

Т 525
Толопко С. Я.
Синтропічні ураження дихальної системи у хворих на цироз печінки: діагностика; патоґенетичні механізми; характеристика та принципи лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / С. Я. Толопко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2017. – 24 с.

14.01.03 ХІРУРГІЯ

А 150
Абідов Е. А.
Рентгенхірургічні технології в лікуванні захворювань підшлункової залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Ельнур Айдин огли Абідов ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2014. – 19 с.

А 665
Андрющенко Д. В.
Мультидисциплінарний принцип діагностики та сучасної хірургічної тактики при гострому панкреатиті та його місцевих ускладненнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Д. В. Андрющенко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2017. – 40 с.

Б 125
Бабій О. М.
Діагностика та хірургічне лікування хронічного панкреатиту на етапах фіброзної трансформації підшлункової залози (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. М. Бабій ; Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти. – Запоріжжя, 2017. – 40 с.

Б 613
Білоокий О. В.
Особливості діагностики та лікування жовчного перитоніту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. В. Білоокий ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2017. – 24 с.

Б 752
Боднар Т. В.
Клініко-експериментальне обґрунтування застосування високочастотного струму для гемостазу в хірургії вузлового та токсичного зоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Т. В. Боднар ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2017. – 20 с.

В 429
Війтович Л. Є.
Хронічна виразка шлунка: прогнозування ускладнень, показання до превентивних операційних втручань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Л. Є. Війтович ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2017. – 20 с.

В 461
Вільданов С. Р.
Диференційна діагностика, лікування та профілактика ранніх ускладнень після трансплантації нирки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / С. Р. Вільданов ; Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти. – Запоріжжя, 2017. – 19 с.

Г 622
Голубничий С. О.
Діагностика та лікування спонтанного пневмотораксу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / С. О. Голубничий ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2016. – 24 с.

Д 720
Драбовський В. С.
Хірургічне лікування хворих з косметичними дефектами передньої черевної стінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. С. Драбовський ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 21 с.

Є 273
Євтушенко Д. О.
Клініко-морфологічне обґрунтування профілактики та хірургічного лікування хворих спайковою хворобою очеревини та її ускладнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Д. О. Євтушенко ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2016. – 32 с.

І-194
Іваніцький А. І.
Хірургічна тактика лікування пошкоджень жовчних проток при лапароскопічній холецистектомії в залежності від термінів їх діагностики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / А. І. Іваніцький ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. – Київ, 2017. – 24 с.

І-247
Іващенко Д. М.
Комплексне лікування гнійних ран м’яких тканин у хворих з алергією до антибіотиків (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Д. М. Іващенко ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 20 с.

К 927
Купчак І. М.
Оптимізація застосування відеоторакоскопії при внутрішньогрудній лімфаденопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / І. М. Купчак ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 20 с.

К 970
Кшановський О. Е.
Обгрунтування та оцінка ефективності діагностики синдрому внутрішньогрудної лімфаденопатії із застосуванням інвазивних методів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. Е. Кшановський ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 20 с.

Л 174
Лазарчук В. М.
Ендоскопічна діагностика та малоінвазивні ендохірургічні втручання при неоплазіях товстої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. М. Лазарчук ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 20 с.

Л 380
Левчак Ю. А.
Хірургічне лікування тромбозів системи нижньої порожнистої вени : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Ю. А. Левчак ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2017. – 32 с.

Л 631
Лисенко Р. Б.
Алопластика складних дефектів черевної стінки (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Р. Б. Лисенко ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 37 с.

М 192
Малиновський А. В.
Лапароскопічна пластика великих і гігантських гриж стравохідного отвору діафрагми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / А. В. Малиновський ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 36 с.

М 602
Милиця К. М.
Хірургічне лікування хворих з метаболічним синдромом та ожирінням (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / К. М. Милиця ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. – Київ, 2017. – 41 с.

П 325
Пімахов В. В.
Діагностика та хірургічне лікування ушкоджень органів грудної клітки, поєднаних з черепно-мозковою травмою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. В. Пімахов ; Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти. – Запоріжжя, 2017. – 23 с.

П 771
Приступюк М. О.
Хірургічне лікування хворих на невроішемічну форму синдрому діабетичної стопи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / М. О. Приступюк ; Укр. наук.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин. – Київ, 2017. – 20 с.

Р 471
Решетняк О. М.
Вибір методу лікування хворих з ускладненими формами варикозної хвороби нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. М. Решетняк ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2016. – 20 с.

С 375
Симонець Є. М.
Вдосконалення хірургічного лікування хворих з гнійними захворюваннями плеври з використанням надвисокочастотного опромінення (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Є. М. Симонець ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2016. – 20 с.

С 515
Смоляник К. М.
Профілактика неспроможності кукси бронха після резекції легені : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / К. М. Смоляник ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2016. – 20 с.

С 899
Супрун О. С.
Обгрунтування активної хірургічної тактики у хворих зі скальпованими та комбінованими пошкодженнями кінцівок (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. С. Супрун ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2017. – 20 с.

Т 419
Тимченко Н. В.
Профілактика та лікування парезу кишківника у хворих після операцій на товстій кишці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Н. В. Тимченко ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2016. – 22 с.

Ш 472
Шендрик В. Г.
Лікування ускладнених форм бешихи з застосуванням хірургічних методів та оксиду азоту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. Г. Шендрик ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 24 с.

Ш 481
Шепетько-Домбровський О. Г.
Малоінвазивні технології в лікуванні хворих з перфоративною виразкою дванадцятипалої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. Г. Шепетько-Домбровський ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 20 с.

Я 405
Язиков О. В.
Оптимізація хірургічної тактики при доброякісних захворюваннях молочної залози з використанням малоінвазивних і пластичних методик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. В. Язиков ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2015. – 20 с.

14.01.04 СЕРЦЕВО-СУДИННА ХІРУРГІЯ

С 170
Самарський І. М.
Хірургічна профілактика інсульту при атеросклеротичному ураженні сонних артерій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 “Серцево-судинна хірургія” / І. М. Самарський ; Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти. – Запоріжжя, 2017. – 20 с.

14.01.05 НЕЙРОХІРУРГІЯ

К 648
Конотопчик С. В.
Ендоваскулярне лікування хворих з церебральними аневризмами з використанням асистуючих методів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / С. В. Конотопчик ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова. – Київ, 2017. – 28 с.

Л 768
Лонтковський Ю. А.
Нейрохірургічне лікування локальної спастичності м’язів нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / Ю. А. Лонтковський ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова. – Київ, 2017. – 26 с.

М 420
Медведєв В. В.
Спастичність при травмі спинного мозку: патогенетичні механізми та шляхи нейрохірургічної корекції засобами тканинної інженерії (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / В. В. Медведєв ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова. – Київ, 2017. – 49 с.

Н 349
Нахаба О. О.
Відстрочена краніопластика післяопераційних дефектів черепа (експериментальні дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / О. О. Нахаба ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова. – Київ, 2017. – 29 с.

Н 571
Нетлюх А. М.
Хірургічне лікування хворих з розривами внутрішньочерепних артеріальних аневризм з ускладненим клінічним перебігом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / А. М. Нетлюх ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова. – Київ, 2017. – 41 с.

П 140
Паламар О. І.
Особливості діагностики та хірургічного лікування краніофаціальних пухлин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / О. І. Паламар ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова. – Київ, 2017. – 40 с.

Т 191
Тарасенко О. М.
Хребетно-спинномозкова травма (клінічна епідеміологія, довгострокові результати лікування, медико-соціальна експертиза та реабілітація) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / О. М. Тарасенко ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова. – Київ, 2017. – 37 с.

Т 470
Тиш І. І.
Діагностика та вибір методу лікування оклюзійно-стенотичної патології сонних артерій у пацієнтів з кардіоваскулярним ризиком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / І. І. Тиш ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова. – Київ, 2017. – 26 с.

Т 650
Аль-Травнех М. А. Г.
Післяопераційна ад’ювантна терапія, якість життя і прогнозування результатів лікування пацієнтів з метастатичними пухлинами головного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / М. А. Г. Аль-Травнех ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова. – Київ, 2017. – 22 с.

14.01.07 ОНКОЛОГІЯ

Б 272
Басилайшвілі С. Ю.
Оптимізація комбінованого лікування місцеворозповсюдженого недрібноклітинного раку легені : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / С. Ю. Басилайшвілі ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2017. – 20 с.

14.01.09 ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ

Д 304
Демиденко Ю. Г.
Профілактика, діагностика, лікування абсцесів та інфільтратів черевної порожнини у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / Ю. Г. Демиденко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 21 с.

К 597
Кокоркін О. Д.
Рання діагностика та хірургічне лікування вад розвитку нирок і верхніх сечових шляхів у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / О. Д. Кокоркін ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 21 с.

Н 223
Наконечний Р. А.
Клініко-діагностичні критерії ефективності мініінвазивної хірургічної корекції міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / Р. А. Наконечний ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 29 с.

С 659
Соручан В. П.
Мезокавальне шунтування в хірургічному лікуванні портальної гіпертензії у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / В. П. Соручан ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 21 с.

Ч-421
Чемерис О. А.
Діагностика та лікування порушень формування кульшових суглобів у новонароджених та немовлят : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / О. А. Чемерис ; Вінницький нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 18 с.

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

Г 519
Гищак Т. В.
Первинна артеріальна гіпертензія у дітей: системні механізми адаптації, диференційована терапія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Т. В. Гищак ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 36 с.

Г 560
Гнатенко Т. М.
Клініко-патогенетичне обгрунтування протирецидивного лікування синдрому ацетонемічної блювоти у дітей з соматичними захворюваннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Т. М. Гнатенко ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології. – Київ, 2017. – 20 с.

Г 629
Голюк К. О.
Прогнозування перебігу перинатальної патології у дітей першого року життя, що народилися передчасно : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / К. О. Голюк ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2017. – 23 с.

К 562
Ковалик С. З.
Особливості сезонної алергії та оптимізація підходів до її контролю у дітей Львівської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / С. З. Ковалик ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2017. – 21 с.

К 893
Кузьменко Т. В.
Вплив пасивного тютюнопаління на клінічні особливості респіраторної патології у дітей першого року життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Т. В. Кузьменко ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2017. – 20 с.

Р 88
Русакова О. О.
Диференційований вибір протизапальних засобів при лікуванні гострого обструктивного бронхіту у дітей раннього віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / О. О. Русакова ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 24 с.

14.01.11 КАРДІОЛОГІЯ

Я 770
Ярош В. О.
Хронічна серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду у хворих на гіпертонічну хворобу в похилому віці: вплив довготривалої терапії спіронолактоном та триметазидином : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / В. О. Ярош ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – Київ, 2017. – 18 с.

14.01.12 РЕВМАТОЛОГІЯ

Б 360
Бевзенко Т. Б.
Ураження нирок при системних васкулітах: клінічні, лабораторні та морфологічні особливості перебігу, фактори ризику, питання патогенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.12 “Ревматологія” / Т. Б. Бевзенко ; Донец. нац. мед. ун-т. – Лиман, 2017. – 32 с.

С 383
Синенький О. В.
Влив дефіциту вітаміну D на перебіг ревматоїдного артриту та шляхи його корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 “Ревматологія” / О. В. Синенький ; Донец. нац. мед. ун-т. – Лиман, 2017. – 24 с.

14.01.15 НЕРВОВІ ХВОРОБИ

П 346
Пісоцька К. О.
Клініко-патогенетичні особливості неврологічних розладів у пацієнтів з патологією гепатобіліарної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 “Нервові хвороби” / К. О. Пісоцька ; Ін-т неврол., психіатр. та наркол. – Харків, 2017. – 20 с.

14.01.16 ПСИХІАТРІЯ

В 290
Венгер О. П.
Депресивні розлади у емігрантів та реемігрантів (клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості, сучасні підходи до лікування та реабілітації) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / О. П. Венгер ; Ін-т неврол., психіатр. та наркол. – Харків, 2017. – 40 с.

Ц 979
Цьона А. Р.
Особливості негативної симптоматики та нейрокогнітивного дефіциту у хворих на шизофренію в стадії ремісії (їх динаміка та корекція) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / А. Р. Цьона ; Ін-т неврол., психіатр. та наркол. – Харків, 2017. – 20 с.

Ш 645
Широков О. В.
Психосоціальна реабілітація хворих на параноїдну шизофренію, поєднану з кістковим туберкульозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / О. В. Широков ; Ін-т неврол., психіатр. та наркол. – Харків, 2017. – 20 с.

14.01.18 ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

Б 879
Брижань Г. О.
Профілактика ускладнень місцевої антибіотикотерапії у пацієнтів з синдромом “сухого ока” : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Г. О. Брижань ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова. – Одеса, 2017. – 20 с.

Д 332
Денисюк Л. І.
Діагностична значимість поліморфізму Pro72Arg гена TP53 у розвитку та прогресуванні первинної відкритокутової глаукоми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Л. І. Денисюк ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 20 с.

Є 302
Єгорова К. С.
Нейроофальмологічні аспекти клінічного перебігу ідіопатичної внутрішньочерепної гіпертензії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / К. С. Єгорова ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 20 с.

М 420
Медведчук С. П.
Ефективність хірургічного лікування первинної відкритокутової глаукоми з супутньою катарактою за допомогою імплантації мікродренуючого пристрою в комбінації з факоемульсифікацією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / С. П. Медведчук ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 18 с.

Р 159
Радченко Ю. О.
Діагностична значимість апоптозу мононуклеарних клітин крові в прогресуванні первинної відкритокутової глаукоми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Ю. О. Радченко ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 21 с.

Р 691
Романенко Д. В.
Оптимізація діагностики співдружньої косоокості комбінованим методом автоматизованого аналізу рухів очних яблок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Д. В. Романенко ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова. – Одеса, 2017. – 18 с.

С 201
Саржевський А. С.
Оптимізація хірургічного лікування катаракти, ускладненої сублюксацією кришталика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / А. С. Саржевський ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 21 с.

С 218
Сафроненкова І. О.
Злоякісні епітеліальні новоутворення шкіри повік T2-3a стадії (епідеміологія, комплексна діагностика, радіокріохірургічне лікування, прогнозування рецидивів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / І. О. Сафроненкова ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова. – Одеса, 2017. – 29 с.

С 379
Сімчук І. В.
Вдосконалення способу формування опорно-рухової кукси при евісцероенуклеації для покращення результатів очного протезування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / І. В. Сімчук ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 21 с.

Ш 170
Шайбі Абдеррахім.
Оптимізація комбінованого лікування запальних хвороб судинної оболонки і сітківки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Шайбі Абдеррахім ; Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова. – Одеса, 2017. – 19 с.

Ш 255
Шаргородська І. В.
Роль біомеханічних властивостей фіброзної оболонки ока при аномаліях рефракції та кератоконусі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / І. В. Шаргородська ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 38 с.

14.01.19 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

Я 572
Ямпольська К. Є.
Особливості діагностики та лікування дітей з хронічним тонзилітом і супутньою патологією зубо-щелепної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / К. Є. Ямпольська ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка. – Київ, 2017. – 20 с.

14.01.21 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

Г 144
Гайович В. В.
Комплексне ортопедичне лікування хворих з травматичними ушкодженнями периферичних нервів нижньої кінцівки (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / В. В. Гайович ; Ін-т травматології та ортопедії. – Київ, 2017. – 36 с.

К 563
Ковальчук В. М.
Оптимізація хірургічного лікування внутрішньосуглобових переломів проксимального відділу плечової кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / В. М. Ковальчук ; Ін-т травматології та ортопедії. – Київ, 2017. – 20 с.

К 591
Козирєв С. О.
Передній шийний міжтіловий спондилодез цервікальними пристроями, які динамізують (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / С. О. Козирєв ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка. – Харків, 2017. – 21 с.

К 901
Кулева О. В.
Транспозиція м’язів при ушкодженні Ахіллового сухожилка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / О. В. Кулева ; Ін-т травматології та ортопедії. – Київ, 2017. – 18 с.

Л 820
Лу Чжоу.
Можливості використання матеріалів на основі вуглецю для заповнення кісткових порожнин (експериментальне дослідження з клінічною апробацією) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Лу Чжоу ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка. – Харків, 2017. – 17 с.

М 190
Малик Р. В.
Біомеханічне обгрунтування вибору тактики хірургічного лікування хворих на злоякісні пухлини проксимального відділу стегнової кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Р. В. Малик ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка. – Харків, 2017. – 24 с.

П 128
Паздніков Р. В.
Анкерна стабілізація капсули в разі передньої травматичної нестабільності плечового суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Р. В. Паздніков ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка. – Харків, 2017. – 21 с.

П 278
Перфільєв О. В.
Денервація дуговідросткових суглобів поперекового відділу хребта в лікуванні синдрому спондилоартралгії під ендоскопічним контролем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / О. В. Перфільєв ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка. – Харків, 2017. – 19 с.

С 280
Се-Фей.
Вплив радіальної ударно-хвильової терапії на репаративну регенерацію кісткової тканини (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Се-Фей ; Ін-т травматології та ортопедії. – Київ, 2017. – 21 с.

С 810
Стойка В. В.
Хірургічне лікування хворих із переломом вертлюгової ділянки стегнової кістки на фоні тиреотоксикозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія і ортопедія” / В. В. Стойка ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка. – Харків, 2017. – 21 с.

Ф 689
Фіщенко Я. В.
Консервативне лікування больового синдрому попереково-крижового відділу хребта при дегенеративно-дистрофічних захворюваннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Я. В. Фіщенко ; Ін-т травматології та ортопедії. – Київ, 2017. – 37 с.

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

Б 488
Берідзе Б.
Доброякісні пухлини привушних та піднижньощелепних слинних залоз (клініка, діагностика, лікування, профілактика ускладнень) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Берідзе Бека ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 20 с.

Б 875
Браун Ю. Є.
Оптимізація хірургічного лікування хворих на генералізований пародонтит з використанням емалевих матричних протеїнів і лазерного випромінювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Ю. Є. Браун ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 19 с.

Г 602
Голейко М. В.
Особливості клініки та лікування хворих на поєднані ураження тканин пародонту та періодонта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / М. В. Голейко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2017. – 20 с.

Д 474
Дирик В. Т.
Обґрунтування профілактики та лікування захворювань пародонта у працівників, контактуючих з пестицидами в умовах закритого та відкритого ґрунту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / В. Т. Дирик ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2017. – 20 с.

Ж 469
Жегулович З. Є.
Ортопедичне лікування, прогнозування та профілактика оклюзійних порушень жувального апарату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / З. Є. Жегулович ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 34 с.

К 903
Кулицька О. В.
Оптимізація лікування хворих з переломами підборідного відділу нижньої щелепи з урахуванням її філо- та онтогенетичних особливостей (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. В. Кулицька ; Ін-т стоматології та щелепно-лицевої хірургії. – Одеса, 2017. – 20 с.

М 483
Мельничук В. В.
Профілактика та реабілітація стоматологічних хворих з недиференційованою дисплазією сполучної тканини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / В. В. Мельничук ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2017. – 24 с.

П 658
Почтар В. М.
Патогенетичні аспекти лікування хворих з багатоформною ексудативною еритемою слизової оболонки порожнини рота : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / В. М. Почтар ; Ін-т стоматології та щелепно-лицевої хірургії. – Одеса, 2017. – 36 с.

Р 491
Рівіс О. Ю.
Апаратурно-хірургічне лікування зубощелепних аномалій та деформацій з використанням скелетної опори на мініімплантати (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. Ю. Рівіс ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2017. – 20 с.

С 128
Савельєва Н. М.
Особливості клініки, діагностики і лікування генералізованого пародонтиту у хворих з паразитарною інвазією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Н. М. Савельєва ; Ін-т стоматології та щелепно-лицевої хірургії. – Одеса, 2017. – 34 с.

Т 342
Тепла Т. О.
Особливості перебігу, лікування і профілактики захворювань тканин пародонта у пацієнтів з ураженням міжхребцевих дисків шийного відділу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Т. О. Тепла ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2017. – 21 с.

Ф 440
Фесенко Є. І.
Особливості діагностики, лікування та профілактики запальних ускладнень у хворих з невогнепальними переломами нижньої щелепи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Є. І. Фесенко ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 23 с.

Ц 911
Цушко І. О.
Клініко-експериментальне обгрунтування профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей з надмірною масою тіла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / І. О. Цушко ; Ін-т стоматології та щелепно-лицевої хірургії. – Одеса, 2017. – 20 с.

Ш 642
Ширінкін С. В.
Ефективність комплексної профілактики і лікування ранніх післяопераційних та відстрочених ускладнень дентальної імплантації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / С. В. Ширінкін ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпро, 2017. – 21 с.

14.01.23 ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ТА ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

В 457
Вілсон Д. І.
Променева діагностика та ехоконтрольоване черезшкірне дренування абсцесів печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика та променева терапія” / Д. І. Вілсон ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 20 с.

Р 581
Робак К. О.
Дифузійно-тензорна магнітно-резонансна томографія при внутрішньомозкових пухлинах головного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика та променева терапія” / К. О. Робак ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 22 с.

14.01.24 ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА ТА СПОРТИВНА МЕДИЦИНА

К 199
Канюка Є. В.
Оптимізація засобів фізичної реабілітації пацієнтів з наслідками травм дистальних відділів верхніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.24 “Лікувальна фізкультура та спортивна медицина” / Є. В. Канюка ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпро, 2017. – 20 с.

Т 350
Терещенко Т. О.
Оптимізація лікарського контролю за футбольними арбітрами високої кваліфікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.24 “Лікувальна фізкультура та спортивна медицина” / Т. О. Терещенко ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпро, 2017. – 24 с.

14.01.25 СУДОВА МЕДИЦИНА

З-872
Зосіменко В. В.
Особливості ушкоджень, які заподіяні гострими предметами, як основа для реконструкції ситуації та ототожнення особи, що скоїла злочин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.25 “Судова медицина” / В. В. Зосіменко ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2016. – 19 с.

14.01.26 ФТИЗІАТРІЯ

Г 772
Гранкіна Н. В.
Удосконалення інтенсивної фази антимікобактеріальної терапії у хворих на мультирезистентний та туберкульоз легень із розширеною резистентністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 “Фтизіатрія” / Н. В. Гранкіна ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського. – Київ, 2017. – 22 с.

Г 810
Гречаник Л. І.
Ефективність лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень із застосуванням моксифлоксацину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 “Фтизіатрія” / Л. І. Гречаник ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського. – Київ, 2017. – 17 с.

П 320
Підвербецька О. В.
Режими протитурбекульозної та патогенетичної терапії у хворих на туберкульоз легень з порушенням мікробіоценозу та адсорбтивної функції кишечника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 “Фтизіатрія” / О. В. Підвербецька ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського. – Київ, 2017. – 17 с.

14.01.27 ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

Г 248
Гашинова К. Ю.
Хронічне обструктивне захворювання легень: прогнозування перебігу та оптимізація терапії з урахуванням локального ураження та системних проявів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.27 “Пульмонологія” / К. Ю. Гашинова ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. – Київ, 2017. – 34 с.

Г 930
Губа Ю. В.
Принципи ведення хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з урахуванням наявності соматопсихічних порушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 “Пульмонологія” / Ю. В. Губа ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського. – Київ, 2017. – 19 с.

К 959
Кучер С. В.
Ентеросорбційна терапія в комплексному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у фазі загострення з клініко-лабораторними проявами ендогенної інтоксикації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 “Пульмонологія” / С. В. Кучер ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського. – Київ, 2017. – 18 с.

С 216
Сауссен Б. А.
Діагностика ранніх гемодинамічних порушень у хворих хронічним обструктивним захворюванням легень: роль показників мозкового натрійуретичного пептиду і маркерів запального процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 “Пульмонологія” / Бен Аммар Сауссен; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського. – Київ, 2017. – 21 с.

Т 896
Турчина І. П.
Ефективність комбінації індуктора інтерферону в поєднанні з полівалентним піобактеріофагом у комплексному лікуванні хворих на персистуючу бронхіальну астму середнього ступеня тяжкості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 “Пульмонологія” / І. П. Турчина ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського. – Київ, 2017. – 17 с.

14.01.30 АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

А 861
Артеменко В. Ю.
Періопераційне забезпечення прохідності дихальних шляхів при хірургічному лікуванні хворих з флегмоною шиї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / В. Ю. Артеменко ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 20 с.

Я 389
Яєчник О. Р.
Інтенсивна терапія синдрому гастро-інтестинальної дисфункції у пацієнтів з черепно-мозковою травмою, поєднаною з травмою кісток скелету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / О. Р. Яєчник ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпро, 2017. – 24 с.

14.01.32 МЕДИЧНА БІОХІМІЯ

Ш 752
Шмуліч О. В.
Особливості метаболічного профілю та гормональної регуляції у дітей з атопічними захворюваннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.32 “Медична біохімія” / О. В. Шмуліч ; Вінницький нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 21 с.

14.01.33 МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ФІЗІОТЕРАПІЯ ТА КУРОРТОЛОГІЯ

А 765
Аплевич В. М.
Ефективність застосування кінезіотейпування у програмі відновлювального лікування ідіопатичного сколіозу ранніх ступенів у дітей старшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія” / В. М. Аплевич ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2017. – 21 с.

Ч-151
Чайка А. О.
Удосконалення медичної реабілітації хворих на резистентну артеріальну гіпертензію з супутнім цукровим діабетом 2 типу у практиці сімейного лікаря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія” / А. О. Чайка ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2017. – 21 с.

14.01.36 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

К 562
Коваленко О. М.
Клініко-біохімічні та морфо-функціональні особливості хронічного рефлюкс гастриту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 “Гастроентерологія” / О. М. Коваленко ; Дніпропетр. мед. акад., Ін-т гастроентерології. – Дніпро, 2017. – 19 с.

14.02.01 ГІГІЄНА ТА ПРОФЕСІЙНА ПАТОЛОГІЯ

А 640
Ананьєва О. В.
Вдосконалення гігієнічної оцінки забруднення атмосферного повітря викидами автомобільного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / О. В. Ананьєва ; Ін-т громад. здоров’я ім. О. М. Марзєєва. – Київ, 2017. – 20 с.

Д 131
Давиденко Г. М.
Гігієнічна оцінка небезпеки здоров’ю населення від забруднення атмосферного повітря зваженими частками пилу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Г. М. Давиденко ; Ін-т громад. здоров’я ім. О. М. Марзєєва. – Київ, 2017. – 21 с.

Д 444
Дідик Н. В.
Обґрунтування гігієнічного нормативу магнітного поля (50 Гц), що створюється кабельними лініями електропередачі в населених місцях (експериментальні дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Н. В. Дідик ; Ін-т громад. здоров’я ім. О. М. Марзєєва. – Київ, 2017. – 20 с.

С 560
Сова С. Г.
Виробничо-обумовлена вегетотрофічна кардіальна дисфункція у складальників-клепальників і слюсарів-складальників авіапідприємств: діагностика, клініка, профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / С. Г. Сова ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 43 с.

14.03.01 НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ

В 194
Васильчишина А. В.
Топографо-анатомічні особливості сідничної ділянки в перинатальному періоді онтогенезу людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / А. В. Васильчишина ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2017. – 21 с.

Г 564
Гненна В. О.
Морфометричні параметри щитоподібної залози практично здорових чоловіків і жінок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / В. О. Гненна ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 20 с.

М 152
Макарчук І. М.
Конституціональні особливості юнаків і дівчат Поділля хворих на вугрову хворобу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / І. М. Макарчук ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. –19 с.

М 190
Маліков О. В.
Морфологічні особливості мозкової речовини нирок щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри та за умов застосування інфузії комбінованих гіперосмолярних розчинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / О. В. Маліков ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 20 с.

М 482
Мельник М. П.
Морфометричні параметри печінки, жовчного міхура та підшлункової залози у чоловіків і жінок в залежності від особливостей будови тіла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / М. П. Мельник ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 20 с.

С 447
Скорук Р. В.
Морфологічне обгрунтування застосування нових видів хірургічного шовного матеріалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Р. В. Скорук ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 19 с.

Т 462
Тихолаз В. О.
Закономірності розвитку структур довгастого мозку людини у пренатальному періоді онтогенезу та при мальформаціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / В. О. Тихолаз ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 39 с.

Ш 830
Шпакова Н. А.
Вплив фізичного навантаження на особливості будови тіла юнаків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Н. А. Шпакова ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 24 с.

14.03.02 ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ

А 725
Антонюк С. А.
Оптимізація визначення диференціювання аденокарциноми товстої кишки та моделювання виживаності на основі багатофакторної оцінки гістологічних критеріїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 “Патологічна анатомія” / С. А. Антонюк ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2017. – 25 с.

К 89
Кузик Ю. І.
Захворювання сонних артерій: клініко-патоморфологічні особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.02 “Патологічна анатомія” / Ю. І. Кузик ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2016. – 44 с.

14.03.03 НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ

Т 484
Ткаченко С. С.
Електрофізіологічний аналіз активності рефлекторних дуг спинного мозку в умовах експериментальної менопаузи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / С. С. Ткаченко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2016. – 20 с.

14.03.04 ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

В 190
Василевський В. С.
Патофізіологічне обгрунтування корекції фізичного розвитку та імунореактивності організму дітей віком 7-10 років з патологією зору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / В. С. Василевський ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2017. – 19 с.

Г 936
Гужва О. І.
Вплив активації клітинної ланки імунної системи на імунологічні і біохімічні показники периферійної крові в умовах фізичного навантаження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / О. І. Гужва ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2017. – 18 с.

Д 506
Дичко Д. В.
Патофізіологічна корекція рухових дій та реактивності організму дітей віком 10-16 років з патологією зору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Д. В. Дичко ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2017. – 19 с.

К 529
Кметь Т. І.
Патогенез селективної чутливості різних відділів неокортекса до ішемічно-реперфузійного пошкодження в щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Т. І. Кметь ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2017. – 41 с.

Л 891
Львов О. С.
Патофізіологічне обгрунтування програми фізичної підготовки студентів спеціальних медичних груп з урахуванням їх соматотипів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / О. С. Львов ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2017. – 18 с.

М 381
Машевський А. С.
Вплив оваріоектомії на перебіг краніоскелетної травми та ремоделювання стегнової кістки в період пізніх проявів травматичної хвороби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / А. С. Машевський ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2017. – 21 с.

Н 620
Ніка О. М.
Динаміка ішемічно-реперфузійного пошкодження клітин гіпокампа в щурів з експериментальним цукровим діабетом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / О. М. Ніка ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2017. – 21 с.

П 380
Плегуца І. М.
Імунологічні та гуморально-метаболічні аспекти патогенезу травматичної хвороби при гострій механічній травмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / І. М. Плегуца ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2017. – 21 с.

С 321
Серватович А. М.
Морфофункціональні порушення печінки в період пізніх проявів краніоскелетної травми та ефективність корекції рослинним екстрактом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / А. М. Серватович ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2017. – 21 с.

С 347
Сидорук Н. О.
Патофізіологія стреслімітуючих ефектів біоактивної води типу Нафтуся (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Н. О. Сидорук ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2017. – 19 с.

14.03.05 ФАРМАКОЛОГІЯ

Д 859
Дученко К. А.
Діуретична, аналгезуюча та протизапальна активність нового похідного 1,8-дизаміщених 7-алкіл-3-метилксантинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / К. А. Дученко ; Ін-т фармакол. та токсикол. – Київ, 2017. – 28 с.

З-622
Зімін С. М.
Експериментальне обгрунтування застосування нового комбінованого топічного крем-гелю при захворюваннях суглобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / С. М. Зімін ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 20 с.

К 128
Кавушевська Н. С.
Фармакологічне дослідження гелю на основі лізоциму для лікування гінгівітів та стоматитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Н. С. Кавушевська ; Ін-т фармакол. та токсикол. – Київ, 2017. – 20 с.

К 178
Калько К. О.
Хронофармакологічне дослідження активності гепатопротекторних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / К. О. Калько ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2017. – 22 с.

М 298
Мархонь Н. О.
Нейрофармакологічна активність фітоекстрактів та екстракту маточного молочка за умов експериментального метаболічного синдрому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Н. О. Мархонь ; Ін-т фармакол. та токсикол. – Київ, 2017. – 25 с.

М 559
Мєшкова Н. О.
Протипухлинна активність та механізми дії похідних хіназоліну (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Н. О. Мєшкова ; Ін-т фармакол. та токсикол. – Київ, 2017. – 24 с.

П 320
Підченко В. Т.
Експериментальне обґрунтування імуномодуляторної активності та нешкідливості порошку біомаси гриба Ganoderma lucidum (Curt.:Fr.) P. Karst : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / В. Т. Підченко ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 20 с.

П 653
Почелова О. В.
Актопротекторні властивості похідних (3-R-2-оксо-2Н-[1,2,4])триазино[2,3-C]хіназолін-6-іл) алкілкарбонових кислот (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / О. В. Почелова ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 20 с.

Ц 584
Цивунін В. В.
Пошук нових антиконвульсантів рослинного походження (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / В. В. Цивунін ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 20 с.

15.00.01 ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ, ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СПРАВИ ТА СУДОВА ФАРМАЦІЯ

З-940
Зупанець К. О.
Теоретичні та науково-прикладні засади управління клінічними дослідженнями лікарських засобів на місці проведення випробувань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / К. О. Зупанець ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 44 с.

М 172
Максимович Н. М.
Оптимізація фармацевтичної допомоги при захворюваннях у вагітних жінок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : спец. 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармац. справи та судова фармація” / Н. М. Максимович ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2017. – 25 с.

М 547
Метью І. М.
Розробка складу та технології стоматологічного гелю на основі сировини природного походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / І. І. Метью ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 24 с.

Р 692
Романіна Д. М.
Розробка складу, технології і біофармацевтичне вивчення м’яких лікарських засобів з празіквантелом для терапії акнеподібних дерматозів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Д. М. Романіна ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2017. – 25 с.

Т 485
Ткачук О. Ю.
Розробка складу та технології комбінованого олійного фітопрепарату гепатотропної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / О. Ю. Ткачук ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2017. – 23 с.

Х-434
Хижняк О. С.
Розробка складу та біотехнології отримання комплексного пробіотичного препарату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / О. С. Хижняк ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2017. – 25 с.

15.00.02 ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ ТА ФАРМАКОГНОЗІЯ

В 581
Власов С. В.
Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості 6-заміщених тієно [2,3-d] піримідинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / С. В. Власов ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2017. – 40 с.

Г 718
Горяча Л. М.
Фармакогностичне вивчення амброзії полиностої (Ambrosia artemisiifolia L.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Л. М. Горяча ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2017. – 24 с.

К 203
Каплаушенко Т. М.
Пошук біологічно активних сполук серед 5-(хінолін-2-іл, 2-гідроксихінолін-4-іл)- 4-R-тіо-1,2,4-тріазолів та їх похідних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Т. М. Каплаушенко ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2017. – 24 с.

К 959
Кучер Т. В.
Хіміко-токсикологічне дослідження глібенкламіду, гліклазиду та глімепіриду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакологія” / Т. В. Кучер ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2017. – 24 с.

Л 384
Лега Д. О.
Синтез та біологічна активність конденсованих 2-аміно-3-R-4H-піранів на основі 1-етил-1H-2,1-бензотіазин-4(3H)-он 2,2-діоксиду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія і фармакогнозія” / Д. О. Лега ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2017. – 24 с.

М 218
Малюгіна О. О.
Фармакологічне дослідження каротиноїдовмісних видів і сортів роду Tagetes L. та отримання субстанцій на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / О. О. Малюгіна ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2017. – 24 с.

19.00.04 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Д 785
Дрюченко М. О.
Особливості батьківсько-дитячої взаємодії в родинах, де мати хворіє на параноїдну шизофренію (феноменологія, механізми формування, психокорекція) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія”, 225 “Медична психологія” / М. О. Дрюченко ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2017. – 24 с.

Д 796
Дубовик М. О.
Психологічні і поведінкові складові сексуальності у підлітків з розладами аутистичного спектру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія”, 053 “Психологія” / М. О. Дубовик ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2017. – 20 с.

С 130
Савіна М. В.
Порушення здоров’я сім’ї та адиктивна поведінка у жінок (механізми формування, взаємозв’язки, система психологічної корекції) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / М. В. Савіна ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2017. – 44 с.[:]