[:uk]Бюлетень нових надходжень. Автореферати дисертацій. № 3[:]

[:uk]03.00.15 ГЕНЕТИКА

Д 538
Дмитрук І. М.
Алельний поліморфізм генів, задіяних в процесах метилювання ДНК, в осіб підвищеного ризику виникнення мутоцій de novo : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 “Генетика” / І. М. Дмитрук ; Нац. наук. центр радіаційної мед. НАМН України. – Київ, 2017. – 23 с.

03.00.19 КРІОБІОЛОГІЯ

С 895
Сукач О. М.
Низькотемпературне консервування нейральних клітин-попередників у складі багатоклітинних агрегатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.19 “Кріобіологія” / О. М. Сукач ; Ін-т пробл. кріобіол. і кріомед. НАН України. – Харків, 2016. – 40 с.

14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

А 697
Аношина Т. М.
Система перинатальної охорони плода і новонародженого у ВІЛ-інфікованих жінок на тлі герпесвірусної інфекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Т. М. Аношина ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2017. – 32 с.

В 263
Вейвей Бу
Оптимізація діагностики й лікування змішаної хламідійно-герпетичної інфекції нижнього відділу статевої системи у жінок репродуктивного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Вейвей Бу ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 18 с.

В 751
Воробей-Вихівська В. М.
Роль системи гемостазу в результативності програм допоміжних репродуктивних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / В. М. Воробей-Вихівська ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2017. – 20 с.

Г 380
Герман Д. Г.
Оптимізація комплексу лікування поліпів ендометрія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Д. Г. Герман ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – Київ, 2017. – 22 с.

Г 657
Гончаренко В. М.
Гіперпластичні процеси ендометрія (прогнозування, діагностика, лікування та реабілітація) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / В. М. Гончаренко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 39 с.

Д 427
Джупін В. О.
Прогнозування, профілактика та лікування ускладнень запального характеру після емболізації маткових артерій з приводу лейоміоми матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / В. О. Джупін ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – Київ, 2017. – 20 с.

К 603
Колесник Г. В.
Репродуктивне здоров’я жінок після органозберігаючих операцій на органах малого тазу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Г. В. Колесник ; Нац. мед. акад. після диплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2017. – 35 с.

К 959
Кучеренко О. М.
Прогнозування аномальних маткових кровотеч у дівчат пубертатного віку різних соматотипів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. М. Кучеренко ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 20 с.

М 296
Марущак О. В.
Моніторинг, диференційна діагностика та лікування порушень серцевого ритму у плода : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. В. Марущак ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2017. – 19 с.

Н 860
Ночвіна О. А.
Синдром хронічного тазового болю у жінок репродуктивного віку: патогенез, діагностика, лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / О. А. Ночвіна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2017. – 32 с.

П 882
Пузій О. М.
Діагностика, хірургічне лікування та реабілітація репродуктивної функції при доброякісних захворюваннях геніталій у жінок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. М. Пузій ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2017. – 20 с.

14.01.02 ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

Г 945
Гуменюк М. Я.
Підвищення ефективності лікування хворих на остеоартроз у поєднанні з абдомінальним ожирінням на підставі вивчення їх патогенетичних ланок розвитку та обґрунтування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / М. Я. Гуменюк ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2017. – 19 с.

П 124
Павловський С. А.
Вплив циркадних ритмів на перебіг запальних захворювань жовчного міхура, асоційованих з соматоформною дисфункцією вегетативної нервової системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / С. А. Павловський ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с.

С 401
Сіренко О. Ю.
Субклінічні прояви атеросклерозу та ризик серцево-судинних ускладнень у хворих з артеріальною гіпертензією в поєднанні з ревматоїдним артритом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / О. Ю. Сіренко ; Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України. – Запоріжжя, 2017. – 20 с.

Ф 433
Ферко М. Р.
Характеристика синтропічних коморбідних позапечінкових уражень залежно від важкості портальної гіпертензії у хворих на цироз печінки; принципи їх лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / М. Р. Ферко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2017. – 28 с.

Ш 898
Штепа О. О.
Оптимізація лікування хворих на інфекції нижніх дихальних шляхів з супутньою артеріальною гіпертензією з урахуванням активності запалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / О. О. Штепа ; Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України. – Запоріжжя, 2017. – 20 с.

Я 774
Ярошенко Л. О.
Клініко-патогенетична роль порушення обміну магнію і його корекція при хронічному панкреатиті у сполученні з хронічним бронхітом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Л. О. Ярошенко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2016. – 20 с.

14.01.03 ХІРУРГІЯ

К 172
Калина Р. А.
Порівняльна оцінка ефективності різних методів виконання лапароскопічної апендектомії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Р. А. Калина ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2017. – 24 с.

Л 680
Лобанов С. М.
Вибір об’єму резекції кишечника у пацієнтів похилого та старечого віку з гострими судинними захворюваннями кишечника (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / С. О. Лобанов ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2016. – 21 с.

М 800
Мороз В. В.
Оптимізація хірургічної тактики у хворих на гострий холецистит з високим операційно-анестезіологічним ризиком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. В. Мороз ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 20 с.

П 245
Пекарь М. І.
Поєднана пряма та непряма реваскуляризація нижніх кінцівок при хронічній критичній ішемії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / М. І. Пекарь ; Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – 24 с.

П 334
Пироговський В. Ю.
Відновлювальні операції при петлевих колостомах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. Ю. Пироговський ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2017. – 20 с.

Ш 245
Шапринський Є. В.
Реконструктивно-відновні оперативні втручання при лікуванні стенозуючих захворювань стравоходу (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Є. В. Шапринський ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2017. – 36 с.

14.01.05 НЕЙРОХІРУРГІЯ

Г 939
Гук М. О.
Діагностика та комплексне лікування гормонально-неактивних аденом гіпофіза : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / М. О. Гук ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України. – Київ, 2017. – 47 с.

Я 960
Яшаров Ю. А.
Нейрохірургічне лікування та етіопатогенетичні особливості абсцесів головного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / Ю. А. Яшаров ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України. – Київ, 2017. – 22 с.

14.01.07 ОНКОЛОГІЯ

Б 399
Безносенко А. П.
Комбіноване лікування хворих на рак нижньоампулярного відділу прямої кишки II-III стадій із застосуванням неоад’ювантної дрібнофракційної променевої терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / А. П. Безносенко ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України. – Харків, 2016. – 20 с.

Г 979
Гушул І. Я.
Лікування перитоніту у хворих на рак товстої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / І. Я. Гушул ; Донец. нац. мед. ун-т. – Лиман, 2017. – 20 с.

14.01.09 ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ

К 492
Кліманський Р. П.
Оптимізація лікування новонароджених з вадами розвитку шлунково-кишкового тракту, що асоційовані з персистуючими внутрішньоклітинними збудниками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / Р. П. Кліманський ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 24 с.

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

Б 435
Бєлова О. О.
Прогнозування та профілактика перинатальної патології, асоційованої з дуже малою масою тіла при народженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / О. О. Бєлова ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 26 с.

Н 421
Недельська Є. В.
Саногенетичні ефекти занять на велотренажері у підлітків із первинною артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Є. В. Недельська ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 24 с.

14.01.11 КАРДІОЛОГІЯ

І-756
Іорданова Н. Х.
Зміни амінокислотного спектру крові під впливом лікування гострого інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST з різним клінічним перебігом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Н. Х. Іорданова ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 24 с.

К 293
Катеренчук О. І.
Діагностичне і прогностичне значення вегетативної та психосоматичної дисфункції як факторів прогресування серцевої недостатності у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та шляхи їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / О. І. Катеренчук ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2016. – 20 с.

М 868
Мочоний В. О.
Імунно-запальні та нейрогуморальні предиктори ішемічної хвороби серця на фоні гіпертонічної хвороби та їх медикаментозна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / В. О. Мочоний ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 24 с.

П 223
Пашкова Ю. П.
Поліморфізм гена мозкового натрійуретичного пептиду та плазмові концентрації М – та С – натрійуретичних пептидів у чоловіків з гіпертонічною хворобою, ускладненою хронічною серцевою недостатністю. Клінічне значення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Ю. П. Пашкова ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска НАМН України. – Київ, 2017. – 20 с.

830
Руденко Ю. В.
Клініко-патогенетичне обґрунтування підходів до оптимізації контролю офісного і домашнього артеріального тиску та зниження його варіабельності в хворих з неускладненою артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Ю. В. Руденко ; Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска НАМН України. – Київ, 2017. – 30 с.

14.01.16 ПСИХІАТРІЯ

А 211
Авраменко О. М.
Клінічний поліморфізм хронічного больового синдрому у пацієнтів з непсихотичними психічними розладами (діагностика, принципи терапії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / О. М. Авраменко ; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. – Київ, 2016. – 20 с.

М 710
Мишаківська О. М.
Паліативна допомога хворим на деменцію у позалікарняних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / О. М. Мишаківська ; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. – Київ, 2017. – 20 с.

С 196
Сапон Д. М.
Тривожно-депресивні розлади при ХБС і фіброміалгії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / Д. Н. Сапон ; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. – Київ, 2016. – 22 с.

С 681
Софілканич Н. В.
Афективні та когнітивні розлади у пацієнтів із скроневими епілепсіями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / Н. В. Софілканич ; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. – Київ, 2017. – 19 с.

14.01.18 ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

М 190
Малієва О. В.
Оптимізація діагностики різних типів міопії на основі морфометричних і функціональних показників органа зору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / O. B. Малієва ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2016. – 22 с.

14.01.21 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

Д 641
Долгополов О. В.
Діагностика та хірургічне лікування ішемічної контрактури кінцівок (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / О. В. Долгополов ; Ін-т травм. та ортопед. НАМН України. – Київ, 2016. – 38 с.

Л 646
Літовченко А. В.
Репаративні методики хірургічного лікування локальних дефектів хряща колінного суглоба (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / А. В. Літовченко ; Ін-т травм. та ортопед. НАМН України. – Київ, 2016. – 21 с.

Я 760
Ярова М. Л.
Двохетапна пластика сухожилків глибоких згиначів пальців кисті у I-II зонах при їх ізольованому ушкодженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / М. Л. Ярова ; Ін-т травм. та ортопед. НАМН України. – Київ, 2016. – 21 с.

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

Д 304
Демид О. І.
Оптимізація методів хірургічного відновлення твердого і м’якого піднебіння у дітей з вродженими розщілинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. І. Демид ; Ін-т стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України. – Одеса, 2017. – 20 с.

З-821
Зомбор К. В.
Патогенетичне обґрунтування диференційної профілактики карієсу зубів у дітей при різному мінеральному складі питної води : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / К. В. Зомбор ; Ін-т стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України. – Одеса, 2017. – 20 с.

К 357
Кенюк А. Т.
Клініко-експериментальне обґрунтування оцінки результатів ортопедичного лікування пацієнтів з нефіксованим прикусом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / А. Т. Кенюк ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2017. – 22 с.

К 410
Кінаш І. О.
Клініко-експериментальне обґрунтування ортопедичних методів лікування у разі відсутності коронкової частини опорних зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / І. О. Кінаш ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2017. – 20 с.

М 300
Марченко Н. С.
Ефективність стабілізованого фториду олова у комплексній профілактиці карієсу зубів у осіб молодого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Н. С. Марченко ; Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 16 с.

М 364
Махницький Д. М.
Профілактика і лікування вторинних зубощелепних деформацій у дітей, зумовлених ранньою втратою зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Д. М. Махницький ; Ін-т стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України. – Одеса, 2017. – 20 с.

С 347
Сидлярук Н. І.
Підвищення ефективності лікування захворювань пародонта і слизової оболонки порожнини рота у хворих на гастродуоденіт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Н. І. Сидлярук ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2017. – 20 с.

С 657
Сороченко Г. В.
Клініко-експериментальне обґрунутвання шляхів та методів підвищення карієсрезистентності емалі постійних зубів з різним рівнем мінералізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Г. В. Сороченко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 31 с.

Т 313
Телішевська О. Д.
Обгрунтування клініко-діагностичних критеріїв диференційованої діагностики скронево-нижньощелепних розладів та хвороб, що їх імітують : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. Д. Телішевська ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2017. – 20 с.

14.01.23 ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ТА ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

Г 928
Грязов А. Б.
Радіохірургічні та діагностичні променеві технології в лікуванні та діагностичному супроводі хворих із метастатичним ураженням головного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика та променева терапія” / А. Б. Грязов ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2017. – 43 с.

С 218
Сафронова О. В.
Променева терапія з модуляцією інтенсивності дози з різними режимами фракціонування при лікуванні раку простати : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика та променева терапія” / О. В. Сафронова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2017. – 24 с.

Ф 348
Федуленкова Ю. Я.
Діагностичні та прогностичні аспекти ультрасонографічних та комп’ютерно-томографічних ознак при хронічних дифузних захворюваннях печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика та променева терапія” / Ю. Я. Федуленкова ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2017. – 20 с.

14.01.24 ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА ТА СПОРТИВНА МЕДИЦИНА

М 234
Манін М. В.
Оптимізація засобів фізичної реабілітації хворих на дорсопатії поперекового відділу хребта на етапах стаціонарного та амбулаторного лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.24 “Лікувальна фізкультура та спортивна медицина” / М. В. Манін ; Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України. – Дніпро, 2017. – 20 с.

14.01.25 СУДОВА МЕДИЦИНА

В 176
Ванчуляк О. Я.
Експертна оцінка гострої ішемії міокарда поляризаційно-кореляційними методами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.25 “Судова медицина” / О. Я. Ванчуляк ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2017. – 35 с.

14.01.26 ФТИЗІАТРІЯ

М 234
Манів Л. Я.
Ефективність і переносимість антимікобактеріальної хіміотерапії у хворих із новими випадками ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ із супутнім вірусним гепатитом В та С : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 “Фтизіатрія” / Л. Я. Манів ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – Київ, 2016. – 20 с.

14.01.29 КЛІНІЧНА АЛЕРГОЛОГІЯ

Б 570
Беш О. М.
Ефективність алерген-специфічної імунотерапії у лікуванні хворих на бронхіальну астму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.29 “Клінічна алергологія” / О. М. Беш ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – Київ, 2017. – 18 с.

14.01.32 МЕДИЧНА БІОХІМІЯ

Б 811
Бондарева А. В.
Біохімічні механізми порушень процесів знешкодження олігоефірів багатоатомних спиртів та засоби їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.32 “Медична біохімія” / А. В. Бондарева ; Луган. держ. мед. ун-т. – Рубіжне, 2017. – 22 с.

М 171
Максимова І. Г.
Біохімічні механізми мембранотропної дії органічних сумішей на основі імідазолінів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.32 “Медична біохімія” / І. Г. Максимова ; Луган. держ. мед. ун-т. – Рубіжне, 2017. – 23 с.

Ш 661
Шкапо А. І.
Біохімічні механізми дії препаратів, що впливають на харчову поведінку при експериментальному метаболічному синдромі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.32 “Медична біохімія” / А. І. Шкапо ; Луган. держ. мед. ун-т. – Рубіжне, 2017. – 24 с.

14.01.33 МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Є 922
Єфременкова Л. Н.
Патогенетичне обґрунтування застосування фізичних факторів у хворих на остеоартроз при метаболічному синдромі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія” / Л. Н. Єфременкова ; Одеський нац. мед. ун-т. – Одеса, 2016. – 40 с.

М 267
Маркіна К. В.
Застосування електросну та озонотерапії у відновлювальному лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця з коронарним синдромом Х : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія” / К. В. Маркіна ; Одеський нац. мед. ун-т. – Одеса, 2016. – 20 с.

14.01.35 КРІОМЕДИЦИНА

Д 928
Дьоміна М. Ю.
Застосування кріоконсервованих мезенхімальних стромальних клітин плаценти при лікуванні діабетичної ретинопатії (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.35 “Кріомедицина” / М. Ю. Дьоміна ; Ін-т пробл. кріобіол. і кріомед. НАН України. – Харків, 2016. – 20 с.

14.02.01 ГІГІЄНА ТА ПРОФЕСІЙНА ПАТОЛОГІЯ

Г 380
Герман О. О.
Наукове обгрунтування протирадонових заходів для будівель, розташованих на радононебезпечних територіях України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / О. О. Герман ; Ін-т громад. здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України. – Київ, 2016. – 20 с.

Л 615
Липовецька О. Б.
Вплив довготривалого споживання некондиційної за мінеральним складом питної води на формування неінфекційної захворюваності населення та розробка профілактичних заходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / О. Б. Липовецька ; Ін-т громад. здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України. – Київ, 2016. – 21 с.

Р 691
Романенко Л. І.
Гігієнічна оцінка антимікробної дії композитів з наночастками срібла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія (біологічні науки)” / Л. І. Романенко ; Ін-т громад. здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України. – Київ, 2016. – 21 с.

14.02.03 СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА

Б 902
Бугро В. І.
Система вторинної стаціонарної медичної допомоги (медико-соціальне обгрунтування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / В. І. Бугро ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 40 с.

К 642
Кондратюк Н. Ю.
Медико-соціальне обгрунтування удосконалення системи профілактичних медичних оглядів дорослого населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / Н. Ю. Кондратюк ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 28 с.

П 435
Погоріляк Р. Ю.
Розвиток керівних кадрів охорони здоров’я: характеристика та наукове обґрунтування шляхів його покращення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / Р. Ю. Погоріляк ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 44 с.

14.03.01 НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ

А 920
Атаманчук О. В.
Особливості структурної організації язика в нормі та при експериментальному цукровому діабеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / О. В. Атаманчук ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2017. – 20 с.

Б 421
Бекесевич А. М.
Структурні особливості кори мозочка в нормі та за впливу опіоїду в експерименті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / А. М. Бекесевич ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2017. – 19 с.

Д 482
Дісковський І. С.
Морфологічні особливості шкіри та процесів репарації під впливом опіоїду в експерименті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / І. С. Дісковський ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с.

14.03.02 ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ

С 444
Скорик В. Р.
Патогістологічна та імуногістохімічна характеристики гастроінтестинальних стромальних пухлин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 “Патологічна анатомія” / В. Р. Скорик ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 20 с.

14.03.04 ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

Л 637
Лісуха Л. М.
Вплив переривчастої нормобаричної гіпоксії на соматовегетативний статус дітей, які проживають на радіоактивно забруднених територіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Л. М. Лісуха ; Ін-т фізіол. ім. О. О. Богомольця НАН України. – Київ, 2017. – 24 с.

14.03.05 ФАРМАКОЛОГІЯ

К 480
Клеванова В. С.
Гіпоглікемічна та гіполіпідемічна дія екстракту підземних органів чорноголовника родовикового (Poterium sanguisorba L.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / В. С. Клеванова ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 20 с.

К 951
Кутовий Ю. М.
Здатність похідних імідазо[1,2-α]азепінію до прекондиціювання міокарда та фармакологічної кардіопротекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Ю. М. Кутовий ; Ін-т фармакол. та токсикол. НАМН України. – Київ, 2016. – 24 с.

С 375
Сімонов П. В.
Експериментальне дослідження фармакологічних властивостей наночастинок міді та їх кон’югату з цефтріаксоном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / П. В. Сімонов ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 20 с.

Ф 275
Фаттал Анас
Експериментальне обґрунтування використання таблеток екстракту кори осики при виразкових захворюваннях кишечника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / А. Фаттал ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 20 с.

Х-980
Хуарі С. З.
Пошук та фармакологічне вивчення рослинних гепатопротекторів для корекції лікарських уражень печінки (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / С. З. Хуарі ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 20 с.

Ш 279
Шастун Н. П.
Аналіз механізмів співвідношення протисудомної активності та побічної дії антиконвульсантів різних груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Н. П. Шастун ; Ін-т фармакол. та токсикол. НАМН України. – Київ, 2017. – 22 с.

15.00.01 ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ, ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СПРАВИ ТА СУДОВА ФАРМАЦІЯ

П 326
Піняжко О. Б.
Фармакоекономічні дослідження лікарських засобів для лікування гінекологічних захворювань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / О. Б. Піняжко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2017. – 25 с.

15.00.02 ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ ТА ФАРМАКОГНОЗІЯ

Л 438
Лелюх М. І.
Синтез та біологічна активність похідних тіазолідину з тіа(окса)діазольними фрагментами у молекулах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / М. І. Лелюх ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2017. – 20 с.[:]