[:uk]Бюлетень нових надходжень. Автореферати дисертацій. № 3[:]

[:uk]03.00.01 РАДІОБІОЛОГІЯ

Н 441
Незговорова Г. А.
Клініко-морфологічні особливості запальних захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки в осіб, які виконували радіаційно-небезпечні роботи на об’єкті “Укриття” : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.01 “Радіобіологія” / Г. А. Незговорова ; Нац. наук. центр радіаційної мед. – Київ, 2017. – 25 с.

03.00.04 БІОХІМІЯ

Є 924
Єфремова У. П.
Властивості аргінази та NO-синтази лімфоцитів периферичної крові при ревматичних захворюваннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 “Біохімія” / У. П. Єфремова ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2015. – 20 с.

Д 326
Дем’янчук Н. Р.
Біохімічні маркери та цитокінова регуляція при лактаційних маститах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 “Біохімія” / Н. Р. Дем’янчук ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2016. – 20 с.

М 173
Максимюк Г. В.
Біохімічні особливості впливу трансмембранних змін гомеостазу іонів на життєздатність сперматозоїдів за умов кріопротекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.04 “Біохімія” / Г. В. Максимюк ; Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т біології тварин. – Львів, 2016. – 36 с.

М 482
Мельник А. В.
Статеві особливості метаболізму сірковмісних амінокислот і гідроген сульфіду та їх зв’язок зі станом серцево-судинної системи (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 03.00.04 “Біохімія” / А. В. Мельник ; Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова. – Київ, 2017. – 40 с.

03.00.07 МІКРОБІОЛОГІЯ

К 931
Куриленко О. О.
Метаболічна інженерія дріжджів Ogataea polymorpha для поліпшення високотемпературної алкогольної ферментації ксилози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 “Мікробіологія” / О. О. Куриленко ; Ін-т біології клітини. – Львів, 2017. – 23 с.

С 307
Семків М. В.
Метаболічна інженерія дріжджів Saccharomyces cerevisiae для конструювання ефективних продуцентів паливного етанолу та гліцеролу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 “Мікробіоілогія” / М. В. Семків ; Ін-т біології клітини. – Львів, 2017. – 22 с.

03.00.11 ЦИТОЛОГІЯ, КЛІТИННА БІОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ

Л 386
Легка Л. В.
Функціональні взаємозв’язки між структурою і протипухлинною активністю антибіотиків родини ландоміцинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 “Цитологія, клітинна біологія, гістологія” / Л. В. Легка ; Ін-т біології клітини. – Львів, 2017. – 20 с.

14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

А 230
Агабабов Р. М.
Профілактика та лікування плацентарної дисфункції у вагітних з інфекцією нижнього відділу сечовідних шляхів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Р. М. Агабабов ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 23 с.

А 524
Алтібаєва Д. М.
Діагностика та лікування аденоміозу в поєднанні з гіперпластичними процесами ендометрія у жінок репродуктивного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Д. М. Алтібаєва ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 21 с.

Б 279
Басюга І. О.
Оптимізація лікувально-профілактичних заходів у вагітних жінок із маловоддям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / І. О. Басюга ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2017. – 20 с.

Б 866
Бочкарьова О. В.
Диференційований підхід до лікування вульвовагінітів у дівчат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. В. Бочкарьова ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2017. – 18 с.

Б 930
Бутенко О. І.
Затримка розвитку плода при недоношеній вагітності: діагностика та профілактика перинатальної патології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. І. Бутенко ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 24 с.

Г 858
Гриценко А. А.
Оптимізація скринінгу, діагностики, контролю ефективності лікування вагінальних інфекцій під час вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / А. А. Гриценко ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2018. – 19 с.

Д 437
Дзьомбак В. Б.
Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з порушенням менструальної функції в пубертатному періоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / В. Б. Дзьомбак ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2018. – 20 с.

Д 466
Диндар О. А.
Прогнозування і профілактика перинатальної патології у жінок з невиношуванням на тлі надлишкової маси тіла і метаболічного синдрому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. А. Диндар ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2018. – 40 с.

Д 640
Дола Л. Л.
Профілактика гестаційних ускладнень у жінок із синдромом втрати плода на фоні тромбофілії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Л. Л. Дола ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2017. – 17 с.

К 563
Коваль С. Д.
Діагностика та профілактика ускладнень варикозної хвороби у вагітних та породіль : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / С. Д. Коваль ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології. – Київ, 2018. – 18 с.

К 647
Коновал А. О.
Клініко-лабораторні аспекти діагностики і терапії хворих на хронічний сальпінгоофорит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / А. О. Коновал ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 25 с.

К 674
Корнієнко С. М.
Патологія ендометрія у жінок пізнього репродуктивного та пременопаузального віку (діагностика, профілактика та лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / С. М. Корнієнко ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології. – Київ, 2018. – 39 с.

К 754
Коцабин Н. В.
Диференційований підхід до покращення імпантаційного потенціалу ендометрію у жінок із невдалими спробами запліднення in vitro в анамнезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Н. В. Коцабин ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2017. – 20 с.

К 783
Краснянська Л. О.
Імунокорекція в комплексному лікуванні хворих з зовнішнім генітальним ендометріозом (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Л. О. Краснянська ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2017. – 20 с.

К 821
Кривопустов О. С.
Прогнозування та оптимізація лікування загрозливого аборту у жінок з урахуванням алельного поліморфізму гена рецептора прогестерону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. С. Кривопустов ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2018. – 21 с.

Л 819
Лоя Н. О.
Профілактика невиношування вагітності у жінок із деструктивним лікуванням цервікальних інтраепітеліальних неоплазій в анамнезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Н. О. Лоя ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 24 с.

П 142
Палига І. Є.
Прогнозування та профілактика невдалих спроб допоміжних репродуктивних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / І. Є. Палига ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 32 с.

П 487
Покровенко О. Б.
Диференційований підхід до вибору методу лікування і профілактики рецидивів поєднаної патології ендо- і міометрія у жінок пізнього репродуктивного періоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. Б. Покровенко ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 18 с.

Р 691
Романенко К. Л.
Невиношування вагітності у жінок, які народжують уперше після 40 років: рання діагностика та профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 ” Акушерство та гінекологія” / К. Л. Романенко ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 19 с.

С 362
Сілін Г. А.
Діагностика та лікування оваріковарікоцеле у жінок репродуктивного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Г. А. Сілін ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 24 с.

С 785
Стахорна Ю. С.
Профілактика невиношування вагітності у жінок з вродженими аномаліями розвитку матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Ю. С. Стахорна ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2018. – 19 с.

С 836
Страховецька Ю. В.
Тактика допоміжних репродуктивних технологій після оперативного лікування у жінок з ендометріомами яєчників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Ю. В. Страховецька ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 19 с.

С 914
Сухоставець Н. П.
Оптимізація діагностики та тактики ведення вагітних з доброякісними пухлинами та пухлиноподібними утвореннями яєчників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Н. П. Сухоставець ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2018. – 23 с.

Т 450
Тітенко А. Ю.
Оптимізація діагностики та лікування патології шийки матки у дівчат-підлітків з різною сексуальною активністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / А. Ю. Тітенко ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 20 с.

Т 484
Ткаченко С. О.
Декомпенсована плацентарна дисфункція: діагностика та тактика розродження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / С. О. Ткаченко ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 20 с.

14.01.02 ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

А 526
Алтуніна Н. В.
Комплексна оцінка гемодинамічних та метаболічних порушень у хворих на ішемічну хворобу серця, поєднану з цукровим діабетом 2-го типу, та можливості їх медикаментозної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Н. В. Алтуніна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 44 с.

К 771
Кравців В. В.
Серцева недостатність у хворих на токсичний зоб. Оптимізація діагностики і прогнозування віддалених результатів лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / В. В. Кравців ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2017. – 20 с.

Р 584
Роборчук С. В.
Особливості механізмів прогресування хронічної хвороби нирок у хворих на ревматоїдний артрит залежно від методів протизапальної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / С. В. Роборчук ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2017. – 20 с.

14.01.03 ХІРУРГІЯ

Д 243
Дворник І. О.
Вдосконалення профілактики та хірургічного лікування гострої спайкової кишкової непрохідності (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / І. О. Дворник ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2017. – 19 с.

Д 470
Дирда О. О.
Прогнозування інфікування та хірургічна корекція локальних ускладнень у хворих на гострий некротичний панкреатит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. О. Дирда ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 25 с.

Є 273
Євтушенко Д. В.
Оптимізація програми хірургічного лікування ускладнень холелітіазу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Д. В. Євтушенко ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 24 с.

І-191
Іванина В. В.
Діагностика і хірургічна тактика у хворих на гострий біліарний панкреатит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. В. Іванина ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2017. – 20 с.

К 760
Кошак Ю. Ф.
Діагностика та хірургічне лікування хворих із поєднаними формами туберкульозу і раку легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Ю. Ф. Кошак ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпро, 2017. – 20 с.

К 893
Кузьменко О. В.
Ендовенозна лазерна коагуляція з різними типами світловодів у хірургічному лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. В. Кузьменко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2018. – 19 с.

Л 566
Ліксунов О. В.
Вдосконалення методів хірургічного лікування у хворих з інфраренальною аневризмою черевної частини аорти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. В. Ліксунов ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. – Київ, 2018. – 24 с.

М 800
Мороз П. В.
Особливості розвитку, перебігу та лікування хворих на гострий перитоніт при різних варіантах модифікації гена IL-1B-511 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / П. В. Мороз ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2017. – 20 с.

М 995
М’ясоєдов К. В.
Оптимізація хірургічного лікування хворих на критичну ішемію нижніх кінцівок шляхом використання дезоблітеруючих методів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / К. В. М’ясоєдов ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2018. – 20 с.

Н 900
Нурдінов Х. Н.
Профілактика та лікування шлунково-кишкових кровотеч у хворих з поєднаною абдомінальною травмою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Х. Н. Нурдінов ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2018. – 20 с.

П 312
Петрук Д. В.
Застосування сучасних неінвазивних та малоінвазивних хірургічних технологій в діагностиці та лікуванні ушкоджень підшлункової залози при політравмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Д. В. Петрук ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2018. – 25 с.

П 380
Плегуца О. І.
Лапароскопічна рукавна резекція шлунка в лікуванні хворих на ожиріння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. І. Плегуца ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. – Київ, 2018. – 27 с.

С 502
Смецков Д. О.
Хірургічне лікування перфоративної пілородуоденальної виразки без ваготомії з використанням мініінвазивних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Д. О. Смецков ; МОЗ України, Харків. мед. акад. післядипломної освіти. –  Київ, 2018. – 20 с.

С 899
Супрун І. С.
Застосування високочастотної електрозварювальної технології в хірургії надниркових залоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / І. С. Супрун ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. – Київ, 2017. – 23 с.

Ф 332
Федорків М. Б.
Легеневі ускладнення та їх корекція в комплексному хірургічному лікуванні хворих на тяжкий гострий панкреатит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / М. Б. Федорків ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2018. – 20 с.

Ш 241
Шаповалова К. І.
Балонна дилатація великого дуоденального соска в лікуванні холедохолітіазу (експериментально-клінічні дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / К. І. Шаповалова ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2017. – 20 с.

14.01.04 СЕРЦЕВО-СУДИННА ХІРУРГІЯ

І-234
Іванюк А. В.
Мінімально інвазивні втручання при корекції вади аортального клапана : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 “Хірургія серця та магістральних судин” / А. В. Іванюк ; Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова. – Київ, 2018. – 20 с.

14.01.05 НЕЙРОХІРУРГІЯ

Ф 862
Фрейдман М. Ю.
Мікрохірургічна денервація в хірургічному лікуванні спастичної кривошиї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / М. Ю. Фрейдман ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова. – Київ, 2017. – 20 с.

14.01.06 УРОЛОГІЯ

З-143
Загоруйко Р. Р.
Малоінвазивне лікування запальних процесів верхніх сечовивідних шляхів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 “Урологія” / Р. Р. Загоруйко ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 20 с.

14.01.07 ОНКОЛОГІЯ

Ц 271
Цвєтаєва-Берест Д. А.
Предиктивна та прогностична значимість ABC-транспортерів (Pgp, MRP1, BCRP) у хворих на рак молочної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / Д. А. Цвєтаєва-Берест ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2017. – 17 с.

14.01.09 ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ

Д 243
Дворакевич А. О.
Порівняльна характеристика традиційних і малоінвазійних методів лікування пахвинних гриж у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / А. О. Дворакевич ; МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 22 с.

Ш 379
Шевченко М. Ю.
Особливості діагностики і хірургічного лікування ускладнень протитуберкульозних щеплень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія”, 222 “Медицина” / М. Ю. Шевченко ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2018. – 25 с.

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

В 686
Волошин С. Б.
Клініко-патогенетичне обґрунтування молекулярно-генетичних досліджень поліморфізму генів у дітей з бронхіальною астмою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / С. Б. Волошин ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2017. – 20 с.

М 441
Ель-Мезевгі Х. М. А.
Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування пробіотика з вітаміном D3 для неонатальної профілактики гострих інфекцій в малюковому віці у недоношених дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Х. М. Ель-Мезевгі ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2018. – 19 с.

М 869
Мочульська О. М.
Клініко-патогенетичне обґрунтування індукції імунологічної толерантності на фоні проведення специфічної імунотерапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / О. М. Мочульська ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2018. – 20 с.

Т 480
Ткалик О. М.
Особливості порушень функціонального стану гепатобіліарної системи та прогнозування їх розвитку у дітей з запальними захворюваннями кишечника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / О. М. Ткалик ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології. – Київ, 2017. – 21 с.

14.01.11 КАРДІОЛОГІЯ

Б 734
Богдан Т. В.
Порушення гуморального та клітинного імунітету, жирнокислотного спектру мембран тромбоцитів і лімфоцитів, амінокислотного спектру плазми крові у хворих на стабільну та нестабільну стенокардію. Можливості медикаментозної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Т. В. Богдан ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 44 с.

Д 141
Дагхар С.
Клініко-діагностичне і прогностичне значення рівня галектіну-3 у хворих на гіпертрофічну кардіоміопатію із супутньою серцево-судинною патологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / С. Дагхар ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2018. – 23 с.

Л 322
Лашкул Д. А.
Клініко-патогенетичні аспекти діагностики, лікування та прогнозування хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу хворих з дисфункцією нирок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Д. А. Лашкул ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2017. – 43 с.

Р 860
Руманех В. В. С.
Структурні та функціональні особливості ремоделювання серця і судин у хворих на артеріальну гіпертензію з Q-інфарктом міокарда: оптимізація шляхів медикаментозної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / В. В. С. Руманех ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2017. – 20 с.

14.01.13 ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

Б 484
Березіна Л. В.
Фотонні технології в терапії нейроінфекцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.13 “Інфекційні хвороби” / Л. В. Березіна ; Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського. – Київ, 2017. – 40 с.

Г 577
Говорова Д. В.
Інвазивні мікози, викликані дріжджеподібними грибами роду Candida spp. і Cryptococcus spp.: особливості клініки, діагностики і лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 “Інфекційні хвороби” / Д. В. Говорова ; Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського. – Київ, 2017. – 24 с.

К 754
Коцюбайло Л. П.
Особливості гострих респіраторних вірусних інфекцій коронавірусної етіології у дорослих: клініка, діагностика та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 “Інфекційні хвороби” / Л. П. Коцюбайло ; Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського. – Київ, 2017. – 20 с.

С 895
Сукач М. М.
Клініко-лабораторні особливості перебігу коінфекції хронічного гепатиту С та туберкульозу у ВІЛ-інфікованих пацієнтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 “Інфекційні хвороби” / М. М. Сукач ; Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського. – Київ, 2017. – 25 с.

14.01.18 ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

А 954
Ахмад Абед Аль Рахім Абдаллах Акрабаві.
Клініко-експериментальне обгрунтування корекції метаболічних порушень при непроліферативній діабетичній ретинопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Ахмад Абед Аль Рахім Абдаллах Акрабаві ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 21 с.

Д 263
Дєдов А. В.
Оптимізація екстрасклеральних методів лікування регматогенних відшарувань сітківки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / А. В. Дєдов ; МОЗ України, Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 21 с.

Д 438
Дзюба Н. О.
Ефективність низькоенергетичної світлодіодної терапії в комплексному лікуванні вікової дегенерації макули : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Н. О. Дзюба ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова. – Одеса, 2018. – 17 с.

М 478
Мелліна В. Б.
Ефективність лікування дисбінокулярної амбліопії при співдружній косоокості за допомогою призмових окулярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / В. Б. Мелліна ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2018. – 21 с.

С 902
Сурова К. І.
Ефективність лікування хворих на міопію залежно від стану антиоксидантної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / К. І. Сурова ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова. – Одеса, 2018. – 19 с.

14.01.19 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

В 191
Васильєв О. В.
Оптимізація лікувальної тактики при сенсоневральній приглуховатості судинного ґенезу шляхом вивченння її розвитку в експерименті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / О. В. Васильєв ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка. – Київ, 2018. – 20 с.

К 760
Кошель І. В.
Поліпозний риносинусит, асоційований з непереносимістю аспірину: механізми формування, діагностика та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / І. В. Кошель ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка. – Київ, 2018. – 40 с.

Л 852
Лупир А. В.
Патогенетичне обґрунтування застосування бактеріальної аутовакцини у протирецидивному лікуванні хворих на поліпозний риносинусит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / А. В. Лупир ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка. – Київ, 2017. – 38 с.

14.01.21 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

А 792
Арар Т. Д. І.
Діагностика та консервативне лікування диспластичного сколіозу у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Таєр Джамал Іззат Арар ; Донец. нац. мед. ун-т. – Лиман, 2017. – 20 с.

Л 637
Лісунов С. В.
Комплексне лікування хворих з переломами дистального метаепіфіза променевої кістки на ранньому амбулаторному етапі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / С. В. Лісунов ; Донец. нац. мед. ун-т. –Лиман, 2017. – 20 с.

Н 351
Нацевич Р. О.
Клініко-організаційні засади лікування постраждалих внаслідок дорожньо-транспортних пригод на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах із застосуванням концепції притрасової лікарні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Р. О. Нацевич ; Ін-т травматології та ортопедії. – Київ, 2018. – 22 с.

О-542
Олійник Ю. В.
Фіброзна дисплазія довгих кісток нижніх кінцівок (діагностика, лікування та профілактика ускладнень) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Ю. В. Олійник ; Ін-т травматології та ортопедії. – Київ, 2017. – 22 с.

П 530
Полулях Д. М.
Ендопротезування кульшового суглоба у хворих з дисплазією Crowe III, IV типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Д. М. Полулях ; Ін-т травматології та ортопедії. – Київ, 2017. – 25 с.

С 606
Солоніцин Є. О.
Лікувальна тактика при пухлинних метастатичних ураженнях довгих кісток кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Є. О. Солоніцин ; Донец. нац. мед. ун-т. – Лиман, 2017. – 24 с.

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

Б 597
Біда Р. Ю.
Клініко-лабораторне обгрунтування удосконалення методу діагностики та лікування гострих гнійних одонтогенних запальних процесів щелепно-лицевої ділянки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Р. Ю. Біда ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2018. – 20 с.

Б 752
Боднарчук Ю. Б.
Особливості перебігу та лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Ю. Б. Боднарчук ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2017. – 20 с.

В 680
Воловик І. А.
Корекція гіпоксії в комплексному лікуванні захворювань пародонта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / І. А. Воловик ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2018. – 19 с.

Д 696
Дорошенко Н. М.
Використання рухомих похилих площин при лікуванні сагітальних аномалій прикусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Н. М. Дорошенко ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 18 с.

К 432
Кирманов О. С.
Порівняльна оцінка сучасних матеріалів для тимчасових незнімних конструкцій зубних протезів та їх значення в протезуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. С. Кирманов ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2018. – 20 с.

К 469
Кияк С. В.
Підвищення ефективності діагностики ретенції третіх молярів нижньої щелепи та оцінка прогностичних критеріїв при їх атиповому видаленні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / С. В. Кияк ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2017. – 20 с.

К 562
Коваленко Г. А.
Розробка та клініко-технологічне обгрунтування застосування силіконового відбиткового матеріалу для функціональних відбитків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Г. А. Коваленко ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 24 с.

М 149
Майструк П. О.
Удосконалення методів стабілізації зубів після резекції верхівки кореня у осіб молодого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / П. О. Майструк ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2017. – 22 с.

М 470
Меладзе І. Н.
Клініко-експериментальне обґрунтування профілактики захворювань пародонта у хворих з аліментарно-конституційним ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / І. Н. Меладзе ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпро, 2017. – 21 с.

М 658
Міськів А. Л.
Вплив прорізування постійних зубів у дітей у різні періоди розвитку зубощелепної системи на формування зубощелепних аномалій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / А. Л. Міськів ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2018. – 20 с.

П 316
Пехньо В. В.
Особливості стоматологічного ортопедичного лікування вагітних та жінок у післяпологовому періоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / В. В. Пехньо ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 17 с.

С 823
Стороженко К. В.
Удосконалення диференційної діагностики прогенічних форм прикусу та прогнозування результатів ортодонтичного лікування у пацієнтів різного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / К. В. Стороженко ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 17 с.

С 882
Стулікова В. С.
Клініко-експериментальне обґрунтування лікування пульпіту тимчасових зубів у дітей із застосуванням сучасних ампутаційних методів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / В. С. Стулікова ; Донец. нац. мед. ун-т. – Лиман, 2017. – 20 с.

Я 755
Ярмошук І. Р.
Клініко-лабораторне обгрунтування використання остеопластичного матеріалу і антирезорбенту в комплексному лікуванні генералізованого пародонту у хворих з остеопенією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / І. Р. Ярмошук ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2018. – 19 с.

14.01.23 ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ТА ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

А 851
Арсенідзе Т. О.
Променева діагностика структурно-функціонального стану стегнової кістки при дисплазії кульшового суглоба у дітей раннього віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика та променева терапія” / Т. О. Арсенідзе ; Харківська мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2017. – 20 с.

14.01.26 ФТИЗІАТРІЯ

К 650
Константиновська О. С.
Ефективність лікування нових випадків туберкульозу легень у хворих різних вікових груп в залежності від генотипу мікобактерій туберкульозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 “Фтизіатрія” / О. С. Константиновська ; Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського. – Київ, 2018. – 20 с.

П 345
Піскур З. І.
Діагностика та прогнозування перебігу позагрудного туберкульозу, поєднаного зі специфічним ураженням органів дихання у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 “Фтизіатрія” / З. І. Піскур ; Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського. – Київ, 2017. – 20 с.

Х-567
Хлистун В. М.
Обгрунтування застосування ендобронхіальної терапії у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень із ураженням слизової оболонки бронхів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 “Фтизіатрія” / В. М. Хлистун ; Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського. – Київ, 2018. – 20 с.

14.01.29 КЛІНІЧНА АЛЕРГОЛОГІЯ

Г 247
Гацька Д. О.
Поширеність, структура, особливості перебігу, вікова еволюція алергічних захворювань серед дітей та молоді Вінницької області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.29 “Клінічна алергологія” / Д. О. Гацька ; Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського. – Київ, 2017. – 19 с.

14.01.30 АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

С 247
Світлик Ю. О.
Вплив епідуральної анестезії на функціональний стан міокарда у пацієнтів з ішемічною хворобою серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / Ю. О. Світлик ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпропетровськ, 2016. – 24 с.

14.01.32 МЕДИЧНА БІОХІМІЯ

Н 484
Некрут Д. О.
Роль інсуліноподібного фактору росту-1 та гідроген сульфіду в механізмах прогресування і корекції неалкогольної жирової хвороби печінки, асоційованої з гіпергомоцистеїнемією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.32 “Медична біохімія” / Д. О. Некрут ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 22 с.

14.01.36 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

С 445
Скоропад К. М.
Поширеність, клініко-біохімічні особливості перебігу поєднаного алкогольного ураження печінки та підшлункової залози і обгрунтування способів лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 “Гастроентерологія” / К. М. Скоропад ; Дніпропетр. мед. акад., Ін-т гастроентерології. – Дніпро, 2017. – 21 с.

Ч-498
Чернявський В. В.
Науково-практичне обгрунтування неінвазивних діагностично-лікувальних підходів при захворюваннях езофагогастродуоденальної зони, печінки, підшлункової залози та кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.36 “Гастроентерологія” / В. В. Чернявський ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2018. – 33 с.

14.02.01 ГІГІЄНА ТА ПРОФЕСІЙНА ПАТОЛОГІЯ

Р 830
Руда Т. В.
Гігієнічна оцінка та регламентування сучасних хімічних засобів захисту олійних культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Т. В. Руда ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2018. – 25 с.

С 606
Солоха Н. В.
Фізіолого-гігієнічні і токсикологічні аспекти профілактики впливу нанопорошків дисиліциду хрому та нітриду титану на організм працівників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Н. В. Солоха ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2018. – 25 с.

14.02.03 СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА

К 431
Киричук І. М.
Медико-соціальне обґрунтування оптимізації моделі стаціонарної медичної допомоги при інфекційних захворюваннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / І. М. Киричук ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 24 с.

Ш 838
Шпита О. О.
Медико-соціальне обґрунтування моделі первинної медико-санітарної допомоги при інфекційних та паразитарних хворобах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / О. О. Шпита ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 24 с.

14.03.01 НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ

А 659
Андрійчук В. М.
Закономірності формування показників фізичного розвитку юнаків під час навчання у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / В. М. Андрійчук ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 34 с.

Б 908
Булько І. В.
Морфологічні зміни в селезінці у віддалені терміни після локальної опікової травми та її корекції в експерименті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / І. В. Булько ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2018. – 20 с.

Г 576
Говда Р. В.
Морфофункціональні особливості кісток скелета тварин при адаптації та реадаптації їх організму до позаклітинного ексикозу залежно від типів автономної нервової системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Р. В. Говда ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2018. – 20 с.

І-230
Іванців О. Р.
Морфофункціональні зміни острівців підшлункової залози при експериментальному цукровому діабеті та за умов його корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / О. Р. Іванців ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2017. – 20 с.

14.03.02 ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ

С 137
Савчук Т. В.
Патоморфологічні зміни лівого шлуночка при синдромі лівобічної гіпоплазії серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 “Патологічна анатомія” / Т. В. Савчук ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2018. – 24 с.

14.03.03 НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ

Г 972
Гутнік І. О.
Динаміка ранньої постденерваційної спінальної гіперрефлексії та вплив на неї глюкокортикоїдів і тестостерону (електрофізіологічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / І. О. Гутнік ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2018. – 20 с.

Ш 379
Шевченко Ю. С.
Фізіологічна роль пептидів, які контролюють харчову поведінку, в регуляції енергетичного балансу у молодих осіб з підвищеною масою тіла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / Ю. С. Шевченко ; Укр. мед. стомат. акад. – Київ, 2017. – 24 с.

14.03.04 ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

А 180
Авад А. Р.
Морфофункціональні адаптації серця в умовах цукрового діабету без і на фоні введення алкілселенонафтиридина (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія (біол. науки)” / А. Р. Авад ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2017. – 18 с.

Л 663
Личковська Н. Е.
Активізаційно-ензиматичні та фенотипічні особливості лімфоцитів у хворих із запальною патологією суглобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Н. Е. Личковська ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2016. – 20 с.

Х-294
Ал-Хашими Садад Халаф Тамир.
Стан системного імунітету в умовах артеріальної гіпертензії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія (біол. науки)” / Садад Халаф Тамир Ал-Хашими ;  Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2017. – 16 с.

14.03.05 ФАРМАКОЛОГІЯ

Г 856
Гринь І. В.
Фармакологічна ефективність мазі на основі тіотриазоліну та наночастинок срібла при експериментальному термічному ушкодженні шкіри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / І. В. Гринь ; Ін-т фармакології та токсикології. – Київ, 2017. – 23 с.

Д 580
Довгань Р. С.
Експериментальне обґрунтування сумісного застосування антигіпертензивних та метаболічних препаратів за умов артеріальної гіпертензії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Р. С. Довгань ; Ін-т фармакології та токсикології. – Київ, 2017. – 34 с.

К 127
Каврайський Д. П.
Експериментальне дослідження нових похідних піразоло[3,4-d]піримідин-4-ону та триазолу як потенційних протисудомних препаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Д. П. Каврайський ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2017. – 24 с.

К 171
Каленіченко Г. С.
Обгрунтування доцільності застосування екстракту з листя ліщини звичайної у якості флеботропного засобу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Г. С. Каленіченко ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2017. – 21 с.

С 282
Севрюков О. В.
Пошук нових антигіпоксантів серед похідних 5,7-дигідро-1H-піроло[2,3-d]піримідину та вивчення їх фармакодинаміки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / О. В. Севрюков ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2018. – 22 с.

Ш 259
Шаріфов Х. Ш.
Експериментальне дослідження фармакологічних властивостей екстракту з листя персика звичайного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Х. Ш. Шаріфов ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2018. – 25 с.

14.03.08 ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ

Ш 730
Шмига Т. В.
Імунологічні та молекулярно-генетичні маркери у хворих на рецидивуючу герпетичну інфекцію першого і другого типів та тактика їх ведення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 “Імунологія та алергологія” / Т. В. Шмига ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 25 с.

14.03.09 Гістологія, цитологія, ембріологія

С 449
Скотаренко Т. А.
Вплив кріоконсервованої плаценти на морфофункціональний стан надниркових залоз в нормі та при експериментальному перитоніті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 “Гістологія, цитологія, ембріологія” / Т. А. Скотаренко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2018. – 21 с.

15.00.01 ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ, ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СПРАВИ ТА СУДОВА ФАРМАЦІЯ

Б 204
Балинська М. В.
Наукове обгрунтування фармакоекономічних підходів до лікування ентеритів вірусного походження у дітей за умов медичного страхування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01″Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / М. В. Балинська ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2018. – 24 с.

К 680
Коробова Є. С.
Оптимізація забезпечення пільгових дитячих категорій населення за умов реімбурсації вартості лікарських засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Є. С. Коробова ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2017. – 24 с.

К 888
Кудрик Б. Т.
Розробка складу та технології лікарської форми імуномодулюючої дії на основі продуктів бджільництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи” / Б. Т. Кудрик ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2017. – 24 с.

П 889
Пуртов О. В.
Фармацевтична розробка та дослідження рідких лікарських засобів з бензалконію хлоридом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / О. В. Пуртов ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2017. – 24 с.

Ш 313
Шахмаєв А. Є.
Розробка технології одержання ліпосомальної ін’єкційної форми убідекаренону, що має кардіопротекторну дію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / А. Є. Шахмаєв ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2017. – 24 с.

Ш 713
Шмалько О. О.
Розробка складу та технології фітосиропу гепатопротекторної та жовчогінної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / О. О. Шмалько ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2017. – 23 с.

15.00.02 ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ ТА ФАРМАКОГНОЗІЯ

Б 289
Батюченко І. І.
Фармакогностичне дослідження трави гарбуза звичайного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакологія” / І. І. Батюченко ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2017. – 22 с.

В 533
Віслоус О. О.
Розробка і валідація методик кількісного визначення β-адреноблокаторів методом абсорбційної спектрофотометрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакологія” / О. О. Віслоус ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2017. – 23 с.

В 654
Войтира М. Н.
Синтез та біологічна активність похідних тіазолідину з піридиновим фрагментом у молекулах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / М. Н. Войтира ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2017. – 23 с.

В 811
Вракін В. О.
Розробка та валідація методик контролю якості комбінованих мазей з тетрацикліном та гідрокортизоном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / В. О. Вракін ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2017. – 24 с.

Г 977
Гуцол В. В.
Фармакогностичне вивчення салату посівного сорту “Лолло Россо” : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / В. В. Гуцол ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2017. – 23 с.

Д 183
Данильченко С. Ю.
Синтез, хімічні перетворення та біологічна активність похідних [1,2,4]триазоло[4,3-α]хіназолін-5(4H)-онів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / С. Ю. Данильченко ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2017. – 24 с.

Д 204
Дармограй Н. М.
Хіміко-токсикологічне дослідження міртазапіну, агомелатину та їх метаболітів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Н. М. Дармограй ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2017. – 25 с.

Є 807
Єрьоміна Г. О.
Пошук нових біологічно активних речовин серед похідних 2-R-фенілімінотіазолу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Г. О. Єрьоміна ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2017. – 24 с.

З-801
Золотайкіна М. Ю.
Фармакогностичне вивчення сировини пижма звичайного і розробка лікарських рослинних засобів на її основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармакологічна хімія та фармакогнозія” / М. Ю. Золотайкіна ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2017. – 23 с.

К 491
Кливняк Б. М.
Фармакогностичне вивчення якірців сланких (Tribulus terrestris L.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозії” / Б. М. Кливняк ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2017. – 20 с.

М 442
Мезенцев Д. О.
Фармакогностичне вивчення десмодіуму канадського сорту персей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Д. О. Мезенцев ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2017. – 22 с.

М 574
Мигаль А. В.
Дослідження хімічної взаємодії та розробка методик контролю якості лікарських форм з метронідазолом та фамотидином : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / А. В. Мигаль ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2017. – 24 с.

К 632
Комісаренко М. А.
Фітохімічне вивчення листя брусниці звичайної та створення на їх основі нових лікарських засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / М. А. Комісаренко ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2018. – 22 с.

К 959
Кучерявий Ю. М.
Синтез, модифікація і властивості 5-(феноксиметилен)-4-R-1,2,4-тріазол-3-тіонів та їх похідні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Ю. М. Кучерявий ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2018. – 26 с.

М 231
Мандзій Т. П.
Фармакогностичне дослідження видів роду Сосна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Т. П. Мандзій ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2017. – 22 с.

Ш 799
Шостак Л. Г.
Фармакогностичне вивчення первоцвіту весняного (Primula veris L.) та перспективи його використання у медичній практиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Л. Г. Шостак ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2018. – 24 с.

15.00.03 СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Б 597
Бідненко О. С.
Розробка і стандартизація таблеток “Ангіолін” : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.03 “Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів” / О. С. Бідненко ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2017. – 23 с.

К 965
Кушнірук В. М.
Стандартизація промислового синтезу активних фармацевтичних інгредієнтів на прикладі амізону та дибамку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.03 “Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів” / В. М. Кушнірук ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2017. – 24 с.

П 804
Прокопець В. В.
Стандартизація методик та реагентів для експресного визначення інгредієнтів в екстемпоральних лікарських формах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.03 “Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів” / В. В. Прокопець ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2017. – 24 с.

П 824
Проскурова Я. О.
Стандартизація лікарської рослинної сировини – золототисячнику трави та лікарського засобу на її основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.03 “Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів” / Я. О. Проскурова ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2017. – 23 с.

16.00.11 МЕДИЧНА ПАРАЗИТОЛОГІЯ

А 500
Алієв С. П.
Обґрунтування та удосконалення системи епідеміологічного і паразитологічного нагляду за триденною малярією на етапі її елімінації у Республіці Таджикистан : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 16.00.11 “Медична паразитологія“; 222 “Медицина” / С. П. Алієв ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2018. – 40 с.[:]