[:uk]Бюлетень нових надходжень. Автореферати дисертацій. №4[:]

[:uk]03.00.07 МІКРОБІОЛОГІЯ

 

Н 193

Назарчук Г. Г.

Розробка та застосування шовних матеріалів з антимікробними властивостями в офтальмології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 “Мікробіологія” / Г. Г. Назарчук ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2015. – 24 с.

 

Н 735

Новицький А. О.

Оптимізація мікробіологічного виявлення Helicobacter pylori : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 “Мікробіологія” / А. О. Новицький ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 16 с.

 

03.00.09 ІМУНОЛОГІЯ

 

Г 672

Горбач О. І.

Протипухлинна ефективність вакцинотерапії на основі дендритних клітин в комбінації з хіміотерапією в експерименті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.09 “Імунологія” / О. І. Горбач ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2015. – 19 с.

 

03.00.13 ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН

 

І 231

Іванченко О. З.

Випереджаючі зміни H-рефлексів м’язів гомілки людини при довільних рухах контралатеральної нижньої кінцівки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 “Фізіологія людини і тварин” / О. З. Іванченко ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 23 с.

 

К 647

Кононенко О. М.

Молекулярна адаптація нейротрансмітерних систем мозку людини при алкоголізмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 “Фізіологія людини та тварин” / О. М. Кононенко ; Ін-т фізіол. ім. О. О. Богомольця НАН України. – К., 2015. – 28 с.

 

03.00.19 КРІОБІОЛОГІЯ

 

А 950

Ахатова Ю. С.

Вплив низькомолекулярної фракції (до 5 кДа) кордової крові на енергетичний обмін деконсервованих лейкоцитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 “Кріобіологія” / Ю. С. Ахатова ; Ін-т пробл. кріобіол. і кріомед. НАН України. – Х., 2015. – 22 с.

 

14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

 

А 744

Анчева І. А.

Дисфункція плаценти при анемії вагітних: діагностика, ведення вагітності і профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / І. А. Анчева ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2015. – 32 с.

 

А 866

Артьоменко В. В.

Фетальна патологія: прогнозування, діагностика і медикаментозна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / В. В. Артьоменко ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2015. – 35 с.

 

Б 124

Бабенко І. В.

М’які стимуляції фолікулярного росту в програмах запліднення in vitro – альтернатива стандартним протоколам : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / І. В. Бабенко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2015. – 19 с.

 

Б 184

Байло Н. В.

Функціональні порушення в системі мати-плацента-плід і шляхи їх корекції при кандидозному вульвовагініті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Н. В. Байло ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2015. – 20 с.

 

Б 469

Бенюк С. В.

Особливості перебігу вагітності, пологів та стан плода у вагітних з холестатичним гепатозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / С. В. Бенюк ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2015. – 20 с.

 

Г 578

Говсєєв Д. О.

Корекція імунологічних порушень при деструкції ектопії шийки матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Д. О. Говсєєв ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2014. – 20 с.

 

Д 676

Донська Ю. В.

Диференційований підхід до лікування гіперплазії ендометрія у жінок з лейоміомою матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / Ю. В. Донська ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2015. – 19 с.

 

Є 410

Єжова А. В.

Генітальний ендометріоз у жінок з неплідністю: прогнозування і рання діагностика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / А. В. Єжова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2015. – 19 с.

 

К 464

Кишакевич І. Т.

Природна менопауза у різні вікові періоди: якість життя і тактика лікувально-профілактичних заходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / І. Т. Кишакевич ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2015. – 36 с.

 

К 603

Колесніченко І. С.

Удосконалення методів лікування лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / І. С. Колесніченко ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – К., 2015. – 18 с.

 

К 654

Коньков Д. Г.

Патогенез та профілактика перинатальних втрат, що обумовлені ендотеліальною дисфункцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Д. Г. Коньков ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 37 с.

 

К 938

Курташ Н. Я.

Оцінка та корекція порушень фетоплацентарного комплексу у вагітних з HBV-інфекцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Н. Я. Курташ ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. ˜– К., 2015. – 20 с.

 

П 305

Петрова Г. А.

Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у жінок, оперованих на щитовидній залозі під час вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Г. А. Петрова ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – К., 2015. – 18 с.

 

П 848

Прощенко О. М.

Прогнозування невиношування вагітності на основі оцінки генетичних та гемостазіологічних предикторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. М. Прощенко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2015. – 22 с.

 

С 163

Салламі Мохамед Амін.

Профілактика та лікування перинатальних ускладнень у багатонароджуючих жінок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Мохамед Амін Салламі ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2015. – 19 с.

 

С 593

Сокол М. П.

Оптимізація методики відновлення репродуктивної функції у пацієнток із синдромом полікістозних яєчників та трубно-перитонеальним безпліддям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / М. П. Сокол ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2015. – 20 с.

 

С 773

Старущенко Т. Є.

Оптимізація спостереження й лікування пацієнток репродуктивного віку з хронічними запальними захворюваннями органів малого таза : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Т. Є. Старущенко ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2015. – 20 с.

 

Т 449

Тисячка Г. М.

Клініко-діагностичні особливості запальних захворювань геніталій у дівчат з екстрагенітальною патологією та їх лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Г. М. Тисячка ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2014. – 20 с.

 

Т 761

Трохимович О. В.

Ранні втрати вагітності: патогенетичні аспекти, діагностичні та лікувальні заходи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. Я. Трохимович ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – К., 2015. – 39 с.

 

Ф 695

Флаксемберг М. А.

Обґрунтування тактики ведення вагітності, що не розвивається : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / М. А. Флаксемберг ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – К., 2015. – 20 с.

 

14.01.02 ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

 

Д 815

Дудченко І. О.

Клінічна значимість поліморфізму генів β1-адренорецепторів та α-субодиниці G-білка у хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з аліментарним ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / І. О. Дудченко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2015. – 18 с.

 

14.01.03 ХІРУРГІЯ

 

Б 600

Бик П. Л.

Профілактика та лікування злукової хвороби очеревини при відкритих абдомінальних операціях з розкриттям просвіту травного каналу (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук [спец.] : 14.01.03 “Хірургія” / П. Л. Бик ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2015. – 20 с.

 

Б 877

Бреславець А. В.

Застосування васкуляризованих невільних аутохрящових трансплантатів в естетичній ринопластиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / А. В. Бреславець ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2015. – 20 с.

 

В 624

Вододюк Р. Ю.

Ефективність пункційних і лапароскопічних оперативних втручань у комплексному лікуванні псевдокіст підшлункової залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Р. Ю. Вододюк ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2015. – 22 с.

 

Г 673

Горбенко К. В.

Ушкодження підшлункової залози та їх корекція в комплексі хірургічного лікування хворих з політравмою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / К. В. Горбенко ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2014. – 24 с.

 

Г 962

Гусєв А. В.

Резекційні методи хірургічного лікування хронічних абсцесів печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / А. В. Гусєв ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України. – К., 2015. – 16 с.

 

Д 261

Дегтяренко С. П.

Вибір методу хірургічного лікування складних нориць прямої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / С. П. Дегтяренко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2015. – 20 с.

 

К 612

Коломійцев В. І.

Мініінвазивна хірургія ускладнених форм гострого калькульозного холециститу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. І. Коломійцев ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України. – К., 2015. – 40 с.

 

К 903

Кулик І. А.

Оптимізація хірургічного лікування хронічного рецидивуючого панкреатиту з використанням мініінвазивних втручань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / І. А. Кулик ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2014. – 18 с.

 

Н 191

Назаренко І. А.

Хірургічне лікування ускладень естетичної мамопластики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / І. А. Назаренко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2015. – 19 с.

 

Н 731

Новіков Є. А.

Формування стравохідних анастомозів з урахуванням профілактики їх неспроможності та рубцевих стриктур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Є. А. Новіков ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2014. – 22 с.

 

П 279

Перцов І. В.

Хірургічне лікування травматичних ушкоджень судинно-невротичних структур кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / І. В. Перцов ; Дніпропетр. держ. мед. акад. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с.

 

П 344

Пісецька М. Е.

Індивідуалізація методів тимчасової судинної ізоляції печінки при її резекції (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / М. Е. Пісецька ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2014. – 20 с.

 

П 421

Повеличенко М. С.

Оптимізація хірургічного лікування хворих на абдомінальний сепсис з урахуванням порушень мікросомального окислення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / М. С. Повеличенко ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2014. –22 с.

 

Т 484

Ткач О. С.

Хірургічне лікування естетичних деформацій верхньої частини обличчя (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. С. Ткач ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2015. – 21 с.

 

Т 484

Ткач С. В.

Хірургічне лікування пілородуоденальних стенозів виразкової етіології з урахуванням прогнозування рефлюкс-езофагіту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / С. В. Ткач ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2014. – 18 с.

 

Ф 796

Форманчук А. М.

            Профілактика гнійно-запальних ускладнень та лікування післяопераційних лапаротомних ран черевної стінки (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія / А. М. Форманчук ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 20 с.

 

Ш 967

Шуригін О. Ю.

Лікувально-діагностична тактика у постраждалих з відкритими пошкодженнями печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. Ю. Шуригін ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 16 с.

 

Ч-187

Чанцев В. А.

Особливості хірургічної тактики у хворих на гострий біліарний панкреатит (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. А. Чанцев ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2014. – 19 с.

 

Ч-937

Чурпій І. К.

Хірургічне лікування та реабілітація хворих на перитоніт залежно від патогномонічних факторів ризику та прогнозування перебігу захворювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / І. К. Чурпій ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 36 с.

 

14.01.04 СЕРЦЕВО-СУДИННА ХІРУРГІЯ

 

Б 772

Бойко О. П.

Атрезія легеневої артерії з інтактною міжшлуночковою перегородкою: діагностика та покази до хірургічного лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук [спец.] : 14.01.04 “Серцево-судинна хірургія” / О. П. Бойко ; Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України. – К., 2015. – 17 с.

 

К 772

Кравчук Б. Б.

Двошлуночкова електрокардіостимуляція в лікуванні серцевої недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 “Серцево-судинна хірургія” / Б. Б. Кравчук ; Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України. – К., 2015. – 20 с.

 

П 180

Парацій О. З.

Імплантовані кардіовертери – дефібрилятори в лікуванні життєвозагрозливих аритмій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 “Серцево-судинна хірургія” / О. З. Парацій ; Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України. –К., 2015. – 18 с.

 

С 289

Секелик Р. І.

Удосконалення діагностики та методів хірургічного лікування аномального відходження коронарних артерій від легеневої артерії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 “Серцево-судинна хірургія” / Р. І. Секелик ; Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України. – К., 2015. – 19 с.

 

14.01.05 НЕЙРОХІРУРГІЯ

 

Б 178

Базунов М. В.

Пухлини області ІІІ шлуночка: результати хірургічного лікування та прогнозування наслідків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / М. В. Базунов ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України. – К., 2015. – 20 с.

 

Г 247

Гацький О. О.

Комбінована пластика периферичних нервів при їх великих дефектах (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / О. О. Гацький ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України. – К., 2015. – 23 с.

 

М 890

Мсаллам Мохаммад Ахмад Дж.

Застосування мезенхімальних клітин кісткового мозку при експериментальному паркінсоноподібному синдромі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / Мохаммад Ахмад Дж. Мсаллам ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України. – К., 2015. – 19 с.

 

Н 723

Новакович К. С.

Повторні оперативні втручання при дискогенній патології поперекового відділу хребта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / К. С. Новакович ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України. – К., 2015. – 19 с.

 

П 240

Педаченко Ю. Є.

Хірургічне лікування нейрокомпресійних синдромів при стенозі хребтового каналу на поперековому рівні у хворих різних вікових груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / Ю. Є. Педаченко ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України. – К., 2015. – 37 с.

 

14.01.07 ОНКОЛОГІЯ

 

Д 300

Демаш Д. В.

Модуляція біологічних ефектів цисплатину постійним магнітним полем як складовою протипухлинної наноситеми спрямованого транспорту (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / Д. В. Демаш ; Ін-т експерим. патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. – К., 2015. – 24 с.

 

К 130

Каджоян А. В.

Оптимізація консервативного лікування хворих на недрібноклітинний рак легені III-IV стадій шляхом застосування високодозової тамоксифенотерапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 : “Онкологія” / А. В. Каджоян ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2015. – 20 с.

 

К 484

Кленов О. О.

Ріст пухлин у лабораторних тварин при включенні в раціон харчування продуктів із соєвих бобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / О. О. Кленов ; Ін-т експерим. патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. – К., 2015. – 23 с.

 

К 603

Колеснік О. П.

Удосконалення хірургічного та комплексного лікування хворих на рак легені І-ІІ стадії та розробка методів прогнозування перебігу захворювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / О. П. Колеснік ; Ін-т експерим. патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. – К., 2015. – 38 с.

 

Р 982

Рябошапка А. М.

Особливості перебігу та лікування плоскоклітинного раку ротової порожнини і ротоглотки, асоційованого з вірусом папіломи людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / А. М. Рябошапка ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2015. – 20 с.

 

14.01.09 ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ

 

Г 777

Грасюкова Н. І.

Ефективність ранньої хірургічної корекції гастрошизису : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / Н. І. Грасюкова ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 20 с.

 

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

 

М 149

Майчук В. О.

Обґрунтування диференційованого підходу до первинної профілактики спінальних дизрафій у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / В. О. Майчук ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2015. – 20 с.

 

П 597

Порохня Н. Г.

Клініко-ехокардіографічна діагностика і прогнозування розвитку клапанних вад серця при ендокардитах у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Н. Г. Порохня ; Дніпропетр. мед. акад., Ін-т гастроентерології НАМН України. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с.

 

Р 830

Руденко С. М.

Вірусне інфікування та сенсибілізація у дітей перших шести років життя, хворих на обструктивний бронхіт і бронхіальну астму, та шляхи їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / С. М. Руденко ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – К., 2015. – 22 с.

 

14.01.11 КАРДІОЛОГІЯ

 

Б 931

Бутинець Ж. С.

Зміни функціонального стану ендотелію при хронічній серцевій недостатності у осіб похилого віку, хворих на ішемічну хворобу серця, шляхи корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Ж. С. Бутинец ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2015. – 20 с.

 

І 481

Ільницька М. Р.

Чутливість до інсуліну при хронічній серцевій недостатності: чинники та клініко-прогностичне значення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / М. Р. Ільницька ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – К., 2015. – 18 с.

 

С 347

Сідь Є. В.

Влив медикаментозної корекції на рецидиви персистуючої фібриляції передсердь у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Є. В. Сідь ; Дніпропетр. мед. акад., Ін-т гастроентерології НАМН України. – Дніпропетровськ, 2015. – 24 с.

 

Т 190

Таранчук В. В.

Когнітивна функція та структурно-функціональні зміни міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу з різними факторами ризику на фоні антигіпертензивного лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / В. В. Таранчук ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2015. – 22 с.

 

14.01.13 ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

 

Д 442

Дибас І. В.

Клініко-лабораторна характеристика та особливості лікування кашлюка у дітей перших двох років життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 “Інфекційні хвороби” / І. В. Дибас ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 20 с.

 

14.01.14 ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

 

М 801

Морозов О. В.

Вплив рівня фізичної активності на перебіг цукрового діабету І типу та обгрунтування планування фізичних навантажень у хворих дитячого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Ендокринологія” / О. В. Морозов ; Ін-т проблем ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України. – Х., 2015. – 24 с.

 

14.01.15 НЕРВОВІ ХВОРОБИ

 

К 562

Коваленко Д. П.

Трансформації фокальних нападів у дорослих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 “Нервові хвороби” / Д. П. Коваленко ; Ін-т неврол., психіатр. та наркол. АМН України. – Х., 2015. – 23 с.

 

14.01.16 ПСИХІАТРІЯ

 

К 711

Косенко К. А.

Психосоціальна реабілітація жінок, хворих на параноїдну шизофренію, при різних моделях родинної взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / К. А. Косенко ; Ін-т неврол., психіатр. та наркол. АМН України. – Х., 2015. – 24 с.

 

14.01.18 ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

 

А 139

Абдулхаді Мохаммад

Оптимізація лікування хворих на регматогенне відшарування сітківки, ускладнене відшаруванням судинної оболонки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Мохаммад Абдулхаді ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2015. – 20 с.

 

Н 735

Новицький М. І.

Ефективність дозованої ендотрабекулоектомії при відкритокутовій глаукомі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / М. І. Новицький ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2015. – 21 с.

 

Ш 502

Шерстюк А. І.

Імунологічні та біохімічні особливості перебігу аденовірусних кон’юнктивітів та їх лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / А. І. Шерстюк ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2015. – 16 с.

 

14.01.19 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

 

С 380

Сінайко І. О.

Оптимізація комбінованого лікування хворих на рак гортані шляхом патогенетично обгрунтованої профілактики місцевих запальних ускладнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Отоларингологія” / І. О. Сінайко ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України. – К., 2015. – 20 с.

 

Ш 464

Шемлі Мохамед

Прогнозування перебігу функціональної гіпотонусної дисфонії на основі даних електрофізіологічних досліджень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Отоларингологія” / Мохамед Шемлі ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України. – К., 2015. – 20 с.

 

Ю 681

Юревич Н. О.

Рання діагностика та удосконалення комплексного лікування хворих на цілорічний алергічний риніт з поєднаною сенсибілізацією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / Н. О. Юревич ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України. – К., 2015. – 20 с.

 

14.01.21 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

 

Л 962

Люткевич М. І.

Хірургічна профілактика та лікування підвивиху та вивиху стегна в дітей, хворих на дитячий церебральний параліч : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / М. І. Люткевич ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Х., 2015. – 23 с.

 

У 711

Уровський О. О.

Прогнозування перебігу та хірургічне лікування контрактури Дюпюітрена : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / О. О. Уровський ; Ін-т травматології та ортопедії АМН України. – К., 2015. – 20 с.

 

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

 

В 190

Васадзе Н.

Обґрунтування вибору конструкційних матеріалів при консервативному і хірургічному лікуванні переломів нижньої щелепи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Н. Васадзе ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2015. – 20 с.

 

Г 276

Гевкалюк Н. О.

Імунобіологічні аспекти патогенезу, профілактики та лікування уражень слизової оболонки порожнини рота і слинних залоз у дітей при грипі та інших респіраторних вірусних інфекціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Н. О. Гевкалюк ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2015. – 36 с.

 

К 635

Комнацький Б. Ю.

Обгрунтування забезпечення місцевого знеболення при амбулаторному лікуванні пацієнтів із стоматологічними захворюваннями, поєднаними з цукровим діабетом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Б. Ю. Комнацький ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 20 с.

 

Н 537

Непряхіна О. В.

Профілактика ускладнень при комплексному відбілюванні зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. В. Непряхіна ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2015. – 20 с.

 

Н 564

Нестор Р. А

Клініко-технологічні особливості протезування хворих з частковою відсутністю зубів та м’язово-суглобовими розладами ортопедичними системами фіксації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Р. А. Нестор ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 18 с.

 

О-750

Оснач Р. Г.

Обґрунтування диференційованих підходів до лікування хворих з дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями та їх профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Р. Г. Оснач ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2015. – 19 с.

 

П 142

Палій А. В.

Особливості відновлення кровопостачання після пластики дефектів щелепних кісток при використанні різних кісткових замінників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / А. В. Палій ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 20 с.

 

П 168

Панькевич В. В.

Адаптація лікувально-реабілітаційних заходів хворим із рефлекторними та рубцевими контрактурами жувальних м’язів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / В. В. Панькевич ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 20 с.

 

С 900

Суржанський К. С.

Клініко-технологічне обґрунтування застосування дентальних імплантатів нової конструкції з Т-подібною різьбою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / К. С. Суржанський ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2015. – 18 с.

 

Ц 569

Цибульська В. А.

Клініко-лабораторне обгрунтування профілактики вторинного карієсу при різному ступені ураження зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / В. А. Цибульська ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2015. – 20 с.

 

Ч-151

Чайка В. Г.

Лікування хворих із повною втратою зубів знімними пластинковими протезами з амортизаційними властивостями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / В. Г. Чайка ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2015. – 20 с.

 

Ш 830

Шпак С. В.

Клініко-лабораторне обґрунтування комплексної профілактики основних стоматологічних захворювань у сліпих дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / С. В. Шпак ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2015. – 19 с.

 

14.01.23 ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ТА ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

 

М 990

Мягков С. О.

Магнітно-резонансна томографія в діагностиці остеопоротичних і метастатичних компресійних переломів хребта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика та променева терапія” / С. О. Мягков ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2015. – 20 с.

 

С 794

Степаненко Н. О.

Мультидетекторна комп’ютерна томографія в діагностиці і діагностичному супроводі хворих на малі інцидентальні об’ємні утворення нирок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика та променева терапія” / Н. О. Степаненко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2015. – 19 с.

 

14.01.26 ФТИЗІАТРІЯ

 

Р 212

Рамзан Н. І.

Ефективність лінезоліду в комплексному лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз і туберкульоз із розширеною резистентністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 “Фтизіатрія” / Н. І. Рамзан ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – К., 2015. – 18 с.

 

14.01.30 АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

 

Ж 782

Жовнір В. А.

Аутогемотрансфузійні технології в неонатальній кардіохірургії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / В. А. Жовнір ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2015. – 44 с.

 

О-217

Оболонський О. І.

Покращення перебігу бронхолегеневої дисплазії у недоношених новонароджених шляхом оптимізації фармакологічного закриття артеріальної протоки і методів респіраторної підтримки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / О. І. Оболонський ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпропетровськ, 2015. – 24 с.

 

С 439

Скляр В. В.

Оптимізація анестезіологічного забезпечення у дітей з органічними ураженнями центральної нервової системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / В. В. Скляр ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпропетровськ, 2015. – 24 с.

 

Х 760

Хоменко О. Ю.

Оптимізація інтенсивної терапії у вагітних з тяжким перебігом гострої респіраторної вірусної інфекції та грипу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / О. Ю. Хоменко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2015. – 18 с.

 

14.01.32 МЕДИЧНА БІОХІМІЯ

 

С 914

Сухомлин Т. А.

Біохімічні зміни в тканинах легень за умов експериментальної опікової хвороби та їх корекція ліпіном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.32 “Медична біохімія” / Т. А. Сухомлин ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 20 с.

 

14.02.01 ГІГІЄНА ТА ПРОФЕСІЙНА ПАТОЛОГІЯ

 

Б 915

Бурлака А. І.

Гігієнічне обґрунтування використання сучасних методів знезаражування води плавальних басейнів при навчально-виховних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / А. І. Бурлака ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва. – К., 2015. – 20 с.

 

Г 852

Гринзовський А. М.

Санітарне законодавство України: генезис та тенденції розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / А. М. Гринзовський ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2015. – 35 с.

 

З-131

Завадська М. М.

Фізіолого-гігієнічна оцінка формування графомоторних навичок у дітей 5-8 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / М. М. Завадська ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва. – К., 2015. – 20 с.

 

К 642

Кондратюк О. С.

Гігієнічна оцінка навчального процесу з уроком плавання в початковій школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / О. С. Кондратюк ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва. – К., 2015. – 20 с.

 

Р 346

Резуненко Ю. К.

Гігієнічне обґрунтування прогнозу потенційної небезпеки поліолів на основі гліцеролу, ксиліту, етилен- і пропіленгліколю у зв’язку з проблемою санітарної охорони водних джерел : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Ю. К. Резуненко ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2014. – 40 с.

 

С 322

Сергета Д. П.

Гігієнічна оцінка фізичного розвитку та морфофункціонального стану новонароджених дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Д. П. Сергета ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва. – К., 2015. – 20 с.

 

Ш 478

Шенцова М. О.

Гігієнічна оцінка референтних зразків на основі штамів біфідобактерій та ентерококів для контролю пробіотичних препаратів (експериментальні дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / М. О. Шенцова ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва. – К., 2015. – 20 с.

 

14.03.01 НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ

 

Б 779

Бойчук О. М.

Становлення будови і синтопія решітчастої кістки в онтогенезі людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / О. М. Бойчук ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – 20 с.

 

Н 584

Нефьодова О. О.

Морфогенез ефектів ізольованого впливу ацетату свинцю та його комбінованої дії з цитратами металів на ембріогенез та розвиток серця щурів (анатомо-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / О. О. Нефьодова ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2015. – 35 с.

 

П 120

Павлів Х. І.

Особливості формування та розвитку твердих тканин коренів постійних зубів в онтогенезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Х. І. Павлів ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 20 с.

 

Т 263

Твердохліб Н. О.

Морфологічні основи ремоделювання слизової оболонки порожнини рота при обтураційній жовтяниці та за умов коригувальних впливів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Н. О. Твердохліб ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2015. – 20 с.

 

14.03.03 НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ

 

Б 402

Безпалько Л. Ю.

Функціональна активність адипоцитів у нормі та за умов гепатоцелюлярних порушень на тлі пренатального стресу різного генезу (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / Л. Ю. Безпалько ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 20 с.

 

Г 950

Гуранич Т. В.

Вплив дефіциту міді на процеси вільнорадикального окиснення білків та ліпідів, стан антиоксидантного захисту, ліпідний статус за умов гіпофункції щитоподібної залози, можливості корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / Т. В. Гуранич ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 20 с.

 

Д 396

Децик О. І.

Активність NO-ергічної системи у шлунку та товстій кишці за умов експериментальної гіперглікемії та при дії блокаторів протизапальних ензимів та прокінетика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / О. І. Децик ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 20 с.

 

П 140

Паласюк Б. О.

Залежність стану пародонта від психофізіологічних особливостей дітей шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / Б. О. Паласюк ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 20 с.

 

П 935

Пшик-Тітко І. О.

Ентеросаліваторна рециркуляція нітритів – модулятор цілісності епітеліального бар’єра слизової оболонки рота : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / І. О. Пшик-Тітко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 20 с.

 

14.03.04 ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

 

К 859

Крячок Т. А.

Характер взаємозв’язку між патогенетичними факторами синдрому інсулінорезистентності в експериментальній моделі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Т. А. Крячок ; Ін-т фізіол. ім. О. О. Богомольця НАН України. – К., 2015. – 21 с.

 

Р 325

Регеда М. М.

Роль порушень прооксидантно-антиоксидантних процесів у патогенезі експериментальної пневмонії та їх корекція корвітином : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / М. М. Регеда ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2015. – 22 с.

 

Ш 678

Шкумбатюк О. В.

Роль мелатоніну в холінергічній регуляції серця щурів різної статі за умов адреналінового пошкодження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / О. В. Шкумбатюк ; Буковин. держ. мед. ун-т. –Чернівці, 2015. – 20 с.

 

14.03.05 ФАРМАКОЛОГІЯ

 

М 197

Малоштан А. В.

Експериментальне дослідження фармакологічної активності песаріїв “Фітовагін” : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / А. В. Малоштан ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2015. – 20 с.

 

М 613

Мінаєва А. О.

Гастропротекторні властивості поліфенолів виноградного насіння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / А. О. Мінаєва ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2015. – 20 с.

 

15.00.02 ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ ТА ФАРМАКОГНОЗІЯ

 

А 595

Альхуссейн Мустафа Алі.

Дослідження залежності структура-активність в ряду комбінованих похідних ацильованих танідів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакологія” / Мустафа Алі Альхуссейн ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2015. – 21 с.

 

А 655

Андреєва К. В.

Синтез, хімічні перетворення та біологічна активність 3-(3-R-карбамоїл-4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-1-іл)-пропанових кислот та їх похідних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / К. В. Андреєва ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2015. – 21 с.

 

Б 483

Бердей Т. С.

Фармакогностичне вивчення рослин роду Чорнобривці з метою створення нових лікарських засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Т. С. Бердей ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2015. – 20 с.

 

Б 597

Бігдан О. А.

Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 1,2,4-тріазол-3-тіонів, які містять фторфенільні замісники : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / О. А. Бігдан ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 21 с.

 

Д 214

Дахим І. С.

Фармакогностичний аналіз стокроток багаторічних (Bellis perennis L.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / І. С. Дахим ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2015. – 20 с.

 

З-880

Зотікова О. А.

Фармакогностичне вивчення Petroselinum sativum : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / О. А. Зотікова ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2015. – 20 с.

 

І 460

Ільїна Т. В.

Фармакогностичне дослідження рослин родини Rubiaceae та перспективи їх використання в медицині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармакологічна хімія та фармакогнозія” / Т. В. Ільїна ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2015. – 42 с.

 

К 308

Кацуба І. К.

Фармакогностичне вивчення Tussilago farfara : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / І. К. Кацуба ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2015. – 20 с.

 

К 903

Куликовська К. Ю.

Синтез, реакційна здатність та біологічні властивості похідних [1,2,4]триазоло[4,3-α]піразин-8-онів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / К. Ю. Куликовська ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2015. – 19 с.

 

М 916

Мусієнко К. С.

Фармакогностичне вивчення бирючини звичайної та створення лікарських субстанцій на її основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / К. С. Мусієнко ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2015. – 20 с.

 

С 305

Семенченко О. М.

Фармакогностичне дослідження трави шавлії кільчастої та шавлії відхиленої : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / О. М. Семенченко ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 24 с.

 

С 918

Сущук Н. А.

Фармакогностичне дослідження продуктів комплексної переробки смородини чорної та створенння фітозасобів на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Н. А. Сущук ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2015. – 20 с.

 

15.00.01 ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ, ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СПРАВИ ТА СУДОВА ФАРМАЦІЯ

 

І–237

Івахненко О. Л.

Розробка складу та технології м’якої лікарської форми з катіазином [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / О. Л. Івахненко ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2015. – 26 с.

 

М 482

Мельникова Н. В.

Розробка складу, технології та дослідження м’яких лікарських засобів протимікотичної дії з олією чебрецю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / H. В. Мельникова ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 23 с.

 

П 803

Прокіп С. Є.

Теоретичні та прикладні засади вдосконалення фармацевтичної допомоги паліативним хворим в умовах хоспісу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / С. Є. Прокіп ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 24 с.

 

Р 139

Равлів Ю. А.

Розробка технології та дослідження лікарських засобів на основі кріоліофілізованої ксенодерми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Ю. А. Равлів ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 24 с.

 

19.00.04 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Б 405

Безсмертний О. В.

Хроно-динамічні особливості автобіографічної пам’яті хворих на параноїдну шизофренію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / О. В. Безсмертний ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2015. – 20 с.

 

В 310

Вербовий П. П.

Порушення життєдіяльності сім’ї при безплідді у чоловіка (клінічні прояви, механізми формування, психокорекція) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / П. П. Вербовий ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2015. – 23 с.

 

Є 609

Ємяшева Ж. В.

Психологічні детермінанти суїцидальних тенденцій осіб, які страждають на хімічну залежність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / Ж. В. Ємяшева ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2015. – 20 с.

 

К 430

Кирєєва О. М.

Медико-психологічні предиктори рекурентного депресивного розладу як мішені психотерапії та психопрофілактики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / О. М. Кирєєва ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2015. – 20 с.

 

О-587

Онищенко І. В.

Клініко-психологічні особливості хворих на псоріаз та їх психокорекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / І. В. Онищенко ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2015. – 20 с.

 

П 334

Пирогов І. Ф.

Клініко-психологічні та медико-психологічні аспекти диференційної діагностики шизофреноподібного розладу внаслідок вживання психоактивних речовин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / І. Ф. Пирогов ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України. – Х., 2015. – 20 с.[:]