[:uk]Бюлетень нових надходжень. Автореферати дисертацій. № 4[:]

[:uk]03.00.13 ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН

Д 754
Дроздовська С. Б.
Фізіологічні та молекулярно-генетичні фактори фізичної працездатності у спорті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.13 “Фізіологія людини і тварин” / С. Б. Дроздовська ; Ін-т фізіол. ім. О. О. Богомольця НАН України. – Київ, 2016. – 44 с.

І-851
Ісаєва О. В.
Вплив епілептиформної активності на функціонування головного мозку щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.13 “Фізіологія людини і тварин” / О. В. Ісаєва ; Ін-т фізіол. ім. О. О. Богомольця НАН України. – Київ, 2016. – 40 с.

14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

В 543
Вітренко Д. В.
Кесарів розтин та репродуктивне здоров’я жінок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Д. В. Вітренко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 19 с.

Г 567
Гнип І. П.
Оптимізація діагностики і лікування аденоміозу та порушень репродуктивної функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / І. П. Гнип ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2016. – 19 с.

З-143
Загородня О. С.
Передчасні пологи – патогенез, прогнозування та профілактика перинатальних втрат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. С. Загородня ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2016. – 35 с.

З-332
Запорожченко М. Б.
Патогенетичне обгрунтування профілактики та лікування лейоміоми матки проліферативного типу у жінок репродуктивного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / М. Б. Запорожченко ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 36 с.

К 632
Комісарова І. В.
Корекція репродуктивного здоров’я при йоддефіцитних захворюваннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / І. В. Коміссарова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2016. – 19 с.

К 899
Кукуруза І. Л.
Оперативне вагінальне розродження та його вплив на здоров’я матері та дитини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / І. Я. Кукуруза ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 20 с.

Л 405
Лежненко С. П.
Віддалені наслідки хірургічного гемостазу масивних акушерських кровотеч : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / С. П. Лежненко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2016. – 20 с.

Л 771
Лопатка К. М.
Диференційований підхід до діагностики і корекції повторної плацентарної дисфункції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / К. М. Лопатка ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л.  Шупика МОЗ України. – Київ, 2016. – 20 с.

Р 881
Русалкіна С. Г.
Диференційований підхід до профілактики невиношування у жінок з метаболічним синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / С. Г. Русалкіна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2016. – 20 с.

Ч-493
Чернов А. В.
Оптимізація процесу визначення та оцінки об’єму крововтрати в послідовому та післяпологовому періодах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінеколоігя” / А. В. Чернов ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2016. – 19 с.

Я 768
Яроцька Ю. О.
Оптимізація профілактики виникнення та прогресування прееклампсії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Ю. О. Яроцька ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 20 с.

 14.01.02 ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

Г 836
Гриджук Т. І.
Особливості перебігу та лікування хронічного медикаментозно-індукованого гепатиту, що виник на фоні цитостатичної терапії у хворих на хронічний лімфолейкоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Т. І. Гриджук ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2015. – 20 с.

Г 950
Гура Е. Ю.
Особливості ремоделювання міокарда та ендотеліальна дисфункція у хворих на гіпертонічну хворобу та цукровий діабет 2 типу, їх медикаментозна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Е. Ю. Гура ; Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України. – Запоріжжя, 2016. – 20 с.

Д 644
Долінна М. О.
Удосконалення діагностики та лікування ураження клубочкового апарату та тубулоінтерстиціальної тканини нирок у хворих на гіпертонічну хворобу та хронічний гломерулонефрит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / М. О. Долінна ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 23 с.

С 914
Сухонос В. А.
Порушення структурно-функціонального стану серця, судин і печінки у хворих на гіпертонічну хворобу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / В. А. Сухонос ; Івано-Франківський держ. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2015. – 24 с.

14.01.03 ХІРУРГІЯ

А 663
Андрусенко О. М.
Хірургічна тактика у хворих на гострокровоточивий колоректальний рак : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. М. Андрусенко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 20 с.

І-23
Іванцок В. М.
Хірургічне лікування ускладнених форм гострого холецеститу з використанням лапароскопічної техніки у осіб похилого та старечого віку з супутньою ішемічною хворобою серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. М. Іванцок ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 19 с.

К 592
Козловська І. М.
Комплексне хірургічне лікування ускладнених форм хронічних анальних тріщин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / І. М. Козловська ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2016. – 24 с.

К 642
Кондратенко Б. М.
Етапне лікування хворих на рубцеву грижу з супутнім ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Б. М. Кондратенко ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 20 с.

О-759
Оссовський О. В.
Обґрунтування та оцінка ефективності відеолапароскопічних методів в лікуванні хворих на гострий апендицит (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. В. Оссовський ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 19 с.

П 775
Прихідько Р. А.
Клініко-діагностичне та прогностичне значення регуляторних компонентів вродженого імунітету (TLR-2,4) в розвитку гнійно-запальних ускладнень у хворих із гострою інтраабдомінальною патологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Р. А. Прихідько ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 20 с.

Р 649
Розновський Я. Р.
Ідентифікація нервів гортані при оперативних втручаннях на щитоподібній залозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Я. Р. Розновський ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2016. – 20 с.

С 423
Скалій М. М.
Вдосконалення мініінвазивних методів діагностики і лікування малосимптомних форм порушення прохідності термінального відділу холедоха : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / М. М. Скалій ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2016. – 20 с.

Ц 76
Цодіков В. В.
Клініко-морфологічне обґрунтування лікування хворих на анальну тріщину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. В. Цодіков ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2016. – 20 с.

Ш 183
Шалигін С. М.
Оптимізація реконструктивно-відновлюючих операцій на товстій кишці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / С. М. Шалигін ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2016. – 20 с.

14.01.04 СЕРЦЕВО-СУДИННА ХІРУРГІЯ

Т 662
Трембовецька О. М.
Діагностика морфофункціональних особливостей міокарда лівого шлуночка в нормі і при різних варіантах порушення внутрішньосерцевої гемодинаміки на основі Спекл-трекінг ехокардіографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.04 “Серцево-судинна хірургія” / О. М. Трембовецька ; Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України. – Київ, 2016. – 32 с.

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

К 289
Касян С. М.
Діагностика та прогнозування наслідків перинатального гіпоксично-ішемічного ураження ЦНС у дітей першого року життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / С. М. Касян ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2016. – 24 с.

П 32
Підвальна Н. А.
Діагностична та прогностична значущість маркерів пошкодження тубулярного та гломерулярного апаратів у дітей з єдиною ниркою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Н. А. Підвальна ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2016. – 22 с.

14.01.11 КАРДІОЛОГІЯ

І-498
Ілюшина Г. Я.
Особливості метаболічного синдрому у жінок в клімактеричному періоді: підходи до діагностики та шляхи медикаментозної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Г. Я. Ілюшина ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – Київ, 2016. – 19 с.

К 603
Колесник М. Ю.
Рання діагностика ураження міокарда лівого шлуночка та лікування гіпертонічної хвороби в поєднанні з порушеннями метаболізму глюкози (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / M. Ю. Колесник ; Ін-т гастроентерології НАМН України. – Дніпропетровськ, 2016. – 44 с.

К 903
Кулик О. Ю.
Особливості активності лептину у хворих з метаболічним синдромом в залежності від статі, ступеню ожиріння та порушень вуглеводного обміну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / О. Ю. Кулик ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – Київ, 2016. – 20 с.

Ш 645
Широкова С. В.
Порівняльна ефективність застосування бета-адреноблокаторів та інгібітора If-каналів івабрадину у пацієнтів зі стабільною стенокардією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / С. В. Широкова ; Івано-Франківський держ. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2016. – 22 с.

14.01.12 РЕВМАТОЛОГІЯ

К 838
Крочак С. П.
Фактори ризику, особливості клінічного перебігу та лікування первинного остеоарторозу колінних суглобів у жінок старших вікових груп з порушеннями структурно-функціонального стану кісткової тканини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 “Ревматологія” / С. П. Крочак ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Лиман, 2016. – 20 с.

Л 554
Лівенцова К. В.
Зв’язок поширеності, особливостей перебігу і лікування системного червоного вовчака з екологічними чинниками довкілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 “Ревматологія” / К. В. Лівенцова ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Лиман, 2016. – 20 с.

14.01.18 ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

Г 658
Гончарь О. М.
Ефективність застосування донатора оксиду азоту в лікуванні хворих на первинну відкритокутову глаукому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / О. М. Гончарь ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2016. – 18 с.

Г 935
Гудзенко К. А.
Експериментальне обґрунтування корекції метаболічних порушень для профілактики діабетичної катаракти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / К. А. Гудзенко ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2015. – 17 с.

К 319
Каялі Авіс.
Функціональні і морфометричні особливості екстраокулярних м’язів і сітківки області макули при ендокринній офтальмопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / А. Каялі ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2015. – 20 с.

Л 38
Левченко Л. І.
Оптимізація лікування і профілактики виникнення проліферативної вітреоретинопатії при механічних травмах очного яблука в ранньому післятравматичному періоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Л. І. Левченко ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2015. – 20 с.

М 293
Мартопляс К. В.
Оптимізація тактики факоемульсифікації діабетичної катаракти у хворих на цукровий діабет II типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / К. В. Мартопляс ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2016. – 23 с.

14.01.19 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

З-177
Зайцева М. О.
Клініка, діагностика і лікування хворих на новоутворення фаринго-парафарингеальної ділянки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / М. О. Зайцева ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України. – Київ, 2016. – 20 с.

Ш 379
Шевченко Т. О.
Обгрунтування сучасної комплексної терапії хвороби Меньєра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / Т. О. Шевченко ; Інститут отоларингології ім. О. С. Коломійченка НАМН України. – Київ, 2016. – 20 с.

Ю 695
Юренко К. О.
Оптимізація лікування хворих на поліпи та гранульоми гортані, які асоційовані з ларингофарингеальним рефлюксом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / К. О. Юренко ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України. – Київ, 2016. – 18 с.

14.01.20 ШКІРНІ ТА ВЕНЕРИЧНІ ХВОРОБИ

С 349
Сизон О. О.
Діагностика та лікування артропатичного псоріазу з урахуванням сучасних даних з патогенезу та особливостей клінічного перебігу дерматозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.20 “Шкірні та венеричні захворювання” / О. О. Сизон ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2015. – 40 с.

14.01.21 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

 Б 193
Баккар Тарек
Діафізарні переломи кісток передпліччя та їх лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Тарек Баккар ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Харків, 2016. – 19 с.

Г 204
Гаркуша М. А.
Діагностика та патогенетично-обґрунтована корекція порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини в жінок із закритими переломами кісток дистального відділу передпліччя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / М. А. Гаркуша ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Харків, 2016. – 21 с.

Г 874
Громов А. Б.
Корекція деформацій великого вертлюга в хірургічному лікуванні патології кульшового суглоба у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / А. Б. Громов ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Харків, 2016. – 23 с.

Д 433
Дзерович Н. І.
Саркопенія та остеопороз у жінок старших вікових груп: механізми розвитку, діагностика, профілактика та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Н. І. Дзерович ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Лиман, 2016. – 35 с.

Є 159
Євдошенко В. П.
Пошкодження довгих кісток у постраждалих внаслідок дорожньо-транспортних пригод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / В. П. Євдошенко ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Харків, 2016. – 21 с.

К 563
Ковальчук Д. Ю.
Діагностика та лікування стенозуючого лігаментиту пальців кисті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Д. Ю. Ковальчук ; Ін-т травм. та ортопед. НАМН України. – Київ, 2016. – 23 с.

О-662
Орлик Т. В.
Вертебральний больовий синдром у людей старших вікових груп при системному остеопорозі: фактори ризику, діагностика, лікування, профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія і ортопедія” / Т. В. Орлик ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Лиман, 2016. – 44 с.

Ф 57
Філь А. Ю.
Поєднані пошкодження скелета. Травмогенез, причини виникнення летального результату, шляхи підвищення виживання постраждалих на догоспітальному та ранньому госпітальному етапі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / А. Ю. Філь ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка АМН України. – Харків, 2016. – 35 с.

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

А 892
Аршинніков Р. С.
Клініко-морфологічне обґрунтування вибору метода професійної гігієни порожнини рота у пацієнтів в залежності від характеру зубних відкладень і карієсрезистентності емалі зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Р. С. Аршинніков ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2016. – 19 с.

Д 536
Дмитришин Т. М.
Клініко-експериментальне обґрунтування нової діагностико-лікувально-реабілітаційної системи гігієни ротової порожнини, як складової профілактики ускладнень у осіб знімними протезами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Т. М. Дмитришин ; Івано-Франківський держ. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2015. – 38 с.

З-91
Зубачик О. В.
Клініко-лабораторне обґрунтування диференційованого підходу до лікування і профілактики гіперестезії зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. В. Зубачик ; Ін-т стомат. НАМН України. – Одеса, 2016. – 20 с.

К 563
Ковальчук В. В.
Патогенетичне обґрунтування профілактики раннього дитячого карієсу у дітей непромислового регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 “Стоматологія” / В. В. Ковальчук ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2016. – 20 с.

К 931
Куріцин А. В.
Обґрунтування та удосконалення методики дентальної імплантації у пацієнтів із складними анатомічними умовами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / А. В. Куріцин ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2016. – 20 с.

М 194
Малко Н. В.
Клінічно-експериментальне обґрунтування профілактики та лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей, які проживають на екологічно несприятливій території : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Н. В. Малко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2016. – 20 с.

М 335
Матвєєнко Р. Ю.
Клініко-математичне обґрунтування ортопедичних заходів в комплексному лікуванні захворювань пародонта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Р. Ю. Матвєєнко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 18 с.

П 142
Палійчук В. І.
Клініко-експериментальне обґрунтування використання безмономерних базисних пластмас для виготовлення знімних пластинкових протезів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / В. І. Палійчук ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2015. – 24 с.

П 190
Пасечник О. В.
Обгрунтування сполученого застосування озонотерапії і мукозального гелю для лікування і профілактики ускладнень дентальної імплантації (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. В. Пасечник ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2016. – 20 с.

П 428
Повшенюк А. В.
Обґрунтування комплексної профілактики і лікування пацієнтів із захворюваннями слизової оболонки порожнини рота, поєднаних з ревматоїдним артритом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / А. В. Повшенюк ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2016. – 20 с.

С 816
Столяр В. Г.
Обґрунтування та оцінка ефективності лікувально-гігієнічних заходів на етапах імплантації та протезування пацієнтів похилого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / В. Г. Столяр ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – Київ, 2016. – 16 с.

 Ш 626
Шінкарук-Диковицька М. М.
Показники захворюваності зубів та їх залежність від фенотипічних особливостей соматично здорових чоловіків із різних регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / М. М. Шінкарук-Диковицька ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2016. – 36 с.

14.01.23 ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ТА ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

В 199
Васько Л. М
Комплексний променевий моніторинг хіміопроменевої терапії місцевопоширеного раку прямої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика та променева терапія” / Л. М. Васько ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2016. – 20 с.

14.01.26 ФТИЗІАТРІЯ

Є 701
Єременчук І. В.
Клініко-імунологічні особливості мультирезистентного туберкульозу легень у вперше діагностованих хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 “Фтизіатрія” / І. В. Єременчук ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – Київ, 2016. – 20 с.

Ч-75
Чоботар А. О.
Патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування вперше діагностованого туберкульозу легень залежно від тиреоїдного, глюкокортикоїдного гомеостазу та цитокіно-апоптичної регуляції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 “Фтизіатрія” / А. О. Чоботар ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – Київ, 2016. – 19 с.

14.01.30 АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

В 676
Волков О. О.
Стратегія захисту когнітивних функцій при знеболенні операції кесарів розтин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / О. О. Волков ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпропетровськ, 2016. – 40 с.

14.01.32 МЕДИЧНА БІОХІМІЯ

С 788
Сташкевич М. А.
Біохімічні особливості дії 5-фторурацилу при різних способах введення пацієнтам з аденокарциномою шлунку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.32 “Медична біологія” / М. А. Сташкевич ; Луган. держ. мед. ун-т. – Рубіжне, 2016. – 24 с.

Ю 831
Юрченко П. О.
Роль системи гідроген сульфіду в механізмах ураження мозку за умов гіпергомоцистеїнемії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.32 “Медична біохімія” / П. О. Юрченко ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 20 с.

14.02.01 ГІГІЄНА ТА ПРОФЕСІЙНА ПАТОЛОГІЯ

Г 256
Гвоздецький В. А.
Визначення особливостей впливу промислового шуму на стан периферичного та центральних відділів слухового аналізатора та профілактика його порушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / В. А. Гвоздецький ; Ін-т медицини праці НАМН України. – Київ, 2016. – 24 с.

К 958
Куцак А. В.
Радіаційно-гігієнічна оцінка доз опромінення населення Запорізької області та обґрунтування шляхів зменшення радіаційних ризиків для здоров’я населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / А. В. Куцак ; Ін-т громад. здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України. – Київ, 2016. – 20 с.

Л 93
Любарська Л. С.
Гігієнічна оцінка забезпечення харчового раціону населення України цинком і міддю  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Л. С. Любарська ; Ін-т громад. здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України. – Київ, 2016. – 20 с.

Ч-491
Черненко Л. М.
Наукове обгрунтування медико-екологічних заходів щодо вдосконалення управління якістю атмосферного повітря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Л. М. Черненко ; Ін-т громад. здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України. – Київ, 2016. – 21 с.

14.02.03 СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА

З-721
Знаменська М. А.
Медико-соціальне обґрунтування системи комунікацій в охороні здоров’я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / М. А. Знаменська ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2016. – 39 с.

М 80
Мороз Д. М.
Обгрунтування моделі оптимізації кардіологічної допомоги в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / Д. М. Мороз ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2016. – 23 с.

14.03.01 НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ

Л 768
Лонський К. Л.
Морфологічна структура єдиної нирки при гідронефрозі та його корекції (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / К. Л. Лонський ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 19 с.

М 314
Маслова І. М.
Вікова морфофункціональна характеристика великих слинних залоз щурів в постнатальному періоді в нормі та після внутрішньоутробної антигенної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / І. М. Маслова ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 20 с.

Н 39
Небесна З. М.
Морфофункціональні зміни легень при експериментальній термічній травмі та за умов корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / З. М. Небесна ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2016. – 36 с.

Ш 673
Школьнік Е. Я.
Антропометричні та соматотипологічні параметри юнаків і чоловіків Поділля в нормі та при гаймориті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Е. Я. Школьнік ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 20 с.

Я 499
Якушева Ю. І.
Особливості показників центральної гемодинаміки в залежності від параметрів будови тіла волейболісток різного амплуа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Ю. І. Якушева ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2016. – 20 с.

14.03.04 ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

Г 140
Гайдаш О. І.
Вплив ліпополісахаридів бактерій роду Shigella на функціональну активність, метаболізм і апоптоз нейтрофілів і моноцитів крові людини in vitro : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / О. І. Гайдаш ; Луган. держ. мед. ун-т. – Рубіжне, 2016. – 16 с.

Г 682
Гордієнко Л. П.
Механізми розвитку патологічних змін у слинних залозах щурів за умов експериментального ожиріння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Паталогічна фізіологія” / Л. П. Гордієнко ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 20 с.

Г 946
Гумінська О. Ю.
Стан специфічної реактивності організму статевонезрілих щурів на тлі медикаментозного гепатиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / О. Ю. Гумінська ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2016. – 20 с.

К 803
Кресюн Н. В.
Патогенетичне обґрунтування методів активації структур головного мозку в комплексному лікуванні діабетичної ретинопатії (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Н. В. Кресюн ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 40 с.

К 89
Кузів О. В.
Роль системи оксиду азоту в холінергічній регуляції серця при адреналіновому його пошкодженні у гонадектомованих тварин різної статі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / О. В. Кузів ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2016. – 20 с.

М 151
Макаревич В. А.
Патогенетичне обгрунтування корекції порушень імунної реактивності при рецидивній герпетичній інфекції ротової порожнини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / B. А. Макаревич ; Луган. держ. мед. ун-т. – Рубіжне, 2016. – 23 с.

Х-881
Храброва О. П.
Ступінь порушень реактивної відповіді нейтрофілів гуморальної і клінічної ланки системного імунітету у хворих на аутоімунні захворювання щитоподібної залози та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / О. П. Храброва ; Луган. держ. мед. ун-т. – Рубіжне, 2016. – 24 с.

14.03.05 ФАРМАКОЛОГІЯ

В 393
Вєтрова К. В.
Експериментальне обґрунтування доцільності корекції токсичних ефектів протипухлинних препаратів похідними глюкозаміну та їх комбінацією з кверцетином : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія / К. В. Вєтрова ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2015. – 22 с.

К 674
Корнієнко В. І.
Пошук та розробка засобу для фармакологічної корекції нефро- та кардіопатії серед N-C8-заміщених і конденсованих похідних ксантину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / В. І. Корнієнко ; Ін-т фармакол. та токсикол. НАМН України. – Київ, 2016. – 44 с.

Т 19
Таран І. В.
Модуляція гастротоксичності диклофенаку натрію за умов різного рівня насиченості організму гідроген сульфідом (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / І. В. Таран ; Ін-т фармакол. та токсикол. НАМН України. – Київ, 2016. – 20 с.

Т 419
Тимченко О. В.
Фармакологічне обґрунтування доцільності створення нових препаратів налоксону та кеторолаку у формі назальних спреїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / О. В. Тимченко ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2015. – 22 с.

14.03.08 ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ

Б 659
Бісюк Ю. А.
Клінічні, імунологічні та фармакогенетичні субтипи ендотоксин-залежного запалення у хворих на бронхіальну астму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.08 “Імунологія та алергологія” / Ю. А. Бісюк ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 40 с.

Ц 186
Царик В. В.
Патогенетичне обґрунтування лікування хронічних риносинуситів, асоційованих з дефіцитом імуноглобуліну Е : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 “Імунологія та алергологія” / В. В. Царик ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 21 с.

15.00.01 ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ, ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СПРАВИ ТА СУДОВА ФАРМАЦІЯ

Ж 85
Жук О. В.
Розробка складу та технології дитячого піномийного засобу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / О. В. Жук ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 20 с.

К 959
Кучина Л. К.
Розробка складу й технології м’яких лікарських засобів антигіпертензивної й антиангінальної дії з дилтіаземом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Л. К. Кучина ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 22 с.

Н 735
Новицька Ю. Є.
Науково-практичні підходи до управління товарними запасами фармацевтичних компаній в умовах менеджменту якості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Ю. Є. Новицька ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 23 с.

Р 918
Рухмакова О. А.
Теоретичне обґрунтування та розробка дитячих лікарських препаратів з екстрактами солодкого кореня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / О. А. Рухмакова ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 40 с.

Х-69
Ходаківська В. П.
Соціально-економічні підходи до оптимізації фармацевтичного забезпечення хворих на виразкову хворобу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / В. П. Ходаківська ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 26 с.

15.00.02 ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ ТА ФАРМАКОГНОЗІЯ

 К 13
Кадамов І. М.
Цілеспрямований синтез речовин противиразкової дії в ряду 5-заміщених похідних 3-меркапто-4-арил (бензил-,аліл-)-1,2,4-тріазолу (4Н) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія і фармакогнозія” / І. М. Кадамов ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2016. – 22 с.

К 647
Кононевич Ю. М.
Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних циклопента[α]піримідин-2,4(3H,5H)-діону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Ю. М. Кононевич ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2016. – 24 с.

К 825
Криськів Л. С.
Реакції пергідролізу та їх застосування у фармацевтичному аналізі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Л. С. Криськів ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 21 с.

П 14
Паламар А. О.
Синтез і біологічна активність 4-тіозаміщених 5-формілімідазолів та їх похідних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / А. О. Паламар ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 24 с.

С 173
Самойлова В. А.
Вивчення біологічно активних речовин аронії чорноплідної та розробка субстанцій на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / В. А. Самойлова ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 20 с.

С 896
Сулейман М. М.
Синтез, фізико-хімічні, фармакологічні властивості 3-оксамоїл(сукциноїл)заміщених орто-хлорбензойної, N-фенілантранілових кислот та їх похідних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / М. М. Сулейман ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 24 с.[:]