[:uk]Бюлетень нових надходжень. Автореферати дисертацій. № 4[:]

[:uk]03.00.06 ВІРУСОЛОГІЯ

С 605
Соломко Ю. О.
Лабораторна діагностика та молекулярно-епідеміологічні особливості бокавірусної інфекції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.06 “Вірусологія” / Ю. О. Соломко ; Ін-т епідеміол. та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України. – Київ, 2017. – 21 с.

 03.00.09 ІМУНОЛОГІЯ

Г 672
Горбач О. І.
Протипухлинна ефективність вакцинотерапії на основі дендритних клітин в комбінації з хіміотерапією в експерименті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.09 “Імунологія” / О. І. Горбач ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с.

14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

А 139
Абдулрахман А. М.
Оптимізація підходів до лікування лейоміоми матки у жінок з ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / А. М. Абдулрахман ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2017. – 20 с.

Б 200
Бала О. О.
Прогнозування та профілактика післяабортних ускладнень у жінок з завмерлою вагітністю на ранніх термінах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. О. Бала ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 19 с.

Г 124
Гаврилюк Г. М.
Оптимізація програми реабілітаційної терапії у пацієнток після операцій на матці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Г. М. Гаврилюк ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2017. – 20 с.

Є 302
Єгоров М. Ю.
Критерії диференціальної діагностики та обґрунтування патогенетичного лікування хворих з доброякісними та пограничними епітеліальними пухлинами яєчників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / М. Ю. Єгоров ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 20 с.

Н 589
Нецкар І. П.
Оптимізація тактики ведення жінок з рубцем на матці з використанням родинно-орієнтованих технологій та партнерських пологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / І. П. Нецкар ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 20 с.

О-587
Онисько О. В.
Профілактика невиношування вагітності у жінок із синдромом полікістозних яєчників на фоні інсулінорезистентності в анамнезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. В. Онисько ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 20 с.

П 217
Пахаренко Л. В.
Передменструальний синдром: етіологія, патогенез та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Л. В. Пахаренко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 36 с.

П 245
Пекарь А. Ю.
Профілактика та прогнозування акушерських ускладнень у жінок, інфікованих вірусом Епштейна-Барр : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / А. Ю. Пекарь ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 23 с.

П 317
Печеряга С. В.
Профілактика та лікування первинної плацентарної дисфункції при аномальному розміщенні плідного яйця в матці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / С. В. Печеряга ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2017. – 22 с.

Р 735
Ропотан А. Г.
Перинатальний моніторинг вагітних групи ризику по невиношуванню вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / А. Г. Ропотан ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 22 с.

С 140
Садигов Ю. М.
Прогнозування та профілактика завмерлої вагітності у пізні терміни у жінок з вірусними інфекціями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / А. Г. Ропотан ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 24 с.

С 305
Семенюта О. М.
Диференційований підхід до стимуляції овуляції при комбінованому ановуляторному безплідді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. М. Семенюта ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2017. – 20 с.

У 313
Удовікова Н. О.
Оптимізація діагностики та тактики лікування первинної олігоменореї у дівчат-підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Н. О. Удовікова ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – Київ, 2017. – 20 с.

Ф 450
Фєтєску С. А.
Ступінь порушень реактивної відповіді нейтрофілів, гуморальної і клітинної ланки системного імунітету у хворих на аутоімунні захворювання щитоподібної залози та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / С. А. Фєтєску; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 19 с.

14.01.02 ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

К 754
Коцюба О. І.
Особливості клінічного перебігу гіпертонічної хвороби з безсимптомною гіперурикемією на тлі діастолічної серцевої недостатності та оптимізація лікування в умовах коморбідності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / О. І. Коцюба ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2017. – 20 с.

П 316
Пехенько В. С.
Оптимізація патогенетичної терапії ревматоїдного артриту у поєднанні з артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / В. С. Пехенько ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2017. – 20 с.

14.01.03 ХІРУРГІЯ

А 177
Абухассан М. М. Х.
Оптимізація реконструктивно-відновного етапу при резекції кардіального відділу шлунка та гастректомії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / М. М. Х. Абухассан ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України. – Харків, 2017. – 16 с.

Г 977
Гуцуляк А. І.
Експериментально-клінічне обгрунтування формування біліодигестивних анастомозів з використанням ВЧ-електрозварювання тканин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / А. І. Гуцуляк ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. – Київ, 2017. – 32 с.

К 140
Казаков В. С.
Діагностика, профілактика та лікування неспроможності товстокишкових звустнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. С. Казаков ; Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти. – Запоріжжя, 2017. – 19 с.

М 354
Матящук А. С.
Оцінка скоротливої функції лівого шлуночка методом картування деформації на етапах хірургічного лікування хворих на ішемічну хворобу серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / А. С. Матящук ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. – Київ, 2017. – 21 с.

Н 512
Ненашко І. А.
Фактори ризику розвитку післяопераційного венозного тромбозу – профілактика, діагностика, лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / І. А. Ненашко ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2017. – 19 с.

П 320
Підгірний Б. Я.
Перехресні механізми запалення і гемостазу в лікуванні хворих на гострий панкреатит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Б. Я. Підгірний ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2017. – 21 с.

П 396
Плотніков А. В.
Ефективність лапароскопічних операцій при закритій поєднаній абдомінальній травмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / А. В. Плотніков ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 20 с.

П 539
Полюдов О. А.
Обґрунтування лікувальної тактики у хворих жовчнокам’яною хворобою, ускладненою обтураційною жовтяницею : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. А. Полюдов ; Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти. – Запоріжжя, 2017. – 24 с.

С 133
Савицький Р. В.
Використання методу вакуум-терапії в комплексному лікуванні гнійних ран, що тривало не загоюються : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Р. В. Савицький ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України. – Харків, 2017. – 19 с.

С 810
Стойка В. І.
Електрохірургічне лікування кіст печінки (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. І. Стойка ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 20 с.

Т 485
Ткачук-Григорчук О. О.
Особливості хірургічної тактики у хворих на жовчекам’яну хворобу з урахуванням ризику венозного тромбоемболізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. О. Ткачук-Григорчук ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2017. – 20 с.

Ч-755
Чорнопищук Р. М.
Локальна імунокорекція в комплексному лікуванні інфікованих ран (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Р. М. Чорнопищук ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 24 с.

Ш 640
Аль Ширафі М. А. Ю.
Прогнозування та профілактика ускладнень у пацієнтів з жовчнокам’яною хворобою при виконанні симультанних операцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / М. А. Ю. Аль Ширафі ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2017. – 20 с.

14.01.04 СЕРЦЕВО-СУДИННА ХІРУРГІЯ

А 428
Аксьонова І. О.
Хірургічне лікування ішемічної хвороби серця при супутньому атеросклерозі висхідної аорти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 “Серцево-судинна хірургія” / І. О. Аксьонова ; Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України. – Київ, 2017. – 18 с.

14.01.07 ОНКОЛОГІЯ

Х-151
Ель Хажж М. Х.
Роль молекулярних підтипів пухлини при формуванні персоніфікованих підходів до лікування метастатичного раку молочної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / М. Х. Ель Хажж ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України. – Харків, 2017. – 20 с.

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

Б 248
Барзилович В. Д.
Обґрунтування диференційованого підходу до лікування та профілактики харчової алергії у дітей раннього віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / В. Д. Барзилович ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 20 с.

Б 912
Бурбела Е. І.
Оптимізація діагностики та лікування бронхіальної астми у дітей шкільного віку із урахуванням їх психосоматичного стану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Е. І. Бурбела ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2017. – 20 с.

В 194
Васильченко Ю. В.
Роль судинних факторів запалення, адгезії та функціонального стану ендотелію судин у формуванні та прогнозуванні бронхіальної астми у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Ю. В. Васильченко ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 22 с.

Г 682
Гордієнко І. В.
Діагностика та прогнозування порушень фізичного, нервово-психічного розвитку у дітей раннього віку, які народилися передчасно : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / І. В. Гордієнко ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України. – Харків, 2017. – 20 с.

З-143
Загородня Я. М.
Особливості стану здоров’я і реабілітації дітей раннього віку, які перенесли затяжну жовтяницю в неонатальному періоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Я. М. Загородня ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 24 с.

І-750
Іовіца Т. В.
Клініко-інструментальна характеристика та оптимізація корекції транзиторної лактазної недостатності у дітей грудного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Т. В. Іовіца ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 21 с.

К 172
Калічевська М. В.
Клініко-імунологічні особливості та лікування дітей, хворих на бронхіальну астму із супутньою патологією верхніх відділів травного тракту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / М. В. Калічевська ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 20 с.

Л 633
Лісний А. Є.
Вплив забезпеченості організму дитини цинком та повноти проведення перинатальної антиретровірусної профілактики на частоту вертикальної трансмісії ВІЛ у Львівській області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / А. Є. Лісний ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2017. – 17 с.

Н 167
Нагорна К. І.
Оптимізація лікування функціональних розладів біліарного тракту, поєднаних із дефіцитом заліза, у дітей шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / К. І. Нагорна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 20 с.

П 274
Перижняк А. І.
Оптимізація діагностики та лікування порушень функціонального стану серцево-судинної системи у новонароджених при перинатальній патології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / А. І. Перижняк ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2017. – 25 с.

С 509
Сміян-Горбунова К. О.
Ендогенні предиктори та оптимізація лікування несприятливого перебігу кишкових інфекцій ротавірусної етіології у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / К. О. Сміян-Горбунова ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 20 с.

Т 764
Троцький Г. М.
Особливості перебігу та лікування гострих розладів травлення у дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Г. М. Троцький ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2017. – 19 с.

Ф 817
Фофанова О. В.
Патогенетичне обгрунтування диференційованої корекції метаболічних та імунологічних порушень у дітей, хворих на бронхіальну астму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / О. В. Фофанова ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 20 с.

Ц 200
Царьова О. В.
Клініко-діагностичні критерії прогресування хронічних вірусних гепатитів В та С у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / О. В. Царьова ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – Київ, 2017. – 20 с.

Ч-904
Чумаченко Н. Г.
Оптимізація лікувально-профілактичних заходів при бронхіальній астмі у дітей, які мешкають в екологічно несприятливому регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Н. Г. Чумаченко ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – Київ, 2017. – 18 с.

Я 225
Яворович М. В.
Діагностична та прогностична значущість стану ендотеліальної функції та профіброгенних медіаторів у дітей, хворих на геморагічний васкуліт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / М. В. Яворович ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 22 с.

14.01.11 КАРДІОЛОГІЯ

Б 126
Бабляк С. Д.
Резистентна артеріальна гіпертензія у осіб літнього віку: фактори ризику, ремоделювання лівого шлуночка та особливості лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / С. Д. Бабляк ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2017. – 21 с.

Г 900
Грубяк Л. М.
Модифікуючий вплив інгібіторів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (периндоприлу, лозартану, аліскірену) на клініко-гемодинамічний стан хворих на артеріальну гіпертензію, які перенесли ішемічний інсульт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Л. М. Грубяк ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 24 с.

14.01.12 РЕВМАТОЛОГІЯ

П 845
Процюк Л. О.
Поліморфізм гену серотонінових рецепторів (5-HTR2A) у хворих на ревматоїдний артрит: зв’язок з клінічними проявами та ефективністю лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 “Ревматологія” / Л. О. Процюк ; Донец. нац. мед. ун-т. – Лиман, 2017. – 24 с.

С 599
Сокрут О. П.
Клініко-патогенетичне значення вегетативного тонусу при ревматоїдному артриті та лікування хворих з урахуванням симпато- і ваготонії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 “Ревматологія” / О. П. Сокрут ; Донец. нац. мед. ун-т. – Лиман, 2017. – 20 с.

14.01.13 ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

С 349
Сизова Л. М.
Оптимізація лікувально-діагностичної тактики при хронічному гепатиті С у хворих з поліморфізмом Asp299Gly гену TLR4 та Gln11Leu гену TLR7 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 “Інфекційні хвороби” / Л. М. Сизова ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України. – Харків, 2017. – 22 с.

14.01.16 ПСИХІАТРІЯ

Ж 660
Живаго Х. С.
Медико-соціальна реабілітація хворих на параноїдну шизофренію із симптомами депресії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / Х. С. Живаго ; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. – Київ, 2017. – 19 с.

К 777
Крамар Ю. А.
Вплив екзогенних факторів на клінічний патоморфоз розладів спектора шизофренії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / Ю. А. Крамар ; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. – Київ, 2017. – 24 с.

Л 152
Ладик-Бризгалова А. К.
Посттравматичні психічні розлади в учасників антитерористичної операції: діагностика, клініка, терапія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / А. К. Ладик-Бризгалова ; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. – Київ, 2017. – 19 с.

Т 524
Толмачов О. А.
Психічні розлади у хворих на гіпертензивну енцефалопатію: клініка: діагностика, лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / О. А. Толмачов ; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. – Київ, 2017. – 18 с.

14.01.18 ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

С 130
Савіна О. М.
Клініко-епідеміологічне обґрунтування заходів ранньої діагностики, лікування та профілактики вродженої і спадкової патології органу зору у дітей в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / О. М. Савіна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 21 с.

14.01.19 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

Г 378
Герич О. М.
Клініко-імунологічні особливості перебігу та лікування хворих на поліпозний риносинусит із грибковою сенсибілізацією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / О. М. Герич ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України. – Київ, 2017. – 20 с.

О-587
Онищенко Ю. І.
Підвищення ефективності хірургічного лікування хворих на рак гортані серединної локалізації І-ІІ стадій шляхом використання електротермоадгезії при хордектомії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / Ю. І. Онищенко ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України. – Київ, 2017. – 20 с.

14.01.21 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

Б 613
Білостоцький А. І.
Клініко-біомеханічне обґрунтування вибору тактики хірургічного лікування пацієнтів з порушеннями консолідації переломів дистального відділу стегнової кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / А. І. Білостоцький ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Харків, 2017. – 25 с.

П 334
Пирогов Є. М.
Хірургічне лікування пацієнтів із медіальними переломами шийки стегнової кістки шляхом малоінвазивного остеосинтезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Є. М. Пирогов ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Харків, 2017. – 18 с.

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

В 753
Воронкова Г. В.
Клініко-експериментальне обґрунтування профілактики і лікування хронічного катарального гінгівіту в осіб, що знаходяться на ортодонтичному лікуванні, з використанням мукозального гелю з пробіотиком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Г. В. Воронкова ; Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України. – Одеса, 2017. – 20 с.

Г 689
Горзов Л. Ф.
Клініко-лабораторне обґрунтування ефективності лікування хронічних гінгівітів у дітей 12-15 років з незнімною ортодонтичною апаратурою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Л. Ф. Горзов ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2017. – 20 с.

Г 853
Гринишин О. Б.
Підходи до лікування глибокого карієсу проксимальних поверхонь тимчасових молярів у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. Б. Гринишин ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2017. – 20 с.

К 554
Кобиляк С. С.
Розробка та обґрунтування ранньої діагностики та лікування підвищеного стирання твердих тканин зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / С. С. Кобиляк ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 20 с.

К 570
Коган Л. Б.
Профілактика і лікування захворювань пародонта у дітей, раніше прооперованих з приводу вродженої розщілини верхньої губи та піднебіння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Л. Б. Коган ; Ін-т стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України. – Одеса, 2017. – 20 с.

К 602
Коленко Ю. Г.
Наукове обґрунтування удосконалення діагностики, лікування та профілактики передракових захворювань слизової оболонки порожнини рота : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Ю. Г. Коленко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 30 с.

С 173
Самойленко В. А.
Обґрунтування фотодинамічної терапії в комплексній профілактиці та лікуванні захворювань пародонта при застосуванні брекет-систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / В. А. Самойленко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 16 с.

С 418
Січкоріз Х. А.
Клінічно-лабораторне обґрунтування комплексного лікування та профілактики захворювань пародонта у хворих із хронічним гепатитом С : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Х. А. Січкоріз ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2017. – 20 с.

Х-762
Хомич Н. М.
Комплексне місцеве лікування післяопераційних ускладнень атипового видалення нижніх третіх молярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Н. М. Хомич ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2017. – 20 с.

14.01.23 ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ТА ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

С 217
Сафонова І. М.
Антенатальні ехографічні моніторинги і визначення ступеня перинатального ризику для оптимізації ведення вагітності та постнатальної тактики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика, променева терапія” / І. М. Сафонова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 40 с.

14.01.24 ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА ТА СПОРТИВНА МЕДИЦИНА

П 120
Павліченко П. П.
Оптимізація методів контролю функціонального стану професійних футболістів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.24 “Лікувальна фізкультура та спортивна медицина” / П. П. Павліченко ; Дніпропетр. держ. мед. акад. – Дніпро, 2017. – 24 с.

14.01.25 СУДОВА МЕДИЦИНА

Ф 333
Федорова О. А.
Судово-медичне визначення давності настання смерті за кристалографією тканин трупа під час його гнильної трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.25 “Судова медицина” / О. А. Федорова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2016. – 18 с.

14.01.26 ФТИЗІАТРІЯ

Б 934
Бутов Д. О.
Рецидиви туберкульозу легень у сучасних умовах: прогнозування, клініко-рентгенологічні та імуногенетичні особливості, діагностика та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.26 “Фтизіатрія” / Д. О. Бутов ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – Київ, 2017. – 35 с.

14.01.27 ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

Г 945
Гуменюк Г. Л.
Саркоїдоз органів дихання в Україні: епідеміологія, структура, семіотика, алгоритми діагностики та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.27 “Пульмонологія” / Г. Л. Гуменюк ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – Київ, 2017. – 31 с.

Ф 152
Фадєєва С. І.
Ефективність застосування декаметоксину в комплексній терапії інфекційного загострення бронхіальної астми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 “Пульмонологія” / С. І. Фадєєва ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – Київ, 2017. – 18 с.

14.01.30 АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

Р 490
Рибін М. С.
Обґрунтування ефективності та безпеки використання Tap-блоку після абдомінальної гістеректомії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / М. С. Рибін ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 18 с.

Ц 660
Ціома В. А.
Прогнозування тяжкої інтубації трахеї і тактика анестезіологічного забезпечення кесаревого розтину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / В. А. Ціома ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 20 с.

Я 760
Яровенко В. В.
Удосконалення методу екстракорпорального кровообігу при операціях на відкритому серці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / В. В. Яровенко ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпро, 2017. – 24 с.

14.01.33 МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

С 838
Страшко Є. Ю.
Клініко-фізіологічне обґрунтування комплексної реабілітації дітей, хворих на спастичні форми дитячого церебрального паралічу, шляхом впливу на спіралеподібні кінематичні м’язові ланцюги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія” / Є. Ю. Страшко ; Одес. нац. мед. ун-т, Укр. мед. стомат. акад. – Одеса, 2017. – 20 с.

14.01.36 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

М 399
Мбаркі М.
Клініко-ендоскопічні та біохімічні особливості НПЗП-гастропатій та їх лікування із застосуванням гастроцитопротекторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 “Гастроентерологія” / М. Мбаркі ; Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України, Ін-т гастроентерології НАМН України. – Дніпро, 2017. – 16 с.

14.02.01 ГІГІЄНА ТА ПРОФЕСІЙНА ПАТОЛОГІЯ

Б 613
Білоус С. В.
Гігієнічне обгрунтування регламентів безпечного застосування фунгіцидів класу триазолпіримідинів в сучасних технологіях захисту винограду та овочевих культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / С. В. Білоус ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 24 с.

В 123
Вавріневич О. П.
Гігієнічне обґрунтування наукових основ проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу при застосуванні фунгіцидів в агропромисловому комплексі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / О. П. Вавріневич ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 42 с.

К 562
Ковалів М. О.
Фізіолого-гігієнічна оцінка морфофункціонального стану, харчового статусу й адаптації студентів-медиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / М. О. Ковалів ; Ін-т громад. здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України. – Київ, 2017. – 20 с.

П 221
Пашинська С. Л.
Наукове обґрунтування методичних підходів до інтегрального оцінювання стану навколишнього середовища та здоров’я населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / С. Л. Пашинська ; Ін-т громад. здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України. – Київ, 2017. – 20 с.

14.03.01 НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ

Т 120
Табачнюк Н. В.
Лектиногістохімічна характеристика піднижньощелепної слинної залози у пренатальному періоді онтогенезу людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Н. В. Табачнюк ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2017. – 24 с.

Ф 324
Феджага І. П.
Топографічна анатомія гортанної частини глотки у чоловіків після ларингектомії у залежності від соматотипу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / І. П. Феджага ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 20 с.

14.03.02 ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ

В 790
Вотєва В. Є.
Патоморфологічна диференційна діагностика основних гістологічних варіантів менінгіом головного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 “Патологічна анатомія” / В. Є. Вотєва ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2017. – 20 с.

Ч-440
Чепець О. В.
Патоморфологічна і молекулярно-генетична характеристика інвазивно-метастатичних властивостей ендометріоїдної аденокарциноми матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 “Патологічна анатомія” / О. В. Чепець ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2017. – 20 с.

14.03.04 ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

М 749
Мокрій В. Я.
Патогенетична роль поліморфізму Pro12Ala гену рецептора активатора пероксисом в порушенні системи перекисного окиснення ліпідів при цукровому діабеті 2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / В. Я. Мокрій ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2017. – 20 с.

14.03.05 ФАРМАКОЛОГІЯ

П 580
Попов О. С.
Фармакологічне дослідження комбінованого нестероїдного протизапального препарату “Диклокор” : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / О. С. Попов ; Ін-т фармакол. та токсикол. НАМН України. – Київ, 2017. – 22 с.

15.00.01 ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ, ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СПРАВИ ТА СУДОВА ФАРМАЦІЯ

Б 734
Богдан Н. С.
Створення та вивчення препарату противиразкової дії на основі продуктів бджільництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Н. С. Богдан ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2017. – 26 с.

В 127
Вадзюк Ю. С.
Оптимізація фармацевтичного забезпечення хворих з патологією щитоподібної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи і судова фармація” / Ю. С. Вадзюк ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2017. – 26 с.

Г 567
Гнітько І. В.
Розробка складу, технології і дослідження м’яких лікарських засобів з міноксидилом для терапії і профілактики алопеції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / І. В. Гнітько ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2017. – 22 с.

М 755
Молодожонова О. О.
Науково-методичне обґрунтування професійної відповідальності фармацевтичних працівників в умовах впровадження належних практик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / О. О. Молодожонова ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2017. – 24 с.

15.00.02 ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ ТА ФАРМАКОГНОЗІЯ

К 703
Корчинська М. М.
Особливості ведення хворих на вперше виявлений туберкульоз легень із супутніми вірусними гепатитами В та/або С : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 “Фтизіатрія” / М. М. Корчинська ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – Київ, 2017. – 19 с.

Л 841
Лукіна І. А.
Фармакогностичне вивчення Polygonum hydropiper L. i Polygonum persicaria L. флори України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / І. А. Лукіна ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2017. – 24 с.

П 787
Продан О. В.
Синтез, будова, фізико-хімічні властивості і біологічна активність “онієвих” гексафторосилікатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / О. В. Продан ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2017. – 20 с.

С 347
Сидоренко Л. В.
Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність 4-R-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот та їх похідних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Л. В. Сидоренко ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2017. – 43 с.

15.00.03 СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Ч-600
Чикалова С. О.
Забезпечення якості результатів фармакопейних випробувань методами титрування та випробування “Втрата в масі при висушуванні” : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.03 “Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів” / С. О. Чикалова ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2017. – 24 с.

19.00.04 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ 

З-188
Закладний М. В.
Клініко-психологічна характеристика тривожних розладів різного генезу та їх медико-психологічна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / М. В. Закладний ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України. – Харків, 2017. – 24 с.[:]