[:uk]Бюлетень нових надходжень. Автореферати дисертацій. № 4[:]

[:uk]03.00.01 РАДІОБІОЛОГІЯ

Г 342
Геник-Березовська С. О.
Значення поліморфізму генів репарації ДНК XRCC1 та XPD у дестабілізації геному соматичних клітин у хворих на рак щитоподібної залози, які зазнали дії іонізуючої радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.01 “Радіобіологія” (мед. науки) / С. О. Геник-Березовська ; Нац. наук. центр радіац. медицини. – Київ, 2018. – 24 с.

Ц 569
Цибулін О. С.
Біологічні ризики низькоінтенсивного мікрохвильового випромінювання та метаболічні шляхи їх реалізації на моделі ембріогенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.01 “Радіобіологія” / О. С. Цибулін ; Нац. наук. центр радіац. медицини. – Київ, 2018. – 38 с.

03.00.13 ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН

С 87
Струтинський Р. Б.
Механізми кардіопротекторної дії активації SUR-рецепторів калієвих каналів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.13 “Фізіологія людини і тварин” / Р. Б. Струтинський ; Ін-т фізіології імені О. О. Богомольця. – Київ, 2018. – 40 с.

14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ 

Б 125
Бабінчук О. В.
Особливості перебігу вагітності та пологів, стан фетоплацентарного комплексу при багатоплідній вагітності, залежно від типу плацентації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / О. В. Бабінчук ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпро, 2018. – 19 с.

Б 650
Бисага Н. Ю.
Профілактика передчасних пологів у жінок із доброякісною патологією шийки матки в анамнезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Н. Ю. Бисага ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. – Ужгород, 2018. – 23 с.

Б 748
Богуславська Н. Ю.
Прогнозування ускладнень вагітності та пологів у жінок групи ризику з переношування вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / Н. Ю. Богуславська ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпро, 2018. – 19 с.

Г 148
Гак І. О.
Діагностика та лікування рецидивуючої плоскоепітеліальної дисплазії ендоцервіксу у жінок з трубно-перитонеальним фактором безпліддя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / І. О. Гак ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2018. – 20 с.

Д 703
Доскоч І. О.
Оптимізація підходів до вибору методу контрацепції після пологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / І. О. Доскоч ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2018. – 18 с.

Л 946
Люлько А. О.
Оптимізація хірургічного лікування жінок з пролапсом органів малого тазу і нетриманням сечі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / А. О. Люлько ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Запоріжжя, 2018. – 19 с.

П 444
Подольський В. В.
Стан репродуктивного здоров`я жінок фертильного віку з порушеннями вегетативного гомеостазу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / В. В. Подольський ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2018. – 40 с.

Ф 326
Федишин Т. В.
Особливості патогенезу спорадичного і звичного невиношування у жінок, асоційованих із дисбіозом піхви, та корекція порушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Т. В. Федишин ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2018. – 19 с.

Ш 241
Шаповал О. С.
Репродуктивне здоров’я жінок з доброякісними пухлиноподібними утвореннями яєчників: прогнозування, тактика лікування та профілактика рецидивів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. С. Шаповал ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2018. – 35 с.

Ш 659
Шиянова С. В.
Тактика допоміжних репродуктивних технологій у жінок з вродженими аномаліями розвитку матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / С. В. Шиянова ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2018. – 20 с.

14.01.02 ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

П 771
Присяжнюк В. П.
Клініко-патогенетичні, вікові та генетичні аспекти хронічних дифузійних захворювань печінки, коморбідних процесів і гіпотиреозу, диференційовані підходи до лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / В. П. Присяжнюк ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2018. – 40 с.

Х-656
Хмель О. С.
Функція тромбоцитів та ендотелію судин у хворих на остеоартроз в поєднанні з артеріальною гіпертензією під впливом лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / О. С. Хмель ; Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти. – Запоріжжя, 2018. – 20 с. 

14.01.03 ХІРУРГІЯ

А 655
Андрєєв О. В.
Оптимізація раннього хірургічного лікування відморожень кінцівок з урахуванням гендерних та вікових особливостей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. В. Андрєєв ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2018. – 19 с.

Б 157
Бадюл П. О.
Реконструктивно-відновлювальна хірургія раньових дефектів покривних тканин з використанням перфорантних клаптів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / П. О. Бадюл ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпро, 2018. – 36 с.

М 333
Матвєєв С. О.
Тромболітична терапія у лікуванні тромбоемболії легеневої артерії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / С. О. Матвєєв ; Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти. – Запоріжжя, 2018. – 20 с.

П 199
Пасько А. Я.
Профілактика та комплексне лікування післяопераційного гіпопаратиреозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / А. Я. Пасько ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2018. – 20 с.

П 329
Пиптюк В. О.
Комплексне хірургічне лікування гнійно-некротичних форм діабетичної стопи в умовах неоперабельного периферичного артеріального русла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. О. Пиптюк ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2018. – 20 с.

С 389
Синяченко Ю. О.
Оптимізація ендоваскулярної лазерної коагуляції при варикозній хворобі нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Ю. О. Синяченко ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2018. – 20 с.

Ф 958
Фусс Ю. О.
Оптимізація профілактики та лікування бактерійних гнійно-запальних захворювань м’яких тканин у спортсменів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Ю. О. Фусс ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2018. – 20 с.

14.01.05 НЕЙРОХІРУРГІЯ

Б 836
Бортнік І. М.
Ендоваскулярне лікування хворих при поєднанні артеріовенозних мальформацій та аневризм судин головного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / І. М. Бортнік ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова. – Київ, 2018. – 24 с.

К 554
Кобилецький О. Я.
Роль нейрогенних біомаркерів в прогнозуванні наслідків тяжкої черепно-мозкової травми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / О. Я. Кобилецький ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова. – Київ, 2018. – 24 с.

П 121
Павлов А. І.
Травматичні внутрішньочерепні гематоми задньої черепної ямки. Краніометричні характеристики, діагностика і лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / А. І. Павлов ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова. – Київ, 2018. – 24 с.

С 323
Сергієнко Ю. Г.
Хірургічне лікування гіперваскуляризованих менінгіом з передопераційною емболізацією судин пухлин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / Ю. Г. Сергієнко ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова. – Київ, 2018. – 24 с.

Т 828
Тульчинський Г. В.
Краніопластика дефектів черепа з використанням біокерамічних трансплантатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / Г. В. Тульчинський ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова. – Київ, 2018. – 20 с.

14.01.07 ОНКОЛОГІЯ

Н 500
Немальцова К. В.
Діагностична значущість пухлинасоційованого маркеру НЕ-4 у хворих на рак яєчників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / К. В. Немальцова ; Харківська мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2018. – 20 с.

Х-691
Ходжуж Мохаммад І. М.
Обгрунтування ефективності системного лікування раку молочної залози в залежності від індексу маси тіла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / Ходжуж Мохаммад І. М. ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2018. – 20 с.

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

А 866
Артьомова Н. С.
Прогнозування та попередження виникнення внутрішньошлуночкових крововиливів та їх несприятливих наслідків у передчасно народжених дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Н. С. Артьомова ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2018. – 26 с.

Л 123
Лабінський П. А.
Харчовий статус та мікронутрієнтний баланс у дітей з функціональними розладами біліарного тракту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / П. А. Лабінський ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2018. – 20 с.

М 213
Мальська А. А.
Клінічні особливості перебігу та віддалені результати оперативного лікування атріовентрикулярної комунікації у дітей раннього віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / А. А. Мальська ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2018. – 21 с.

Н 651
Нікуліна А. О.
Клініко-генетичні особливості ожиріння у дітей з поліморфізмами гена лактази : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія”, 222 “Медицина” / А. О. Нікуліна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2018. – 21 с.

С 321
Серветник А. В.
Регіональні особливості пилкової сенсибілізації у дітей з бронхіальною астмою та алергічним ринітом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / А. В. Серветник ; Харківська медична академія післядипломної освіти. – Харків, 2018. – 20 с.

Ц 610
Цимбал В. М.
Оптимізація діагностики та прогнозу діабетичної нефропатії у дітей шляхом вивчення маркерів пошкодження нирок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / В. М. Цимбал ; Харківська мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2018. – 22 с.

14.01.11 КАРДІОЛОГІЯ

Г 680
Горда І. І.
Дисфункція нирок при гострій декомпенсованій серцевій недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / І. І. Горда ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – Київ, 2018. – 19 с.

Ж 664
Живило І. О.
Структурно-функціональний стан артерій великого кола кровообігу у хворих ідіопатичною та асоційованою з вродженими вадами серця легеневою артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / І. О. Живило ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – Київ, 2018. – 18 с.

С 471
Слащева Т. Г.
Контроль артеріального тиску, фактори, що з ним асоціюються, та можливості його покращення в різних неорганізованих популяціях пацієнтів з артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Т. Г. Слащева ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – Київ, 2018. – 16 с.

У 806
Устич О. В.
Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця з інтактними та малозміненими вінцевими артеріями у мешканців гірських та рівнинних регіонів Закарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / О. В. Устич ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2018. – 20 с.

Ш 655
Шишкіна Н. В.
Зміни показників пульсової хвилі та шлуночково-артеріальної взаємодії у різних категорій хворих з артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Н. В. Шишкіна ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – Київ, 2018. – 18 с.

14.01.12 РЕВМАТОЛОГІЯ 

Л 380
Левченко В. Г.
Оптимізація оцінки серцево-судинного ризику та атеросклеротичних уражень судин у жінок, хворих на ревматоїдний артрит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 “Ревматологія” / В. Г. Левченко ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – Київ, 2018. – 16 с.

14.01.16 ПСИХІАТРІЯ

І-481
Ільницька Т. Ю.
Клінічні особливості посттравматичного стресового розладу в учасників бойових дій з гіперкінетичним розладом у преморбіді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / Т. Ю. Ільницька ; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. – Київ, 2018. – 21 с.

14.01.18 ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

Б 811
Бондар Н. І.
Оптимізація хірургічного лікування і прогнозування результату у хворих з відкритою травмою ока із залученням зони лімба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Н. І. Бондар ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2018. – 20 с.

І-252
Івженко Л. І.
Особливості клініки та лікування дисфункції мейбомієвих залоз у хворих на діабетичну полінейропатію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія”; 222 “Медицина” / Л. І. Івженко ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2018. – 20 с.

К 630
Комаровська І. В.
Прогностична цінність дослідження адипонектину, резистину та сексстероїд зв’язуючого глобуліну на різних стадіях діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет 2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / І. В. Комаровська ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2018. – 18 с.

М 693
Михальчик С. В.
Корекція метаболічних порушень у профілактиці та лікуванні діабетичної ретинопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / С. В. Михальчик ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2018. – 20 с.

14.01.21 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

Б 811
Бондаренко С. Є.
Ендопротезування в разі наслідків травм кульшової западини та проксимального відділу стегнової кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / С. Є. Бондаренко ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка. – Харків, 2018. – 32 с.

К 880
Кубаш В. І.
Діагностика та лікування посттравматичного остеомієліту довгих кісток у хворих в умовах дефіциту йоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія / В. І. Кубаш ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка. – Харків, 2018. – 21 с.

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

Б 725
Бобровська Н. П.
Обгрунтування профілактики порушень у структурі твердих тканин зубів робітників професійного ризику за свинцем (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Н. П. Бобровська ; Ін-т стоматології та щелепно-лицевої хірургії. – Одеса, 2018. – 20 с.

В 210
Ватаманюк Н. В.
Рання діагностика та превентивне лікування хронічного генералізованого пародонтиту на дорентгенологічній стадії розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Н. В. Ватаманюк ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпро, 2018. – 24 с.

Г 525
Глазунов А. О.
Клініко-функціональне обґрунтування методики отримання відбитків при повному знімному протезуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / А. О. Глазунов ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпро, 2018. – 21 с.

Г 963
Гусейнов А. Н.
Хірургічне лікування уламкових переломів нижньої щелепи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / А. Н. Гусейнов ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2018. – 16 с.

К 658
Копчак О. В.
Патогенетичне обгрунтування нових підходів до лікування генералізованих захворювань пародонта у пацієнтів з ендотеліальною дисфункцією при кардіоваскулярній патології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. В. Копчак ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2018. – 43 с.

К 845
Крупник А.-С. А.
Обгрунтування можливості використання імплантів для заміщення дефектів зубних рядів у підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / А.-С. Крупник ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2018. – 20 с.

М 483
Мельничук Ю. М.
Оптимізація профілактики утворення патологічних післяопераційних рубців шкіри обличчя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Ю. М. Мельничук ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2018. – 20 с.

О-542
Олійник А. Ю.
Особливості ортопедичного лікування хворих з деформаціями зубощелепної системи при вроджених незрощеннях верхньої губи та піднебіння після операційних втручань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / А. Ю. Олійник ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2018. – 20 с.

С 302
Семенов Є. І.
Обгрунтування та шляхи підвищення ефективності надання ортопедичної допомоги хворим з використанням дентальних імплантатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Є. І. Семенов ; Ін-т стоматології та щелепно-лицевої хірургії. – Одеса, 2018. – 36 с.

Ч-170
Чамата В. В.
Порівняльна характеристика технологій непрямих реставрацій фронтальної групи зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / В. В. Чамата ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2018. – 19 с.

Ч-963
Чухрай Н. Л.
Обгрунтування профілактики карієсу зубів у дітей з урахуванням чинників ризику та їх впливу на формування резистентності емалі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Н. Л. Чухрай ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2018. – 36 с.

Ш 799
Шостенко А. А.
Обгрунтування комплексного поетапного лікування хворих на генералізований катаральний гінгівіт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / А. А. Шостенко ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпро, 2018. – 21 с.

Ш 978
Шутурмінський В. Г.
Патогенетичне обґрунтування профілактики протезних стоматитів у хворих зі знімними зубними пластинковими протезами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / В. Г. Шутурмінський ; Ін-т стоматології та щелепно-лицевої хірургії. – Одеса, 2018. – 36 с.

14.01.23 ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ТА ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

Ж 911
Журавльова Ю. Б.
Комплексна ультразвукова оцінка змін васкуляризації органів – мішенєй при порушенні вуглеводного обміну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика та променева терапія” / Ю. Б. Журавльова ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. – Київ, 2018. – 24 с.

14.01.24 ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА ТА СПОРТИВНА МЕДИЦИНА

М 309
Марюхніч Н. В.
Лікарський контроль фізичного стану та рухових можливостей при фізичних тренуваннях школярів з ослабленим зором : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.24 “Лікувальна фізкультура та спортивна медицина” / Н. В. Марюхніч ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпро, 2018. – 24 с.

14.01.26 ФТИЗІАТРІЯ

З-148
Загута Ю. Б.
Функціональні зміни гормональних систем адаптації та методи їх корекції у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень в поєднанні з ВІЛ-інфекцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 “Фтизіатрія” / Ю. Б. Загута; Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського. – Київ, 2018. – 18 с.

М 482
Мельник-Шеремета О. П.
Ефективність застосування імуномодулятора мурамілпептидного ряду в комплексному лікуванні хворих на інфільтративний туберкульоз легень у поєднанні з хронічним бронхітом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 “Фтизіатрія” / О. П. Мельник-Шеремета ; Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського. – Київ, 2018. – 16 с.

О-539
Олещенко Г. П.
Роль ультрасоноскопії у ранньому виявленні плеврального випоту туберкульозного та іншого генезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 “Фтизіатрія” / Г. П. Олещенко ; Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського. – Київ, 2018. – 18 с.

14.01.29 КЛІНІЧНА АЛЕРГОЛОГІЯ

П 303
Петренко Л. В.
Фунгальна сенсибілізація у хворих на бронхіальну астму та ефективність протифунгальної алерген-специфічної імунотерапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.29 “Клінічна алергологія” / Л. В. Петренко ; Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського. – Київ, 2018. – 21 с.

14.01.30 АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

Г 168
Галушко О. А.
Інтенсивна терапія хворих на гострий інсульт при супутньому цукровому діабеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / О. А. Галушко ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. – Київ, 2018. – 31 с.

С 347
Сидюк О. Є.
Післяопераційне знеболення у хворих зі злоякісними захворюваннями стравоходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / О. Є. Сидюк ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2018. – 22 с.

Т 233
Тарасенко С. О.
Персоніфікований підхід до періопераційного анестезіологічного менеджменту тиреоїдектомій у пацієнтів з синдромом тиреотоксикозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія”, 222 “Медицина” / С. О. Тарасенко ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2018. – 22 с.

14.01.32 МЕДИЧНА БІОХІМІЯ

І-227
Іваночко Р. Б.
Стан системи L-аргінін/NO-синтаза/аргіназа та особливості оксидативних процесів у хворих з хронічною нирковою недостатністю за умов гемодіалізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.32 “Медична біохімія” / Р. Б. Іваночко ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2018. – 19 с.

14.02.03 СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА

Б 610
Білак-Лук’янчук В. Й.
Медико-соціальне обгрунтування функціонально-організаційної моделі подолання стигми та дискримінації до людей, які живуть з ВІЛ (на прикладі Закарпатської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософії (канд. мед. наук) : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / В. Й. Білак-Лук’янчук ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2018. – 25 с.

С 605
Соломчак Д. Б.
Медико-соціальне обгрунтування удосконаленої системи профілактики та медичної допомоги хворим на сечокам’яну хворобу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / Д. Б. Соломчак ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2018. – 40 с.

14.03.01 НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ

Г 938
Гузік О. В.
Морфогенез та анатомічні особливості шийки матки в пре- і постнатальному онтогенезі людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / О. В. Гузік ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2018. – 17 с.

14.03.02 ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ

Б 772
Бойко О. І.
Патоморфологія коронарних артерій у плодів, новонароджених, дітей різних вікових груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 “Патологічна анатомія” / О. І. Бойко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2018. – 22 с.

Ш 626
Шинкаренко Т. В.
Патоморфологічна характеристика та оптимізація діагностики дифузних гліом головного мозку (імуногістохімічні аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 “Патологічна анатомія” / Т. В. Шинкаренко ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2018. – 20 с.

14.03.03 НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ

Х-199
Хапіцька О. П.
Особливості периферичної гемодинаміки у спортсменів різних конституціональних типів і видів спорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / О. П. Хапіцька ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2018. – 19 с. 

14.03.04 ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

Л 960
Люта О. О.
Патогенетичні особливості функціональних, метаболічних і морфологічних порушень серця в динаміці гострого ураження легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / О. О. Люта ; Буковин. держ. мед. ун-т.– Чернівці, 2018. – 20 с.

Н 593
Нечитайло О. Ю.
Патофізіологічні механізми формування ендотеліальної дисфункції та порушень мікроциркуляції у хворих на цукровий діабет поєднаний з гнійно-некротичними ускладненнями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / О. Ю. Нечитайло ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2018. – 20 с.

О-533
Олекшій П. В.
Імунологічні предиктори саногенезу при імплантації зубів на верхніх щелепах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / П. В. Олекшій ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2018. – 22 с.

П 304
Петришен О. І.
Морфофункціональний стан нирок стресованих тварин за дії солей алюмінію та свинцю при порушенні фотоперіодизму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / О. І. Петришен ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2018. – 19 с.

П 305
Петров В. А.
Роль вегетативної нервової системи в патогенезі синдрому відміни внаслідок вживання алкоголю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / В. А. Петров ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2018. – 20 с.

14.03.05 ФАРМАКОЛОГІЯ 

Д 363
Деркач Н. М.
Експериментальне обґрунтування доцільності застосування декаметоксину для лікування кишкових інфекцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Н. М. Деркач ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2018. – 25 с.

М 353
Матюшкіна М. В.
Фармакологічна активність нових координаційних сполук металів з лимонною кислотою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / М. В. Матюшкіна ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2018. – 24 с.

Н 304
Нароха В. П.
Експериментальне дослідження фармакодинаміки координаційних сполук германію при антрацикліновій інтоксикації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / В. П. Нароха ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2018. – 24 с.

П 125
Павлюк І. В.
Нейропротективна дія сполук L-лізину при хронічному алкоголізмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / І. В. Павлюк ; Ін-т фармакології та токсикології. – Київ, 2018. – 20 с.

Х-200
Харапонова О. Б.
Визначення впливу психомоторного стимулятора сиднокарба при повторних застосуваннях на стан міокарда щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / О. Б. Харапонова ; Ін-т фармакології та токсикології. – Київ, 2018. – 21 с.

14.03.09 ГІСТОЛОГІЯ, ЦИТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ

О-542
Олійник Т. М.
Структурно-функціональні зміни кори великого мозку гіпертензивних щурів за умова геморагічного інсульту та комплексної фармакокорекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: [спец.] 14.03.09 “Гістологія, цитологія, ембріологія”/ Т. М. Олійник ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2018. – 21 с.

15.00.01 ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ, ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СПРАВИ ТА СУДОВА ФАРМАЦІЯ

К 309
Качапут О. І.
Розробка складу і технології гормональних лікарських засобів у формі суспензій для парентерального застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / О. І. Качапут ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2018. – 23 с.

Ш 799
Шостак Т. А.
Опрацювання складу, технології та дослідження м’яких лікарських засобів на основі екстракту трави звіробою і квіток нагідок з ранозагоювальною та протизапальною дією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Т. А. Шостак ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2018. – 24 с.

15.00.02 ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ ТА ФАРМАКОГНОЗІЯ

І-464
Ільїнська Н. І.
Фармакогностичне вивчення сортів роду жоржина (Dahlia Cav.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Н. І. Ільїнська ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2018. – 23 с.

О-425
Одинцова В. М.
Синтез, перетворення та біологічна активність похідних 3-(адамантан-1-іл)-1H та 3(адамантан-1-іл)-4R-1H-1,2,4-тріазол-5(4H)-тіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук: [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакологія”/ В. М. Одинцова ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2018. – 44 с.

Р 926
Рущак Н. І.
Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність 3-(4-оксо-2-метилхінолін-3-іл)пропанових кислот та їх похідних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакологія” / Н. І. Рущак ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2018. – 24 с.

19.00.04 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Ш 42
Шелестова О. В.
Медико-психологічні чинники розладів військово-професійної адаптації військовослужбовців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / О. В. Шелестова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ, 2018. – 24 с.[:]