[:uk]Бюлетень нових надходжень. Автореферати дисертацій. № 5[:]

[:uk]14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

 

А 560

Аль Суліман Хазем Мамдох

Об’єктивні критерії оцінки перебігу післяпологового періоду та вибір тактики його ведення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Х. М. Аль Суліман ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2015. – 19 с.

 

В 190

Василишина В. Р.

Порівняльні аспекти багатоплідної вагітності без і після допоміжних репродуктивних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / В. Р. Василишина ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2014. – 20 с.

 

В 194

Васильченко Л. А.

Обґрунтування принципів профілактики яєчникової дисфункції у жінок з лейоміомою матки великих розмірів після емболізації маткових артерій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Л. А. Васильченко ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – Київ, 2015. – 20 с.

 

Г 945

Гуменна К. Ю.

Оптимізація діагностики, лікування та профілактики сальпінгоофоритів у дівчат пубертатного періоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / К. Ю. Гуменна ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2015. – 20 с.

 

Ж 726

Жиляєв М. М.

Причини і механізми передчасного розриву плодових оболонок, прогнозування та профілактика передчасних пологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / М. М. Жиляєв ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2015. – 20 с.

 

К 491

Кливак В. В.

Особливості перебігу вагітності та стану плода у жінок з різними типами герпетичної інфекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / В. В. Кливак ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 20 с.

 

К 686

Коростіль М. О.

Прогнозування та профілактика затримки розвитку (СЗРП) у дітей, народжених з малою та дуже малою масою тіла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / М. О. Коростіль ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2015. – 23 с.

 

М 801

Морозова Н. І.

Профілактика порушень інволюції матки в післяпологовому періоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Н. І. Морозова ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2014. – 20 с.

 

Н 694

Ніточко К. О.

Прогнозування, профілактика та шляхи зниження внутрішньоутробного інфікування при недоношеній вагітності та передчасному розриві навколоплодових оболонок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / К. О. Ніточко ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2014. – 20 с.

 

П 536

Полуянова О. М.

Оптимізація прегравідарної підготовки у жінок з рубцем на матці після кесаревого розтину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. М. Полуянова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2015. – 19 с.

 

С 227

Саченко О. Г.

Диференційований підхід до корекції вегетативних і психосоматичних порушень у жінок з клімактеричним синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / О. Г. Саченко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2015. – 23 с.

 

У 743

Усачова С. П.

Порушення репродуктивної і менструальної функції у жінок з доброякісними захворюваннями молочних залоз: діагностика і тактика лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / С. П. Усачова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2015. – 19 с.

 

Ф 951

Фурман О. В.

Діагностика та корекція недостатності лютеїнової фази у жінок із синдромом полікістозних яєчників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. В. Фурман ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 20 с.

 

14.01.02 ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

 

Б 420

Бек Н. С.

Вплив метаболічних факторів кардіоваскулярного ризику на електричну стабільність міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу та ожиріння: діагностичне та прогностичне значення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Н. С. Бек ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 20 с.

 

Б 811

Бондаренко О. О.

Патогенез, клініка, діагностика та лікування хронічного панкреатиту у хворих з ожирінням та інсулінозалежністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / О. О. Бондаренко ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2015. – 36 с.

 

В 613

Вовченко М. М.

Оптимізація лікування ішемічної хвороби серця у поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою у жінок в перименопаузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / М. М. Вовченко ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2015. – 21 с.

 

О-342

Овська О. Г.

Особливості перебігу артеріальної гіпертензії та кістково-мінеральних порушень у хворих на хронічну хворобу нирок, що отримують програмний гемодіаліз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / О. Г. Овська ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 24 с.

 

С 470

Слаба О. Р.

Особливості перебігу бронхіальної астми у поєднанні з ожирінням різного ступеня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / О. Р. Слаба ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 20 с.

 

Ш 662

Шкарівський Ю. Л.

Дисфункція дихальних м’язів у хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень у поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Ю. Л. Шкарівський ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2015. – 20 с.

 

14.01.03 ХІРУРГІЯ

 

А 725

Антонюк Т. В.

Поєднане застосування вакуум-кавітаційної санації в комплексному хірургічному лікуванні гнійних ран (клінічно-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Т. В. Антонюк ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – 22 с.

 

В 310

Вербицький І. В.

Особливості перебігу та лікування синдрому “короткої кишки” у хворих похилого та старечого віку з гострими захворюваннями кишечника (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / І. В. Вербицький ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2015. – 18 с.

 

Г 183

Гамідов Адалят Насір огли

Клініко-експериментальне обґрунтування хірургічних втручань при перитоніті з урахуванням злукоутворення в черевній порожнині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / А. Н. Гамідов ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2015. – 31 с.

 

Д 580

Довженко О. Д.

Місце малоінвазивних технологій у хірургічному лікуванні гострої злукової кишкової непрохідності (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. Д. Довженко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2015. – 19 с.

 

М 173

Максим’юк В. В.

Гострий панкреатит: патогенетичні механізми розвитку та нові підходи до діагностики, прогнозування перебігу і лікування (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. В. Максим’юк ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 38 с.

 

М 860

Мохамад Закарія Ахмад

Діагностика, лікування і профілактика рецидивного ехінококозу печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Закарія Ахмад Мохамад ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2014. – 42 с.

 

О-392

Огородник Я. П.

Хірургічне лікування складних дефектів обличчя з використанням преламінованих комплексів тканин (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Я. П. Огородник ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України. – Київ, 2015. – 20 с.

 

О-720

Осадчий Д. М.

Оптимізація мініінвазивного хірургічного лікування хворих з післяопераційними вентральними грижами (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Д. М. Осадчий ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – 20 с.

 

П 271

Перерва Л. О.

Діагностика та хірургічне лікування ускладнених псевдокіст підшлункової залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Л. О. Перерва ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України. – Київ, 2015. – 20 с.

 

П 353

Пітик О. І.

Ендоваскулярні втручання в комплексному лікуванні критичної ішемії нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. І. Пітик ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України. – Київ, 2015. – 36 с.

 

С 454

Скрипко В. Д.

Комплексне лікування хворих на гостру тонкокишкову непрохідність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. Д. Скрипко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 39 с.

 

14.01.05 НЕЙРОХІРУРГІЯ

 

С 247

Свиридюк О. Є.

Ендоваскулярне лікування хворих з артеріовенозними мальформаціями області центральних звивин головного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / О. Є. Свиридюк ; НАМН України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України. – Київ, 2015. – 23 с.

 

Я 227

Яворський О. А.

Діагностика та хірургічне лікування гліальних пухлин півкуль великого мозку в осіб похилого та старечого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / О. А. Яворський ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України. – Київ, 2015. – 20 с.

 

14.01.07 ОНКОЛОГІЯ

 

В 488

Винниченко О. І.

Функціональні зміни у хворих на рак стравоходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / О. І. Винниченко ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2015. – 20 с.

 

К 822

Крижанівська А. Є.

Місцево-поширений рак шийки матки: тактика лікування і прогноз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / А. Є. Крижанівська ; Ін-т експерим. патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. – Київ, 2015. – 44 с.

 

М 916

Мусаєв Рамін Ісміхан огли.

Особливості клінічного перебігу, ефективності лікування та біології пухлини у хворих на рак ендометрія різних вікових груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / Рамін Ісміхан огли Мусаєв ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України. – Харків, 2014. – 18 с.

 

О-444

Одошевська О. М.

Вдосконалення скринінгу раку грудної залози в умовах Закарпатської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / О. М. Одошевська ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України. – Харків, 2014. – 20 с.

 

14.01.09 ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ

 

Б 180

Байбаков В. М.

Хірургічна корекція порушень дренажних систем яєчка у дітей (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / В. М. Байбаков ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 32 с.

 

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

 

Г 830

Григола О. Г.

Бронхіальна астма фізичної напруги в школярів (чинники схильності, клінічно-параклінічні особливості перебігу, діагностика, обгрунтування лікувальних заходів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / О. Г. Григола ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – 23 с.

 

М 250

Марабян Р. В.

Оптимізація діагностики нутритивної недостатності в дітей раннього віку з паралітичними синдромами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Р. В. Марабян ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2015. – 19 c.

 

С 298

Сельська З. В.

Вітамін D-статус у дітей з алергічними захворюваннями та обґрунтування корекції лікувально-реабілітаційних заходів для даної категорії хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / З. В. Сельська ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2015. – 24 с.

 

С 317

Сеньківська Л. І.

Клінічне значення психоемоційних розладів та їх корекція при синдромі жорстокого поводження з дітьми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Л. І. Сеньківська ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2015. – 20 с.

 

Т 452

Тіткова О. В.

Особливості профілактики і лікування атопічного дерматиту у дітей раннього віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / О. В. Тіткова ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2015. – 20 с.

 

14.01.11 КАРДІОЛОГІЯ

 

Б 907

Була М. С.

Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії на варіабельність серцевого ритму, систему зсідання та ліпідний спектр крові у хворих на артеріальну гіпертензію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / М. С. Була ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. – 21 с.

 

З-532

Земляний Я. В.

Удосконалення діагностики, лікування та прогнозування перебігу хронічної серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду у хворих, які перенесли Q-інфаркт міокарда : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Я. В. Земляний ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 23 с.

 

З-913

Зубко І. М.

Особливості ремоделювання сонних артерій у жінок з артеріальною гіпертензією, взаємозв’язок з факторами серцево-судинного ризику та впливом терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / І. М. Зубко ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 20 с.

 

К 125

Кавацюк О. О.

Аневризма висхідного відділу аорти: вікові особливості, критерії прогресування та стратифікація факторів ризику ускладнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / О. О. Кавацюк ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2015. – 20 с.

 

К 648

Конопляник Л. І.

Постінфарктна серцева недостатність у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки: клінічні особливості та можливості корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Л. І. Конопляник ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – Київ, 2015. – 20 с.

 

Ф 333

Федоров С. В.

Гемодинамічні, нейрогуморальні та імунні особливості формування серцевої недостатності: обґрунтування нових можливостей медикаментозної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук. : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / С. В. Федоров ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2015. – 40 с.

 

Ч-749

Чнгрян Г. В.

Гібернація міокарда при гострих формах ішемічної хвороби серця: клінічні ознаки, ультраструктурні прояви, діагностика та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Г. В. Чнгрян ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 20 с.

 

14.01.12 РЕВМАТОЛОГІЯ

 

С 350

Сікало Ю. К.

Рівні мелатоніну та ФНП-α у хворих на ревматоїдний артрит: зв’язок з клініко-функціональним станом та ефективністю лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.12 “Ревматологія” / Ю. К. Сікало ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2015. – 20 с.

 

Т 191

Тарасенко Т. М.

Вивчення ефективності застосування протизапальних препаратів та їх впливу на мінеральну щільність кісткової тканини у хворих на гонартроз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.12 “Ревматологія” / Т. М. Тарасенко ; НАМН України, Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – Київ, 2015. – 16 с.

 

14.01.16 ПСИХІАТРІЯ

 

Б 184

Байло М. В.

Якість ремісії при шизофренії та її психофармакотерапевтичне забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / М. В. Байло ; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. – Київ, 2014. – 19 с.

 

К 431

Кирилюк С. С.

Диференційна діагностика депресивних розладів з урахуванням сучасної феноменологічної картини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / С. С. Кирилюк ; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. – Київ, 2014. – 16 с.

 

14.01.18 ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

 

К 640

Конах В. М.

Особливості офтальмологічної діагностики та лікування ураження органу зору у хворих з пухлинами мосто-мозочкового кута : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / В. М. Конах ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2015. – 18 с.

 

М 361

Махер Альзін

Ефективність модифікованого способу лікування хворих на діабетичний набряк макули з інтраретинальними кістами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Альзін Махер ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2015. – 19 с.

 

П 312

Петрушенко Д. О.

Експериментально-клінічне обґрунтування детоксикації ретробульбарної клітковини в комплексному лікуванні алкогольної токсичної нейроретинопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Д. О. Петрушенко ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2015. – 20 с.

 

П 324

Пількевич Т. С.

Експериментально-клінічне обгрунтування застосування рекомбінантного еритропоетину в лікуванні діабетичної ретинопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Т. С. Пількевич ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2015. – 17 с.

 

14.01.21 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

 

В 194

Васильченко Є. В.

Удосконалення цементних технологій ендопротезування кульшового суглоба (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Є. В. Васильченко ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Харків, 2015. – 19 с.

 

З-481

Зеленецький І. Б.

Диспластичні синдроми кульшового суглоба у дітей, зумовлені спадковою схильністю (генезіс, діагностично-лікувальна тактика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / І. Б. Зеленецький ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Харків, 2015. – 38 с.

 

М 165

Маколінець К. В.

Обґрунтування діагностики та консервативного лікування хворих на ранніх стадіях гонартрозу (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / К. В. Маколінець ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Харків, 2015. – 23 с.

 

М 482

Мельник І. В.

Диференційований підхід до остеосинтезу та відновного лікування переломів латерального виростка великогомілкової кістки (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / І. В. Мельник ; Ін-т травматології та ортопедії АМН України. – Київ, 2015. – 22 с.

 

Ч-193

Чаплинський В. П.

Малоконтактний багатоплощинний остеосинтез діафізарних переломів кісток гомілки (теоретичне обгрунтування і клінічна реалізація) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / В. П. Чаплинський ; НАМН України, Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Харків, 2015. – 20 с.

 

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

 

Б 203

Балега М. І.

Клініко-експериментальне обґрунтування методу профілактики основних стоматологічних захворювань у жінок, що контактують з пестицидами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / М. І. Балега ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2014. – 20 с.

 

Б 839

Борченко Н. А.

Прогнозування дезінтеграції дентального імплантату у хворих з порушеннями структурно-функціонального стану кісткової тканини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Н. А. Борченко ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2015. – 20 с.

 

В 424

Видойник О. Я.

Стоматологічний статус дітей, хворих на атопічну бронхіальну астму, та методи корекції його порушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. Я. Видойник ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 20 с.

 

Г 130

Гаджиева І. М.

Ефективність відновлення зубів з використанням сендвіч-техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / І. М. Гаджиева ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2015. – 20 с.

 

Г 930

Губанова Д. В.

Оптимізація діагностики та лікування зубощелепних аномалій, що супроводжуються ретенцією іклів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Д. В. Губанова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2015. – 20 с.

 

З-124

Заблоцька О. Я.

Обґрунтування та аналіз результатів незнімного протезування із застосуванням імплантатів при їх негайному навантаженні у пацієнтів похилого віку з повною втратою зубів на нижній щелепі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. Я. Заблоцька ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 20 с.

 

К 568

Ковшар І. П.

Клініко-лабораторне обґрунтування методу попередження ускладнень при ортопедичному лікуванні зубів з використанням вінірів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / І. П. Ковшар ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2014. – 20 с.

 

Л 127

Лабунець О. В.

Клінічне обгрунтування раннього ортопедичного лікування малих включених дефектів зубних рядів у молодому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. В. Лабунець ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2015. – 20 с.

 

Л 544

Лещук Л. С.

Клінічне значення та методи запобігання стиранню міжзубних контактних пунктів зубів з відновленими різними методами порожнини II класу за Блеком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Л. С. Лещук ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. – 20 с.

 

О-524

Октисюк Ю. В.

Клініко-лабораторне обгрунтування методів профілактики карієсу зубів у дітей, що проживають в різних клімато-географічних зонах Івано-Франківської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Ю. В. Октисюк ; Івано-Франківський держ. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2015. – 20 с.

 

О-542

Олійник А. Г.

Клінічно-інструментальне і рентгенологічне дослідження периімплантатного довкілля та оптимізація його стану комплексними профілактично-лікувальними заходами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / А. Г. Олійник ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 20 с.

 

П 140

Паламарчук С. І.

Стимуляція процесів регенерації кісткової тканини періапікальної ділянки в лікуванні хронічних форм періодонтиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / С. І. Паламарчук ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2015. – 14 с.

 

Т 417

Тімощенко Н. М.

Лікування переломів вилицевого комплексу з корекцією стану нейро-м’язового апарату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Н. М. Тімощенко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2015. – 18 с.

 

14.01.23 ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ТА ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

 

Г 930

Губанов Д. М.

Оптимізація ультразвукової діагностики і мініінвазивного лікування лігатурних нориць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика та променева терапія” / Д. М. Губанов ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2015. – 20 с.

 

Г 944

Гульченко Д. Ю.

Характеристика мастопатій у залежності від гормонального статусу у жінок фертильного віку за даними ультрасонографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика та променева терапія” / Д. Ю. Гульченко ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2014. – 20 с.

 

14.01.30 АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

 

Г 646

Гомон М. Л.

Мультимодальна анестезія з використанням регіональної аналгезії в комплексі антиноцицептивної протекції хірургічних втручань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / М. Л. Гомон ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2015. – 43 с.

 

Д 215

Дацюк О. І.

Оптимізація інфузійної підтримки та модуляція системної запальної реакції в комплексі інтенсивної терапії хворих на гострий панкреатит в ранній фазі (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / О. І. Дацюк ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2015. – 43 с.

 

К 886

Куглер С. Є.

Комплексна оцінка ефективності інтенсивної терапії в гострому періоді ішемічного інсульту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / С. Є. Куглер ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2015. – 20 с.

 

К 959

Кучин Ю. Л.

Мультимодальне знеболення пацієнтів з поєднаною травмою в ранньому посттравматичному періоді, під час операції та у післяопераційному періоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / Ю. Л. Кучин ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2015. – 40 с.

 

С 910

Суханов О. О.

Діагностика, профілактика і комплексна корекція порушень системи гемостазу у хворих з опіоїдною інтоксикацією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія і інтенсивна терапія” / О. О. Суханов ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с.

 

14.02.01 ГІГІЄНА

 

Л 869

Луценко О. Г.

Гігієнічна оцінка фактичного харчування дітей дошкільного віку, які проживають на радіоактивно забруднених та ендемічних на йод територіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та патологія” / О. Г. Луценко ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва. – Київ, 2015. – 20 с.

 

М 661

Мітельова Т. Ю.

Гігієнічне обгрунтування технології регламентації комп’ютерних ігор (на прикладі настільних) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієнічна та професіна патологія” / Т. Ю. Мітельова ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва. – Київ, 2014. – 24 с.

 

Н 507

Нємцева Ю. В.

Гігієнічна оцінка умов надання корекційно-реабілітаційної допомоги дітям дошкільного віку з порушеннями зору та мовлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Ю. В. Нємцева ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва. – Київ, 2014. – 24 с.

 

14.02.03 СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

 

Б 591

Бібик І. Г.

Медико-соціальне обґрунтування удосконалення системи надання психіатричної допомоги населенню в умовах сімейної медицини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / І. Г. Бібик ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2015. – 22 с.

 

К 722

Костецька А. О.

Медико-організаційна технологія оптимізації моніторингу порушень зору у школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / А. О. Костецька ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2014. – 26 с.

 

К 766

Кощинець О. Б.

Медико-соціальне обґрунтування моделі запобігання прогресуванню первинної глаукоми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / О. Б. Кощинець ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2015. – 24 с.

 

Ч-446

Чепурнова Н. В.

Медико-соціальне обґрунтування оптимізації моделі організації допоміжних репродуктивних технологій дискордантним парам : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / Н. В. Чепурнова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2015. – 20 с.

 

14.03.01 НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ

 

К 459

Кіцак Я. М.

Морфофункціональна характеристика клубово-сліпокишкового сегмента в умовах обтураційного холестазу та його корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Я. М. Кіцак ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2015. – 20 с.

 

П 254

Пентелейчук Н. П.

Структурна організація сухожилкових струн передсердно-шлункових клапанів серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Н. П. Пентелейчук ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2015. – 20 с.

 

14.03.03 НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ

 

А 725

Антонюк-Щеглова І. А.

Мелатонінутворювальна функція епіфіза при старінні. Шляхи корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / І. А. Антонюк-Щеглова ; Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова. – Київ, 2014. – 36 с.

 

Д 442

Диба І. А.

Особливості реакції кардіореспіраторної системи на дихання з позитивним тиском наприкінці видиху та корекція її порушень у людей похилого віку з фізіологічним та прискореним старінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / І. А. Диба ; Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова. – Київ, 2014. – 24 с.

 

14.03.04 ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

 

В 309

Вепрюк Ю. М.

Вікові особливості функцій нирок при комбінованій дії солей алюмінію і свинцю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Ю. М. Вепрюк ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – 20 с.

 

С 209

Сас П. А.

Патогенетична роль дисфункції нирок в динаміці гострого ураження легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / П. А. Сас ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2015. – 19 с.

 

14.03.05 ФАРМАКОЛОГІЯ

 

К 492

Клименко К. І.

Корекція діабетичної ангіопатії за допомогою ліпосомального кверцетину та пригнічення експресії генів протеїнкінази С на посттранскрипційному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / К. І. Клименко ; Ін-т фармакол. та токсикол. НАМН України. – Київ, 2015. – 20 с.

 

Н 223

Наконечна С. С.

Експериментальне вивчення фармакологічних властивостей густого екстракту фіалки триколірної : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / С. С. Наконечна ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2015. – 20 с.

 

Р 830

Руда Н. В.

Актопротекторні властивості нових амінокислотовмісних похідних 1,4-нафтохінону (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Н. В. Руда ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2015. – 20 с.

 

14.03.06 ТОКСИКОЛОГІЯ

 

П 304

Петринич В. В.

Характер токсичних ефектів у щурів з різною швидкістю ацетилювання за умов підгострого впливу марганцю хлориду і свинцю ацетату та профілактика інтоксикації за допомогою кверцетину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.06 “Токсикологія” / В. В. Петринич ; Наук. центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. акад. Л. І. Медведя. – Київ, 2015. – 22 с.

 

15.00.02 ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ ТА ФАРМАКОГНОЗІЯ

 

В 155

Валієв А. Х.

Розробка методик кількісного визначення антибіотиків і вивчення стабільності їх розчинів, виготовлених в аптеці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец. 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / А. Х. Валієв ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2015. – 21 с.

 

Д 259

Девяткіна А. О.

Синтез, реакційна здатність та фармакологічна активність метоксизаміщених орто-хлорбензойних, N-R-антранілових кислот та акридину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / А. О. Девяткіна ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2015. – 22 с.

 

К 663

Коретнік О. І.

Застосування реакцій сульфуровмісних сполук з калій гідрогенпероксомоносульфатом у фармацевтичному аналізі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / О. І. Коретнік ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2015. – 22 с.

 

П 217

Пахомова О. О.

Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 8-бромо-7-β-гідроксіетилксантину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / О. О. Пахомова ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 24 с.

 

С 778

Стасів Т. Г.

Фармакогностичне дослідження котячої м’яти справжньої : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Т. Г. Стасів ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 22 с.

 

У 666

Упир Д. В.

Фітохімічне вивчення рослин з протимікробною та потенційною протитуберкульозною активністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Д. В. Упир ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2015. – 23 с.[:]