[:uk]Бюлетень нових надходжень. Автореферати дисертацій. № 5[:]

[:uk]03.00.13 ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН

З-128
Забуга О. Г.
Вплив обмеження харчування в період розвитку на параметри життєздатності та тривалість життя Drosophila melanogaster : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 “Фізіологія людини і тварин” / О. Г. Забуга ; Ін-т фізіол. ім. О. О. Богомольця НАН України. – Київ, 2016. – 23 с.

М 149
Майстренко А. М.
Участь гіпоксія-індукованого фактору в молекулярних механізмах нейропротекції клітин гіпокампа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 “Фізіологія людини і тварини” / А. М. Майстренко ; Ін-т фізіол. ім. О. О. Богомольця НАН України. – Київ, 2016. – 24 с.

03.00.19 КРІОБІОЛОГІЯ

Г 577
Говорова Ю. С.
Вплив низьких температур молекулярного оточення на фазові переходи у гемоглобіновмісних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 “Кріобіологія” / Ю. С. Говорова ; Ін-т пробл. кріобіол. і кріомед. НАН України. – Харків, 2016. – 22 с.

14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

Б 795
Болотна М. А.
Діагностика та профілактика плацентарної дисфункції у юних жінок, які народжують вперше : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / М. А. Болотна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2016. – 20 с.

К 554
Кобилецька Н. А.
Профілактика аномалій пологової діяльності та перинатальної патології з використанням партнерських пологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Н. А. Кобилецька ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2016. – 19 с.

К 940
Куса О. М.
Профілактика та лікування акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з групи ризику внутрішньоутробного інфікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. М. Куса ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2016. – 20 с.

Р 510
Римарчук М. І.
Діагностика та профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних з ретрохоріальними та ретроплацентарними гематомами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / М. І. Римарчук ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2016. – 20 с.

С 136
Саврун С. С.
Комплексна діагностика та лікування плоскоклітинних дисплазій епітелію шийки матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / С. С. Саврун ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2016. – 19 с.

С 594
Соколова М. І.
Тактика ведення вагітності і пологів у жінок, інвазованих нематодами і лямбліями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / М. І. Соколова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2016. – 19 с.

Щ 982
Щурко Д. М.
Оптимізація ведення вагітності та розродження жінок з вродженими вадами розвитку плода : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Д. М. Щурко ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2016. – 20 с.

Я 927
Яцентюк В. В.
Оптимізація хірургічного лікування рецидивуючого цистоцеле і генітального пролапсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / В. В. Яцентюк ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2016. – 20 с.

14.01.02 ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

Б 240
Барабанчик О. В.
Особливості клінічного перебігу, діагностики, лікування та профілактики порушення обміну сечової кислоти у пацієнтів з ожирінням в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / О. В. Барабанчик ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. –Тернопіль, 2016. – 19 с.

С 904
Сусла О. Б.
Клініко-патогенетичне обґрунтування шляхів оптимізації діагностики, лікування і профілактики кальцифікації серцево-судинної системи у хворих на хронічну хворобу нирок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / О. Б. Сусла ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2016. – 44 с.

Ш 715
Шманько О. В.
Клініко-діагностичні предиктори розвитку когнітивних порушень та їх корекція у хворих на артеріальну гіпертензію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / О. В. Шманько ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2016. – 20 с.

14.01.03 ХІРУРГІЯ

З-136
Заводовський Є. С.
Профілактика та лікування хірургічних ускладнень перитонеального діалізу у хворих з термінальними стадіями хронічного захворювання нирок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Є. С. Заводський ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 18 с.

К 827
Кріцак М. Ю.
Місцеве лікування ранових дефектів у хворих із синдромом діабетичної стопи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / М. Ю. Кріцак ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2016. – 24 с.

М 333
Матвеєв Р. М.
Еферентні та мініінвазивні методи у комплексному лікуванні хворих з деструктивними формами гострого панкреатиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хіругія” / Р. М. Матвеєв ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 19 с.

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

П 324
Пилюк І. І.
Пневмонія у дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання: клініко-патогенетична характеристика, оптимізація лікування та профілактичних заходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / І. І. Пилюк ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с.

Ф 476
Фещук О. Є.
Клінічно-генетичні особливості бронхіальної астми у дітей залежно від стану неспецифічної гіперсприйнятливості бронхів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / О. Є. Фещук ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2016. – 20 с.

14.01.11 КАРДІОЛОГІЯ

Б 833
Бородай Е. С.
Значення чинників тромбоемболічних уражень головного мозку у хворих з персистуючою формою фібриляції пересердь неклапанного походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Е. С. Бородай ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – Київ, 2016. – 17 с.

К 307
Кацитадзе І. Ю.
Вплив різних шляхів контролю частоти серцевих скорочень на толерантність до фізичного навантаження, її гемодинамічне забезпечення та функцію міокарду у післяінфарктних хворих з хронічною серцевою недостатністю і помірно зниженою фракцією викиду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / І. Ю. Кацитадзе ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – Київ, 2016. – 18 с.

К 603
Колесник Е. Л.
Пружно-еластичні властивості артеріальної стінки у хворих на гіпертонічну хворобу помірного та високого кардіоваскулярного ризику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Е. Л. Колесник ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 24 с.

14.01.12 РЕВМАТОЛОГІЯ

К 823
Крилова А. С.
Вивчення ефективності структурно-модифікуючих та гіпоурикемічних препаратів у лікуванні остеоартрозу з гіперурикемією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 “Ревматологія” / А. С. Крилова ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – Київ, 2016. – 18 с.

14.01.14 ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

С 720
Співак Ж. С.
Безпліддя при гіпотиреозі у чоловіків, оптимізація його терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Ендокринологія” / Ж. С. Співак ; Ін-т проблем ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України. – Харків, 2016. – 23 с.

Ч-498
Черняєва А. О.
Діагностична значимість фактора некрозу пухлин-α для розвитку кардіоваскулярних ускладнень у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною хворобою печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Ендокринологія” / А. О. Черняєва ; Ін-т проблем ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України. – Харків, 2016. – 24 с.

14.01.21 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

Л 580
Лимар Є. А.
Полісистемні пошкодження у вагітних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Є. А. Лимар ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Харків, 2016. – 20 с.

Х-462
Хіміч О. М.
Ампутація гомілки у пацієнтів із облітеруючими ангіопатіями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / О. М. Хіміч ; Ін-т травм. та ортопед. НАМН України. – Київ, 2016. – 20 с.

Ч-492
Чернишова І. М.
Обґрунтування застосування реципрокного ортеза в реабілітації дітей з порушенням функції опори та ходьби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / І. М. Чернишова ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Харків, 2016. – 22 с.

Ш 379
Шевченко І. В.
Модульне ендопротезування в лікуванні злоякісних пухлин дистального відділу стегнової кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / І. В. Шевченко ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Харків, 2016. – 21 с.

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

Д 183
Данилова Ю. Г.
Удосконалення апаратурно-хірургічного методу лікування пацієнтів з аномаліями положення зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Ю. Г. Данилова ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2016. – 20 с.

Д 446
Дієва Т. В.
Основи наукового планування клінічного прийому і удосконалення системи обліку труда стоматологів-ортопедів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія”, 14.02.03 “Соціальна медицина” / Т. В. Дієва ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2016. – 36 с.

К 674
Корнієнко М. М.
Удосконалення хірургічних методів лікування хворих з хронічними періодонтитами та одонтогенними кістами щелеп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / М. М. Корнієнко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2016. – 20 с.

К 903
Кулінченко Р. В.
Клініко-морфологічна характеристика скронево-нижньощелепних суглобів за наявності дефектів зубних рядів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Р. В. Кулінченко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2016. – 20 с.

Л 631
Лисенко О. С.
Клініко-експериментальне обґрунтування використання модифікованої біокераміки при хірургічному лікуванні хворих на генералізований пародонтит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. С. Лисенко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 16 с.

М 171
Максимів О. О.
Особливості протезування хворих на цукровий діабет повними знімними пластинковими протезами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. О. Максимів ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2016. – 22 с.

С 568
Сов’як О. О.
Особливості клінічного перебігу множинного карієсу зубів та обгрунтування лікувально-профілактичних заходів у дітей шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. О. Сов’як ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2016. – 20 с.

Ш 352
Швець І. Є.
Лікування генералізованого пародонтиту у хворих на хронічні запальні процеси шлунково-кишкового тракту з використанням мінеральної води курорту Моршин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / І. Є. Швець ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2016. – 20 с.

14.01.23 ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ТА ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

Ж 860
Жукова Т. О.
Ефективність комплексного лікування місцевопоширеного раку гортані при застосуванні індукційної хіміо-мультифракційної променевої терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика та променева терапія” / Т. О. Жукова ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2016. – 20 с.

14.01.30 АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

Д 928
Дьомін С. Г.
Медикаментозна корекція порушень моторики кишок в інтенсивній терапії післяопераційного періоду у хірургічних хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / С. Г. Дьомін ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпропетровськ, 2016. – 24 с.

14.01.31 ГЕМАТОЛОГІЯ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЯ

Г 716
Горяінова Н. В.
Ризик-адаптована стратифікація та напрями оптимізації лікування гострої мієлоїдної лейкемії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.31 “Гематологія та трансфузіологія” / Н. В. Горяінова ; Укр. наук.-практ. центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України. – Київ, 2016. – 46 с.

14.02.01 ГІГІЄНА ТА ПРОФЕСІЙНА ПАТОЛОГІЯ

В 193
Василькевич В. М.
Экспериментальное обоснование гигиенического регламентирования отделочно-интерьерных материалов на полимерной, древесной и минеральных основах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гигиена” / В. М. Василькевич ; Научно-практический центр гигиены. – Минск, 2016. – 24 с.

Г 625
Голубятников М. І.
Наукове обґрунтування гігієнічних основ екологічної безпеки при морегосподарській діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / М. І. Голубятников ; Ін-т громад. здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України. – Київ, 2016. – 40 с.

14.02.02 ЕПІДЕМІОЛОГІЯ

К 772
Кравчук Ю. А.
Соцекосистемний аналіз захворюваності на лептоспіроз у Тернопільській області та удосконалення системи санітарно-епідеміологічного нагляду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.02 “Епідеміологія” / Ю. А. Кравчук ; Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України. – Київ, 2016. – 20 с.

14.02.03 СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА

Б 699
Бліхар В. Є.
Медико-соціальне обґрунтування удосконалення формулярної системи лікарських засобів в системі охорони здоров’я України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / В. Є. Бліхар ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2016. – 43 с.

Д 446
Дієва Т. В.
Основи наукового планування клінічного прийому і удосконалення системи обліку труда стоматологів-ортопедів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія”, 14.02.03 “Соціальна медицина” / Т. В. Дієва ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2016. – 36 с.

14.03.01 НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ

В 581
Власова К. В.
Особливості морфофункціонального стану супраоптичних ядер гіпоталамуса за зміненого фотоперіоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / К. В. Власова ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2016. – 22 с.

С 914
Суходольська Н. В.
Методичні особливості фізіологічного моніторингу за перебігом вагітності у жінок в сучасних екологічних умовах на прикладі свинцю та кадмію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / Н. В. Суходольська ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2016. – 20 с.

14.03.04 ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

Г 820
Гриб О. М.
Механізми змін шлункової мікроциркуляції у людей літнього віку з хронічною патологією шлунка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / О. М. Гриб ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2016. – 20 с.

Ж 595
Жеребятьєв О. С.
Імуноопосередковані механізми розвитку експериментальних запальних захворювань кишківника та можливості їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / О. С. Жеребятьєв ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 20 с.

С 794
Степанченко М. С.
Особливості морфофункціональних порушень ураженої та контрлатеральної нирок за однобічного запального процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / М. С. Степанченко ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2016. – 20 с.

Т 415
Тимофій О. В.
Патогенез порушень гіпоталамо-епіфізарних взаємовідносин, індукованих змінами фотоперіоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / О. В. Тимофій ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2016. – 20 с.

14.03.05 ФАРМАКОЛОГІЯ

Б 932
Бутко Я. О.
Експериментальне обґрунтування створення м’яких лікарських форм із керамідами для лікування запальних захворювань шкіри та ранового процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Я. О. Бутко ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 39 с.

Д 133
Давішня Н. В.
Експериментальне обґрунтування комбінованого застосування глюкозаміну з кетопрофеном у формі крем-гелю при остеоартриті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Н. В. Давішня ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 20 с.

15.00.01 ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ, ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СПРАВИ ТА СУДОВА ФАРМАЦІЯ

Б 840
Борщевський Г. І.
Теоретичне обґрунтування та розробка ліпосомальних лікарських препаратів у формі ін’єкційного розчину та спрею на основі нанобіотехнології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Г. І. Борщевський ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 41 с.

К 603
Колєснікова В. Є.
Розробка складу та технології крему для лікування дерматологічних захворювань, ускладнених демодексом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / В. Є. Колєснікова ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 24 с.

Л 332
Лебединець В. О.
Методологія формування систем управління якістю на підприємствах з виробництва лікарських засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / В. О. Лебединець ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 43 с.

О-542
Олійник П. В.
Теоретичні і методологічні засади організації фармацевтичного забезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / П. В. Олійник ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2016. – 40 с.

15.00.02 ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ ТА ФАРМАКОГНОЗІЯ

З-130
Завада О. О.
Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність похідних 2-аміно/аміноалкілімідазолів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / О. О. Завада ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 24 с.

К 821
Криворучко О. В.
Фармакогностичне дослідження представників родин Розові та Деренові як джерел одержання лікарських засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / О. В. Криворучко ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 40 с.

М 341
Матерієнко А. С.
Утворення іонних асоціатів азобарвника кармоїзину та їх використання у фармацевтичному аналізі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / А. С. Матерієнко ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 24 с.

15.00.03 СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Л 478
Леонтьєв Д. А.
Створення системи фармацевтичних стандартних зразків в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.03 “Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів” / Д. А. Леонтьєв ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 41 с.[:]