Бюлетень нових надходжень. Книги. №3

53 Фізика
54 Хімія
58 Ботаніка
61 Медицина
611 Анатомія
612 Фізіологія
613 Гігієна
614 Соціальна гігієна. Охорона здоров’я
615 Фармація. Фармакологія
616 Паталогія. Клінічна медицина
616–053.2 Педіатрія
616.1 Хвороби органів серцево-судинної системи. Патологічна гематологія
616.2 Хвороби органів дихання
616.3 Хвороби органів травлення
616.4 Ендокринологія
616.5 Дерматологія
616.8 Невропатологія і психіатрія
617 Хірургія. Ортопедія. Травматологія
618 Гінекологія. Акушерство
88 Психологія