[:uk]Бюлетень нових надходжень. Книги. № 4[:]

[:uk]
57 Біологічні науки
575
М 338
Матвієнко С. В. Основи генетики : навч. посібник / С. В. Матвієнко, Б. Й. Коссак. – Львів, 2017. – 116 с.
Навчальний посібник відповідає програмі з курсу “Основи генетики” для навчальних закладів I–IV рівня акредитації напряму “спеціальна освіта” та “початкова освіта”. Подано інформацію про цитологічні та біохімічні основи спадковості, закономірності успадкування ознак, вплив середовища на виникнення спадкових хвороб, їх характерні ознаки, методи вивчення спадковості людини та запобігання спадковій патології. Посібник рекомендований студентам, педагогам, психологам, а також усім, хто цікавиться генетикою. Основи генетики
61 Медицина
61(061)
И 905
Исторический очерк об институте патологии позвоночника и суставов имени профессора М. И. Ситенко АМН Украины : К 100-летию со дня основания / Н. А. Корж, Д. А. Яременко, В. Б. Таршис [и др.] ; под ред.: Н. А. Коржа, Д. А. Яременко. – Харьков, 2007. – 214 с.
В очерке изложены основные аспекты и направления научной и организационно-методической деятельности старейшего в Украине Института патологии позвоночника и суставов им. проф. М. И. Ситенко АМН Украины. В очерке представлены биографические сведения о ведущих ученых и специалистах института, а также библиографические данные о монографиях и диссертационных работах сотрудников.  Исторический очерк об институте патологии позвоночника и суставов имени профессора М. И. Ситенко АМН Украины
61(09)
П 705
Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Т. ХLV. Медичні науки. Лікарський збірник. Нова серія. Т. XXVIIІ / [ред. кол.: Б. Т. Білинський, М. Гончар, Я. Довгий та ін.]. – Львів, 2016. – 248 с.
У збірнику публікуються статті, присвячені оригінальним дослідженням, оглядам літератури, цікавим випадкам, коротким повідомленням і методам дослідження з експериментальної та клінічної медицини; а також рецензії на монографії та підручники; матеріали, присвячені пам’ятним та історичним датам, ювілеям тощо. Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Т. ХLV. Лікарський збірник. Медичні науки.
61(062)
Ш 647
XVI Конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств : матеріали (8-23 серпня 2016 р., Берлін-Київ). – Одеса : Вид-во Бартенєва, 2016. – 312 с.
У матеріалах XVI Конґресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств, який відбувся в Берліні та Києві 18–23 серпня 2016 року висвітлюються питання реформування системи охорони здоров’я, актуальні питання сучасної медицини за різними спеціальностями, громадського здоров’я, сімейної медицини, медико-соціальні проблеми комбатантів і переміщених осіб, медичної термінології та історії медицини.  XVI Конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств
612 Фізіологія
612.67
А 437
Актуальні питання геронтології і геріатрії у практиці сімейного лікаря : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядипломної освіти / [Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекера, Л. А. Стаднюк та ін.] ; за ред.: Ю. В. Вороненка, О. Г. Шекери, Л. А. Стаднюка. – Київ : Видавець Заславський О. Ю., 2015. – 530 с. – (Сімейна медицина).
У посібнику розглядаються особливості клініки, діагностики, сучасні методи лікування внутрішніх хвороб в осіб літнього віку у практиці сімейного лікаря. Посібник складено відповідно до навчального плану і програми для лікарів – слухачів циклу спеціалізації за фахом “Загальна практика – сімейна медицина” медичних академій післядипломної освіти. Посібник буде корисний лікарям загальної практики – сімейної медицини та студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України. Актуальні питання геронтології і геріатрії у практиці сімейного лікаря
613 Гігієна
613.2
П 121
Павлов О. О. Єдині рекомендації з нутритивної підтримки : метод. рек. / О. О. Павлов, Б. О. Кабаков. – Харків : СІМ, 2014. – 76 с.
В єдиних рекомендаціях викладена сучасна актуальна інформація, заснована на всебічному аналізі багатоцентрових досліджень у всьому світі , розумінні патогенетичних механізмів розвитку патологічних станів, яка дозволяє швидко і грамотно орієнтуватися в характері і ступені метаболічних порушень, а також побудувати раціональну і ефективну схему харчування пацієнтів широкого профілю. Єдині рекомендації розраховано на лікарів-клініцистів хірургічного профілю, лікарів-інтернів, студентів ВНЗ. Єдині рекомендації з нутритивної підтримки
614 Соціальна гігієна. Охорона здоров’я
614.87
А 437
Актуальні питання радіаційної медицини в практиці сімейного лікаря : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядипломної освіти / [Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекера, Д. С. Мечев та ін.] ; за ред.: Ю. В. Вороненка, О. Г. Шекери, Д. С. Мечева. – Київ : Видавець Заславський О. Ю., 2017. – 208 с. – (Сімейна медицина).
У посібнику розглядаються питання радіоекологічної ситуації в Україні у зв’язку з використанням джерел іонізуючого випромінювання в різних сферах життєдіяльності людини й негативного впливу природних та антропогенних джерел іонізуючого випромінювання на здоров’я населення. Подані рекомендації щодо профілактики захворювань, пов’язаних з довготривалою дією малих доз радіації у постчорнобильський період. Структура і зміст посібника відповідають навчальному плану й програмі «Загальна практика – сімейна медицина» медичних академій післядипломної освіти. Посібник буде корисним лікарям загальної практики – сімейним лікарям та студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України. Актуальні питання радіаційної медицини в практиці сімейного лікаря
614.2:34
С 317
Сенюта І. Права учасників антитерористичної операції у сфері охорони здоров’я : [навч. посіб.] / І. Сенюта, Д. Клапатий. – Львів : Медицина і право, 2016. – 63 с.
У посібнику розкрито основні права учасників антитерористичної операції у царині охорони здоров’я, їх зміст і особливості здійснення. Видання підготовлено в «дружньому» для читача форматі, аби стати надійним «порадником» при вирішенні складних питань на практиці. У посібнику за допомогою схем, етапності, питальної побудови підрозділів розкрито покрокові алгоритми дій учасників АТО та членів їхніх сімей при реалізації прав людини у сфері охорони здоров’я. Зроблено відповідні акценти за допомогою позначення «важливо» та подано перелік контактів органів влади, які можуть стати в пригоді при вирішенні проблем учасників АТО. Права учасників антитерористичної операції у сфері охорони здоров’я
615 Фармація. Фармакологія
615.851
Б 879
Брієр Дж. Основи травмофокусованої психотерапії : монографія / Дж. Брієр, К. Скотт ; пер. Ю. Ясницької. – 2-е вид. – Львів : Свічадо, 2015. – 432 с. – (Психологія. Психіатрія. Психотерапія).
Перша спеціалізована праця, присвячена всебічному розгляду психотерапії посттравматичних розладів, перекладена українською мовою. У книзі дається загальне розуміння травми та її наслідків. Наводяться описи усіх розладів, пов’язаних зі стресом та травмою (відповідно до DSM-5) та пропонуються покритеріальні стратегії їх оцінювання. Представляються теоретичні засади та дослідницькі дані щодо ефективності різних підходів у роботі з травмою. Більша частина книги є деталізованим викладом практикитравмофокусованої когнітивно-поведінкової терапії та низки, інтегрованих з нею, підходів. Окремий розділ присвячено психобіології та психофармакології травми. Основи травмофокусованої психотерапії
615.851
Г 372
Герберт К. Розуміти травматичний досвід : путівник для безпосередніх учасників та їхніх родин / К. Герберт ; пер. з англ. О. Якимець. – Львів : Свічадо, 2015. – 72 с.
Авторка, спираючись на свій багатолітній психотерапевтичний досвід, обгрунтовано, просто і з неймовірною пошаною до людських переживань розповідає читачеві, що саме відбувається під час травми та що потрібно робити, аби зцілитися від наслідків травматичних подій. Книга стане корисним посібником для осіб, що пережили травматичний досвід, а також для їхніх близьких та широкого кола зацікавлених читачів. Розуміти травматичний досвід
615.28
Н 341
Науменко О. М. Антимікробна терапія в оториноларингології : довідник / О. М. Науменко, А. Г. Задорожня, Ф. Б. Юрочко. – Київ : Медкнига, 2016. – 103 с. – (Бібліотечка практикуючого лікаря).
Довідник містить опис основних груп антибактеріальних препаратів, а також рекомендації щодо їхнього застосування при різних інфекційних захворюваннях ЛОР-органів. Антимікробна терапія в оториноларингології
615.25
Р 159
Радченко О. М. Діуретики: стандарти та перспективи : монографія / О. М. Радченко, О. Я. Королюк. – Львів, 2016. – 116 с.
У книзі узагальнено теоретичні основи та практичний досвід використання діуретиків. На описі механізмів дії діуретиків грунтується розгляд клінічних аспектів застосування цих препаратів у клініці внутрішньої медицини. Монографія розрахована на терапевтів, сімейних лікарів, кардіологів, а також на тих, хто тільки навчається – студентів 5-6 курсів вищих медичних закладів, інтернів, ординаторів, магістрантів та аспірантів. Діуретики: стандарти та перспективи
616 Патологія. Клінічна медицина
616-002.5
А 437
Актуальні питання фтизіатрії у практиці сімейного лікаря : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядипломної освіти / [Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекера, Ю. І. Фещенко та ін.] ; за ред.: Ю. В. Вороненка, О. Г. Шекери, Ю. І. Фещенка. – Київ : Видавець Заславський О. Ю., 2016. – 168 с. – (Сімейна медицина).
У посібнику розглянуті найбільш актуальні питання фтизіатрії в практиці сімейного лікаря. Також наведені сучасні міжнародні та вітчизняні підходи до протидії епідемії туберкульозу, зокрема «Стоп ТБ» – стратегія боротьби з туберкульозом в Україні, вимоги останнього протоколу надання медичної допомоги хворим на туберкульоз щодо виявлення та діагностики даного захворювання, дана коротка характеристика основних клінічних форм туберкульозу легень, особливості його перебігу при імунодефіцитних станах, коінфекції туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД, а також сучасні методи лікування та профілактики цього захворювання. Посібник буде корисним лікарям загальної практики — сімейної медицини та студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України. Актуальні питання фтизіатрії у практиці сімейного лікаря
616-056.3
А 437
Актуальні питання алергології в практиці сімейного лікаря : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядипломної освіти / [Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекера, Л. В. Кузнецова та ін.] ; за ред.: Ю. В. Вороненка, О. Г. Шекери, Л. В. Кузнецової. – Київ : Видавець Заславський О. Ю., 2016. – 324 с. – (Сімейна медицина).
У посібнику розглядаються важливі питання клінічних проявів, сучасних методів діагностики, лікування та профілактики поширених алергічних захворювань, що досить часто зустрічаються в практиці лікаря загальної практики — сімейної медицини. Посібник складено відповідно до навчального плану циклів спеціалізації за спеціальністю «загальна практика — сімейна медицина» медичних академій післядипломної освіти. Посібник буде корисним лікарям загальної практики — сімейної медицини та студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України. Актуальні питання алергології в практиці сімейного лікаря
616-083
А 437
Актуальні питання медицини невідкладних станів у практиці сімейного лікаря : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядипломної освіти / [Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекера, І. С. Зозуля та ін.] ; за ред.: Ю. В. Вороненка, О. Г. Шекери, І. С. Зозулі. – Київ : Видавець Заславський О. Ю., 2016. – 124 с. – (Сімейна медицина).
У посібнику висвітлені вибрані питання з медицини невідкладних станів, такі як кардіогенний шок, коматозні стани у дорослих та дітей, закрита травма живота, невідкладна допомога при гострих отруєннях, загальна серцево-легенева реанімація (у дітей та дорослих) та ін. Викладене в навчальному посібнику буде корисним для лікарів загальної практики — сімейної медицини, лікарів екстреної (швидкої) медичної допомоги та інших спеціальностей, які надають невідкладну допомогу. Посібник буде корисним лікарям загальної практики – сімейної медицини та студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України. Актуальні питання медицини невідкладних станів у практиці сімейного лікаря
616-002.77-053.2
Б 484
Бережний В. В. Клінічна ревматологія дитячого віку (клінічні рекомендації) : навч. посібник / В. В. Бережний, Т. В. Марушко, Ю. В. Марушко. – 2-ге вид., допов. – Київ : ФОП Сторожук О. В., 2013. – 268 с.
В другому виданні навчального посібника, яке перероблене та доповнене, висвітлені питання етіології, патогенезу, класифікації, діагностики, лікування та профілактики реактивних артритів, ревматизму, ювенільного ревматоїдного артриту, системного червоного вовчака, ювенільного дерматоміозиту, ювенільної склеродермії, феномену Рейно, системних васкулітів у дітей. Представлені нові розділи – спондилоартрит, остео-артроз, остеопороз, амілоїдоз при ревматичних захворюваннях у дітей. Ретельно описані діагностичні критерії та лікування ревматологічних хвороб, з урахуванням національних протоколів, останніх рекомендацій Європейської та Американської ревматологічної школи. Представлений широкий ряд медикаментів, надана їх характеристика, режим дозування та особливості застосування в дитячій ревматології. Посібник розрахований на дитячих кардіоревматологів, педіатрів, лікарів інтернів, інших практикуючих лікарів та студентів ВНМЗ IV рівня акредитації. Клінічна ревматологія дитячого віку
616-056.5
К 216
Караченцев Ю. И. Ожирение у детей : монография / Ю. И. Караченцев, О. О. Хижняк, А. В. Казаков. – Харьков : С.А.М., 2015. – 240 с.
В монографии представлены современные литературные данные и обобщены результаты многолетних собственных исследований по вопросам этиологии, патогенеза, особенностей клинического течения в разные возрастные периоды, а также лечения и профилактики одного из наиболее распространенных эндокринных заболеваний детского возраста — ожирения. Монография по данной проблеме в Украине публикуется впервые. Она будет интересна для детских эндокринологов, эндокринологов, педиатров, врачей общей практики, преподавателей специализированных кафедр медицинских университетов. Ожирение у детей
616-074
К 293
Катеренчук І. П. Клінічне тлумачення й діагностичне значення лабораторних показників у загальнолікарській практиці : навч. посіб. [для студ. та інтернів вищих мед. навч. закл. ІІІ-IV рівнів акредитації] / І. П. Катеренчук. – Київ : Медкнига, 2015. – 224 с. – (Бібліотечка практикуючого лікаря).
У навчальному посібнику наведено діагностичні значення й клінічне тлумачення лабораторних показників у терапевтичній клініці, визначено референтні норми клінічних і біохімічних показників крові й сечі та інших біологічних рідин залежно від віку й статі, висвітлено механізми змін цих показників при різних захворюваннях і патологічних станах, акцентовано увагу на тому, що точний результат можливий лише за умови чіткого дотримання правил проведення діагностичної процедури. Посібник-довідник буде корисним не лише для студентів старших курсів і лікарів-інтернів, він також для стане в пригоді сімейним лікарям, лікарям-інтерністам, практикуючим лікарям інших спеціальностей, а також усім тим, хто цікавиться питаннями визначення лабораторних показників на практиці. Клінічне тлумачення й діагностичне значення лабораторних показників у загальнолікарській практиці
616-002.5
М 594
Миколишин Л. І. Організація виявлення та діагностики позагрудного туберкульозу у дітей : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядипломної освіти / Л. І. Миколишин, З. І. Піскур. – Львів : [Друкарня Львів. нац. мед. ун-ту ім. Данила Галицького], 2017. – 106 с.
У посібнику наведено загальну характеристику основних протитуберкульозних заходів серед дітей, групи ризику, що знаходяться на диспансерному обліку у закладах загальної мережі та в протитуберкульозному диспансері. Навчальний посібник містить основні клінічні форми позагрудного туберкульозу. У стислій формі наведені відомості про патогенез, клінічні ознаки, диференціальну діагностику вказаної патології. Наведено методику організації виявлення і діагностики позагрудного туберкульозу у дітей на різних рівнях надання медичної допомоги. Чітко сформовані критерії встановлення діагнозу. Посібник пропонується для педіатрів, сімейних лікарів, хірургів, невропатологів, окулістів, фтизіопедіатрів, фтизіатрів, інтернів. Організація виявлення та діагностики позагрудного туберкульозу у дітей
616-006
П 32
Підтримуюча терапія онкологічних хворих. Антиеметогенна терапія. Лікування мукозитів та діареї. Корекція мієлосупресії та фебрильної нейтропенії. Протибольова терапія : посіб. для лікарів / О. С. Зотов, Л. В. Гривкова, Ю. І. Зайвелєва [та ін.] ; за ред. О. С. Зотова. – Київ : Видавець Заславський О. Ю., 2015. – 98 с.
У посібнику наведені останні дані щодо показань та особливостей підтримуючої терапії хворих на рак згідно з принципами доказової медицини. Описані найпоширеніші побічні ефекти протипухлинної терапії та методи боротьби з ними. Наведена характеристика препаратів, дані щодо їх ефективності та безпеки, можливі побічні ефекти та заходи щодо запобігання їм. Видання буде корисним для всіх спеціалістів, які займаються веденням пацієнтів з онкологічними захворюваннями всіх локалізацій на різних етапах хвороби, лікарів-інтернів, студентів вищих навчальних закладів. Підтримуюча терапія онкологічних хворих. Антиеметогенна терапія. Лікування мукозитів та діареї. Корекція мієлосупресії та фебрильної нейтропенії. Протибольова терапія
616-006
П 841
Професор А. І. Гнатишак. 1917–2017 (до 100-річного ювілею) : монографія / упоряд.: Б. Білинський, Я. Шпарик. – Львів : Афіша, 2017. – 199 с.
Книга «Професор А. І. Гнатишак (до 100-річного ювілею)» належить до мемуарно-наукового жанру. Вона присвячена життю і діяльності видатного науковця, лікаря-клініциста, педагога і людини широких поглядів та глибоких знань. Відкриває книгу коротке вступне слово від упорядників, де представлена особа А. І. Гнатишака – його коротка біографія і огляд наукових ідей. Життя науковця документується в його публікаціях. Вміщена бібліографія ювіляра займає понад 150 позицій. А. І. Гнатишак є представником і співзасновником Львівської наукової школи онкологів. Тому розповідь про виникнення та розвиток цієї школи складає інтегральну частину книги про Ювіляра. Для цього використано публікацію його учнів, присвячену саме цій темі. Для характеристики професора, як людини, приведено кілька спогадів осіб, що знали Ювіляра і сформувалися під його впливом. А далі вміщені останні науково-філософські статті Анатолія Івановича, що є основною цінністю цього видання. Професор А. І. Гнатишак. 1917–2017 (до 100-річного ювілею)
616-002.5
П 842
Профілактика туберкульозу : навч. посіб. для студ. і лікарів-інтернів ВНМЗ IV рівня акредитації та лікарів / В. І. Петренко, М. Г. Долинська, А. В. Александрін [та ін.]. – Київ, 2017. – 88 с.
Навчальний посібник складений відповідно до Робочої програми з фтизіатрії для студентів та лікарів-інтернів ВНМЗ ІV рівня акредитації, лікарів сімейної медицини і амбулаторно-поліклінічної допомоги та фтизіатрів, соціальних працівників і призначений для самостійної роботи при підготовці до практичних занять. У посібнику подані основні підходи до профілактики туберкульозу з обґрунтуванням доцільності та обмежень ефективності кожного заходу. Профілактика туберкульозу
616-002.5
С 693
Соціо-психологічна підтримка хворих на туберкульоз для формування прихильності до лікування : навч. посіб. для студ. і лікарів-інтернів ВНМЗ IV рівня акредитації та лікарів / Л. А. Мельник, О. В. Нечосіна, Ю. В. Пилипас [та ін.]. – [Київ], 2017. – 111 с.
Посібник створений за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Посилення контролю за туберкульозом в Україні» та підготовлено в рамках проекту «Пліч-о-пліч: покращення прихильності до лікування туберкульозу через надання соціально-психологічної підтримки пацієнтам». У результаті впровадження проекту в м. Києві отримані докази ефективності соціально-психологічної підтримки. Посібник складений відповідно до Робочої програми з фтизіатрії для студентів та лікарів-інтернів ВНМЗ ІV рівня акредитації, лікарів сімейної медицини і амбулаторно-поліклінічної допомоги та фтизіатрів і соціальних працівників і призначений для самостійної роботи під час підготовки до практичних занять. Соціо-психологічна підтримка хворих на туберкульоз для формування прихильності до лікування
616-092.19
Т 545
Толстяк Я. Ф. Рідкісні випадки з практики лікаря клінічного імунолога : посібник / Я. Ф. Толстяк ; Львів. мед. ін-т. – Львів, 2017. – 92 с.
У посібнику представлено найбільш цікаві з огляду діагностики випадки із практики клінічного імунолога Я. Ф. Толстяка. Більшість випадків подано у супроводі анамнезів, даних фізикального та лабораторних досліджень і обговорень поставлених діагнозів. Видання містить унікальні фотоілюстрації. Всього описано 31 клінічний випадок, більшість із яких автор вважає рідкісними, деякі ж із них мають “родзинку”. Для студентів, лікарів-інтернів, клінічних імунологів, сімейних лікарів, терапевтів, ревматологів, алергологів, дерматологів і лікарів інших спеціальностей. Рідкісні випадки з практики лікаря клінічного імунолога
616–053.2 Педіатрія
616-053.2
А 437
Актуальні питання педіатрії у практиці сімейного лікаря : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядипломної освіти / за ред.: Ю. В. Вороненка, О. Г. Шекери, В. В. Бережного. – Київ : Видавець Заславський О. Ю., 2015. – 342 с. – (Сімейна медицина).
У посібнику розглядаються питання імунокорекції повторних епізодів інфекції дихальних шляхів у дітей, вигодовування малюків раннього віку, захворювання органів дихання, травлення, серцево-судинної системи, йодний дефіцит та йододефіцитні захворювання у дітей. Окремими розділами представлено ацетонемічний та коматозний синдроми. Посібник складено відповідно до навчального плану і програми для лікарів — слухачів циклу спеціалізації за фахом «загальна практика — сімейна медицина» медичних академій післядипломної освіти. Посібник буде корисним лікарям загальної практики — сімейної медицини та студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України. Актуальні питання педіатрії у практиці сімейного лікаря
616.1 Хвороби органів серцево-судинної системи. Патологічна гематологія
616.12-008
Е 906
Ефективність лікування на основі препарату Лоріста HD – лозартан 100 мг + гідрохлортіазид 25 мг порівняно з комбінацією бісопролол 10 мг + гідрохлортіазид 25 мг у пацієнтів з помірною та тяжкою Артеріальною гіпертензією: дослідження ЕЛІЗА (Результати 6-місячного спостереження) : монографія / Г. Д. Радченко, К. В. Міхєєва, Ю. М. Сіренко [та ін.]. – Донецьк : Видавець Заславський О. Ю., 2011. – 64 с. – Заголовок на обкл. : Клінічне дослідження ЕЛІЗА.
У даній монографії наведено результати дослідження ЕЛІЗА та їх аналіз. Метою дослідження ЕЛІЗА було порівняння антигіпертензивної ефективності, впливу на біохімічні показники та пружноеластичні властивості артерій двох схем лікування: на основі препарату Лоріста HD (лозартан 100 мг+гідрохлортіазид 25 мг) та комбінації бісопролол 10 мг + гідрохлортіазид 25 мг. Особливу увагу було приділено вивченню впливу вибраних високодозових комбінацій на центральний систолічний артеріальний тиск та пружноеластичні властивості артерій. У дослідження були включені пацієнти з помірною та тяжкою артеріальною гіпертензією. Для терапевтів, сімейних лікарів, кардіологів, інтернів, викладачів вищих медичних навчальних закладів, наукових працівників. Клінічне дослідження ЕЛІЗА
616.15
О-754
Особливості перебігу хвороб внутрішніх органів за умов гіпохолестеролемії : монографія / О. М. Радченко, Ю. М. Панчишин, І. Б. Жакун [та ін.]. – Львів : Ліга-Прес, 2016. – 290 с.
У монографічному дослідженні наведені сучасні погляди на проблему гіпохолестеролемії та її роль у виникненні та прогресуванні хвороб внутрішніх органів, розглянута проблема спадкових гіпохолестеролемій та механізмів їх розвитку, ґрунтовно описані особливості перебігу кардіоваскулярної патології, хвороб дихальної та травної систем, патології нирок та ревматологічних захворювань за умов гіпохолестеролемії. Монографія розрахована на широке коло науковців: терапевтів, сімейних лікарів, кардіологів, пульмонологів, гастроентерологів, ревматологів, нефрологів, дієтологів, а також інтернів, ординаторів, аспірантів, магістрантів та студентів старших курсів вищих медичних закладів.
616.2 Хвороби органів дихання
616.2
З-384
Захворювання органів дихання у дітей. Невідкладні стани в дитячій пульмонології : навч. посіб. [для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядипломної освіти] / Ю. В. Марушко, С. О. Крамарьов, Г. Г. Шеф [та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. – Київ ; Харків : Планета-Прінт, 2013. – 212 с.
В науково-інформаційному посібнику (друге видання, доповнене) надані дані щодо терапевтичних заходів дітям із захворюваннями органів дихання. Представлені сучасні протоколи лікування при грипі та інших гострих респіраторних інфекціях, бронхітах, пневмоніях, бронхіальній астмі. В посібник введені розділи по невідкладних станах при захворюваннях органів дихання у дітей. Видання розраховане на лікарів-педіатрів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, інтернів, студентів старших курсів ВМНЗ України IV р. а. Захворювання органів дихання у дітей. Невідкладні стани в дитячій пульмонології
616.3 Хвороби органів травлення
616.39
Д 391
Дефіцит та недостатність вітаміну D: епідеміологія, діагностика, профілактика та лікування : монографія / В. В. Поворознюк, П. Плудовські, Н. І. Балацька [та ін.] ; за ред.: В. В. Поворознюка, П. Плудовські. – Донецьк : Видавець Заславський О. Ю., 2014. – 262 с.
Монографія присвячена епідеміології дефіциту вітаміну D, описано його вплив не лише на кістково-м’язову систему, а й на інші системи та органи, наведено останні рекомендації щодо лікування та профілактики дефіциту та недостатності вітаміну D для країн Центральної Європи, подано власний досвід корекції гіповітамінозу D. Подібна монографія в Україні видається вперше та розрахована на лікарів різних спеціальностей: загальної практики, сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів, гінекологів, геріатрів, ревматологів, ортопедів, ендокринологів, стоматологів та інших. Дефіцит та недостатність вітаміну D: епідеміологія, діагностика, профілактика та лікування
616.31 Стоматологія
616.31
М 156
Макєєв В. Ф. Лікар, науковець, вчитель – професор Збарж Яків Михайлович / В. Ф. Макєєв, Б. С. Зіменковський, В. С. Гриновець ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів : [Друкарня Львів. нац. мед. ун-ту ім. Данила Галицького], 2017. – 44 с.
Це видання продовжує цикл книг про відомих професорів Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Книга присвячена життєвому й творчому шляху професора Збаржа Якова Михайловича – відомого вченого, лікаря, педагога. Професор Я. М. Збарж зробив вагомий внесок у формування львівської університетської стоматологічної школи середини ХХ сторіччя – не тільки хірургічної (щелепно-лицева хірургія), а й ортопедичної стоматології. Син української землі, професор Я. М. Збарж, котрого науково-педагогічне зростання та найбільш плідний період як ученого і педагога відбувся у Львові, видав ряд монографій та підручників, а також підготував плеяду учнів та послідовників, які стали видатними фахівцями у галузі стоматології. Для науковців, лікарів-стоматологів, інтернів та студентів стоматологічних факультетів.
616.4 Ендокринологія
616.43
Д 708
Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (Шістнадцяті Данилевські читання) : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 2-3 березня 2017 р.) / під ред. Ю. І. Караченцева, О. В. Козакова, Н. О. Кравчун [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2017. – 126 с.
У збірнику представлені сучасні дані відносно механізмів формування та прогресування ендокринопатій та їх ускладнень, висвітлено новітні технології їх діагностики, профілактики та лікування, а також сучасні підходи до розробки ефективних фармпрепаратів для корекції ендокринної патології. Матеріали конференції призначаються дитячим та дорослим ендокринологам, сімейним лікарям, терапевтам, педіатрам, хірургам, організаторам охорони здоров’я, науковцям. Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (Шістнадцяті Данилевські читання)
616.5 Дерматологія
616.51
Ш 697
Шлопов В. Г. Морфологія органів імуногенезу при псоріазі = Morphology of organs of immunologenesis at psoriasis : монографія / В. Г. Шлопов, Т. І. Шевченко, М. Л. Гумановська. – Київ : УкрНТЕК, 2000. – 168 с. – (Науково-практична медична література).
Монографія базується на результатах імуногістохімічного та морфометричного вивчення центральних і периферійних органів імуногенезу унікального матеріалу 50 аутопсійних спостережень осіб, які за життя хворіли на псоріаз. Вперше на секційному матеріалі вивчено імуноморфологічні особливості вилочкової залози, піднебінних мигдаликів, мезентеріальних лімфатичних вузлів, селезінки при різноманітних клінічних формах псоріазу. Встановлено, що псоріатична хвороба супроводжується розвитком набутого, переважно Т-клітинного імунодефіциту, ступінь виразності якого залежить від важкості і тривалості хвороби. При всіх формах псоріатичної хвороби в шкірі та органах імуногенезу розвиваються реакції гіперчутливості негайного й сповільненого типів, що є наслідком порушеної функції імунної системи і проявляється сегментарним деструктивно-продуктивним васкулітом у системі МГЦР, прогресуючою дезорганізацією сполучної тканини, імунними клітинними реакціями, які корелюють з важкістю клінічного перебігу хвороби. Монографія розрахована на лікарів патологоанатомів, імунологів, дерматологів, ревматологів, терапевтів. Морфологія органів імуногенезу при псоріазі
616.51
Ш 697
Шлопов В. Г. Морфологія серцево-судинної системи при псоріазі = Morphology of cardio-vascular system at psoriasis : монографія / В. Г. Шлопов, Т. І. Шевченко, І. В. Свистунов. – Київ : УкрНТЕК, 2000. – 188 с. – (Науково-практична медична література).
Монографія базується на результатах світлооптичного, електронно-мікроскопічного, імуногістохімічного і морфометричного вивчення серця, судин, шкіри та внутрішніх органів унікального матеріалу 55 аутопсійних спостережень осіб, які за життя хворіли на різні клініко-морфологічні форми псоріазу і загинули в результаті нещасних випадків. При всіх формах псоріазу в шкірі, серці і внутрішніх органах розвиваються реакції гіперчутливості негайного та сповільненого типів, що є наслідком порушень функції імунної системи і проявляються сегментарним деструктивно-продуктивним васкулітом в системі мікрогемоциркуляторного русла, прогресуючою дезорганізацією сполучної тканини, імунними клітинними реакціями, що корелюють з важкістю клінічного перебігу хвороби. Монографія розрахована на лікарів патологоанатомів, імунологів, дерматологів, ревматологів, терапевтів, кардіологів, а також курсантів всіх форм післядипломної освіти ВУЗів медичного профілю. Морфологія серцево-судинної системи при псоріазі
616.51
Ш 697
Шлопов В. Г. Морфологія травного тракту при псоріазі = Morphology of digestive tract at psoriasis : монографія / В. Г. Шлопов, Т. І. Шевченко. – Київ : УкрНТЕК, 2000. – 164 с. – (Науково-практична медична література).
Монографія базується на результатах світлооптичного, електронно-мікроскопічного, імуногістохімічного і морфометричного вивчення органів травного тракту унікального матеріалу 55 аутопсійних спостережень осіб, які за життя хворіли на різні клініко-морфологічні форми псоріазу і загинули в результаті нещасних випадків. При всіх формах псоріазу у стравоході, шлунку, кишці, печінці, підшлунковій залозі розвиваються реакції гіперчутливості негайного та сповільненого типів, що є наслідком порушень функції імунної системи і проявляються сегментарним деструктивно-продуктивним васкулітом в системі мікрогемоциркуляторного русла, прогресуючою дезорганізацією сполучної тканини, імунними клітинними реакціями, що корелюють з важкістю клінічного перебігу хвороби. Монографія розрахована на лікарів патологоанатомів, імунологів, дерматологів, гастроентерологів, терапевтів, дієтологів, а також курсантів всіх форм післядипломної освіти ВУЗів медичного профілю. Морфологія травного тракту при псоріазі
616.7 Хвороби опорно-рухового апарату
616.72
П 206
Патология тазобедренного сустава у детей (теоретическое, экспериментальное и биомеханическое моделирование) : монография / А. Б. Громов, Н. В. Дедух, Н. И. Люткевич [и др.] ; под ред.: А. И. Королькова, З. М. Мителевой. – Харьков, 2016. – 274 с.
В книге изложены вопросы концептуального, математического, биомеханического и экспериментального моделирования патологии тазобедренного сустава (ТБС) у детей. Представленная монография решает две взаимосвязанные задачи: теоретико-методологическую, ориентированную на получение новых знаний о патологии ТБС в различных условиях нагружения его компонентов; прикладную, направленную на совершенствование прогнозирования, а также выработку адекватной и своевременной лечебно-диагностической тактики для различных заболеваний суставов. Монография предназначена для ортопедов-травматологов, рентгенологов, педиатров, студентов медицинских ВУЗов, научных сотрудников, специалистов по биомеханике и экспериментальной медицине.  
616.8 Невропатологія і психіатрія
616.8
А 437
Актуальні питання нервових хвороб у практиці сімейного лікаря : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядипломної освіти / за ред.: Ю. В. Вороненка, О. Г. Шекери, Н. К. Свиридової. – Київ : Видавець Заславський О. Ю., 2015. – 240 с. – (Сімейна медицина).
Посібник містить найбільш повні відомості, необхідні для лікарів загальної практики — сімейних лікарів. Наведено сучасні уявлення про етіологію, епідеміологію, клінічні прояви, діагностичні критерії неврологічних захворювань, представлених в Міжнародній класифікації хвороб людини (МКХ-10). Питання лікування та профілактики неврологічних хвороб викладені з акцентом на ті захворювання, що найбільш актуальні для охорони здоров’я через їх поширеність, соціально-економічну значущість і тенденцію до зростання як гострої, так і хронічної патології. Наведено сучасний алгоритм діагностики, лікування та профілактики нозологічних форм нервових хвороб. Посібник буде корисним лікарям загальної практики – сімейної медицини та студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України.  Актуальні питання нервових хвороб у практиці сімейного лікаря
616.8
Д 44
Діагностичні алгоритми в неврології : посібник / Н. П. Яворська, В. А. Гриб, В. В. Смілевська, С. І. Геник. – Київ : Медкнига, 2016. – 40 с.
У виданні у вигляді зручних схем зображено алгоритми диференціальної діагностики різноманітних неврологічних патологій, що може знадобитися як молодим сімейним лікарям, так і досвідченим невропатологам. Це дозволяє швидко зорієнтуватися в проблемі та призначити необхідні обстеження, а, отже, вчасно діагностувати захворювання, що збільшує ймовірність його ефективного лікування.  Діагностичні алгоритми в неврології
616.833
М 338
Матвієнко Ю. О. Поширені захворювання черепно-мозкових нервів у практиці невролога і загального лікаря : практ. посібник / Ю. О. Матвієнко, Н. Л. Боженко. – Київ : Люди в білому, 2016. – 62 с.
Посібник присвячений групі захворювань периферичної нервової системи, котрі залучають черепно-мозкові нерви, зокрема, їх клінічній картині, діагностиці, стратегіям медикаментозного та оперативного лікування. Для лікарів-практиків, а також для інтернів і студентів.
616.831
М 181
Малахов В. О. Основи клінічної лікворології : навч. посіб. / В. О. Малахов, О. О. Потапов, В. С. Личко. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 356 с.
У навчальному посібнику наведені та узагальнені відомості про сучасний стан проблеми цереброспінальної рідини у світовій неврологічній практиці. Детально описано анатомо-фізіологічні особливості лікворологічної системи, складові цереброспінальної рідини і значення для функціонування нервової системи. На підставі даних літератури і власних досліджень автори висвітлюють питання патогенезу ряду неврологічних захворювань, ураховуючи велике значення ліквору. Для неврологів, нейрохірургів, інфекціоністів, нейрофізіологів, наукових співробітників, студентів вищих медичних навчальних закладів.  Основи клінічної лікворології
616.89-053.2
Р 697
Романчук О. Гіперактивний розлад з дефіцитом уваги у дітей : практичне керівництво / О. Романчук. – 3-є вид. – Львів : Свічадо, 2015. – 285 с. – (Психологія. Психіатрія. Психотерапія).
Книга присвячена одному з найпоширеніших поведінкових розладів дитинства – гіперактивному розладу з дефіцитом уваги. В ній синтезовано сучасні наукові знання та практичний досвід допомоги дітям із цим розладом. Велику увагу присвячено аналізові сучасних знань щодо природи розладу, його етіології, патогенезу та клінічної картини. Детально висвітлені питання діагностики та терапії – зокрема допомоги батькам дітей із ГРДУ, розглядаються підходи в системі освіти та питання медикаментозної терапії. Книга спростовує поширені міфи щодо цього одного з найбільш досліджених дитячих розладів та пропонує цілісну модель допомоги дітям із ГРДУ та їхнім сім’ям. Книжка призначена для лікарів-педіатрів, дитячих неврологів, дитячих психіатрів, лікарів-психіатрів та загалом усіх, хто цікавиться проблематикою психічного здоров’я дітей, вихованням та навчанням дітей з особливими потребами.  Гіперактивний розлад з дефіцитом уваги у дітей
616.833.5-009.7
Т 484
Ткаченко О. В. Больовий попереково-крижовий синдром при цукровому діабеті: діагностичні та лікувальні аспекти : монографія / О. В. Ткаченко, О. М. Кононець. – Київ : Видавець Заславський О. Ю., 2016. – 96 с.
У монографії висвітлені сучасні відомості про стан проблеми больових нейропатичних синдромів при цукровому діабеті, зокрема наведено дані власних досліджень про неврологічні, нейропсихологічні та нейровізуальні особливості при больовому попереково-крижовому синдромі у хворих на цукровий діабет. Для неврологів, ендокринологів, діабетологів, сімейних лікарів, лікарів-інтернів.  Больовий попереково-крижовий синдром при цукровому діабеті
617 Хірургія. Ортопедія. Травматологія
617.3
Д 893
Дынник А. А. Очерки истории клинического протезирования в Украине : монография / А. А. Дынник. – Харьков : ЧП “Игвини”, 2013. – 240 с.
Книга посвящается специалистам ситенковской ортопедической школы, которые формировали и создавали в Украине важный раздел ортопедии – клиническое протезирование, а также ее медико-техническое и социально-трудовое реабилитационные направления. Приведены редкие, малоизвестные и неизвестные специалистам архивные материалы и фотографии, библиографические сведения, позволяющие читателю еще глубже вникнуть в содержание свершений предшественников. Книга интересна не только для врачей-ортопедов, других медицинских специалистов, инженерно-технического персонала протезно-ортопедической отрасли, историографов медицины, но и для широкого круга читателей.
617.7 Офтальмологія
617.7
Л 43
Лекішвілі С. Е. Практична офтальмологія : навч. посіб. / С. Е. Лекішвілі. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2016. – 233 с.
Навчальний посібник розрахований для підготовки студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації зі спеціальності “Лікувальна справа”, лікарів інтернів, клінічних ординаторів та магістрів. Цей посібник не має аналогів, є новим прогресивним кроком у викладанні дисципліни “Офтальмологія”.
618 Гінекологія. Акушерство
618.2
А 437
Актуальні питання акушерства у практиці сімейного лікаря : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядипломної освіти / [Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекера, Ю. П. Вдовиченко та ін.] ; за ред.: Ю. В. Вороненка, О. Г. Шекери, Ю. П. Вдовиченка. – Київ : Видавець Заславський О. Ю., 2016. – 348 с. – (Сімейна медицина).
У навчальному посібнику викладено основні принципи сучасного акушерства і шляхи їх реалізації під час прегравідарної підготовки, ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду. Посібник відповідає навчальній програмі спеціалізації (інтернатури) за фахом «загальна практика – сімейна медицини», а саме розділу «Здоров’я жінки 04», підрозділу «Акушерство 04.01». Посібник буде корисним лікарям загальної практики – сімейної медицини та студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України.
618.33
В 608
Внутрішньоутробні інфекції. Епідеміологія, клініка, діагностика та сучасні принципи терапії у вагітних жінок та дітей : монографія / Ю. П. Ткаченко, Г. О. Леженко, Ю. Г. Резніченко [та ін.]. – 2-е вид., допов. та перероб. – Донецьк : Видавець Заславський О. Ю., 2012. – 144 с.
У монографії ретельно розглянуто особливості перебігу, діагностики і сучасні принципи лікування внутрішньоутробних інфекцій у вагітних жінок та дітей. Книга розрахована на лікарів-неонатологів і педіатрів, акушерів-гінекологів, лікарів-інтернів з фаху «педіатрія і неонатологія», «акушерство та гінекологія», клінічних ординаторів, аспірантів, слухачів закладів післядипломної освіти, студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації.
618.1
М 267
Маркін Л. Б. Інструментальні методи обстеження гінекологічних хворих : монографія / Л. Б. Маркін, Т. В. Фартушок, О. О. Коритко. – Львів : ЗУКЦ, 2017. – 392 с.
У виданні представлені дані про сучасні інструментальні методи обстеження гінекологічних хворих, які добре ілюстровані, викладено показання, протипоказання, опис набору інструментів, техніку проведення, а також ускладнення до проведення тих чи інших інструментальних методів обстеження гінекологічних хворих. Особливу увагу звернено на техніку проведення кожного з інструментальних методів обстеження гінекологічних хворих. Для лікарів акушерів-гінекологів, лікарів-інтернів, студентів старших курсів вищих медичних закладів освіти III–IV рівнів акредитації, курсантів та аспірантів.
618.1
М 267
Маркін Л. Б. Репродуктивне здоров’я жінок при паразитарному ураженні : монографія / Л. Б. Маркін, В. О. Склярова. – [Львів], 2017. – 104 с.
У монографії представлені сучасні дані щодо ендоекології піхви та її змінах при наявності паразитів; частота паразитарного ураження пацієнток з непліддям та репродуктивними втратами; ролі паразитів у етіо-патогенетичних механізмах порушеннях репродуктивної функції жінок. Визначений зв’язок між мікробіоценозом піхви та товстої кишки, обґрунтовано положення щодо статевого шляху передачі глистяної інфекції. Запропоновані схеми оптимізації лікування змішаного урогенітального інфікування у жінок репродуктивного віку. Для лікарів акушер-гінекологів, інтернів, студентів старших курсів вищих медичних закладів освіти.
618.1-006
Т 485
Ткачук Т. Є. Передракові захворювання вульви. Вульварні інтраепітеліальні неоплазії : посібник / Т. Є. Ткачук. – Київ : Вид. дім Медкнига, 2016. – 72 с. – (Бібліотечка практикуючого лікаря).
Книга містить інформаціцю про епідеміологічні та етіопатогенетичні особливості вульварних інтраепітеліальних неоплазій, а також рекомендації щодо їхньої діагностики, лікування та профілактики. Для акушерів-гінекологів, дерматологів, онкологів, пластичних хірургів, які займаються лікуванням цієї патології.
618.19
У 515
Ультразвукова діагностика дисгормональних захворювань та пухлин грудної залози : навч. посіб. для лікарів та студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-IV рівнів акредитації / Р. Я. Абдуллаев, Т. С. Головко, Т. П. Лисенко [та ін.]. – Харків : ФОП Бровін О. В., 2013. – 84 с.
У навчальному посібнику представлені дані щодо нормальної анатомії, фізіології грудної залози в різні вікові періоди, ультразвукові критерії оцінки її стану в нормі, при дисгормональних захворюваннях, доброякісних та злоякісних захворюваннях. Для фахівців з ультразвукової діагностики, лікарів-інтернів та студентів вищих медичних закладів.
[:]