Бюлетень нових надходжень. Книги. № 5

54 Хімія
61 Медицина
61:355 Військова медицина
611 Анатомія
612 Фізіологія
614 Соціальна гігієна. Охорона здоров’я
615 Фармація. Фармакологія
616 Патологія. Клінічна медицина
616–053.2 Педіатрія
616.1 Хвороби органів серцево-судинної системи. Патологічна гематологія
616.2 Хвороби органів дихання
616.3 Хвороби органів травлення
616.31 Стоматологія
616.4 Ендокринологія
616.6 Урологія. Нефрологія
616.7 Хвороби опорно-рухового апарату
616.8 Невропатологія і психіатрія
616.9 Інфекційні і паразитарні хвороби
617 Хірургія. Ортопедія. Травматологія
617.7 Офтальмологія
618 Гінекологія. Акушерство