[:uk]День книгодарування мав продовження[:]

178
[:uk]Міжнародний день книгодарування став для бібліотеки гарною нагодою для отримання подарунків. У рамках акції “Подаруй книгу бібліотеці” видавництво НУ “Львівська політехніка” передало у фонди нашої книгозбірні видання медичної тематики. Щиро дякуємо за монографії та навчальні видання:

Дидик-Меуш Г. Українська медицина. Історія назв / Ганна Дидик-Меуш ; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2008. – 399 с.
Монографія “Українська медицина. Історія назв” є спробою відтворити життя українського суспільства староукраїнської доби в одному з його невід’ємних проявів — медичних знаннях і лікарській практиці — на основі відомих і доступних для мовних інтерпретацій пам’яток української писемності. Українська медична лексика ХVІ-ХVІII ст. вперше стала об’єктом монографічного дослідження в широкому історичному писемному контексті — від пам’яток києворуського мовного періоду до новітніх медичних словників. Аналіз лексем супроводжують історичні, культурологічні й етимологічні довідки, спільнослов’янські лексичні паралелі, діалектні відповідники.
Сидоров Ю. І. Процеси і апарати мікробіологічної промисловості. Технологічні розрахунки. Приклади і задачі. Основи проектування виробництв. [У 3 ч.]: навч. посібник / Ю. І. Сидоров, Р. Й. Влязло, В. П. Новіков. – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – Ч. II: Оброблення культуральних рідин. – 295 с.
У частині II навчального посібника викладено основні поняття про оброблення культуральних рідин, біомас і нативних розчинів, подано описи основних апаратів, методики технологічних розрахунків і вибору обладнання, а також контрольні задачі і приклади їх розв’язання.

Навчальний посібник розрахований на студентів біотехнологічних спеціальностей і може бути використаний студентами харчових, фармацевтичних і хімічних спеціальностей.

Новицький І. Я. Сучасна хірургія первинної відкритокутової глаукоми. Перехід до мініінвазивних операцій. – Львів: Літопис, 2018. – 119 с.
В монографії представлені дані про найбільш поширені антиглаукомні операції, їх техніку, ефективність, можливі ускладнення і боротьбу з ними. На основі аналізу літератури показано тенденції розвитку хірургії глаукоми. Особливу увагу приділено новому напрямку хірургії глаукоми – мініінвазивним операціям з підходом через кут передньої камери (ab interno). Описані нові операції з приводу відкритокутової глаукоми. Представлені результати власних досліджень. Висвітлено значення факоемульсифікації в сучасній хірургії глаукоми. Запропоновані уніфіковані критерії оцінки ефективності антиглаукомних операцій.

Книга розрахована на лікарів-офтальмологів, офтальмохірургів, інтернів.

Никишин Л. Ф. Рентгеноэндоваскулярная хирургия (интервенционная радиология): руководство для врачей / Л. Ф. Никишин, М. П. Попик. – Львов: Изд-во Национального университета “Львивська политехника”, 2006. – 323 с.
Второе издание клинических лекций по рентгеноэндоваскулярной хирургии написано в виде руководства для врачей. Охарактеризована сущность и методы применения эндоваскулярного метода лечения. Освещено применение эндоваскулярных методов лечения при различных заболеваниях.

Основное внимание сосредоточено на освещении вопросов новых, современных технологий, распространению которых на практике должно способствовать это издание.

[:]

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.