Гордість України.

До 100-річчя з дня народження Миколи Амосова

(6(19).12.1913 – 12.12.2002)

Згідно з постановою Верховної Ради України від 6 вересня 2012 року № 5214-VІ «Про відзначення 100-річчя з дня народження Миколи Амосова» 2013 рік оголошено Роком Миколи Амосова у галузі медицини.

Микола Амосов – видатний український лікар, вчений в галузі медицини, академік НАН і АМН України, заслужений діяч науки України, професор, доктор медичних наук.

Був непересічною особистістю з неабиякими навиками і, як відомо, з особливою повнотою розкрився його різносторонній талант хірурга та дослідника, фізіолога та інженера, а згодом стала особливо плідною наукова, організаторська, практична, педагогічна та суспільна діяльність.

Основним напрямом роботи М. М. Амосова стала серцева хірургія. У 1955 році він вперше в Україні запровадив практику лікування вад серця з допомогою хірургії, у 1958 році одним з перших в Радянському Союзі ввів у практику метод штучного кровообігу. У 1965 році створив і вперше в світі впровадив у практику антитромботичні протези серцевих клапанів. М. М. Амосов винайшов низку нових методів хірургічного лікування вроджених вад серця, оригінальні моделі апаратів штучного кровообігу.

Поряд з хірургією для М. М. Амосова велике значення мали сучасні проблеми біологічної, медичної та психологічної кібернетики. Від 1959 р. до 1990 р. він очолював відділ біологічної кібернетики Інституту кібернетики НАН України. Під керівництвом М. М. Амосова проведені фундаментальні дослідження систем саморегуляції серця і розробка питань машинної діагностики хвороб серця, розробка і побудова фізіологічної моделі “внутрішнього середовища організму”, моделювання основних психічних функцій і деяких соціально-психологічних механізмів поведінки людини. Діяльність М. М. Амосова визнали у цілому світі.

Другим, після хірургії, захопленням Амосова було розроблення власної системи зміцнення здоров’я, так званої «системи обмежень і навантажень». Свої досліди у галузі омолодження організму, вивчення системного підходу до проблеми здоров’я людини Амосов з особливою силою почав провадити після відходу від практики лікаря-хірурга.

Гордість України.

До 100-річчя з дня народження Миколи Амосова

(6(19).12.1913 – 12.12.2002)

Згідно з постановою Верховної Ради України від 6 вересня 2012 року № 5214-VІ «Про відзначення 100-річчя з дня народження Миколи Амосова» 2013 рік оголошено Роком Миколи Амосова у галузі медицини.

amosov_photo_2

Микола Амосов – видатний український лікар, вчений в галузі медицини, академік НАН і АМН України, заслужений діяч науки України, професор, доктор медичних наук.

Був непересічною особистістю з неабиякими навиками і, як відомо, з особливою повнотою розкрився його різносторонній талант хірурга та дослідника, фізіолога та інженера, а згодом стала особливо плідною наукова, організаторська, практична, педагогічна та суспільна діяльність.

Основним напрямом роботи М. М. Амосова стала серцева хірургія. У 1955 році він вперше в Україні запровадив практику лікування вад серця з допомогою хірургії, у 1958 році одним з перших в Радянському Союзі ввів у практику метод штучного кровообігу. У 1965 році створив і вперше в світі впровадив у практику антитромботичні протези серцевих клапанів. М. М. Амосов винайшов низку нових методів хірургічного лікування вроджених вад серця, оригінальні моделі апаратів штучного кровообігу.

Поряд з хірургією для М. М. Амосова велике значення мали сучасні проблеми біологічної, медичної та психологічної кібернетики. Від 1959 р. до 1990 р. він очолював відділ біологічної кібернетики Інституту кібернетики НАН України. Під керівництвом М. М. Амосова проведені фундаментальні дослідження систем саморегуляції серця і розробка питань машинної діагностики хвороб серця, розробка і побудова фізіологічної моделі “внутрішнього середовища організму”, моделювання основних психічних функцій і деяких соціально-психологічних механізмів поведінки людини. Діяльність М. М. Амосова визнали у цілому світі.

Другим, після хірургії, захопленням Амосова було розроблення власної системи зміцнення здоров’я, так званої «системи обмежень і навантажень». Свої досліди у галузі омолодження організму, вивчення системного підходу до проблеми здоров’я людини Амосов з особливою силою почав провадити після відходу від практики лікаря-хірурга.

Останні публікації Миколи Михайловича Амосова

 • Амосов М. Людина – міцна. Її тільки не треба псувати…: роздуми про здоров’я та «Експеримент» // Будьмо здорові. – 2000. – №10. – С. 2-3.

«Дуже важливо панувати над своєю психікою:

від стресів хвороб більше, ніж від усіх причин».

amosov_photo_1

 • Амосов М. Погляд на себе  – з висоти віку (Автобіографія) // Будьмо здорові. – 2001. – №1. – С. 3; №2. – С. 3; №3. – С. 3; №4. – С. 3; №6. – С. 3; №7. – С. 3.

«Жили дуже сутужно: мама не брала подарунків від пацієнток

і залишилась для мене прикладом на все життя. Бабуся навчила

молитися, селянське господарство – трудитися, а самотність – читати книжки».

 • Амосов М. Ще раз про здоров’я та експеримент // Науковий світ. – 2001. – №9. – С. 8-9.
 • Амосов М. Експеримент: звіт за 8 років // Вісн. НАН України. – 2002. – № 5. – С. 52-59.
 • Амосов М. Жити за заповідямице безпрограшно // Вісн. НАН України. – 2002. – № 1. – С. 50-52.
 • Амосов М. Чому ми хворіємо? : [уривок з «Енциклопедії Амосова»] // Будьмо здорові. – 2002. – №10. – С. 9; №12. – С. 3.

«У більшості хвороб винні не природа, суспільство, а тільки сама людина.

Найчастіше вона хворіє через лінощі або зажерливість, іноді через нерозумність.

Думаю, що головна причина хвороб – хибний спосіб життя.

Неправильна поведінка людей – найчастіша причина їхніх хвороб.

Поведінка – це вчинки, психіка».

 • Амосов М. Листя опадає. Це – закон?.. Звіт за 2001. Про експери­мент та його ускладнення // Будьмо здорові. – 2002. – № 4. – С. 3 ; №5. – С. 3; №6. – С. 3; №7. – С. 3; № 8. – С. 3.

«Старіння погір­шує усі функції – від м’язів до психіки: ослаблюється воля. Результат – змен­шення роботи.

Цьому сприяє “втрата м’язового білка” від зменшення продуку­вання гормонів росту.

Внаслідок  – “та­нуть м’язи” і замінюються жиром».

 • Амосов М. Світло в кінці тунелю?… : (Про стан охорони здоров’я в державі) // Ваше здоров’я. – 2002. – № 11. – С. 5.
 • Амосов М. Що таке здоров’я? // Будьмо здорові. – 2002. – № 9. – С. 3.
 • Амосов М. Сумнівайтеся у власних сумнівах // Будьмо здорові. – 2002. – № 11. – С. 2-4.
 • Амосов Н. Из дневников Н. М. Амосова // Серце і судини. – 2003. – №4. – С. 104-114.
 • Амосов Н. Из дневников Николая Амосова // Лікування та діагнос­тика. – 2003. – № 1. – С. 65-70.
 • Амосов М. Людина здорова настільки, наскільки вона розумна і наскільки у неї є воля // Лит. Украина. – 2003. – 10 апр. – С. 7.
 • Амосов М. Нам треба знати : Енциклопедія Амосова // Будьмо здорові. – 2003. – № 2. – С. 4 ; № 7. – С. 3.
 • Амосов М. Про хід експерименту і його ускладнень // Будьмо здорові. – 2003. – № 1. – С. 3-5 ; № 2. – С. 4 ; № 3. – С. З ; № 4. – С. 3.
 • Амосов М. Про хід експерименту і його ускладнень : [звіт за 2001-2002р.] // Будьмо здорові. – 2003. – №1. – С. 3.
 • Амосов М. Кілька принципових питань // Вісн. НАН України. – 2003. – № 1. – С. 39-40.

«Розумію, що читачі хотіли б бачити голий  оптимізм:

«Амосов переборов старіння вели­кими навантаженнями, он він бігає у садку у 85 років…»

Я, чесно, не винний. Від самого початку, 9 років тому, страждав тільки сам.

Літніх людей не агітував наслідувати мене. Усім радив: максимум — половина моїх на­вантажень;

поступовість і ще раз поступовість у їхньому нарощуванні — від трьох до шести місяців».

  • Амосов Н. Энциклопедия Амосова. Алгоритм здоровья. Человек и об­щество. – М.: ACT ; Донецк : Сталкер, 2003. – 464 с. – Режим доступа к електронной версии документа : http://www.e-reading.co.uk/book.php?book=1009715 (дата обращения: 5.12.13)

amosov_book

 • Амосов Н. Н. Эксперимент по преодолению старости : [методика, сис­тема питания, система напряжения, физ. упражнения, переосмысление эксперимента]. – М. : ACT ; [Донецк] : Сталкер, 2003. – 125 с. – (Рецепты здоровья).
 • Амосов Н. Н. Собрание сочинений: в 4 т. / под ред. Е. Н. Амосовой. – Донецк: Норд-пресс, 2003-2004.

Т. 1 : Мысли и сердце. ППГ – 2266. – 506 с.
Т. 2 : Записки из будущего. – 470 с.
Т. 3 : Книга о счастье и несчастьях : Дневник с воспоми­наниями и отступлениями. – 483 с.
Т. 4 : Голоса времен. Избранное. – 2004. – 462 с.

 • Амосов Николай Михайлович [Электронный ресурс]: [полнотекстовое собрание публикаций Амосова Н.М.] // Память Вологды : [официальный сайт Вологодской областной универсальной научной библиотеки]. – Текст. дан. – Режим доступа:  http://www.booksite.ru/amosov/1.html (дата обращения: 4.12.13). – Загл. с экрана.
 • Амосов Н. М. Ваш ребенок. Здоровье и воспитание. – М. : ACT ; Донецк : Сталкер, 2003. – 94 с. – (Рецепты здоровья).

Про лікаря, науковця, письменника, винахідника…

 • Микола Михайлович Амосов [Електронний ресурс] // Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова Національної академії медичних наук України: [офіційний сайт ін-ту]. – Текст. дані. – Режим доступу : http://amosovinstitute.org.ua/?amosov (дата перегляду: 5.12.13). – Назва з екрану.
 • Амосов Микола Михайлович [Електронний ресурс] // ІТ в Україні: історії та особистості : [веб-портал]. – Текст. дані. – Режим доступу : http://ua.uacomputing.com/persons/amosov/ (дата перегляду: 5.12.13). – Назва з екрану.
 • Аржанов Н. Страсти по хирургии: [Феномен Амосова] // Ліки і здоров’я. – 2003. – №3. – С. 2-3.
 • Біокібернетика Миколи Амосова [Електронний ресурс] // ІТ в Україні: історії та особистості : [веб-портал]. – Текст. дані. – Режим доступу : http://ua.uacomputing.com/stories/nikolay-amosovs-bio-cybernetics/ (дата перегляду: 5.12.13). – Назва з екрану.
 • Виленский Ю. Энциклопедичекое исследование о жизни и деятельности выдающегося хирурга современности Н. М. Амосова / Ю. Виленский // Серце і судини. – 2010. – №1. – С. 113-116.
 • Виленский Ю. Одиссея Николая Амосова: [последнее интервью] // Доктор. – 2002. – №6. – С. 84-87.
 • Виленский Ю. Николай Михайлович Амосов.  В зеркале трех эпох // Серце і судини. – 2008. – №1. – С. 117-120.
 • Віленський Ю. Микола Амосов: життя пройшло, як роман. Щасливе життя… : [інтерв’ю з дружиною М. Амосова Лідією Денисенко] // Ваше здоров’я. – 2003. – №47. – С. 4.
 • Маслій М. Микола Амосов: «Ви не знайдете жодної людини, від якої я взяв гроші за операцію»: 6 грудня легендарному укр. хірургові сповнилося б 100 років / М. Маслій // Високий Замок. – 2013. – №183. – С. 14.

«Я зробив до шести тисяч операцій.

Робив найскладніші операції – зі штучним кровообігом».

 • Мільков Б. О. Світогляд академіка М. М. Амосова / Б. О. Мільков // Клін. анатомія та оперативна хірургія. – 2003. – Т.2, №3. – С. 10-12.
 • Мойсеїв І. К. Амосов Микола Михайлович // Енциклопедія сучасної України. – К., 2001. – Т. 1. – С. 439.
 • Пилипенко Л. Микола Амосов: Не виключено, що після смерті в Космосі щось зберігається. Мені надзвичайно цікаво пізнати це…: [інтерв’ю] // Ваше здоров’я. – 2002. – №49. – С. 4.

«Журналісти часто запитували його про те, чи вірить у Бога людина, яка так часто і близько бачила смерть.

Він трохи розчаровував своєю впевненістю, що за межею життя немає нічого і сама смерть є абсолютно реальною.

Але в останньому інтерв’ю журналу «Компаньйон», за кілька днів до свого останнього дня народження і до свого

останнього дня, у його роздумах з’явилися інші нотки…»

 • Сабадаш Э. Пусть мы молчим – дела наши говорят за нас: [памяти Н. М. Амосова] // Здоров’я України. – 2003. – №23-24. – С. 15.
 • Торжевська Г. Не експеримент, а життя / Г. Торжевська // Вісн. НАН України. – 2003. – № 1. – С. 41-42.
 • Трахтенберг И. М. Академик Николай Михайлович Амосов и его мемуары / И. М. Трахтенберг // Международный медицинский журнал. – 2002. – №1-2. – С. 224-227.
 • Трахтенберг И. М. Память и долг: из дневниковых записей Николая Амосова / И. М. Трахтенберг // Здоров’я України. – 2010. – №22. – С. 64-65.