До 150-ти річчя від дня народження фундатора львівської наукової школи фізіологів професора Адольфа Бека (каталог книжкової виставки)

424
[:en]
Адольф Бек
Адольф Бек

Народився Адольф Бек 1 січня 1863 року в Кракові, Галіції, у бідній сім’ї. На початках своєї академічної кар’єри він заробляв на життя репетиторством. У 1884 році, закінчивши гімназію, вступив до Ягеллонського університету в Кракові. У 1888 році, будучи ще студентом-медиком, Адольф Бек отримав відзнаку університету за наукову працю на тему збудливості нервів, яка згодом була опублікована під назвою “O obudliwości różnych miejsc tego samego nerwu”. У 1890 році він отримав ступінь доктора медицини, і в тому ж році опублікував результати своїх розширених досліджень про електричні процеси в головному мозку. Його роботи на цю тему, “Die Bestimmung der Localisation des Gehirn- und Rückenmarksfunctionen Vermittelst der Electrischen Erscheinungen”, 1890, та “Weitere Untersuchungen über die Electrischen Erscheinungen des Hirnrinde der Affen und Hunde”, 1891, (у співпраці з Наполеоном Цибульським), привернули увагу вчених в  Німеччині, Франції та Англії, і здобули йому визнання серед студентів-фізіологів.

У 1889 році Адольф Бек був призначений асистентом у фізіологічній лабораторії університету в Кракові й залишався на цій посаді до 1894 року, коли він став приват-доцентом на презентації своєї дисертації “Űber die Physiologie der Reflexes”. У наступному році він був запрошений на кафедру фізіології як асоціативний професор на новоствореному медичному факультеті Львівського університету, а в 1897 був призначений професором цієї ж кафедри. Протягом 1903-04 та 1916-17 років був деканом медичного факультету, а в період 1916-34 років – завідувачем кафедри фізіології, 1912-13 – ректором Львівського університету, 1914-1915 – проректором, який виконував обов’язки ректора.

Адольф Бек отримав багато відзнак від медичних товариств як визнання його наукових досліджень. Його численні внески, опубліковані німецькою та польською мовами, належать виключно до галузі фізіології. Автор близько 850 праць та 100 доповідей.

Наукові інтереси: фізіологія та електрофізіологія нервової системи, сенсорна фізіологія, історія фізіології; біоелектричні явища в центральній нервовій системі та сітківці ока, локалізація центрів у корі головного мозку, смакові та больові відчуття. Адольф Бек мав наукові контакти з багатьма фізіологами світу, брав участь у підготовці та роботі Міжнародного конгресу фізіологів (Відень, 1910), був Президентом Львівського товариства лікарів (1901), членом Польської академії наук, першим фізіологом, нагородженим медаллю та званням Почесного члена Польського фізіологічного товариства.

Для біографічної довідки використані матеріали наступного електронного ресурсу:  http://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Beck_(physiologist)

 

Розділ 1.  Окремі праці професора Адольфа Бека

Приватна бібліотека А. Бека, яка сьогодні зберігається на кафедрі нормальної фізіології нашого вузу.

Одним з перших запис електроенцефалограми (ЕЕГ) кори мозку зробив А. Бек, працюючи в 1889-92 рр. асистентом кафедри фізіології і гістології Яґеллонського університету (Польща), і описав його у своїй роботі в 1890 році:

 • Beck A. Die Bestimmung der Localisation der Gehirn- und Rückenmarksfunctionen vermittelst der elektrischen Erscheinungen // Gentralblatt für Physiologie. – 1890. – Bd. IV. – №16.

 

Beck A. Die Bestimmung der Localisation der Gehirn- und Rückenmarksfunctionen vermittelst der elektrischen Erscheinungen
Beck A. Die Bestimmung der Localisation der Gehirn- und Rückenmarksfunctionen vermittelst der elektrischen Erscheinungen
 • Beck A. Dalsze badania zjawisk elektrycznych w korze mózgowej / A.Beck, N.Cybulski. – Krakow, 1896.
Beck A. Dalsze badania zjawisk elektrycznych w korze mózgowej / A.Beck, N.Cybulski. – Krakow, 1896.
Beck A. Dalsze badania zjawisk elektrycznych w korze mózgowej
 • Beck A. Űber die gegenseitige funktionelle Beeinflussung von Groβ- und Kleinhirn / A.Beck, G. Bikeles. – Cracovie: Imprimerie de L`Université, 1911.
Beck A. Űber die gegenseitige funktionelle Beeinflussung von Groβ- und Kleinhirn
Beck A. Űber die gegenseitige funktionelle Beeinflussung von Groβ- und Kleinhirn
 • Beck A. Űber den Verlauf der Aktionsströme in dem Zentralnervensysteme / A.Beck. – Cracovie: Imprimerie de L`Université, 1911.
Beck A. Űber den Verlauf der Aktionsströme in dem Zentralnervensysteme
Beck A. Űber den Verlauf der Aktionsströme in dem Zentralnervensysteme
 • Beck A. O senzorycznej czynności środkowej części móżdżku (robaka) / A. Beck, G. Bikeles. – Krakow, 1911.
 • Beck A. Recherches sur les courants d’action dans les glandes sudoripares et salivaires / A. Beck, L. Zbyszewski. – Cracovie: Imprimerie de L’Université, 1912.
Beck A. Recherches sur les courants d’action dans les glandes sudoripares et salivaires
Beck A. Recherches sur les courants d’action dans les glandes sudoripares et salivaires

 

 • Przemówienie rektora Uniwersytetu Lwowskiego Dra Adolfa Becka na inauguracyi roku akademickiego 1912/13 dnia 12. października 1912. – Lwów, 1912.
Przemówienie rektora Uniwersytetu Lwowskiego Dra Adolfa Becka na inauguracyi roku akademickiego
Przemówienie rektora Uniwersytetu Lwowskiego Dra Adolfa Becka na inauguracyi roku akademickiego
Przemówienie rektora Uniwersytetu Lwowskiego Dra Adolfa Becka na inauguracyi roku akademickiego
Przemówienie rektora Uniwersytetu Lwowskiego Dra Adolfa Becka na inauguracyi roku akademickiego
Przemówienie rektora Uniwersytetu Lwowskiego Dra Adolfa Becka na inauguracyi roku akademickiego
Przemówienie rektora Uniwersytetu Lwowskiego Dra Adolfa Becka na inauguracyi roku akademickiego
 • Fizyologia człowieka. T. 1 / oprac.: St. Bądzyński [et al.] ; pod red. Adolfa Becka i Napoleona Cybulskiego ; wyd. Kazimierz Rzętkowski. – Warszawa : skł. gł. w Księgarni Gebethnera i Wolffa, 1915.
 • Fizyologia człowieka. T. 2 / oprac. St. Bądzyński [et. al.] ; pod red. Adolfa Becka i Napoleona Cybulskiego ; wyd. Kazimierz Rzętkowski. – Warszawa : skł. gł. w Księgarni Gebethnera i Wolffa, 1915 Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego).
 • Beck A. Dalsze badania zjawisk elektrycznych w korze mózgowej / A.Beck, N.Cybulski. – Krakow, 1896.
 •  Beck A. Űber die gegenseitige funktionelle Beeinflussung von Groβ- und Kleinhirn / A.Beck, G. Bikeles. – Cracovie: Imprimerie de L`Université, 1911. Beck A. Űber den Verlauf der Aktionsströme in dem Zentralnervensysteme / A.Beck. – Cracovie: Imprimerie de L`Université, 1911.
 • Beck A. O torowaniu czynności kory mózgu i móżdżku. – Lwow, 1925.

 

Beck A. O torowaniu czynności kory mózgu i móżdżku. – Lwow, 1925.
Beck A. O torowaniu czynności kory mózgu i móżdżku. – Lwow, 1925.
Зала, в якій читав свої лекції доктор фізіології Адольф Бек
Зала, в якій читав свої лекції доктор фізіології Адольф Бек

Цілий поверх у корпусі Анатомії займала Фізіологія. Її викладав дуже поважний колишній ректор університету професор доктор Адольф Бек, саме той, що спільно з Наполеоном Цибульскім вперше отримав основний наднирковий гормон – адреналін. Разом із  Генриком Кадиі він був засновником Відділу, автором підручника з фізіології. (Zakrzewski, Aleksander. Sanatorium Mariówka i medycyna. – Wrocław,1975. – S.170-171.)

 

Розділ 2.  Адольф Бек в дослідженнях науковців

 

 

Zakrzewski Aleksander. Sanatorium Mariówka i medycyna. Wspomnienia z pierwszej ćwierci XX wieku
Zakrzewski Aleksander. Sanatorium Mariówka i medycyna. Wspomnienia z pierwszej ćwierci XX wieku
 •  Śródka Andrzej. Uczeni Polscy XIX-XX stulecia. Tom 1: A-G. – Warszawa: ARIES, 1994. – 622 s. – Z zawartością: [A.Beck]. – S. 98-100.
 Śródka Andrzej. Uczeni Polscy XIX-XX stulecia.
Śródka Andrzej. Uczeni Polscy XIX-XX stulecia.
 • Coenen, A. In the footsteps of Beck: the desynchronization of the electroencephalogram /Anton Coenen, Oksana Zajachkivsky, Ryszard Bilski //Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. – 1998. – Vol. 106; issue 4. – P. 330-335, il., bibliogr.
 • http://www.sciencedirect.com/science/journal/00134694/106/4
 • Coenen, A. Śladami Adolfa Becka desynchronizacja zapisu elektroencefalograficznego / Anton Coenen, Oksana Zajaczkiwska, Ryszard Bilski. – Kosmos. – 1999. – T. 48. – № 1. – S. 137-143, il., bibliogr.
 • Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах та іменах / Я.Ганіткевич. – Львів, 2004. – 364 с. – Зі змісту: [Бек Адольф]. – С. 236.
Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах та іменах
Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах та іменах

Клевець М. [Бек (Beck) Адольф] // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад: матеріали до енциклопедії / відп. ред. І.Білінська, Л.Борсукевич. – Львів: Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2005. – С. 10.

 Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад: матеріали до енциклопедії
Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад: матеріали до енциклопедії
Adolph Beck (1863-1942) with Napoleon Cybulski (1854-1919), from left to right (Museum of History of Medicine, Kraków)
Adolph Beck (1863-1942) with Napoleon Cybulski (1854-1919), from left to right (Museum of History of Medicine, Kraków)
 • Skalski J.H. Polish thread in the history of circulatory physiology / J.H. Skalski, J. Kuch // Journal of Physiology and Pharmacology. – 2006. – Vol. 57, suppl 1. – P. 5-41. http://jpp.krakow.pl/journal/archive/04_06_s1/articles/01_article.html
 • Klekowicz H. Opis i identyfikacja struktur przejściowych w sygnale EEG : Praca doktorska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Katarzyny Cieślak-Blinowskiej. – Warszawa, 2008. – 113 s. – Z zawartością: [A. Beck]. – S. 10, 11, 108. http://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/112/HK_final_2008_11_20.pdf?sequence=1
 • Заячківська О. С. Шляхетність у науці та житті: пам’яті фундатора львівської фізіологічної школи професора Адольфа Бека / Заячківська О.С., Куенен А., Гжегоцький М.Р. // Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія. – 2009. – №3. – С. 103-109.
 • Trzebski A. Adolf Beck – a pioneer of encephalography // 5 th Symposium on Brain-Viscera Axis: Basic and Clinical Aspects (September 25 th 2010, Cracow, Poland): Abstracts Book // Medical science monitor: International Medical Journal for Experimental and Clinical Research. – 2010. – Vol. 16, suppl. 2. – S. 28.

 

Trzebski A. Adolf Beck – a pioneer of encephalography
Trzebski A. Adolf Beck – a pioneer of encephalography
 • Contribution of Adolf Beck to the discovery of electrical brain activity and its desynchronization upon sensory stimulation / Zyachkivska O., Grzegotsky M., Pawlik W.W., Konturek S.J., Coenen A.  // 5 th Symposium on Brain-Viscera Axis: Basic and Clinical Aspects (September 25 th 2010, Cracow, Poland): Abstracts Book // Medical science monitor: International Medical Journal for Experimental and Clinical Research. – 2010. – Vol. 16, suppl. 2. – S. 32.
 • Клевець М. [Бек (Beck) Адольф] // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2-х т. Т.1: А-К / видав. рада: Вакарчук І.О. та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 189
Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2-х т.
Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2-х т.

 

 • .Zayachkivska O. Impact on electroencephalography of Adolf Beck, a prominent Polish scientist and founder of the Lviv School of Physiology / O. Zayachkivska, M. Gzhegotsky, A.Coenen // International Journal of Phychophysiology. – 2012. – Vol. 85, issue 1. – P. 3-6.
 • Wojtkiewicz-Rok, Wanda. Lata chwały i dni grozy. Studia nad dziejami Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie / W. Wojtkiewicz-Rok. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. – 316 s. – Z zawartością: [A.Beck]. – S. 32, 40, 41, 46, 56, 82-89, 171, 187, 222, 227, 248. 267. http://odk.pl/lata-chwaly-i-dni-grozy,19604.html
Wojtkiewicz-Rok, Wanda. Lata chwały i dni grozy. Studia nad dziejami Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
Wojtkiewicz-Rok, Wanda. Lata chwały i dni grozy. Studia nad dziejami Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie

Розділ 3.  Професор Адольф Бек – в BOOKS.GOOGLE
http://books.google.com.ua

 •  Niedermeyer, E. Electroencephalography: basic Principles, Clinical Applications, and Related Fields / Ernst Niedermeyer, F. H. Lopes Da Silva. – 5th ed. – Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2005 – 1309 стор. – With content: [A.Beck]. – P. 3.
Niedermeyer, E. Electroencephalography: basic Principles, Clinical Applications, and Related Fields
Niedermeyer, E. Electroencephalography: basic Principles, Clinical Applications, and Related Fields
 •  Austrian Physiologists: Ernst Von Fleischl-Marxow, Hermann Von Schrötter, Jan Evangelista Purkyne, Adolf Beck, Sigmund Exner, Georg Prochaska. – [S.I.] : General Books, 2010 – 38 p.
Austrian Physiologists: Ernst Von Fleischl-Marxow, Hermann Von Schrötter, Jan Evangelista Purkyne, Adolf Beck, Sigmund Exner, Georg Prochaska
Austrian Physiologists: Ernst Von Fleischl-Marxow, Hermann Von Schrötter, Jan Evangelista Purkyne, Adolf Beck, Sigmund Exner, Georg Prochaska
 • Misra Usha K. Clinical neurophysiology / U.K. Misra, J. Kalita. – 2nd ed., reprinted. – India : Elsevier, 2008. – With content: [A.Beck]. – P. 7-8.
Misra Usha K. Clinical neurophysiology
Misra Usha K. Clinical neurophysiology
 •  Bhattacharyya Kalyan B. Eminent Neuroscientists: Their Lives and Works / K. B. Bhattacharyya. – Kolkata: Association of Neuroscientists of Eastern India; Academic Publishers, 2011. – 443 p. – With content: [A.Beck]. – P. 251.
Bhattacharyya Kalyan B. Eminent Neuroscientists: Their Lives and Works
Bhattacharyya Kalyan B. Eminent Neuroscientists: Their Lives and Works
 • Ben-Menahem Ari. Historical Encyclopedia of Natural and Mathematical Sciences. Volume 1 / A. Ben-Menahem. – Springer, 2009. – 5988p.– With content: [A. Beck]. – P. 3606.
Ben-Menahem Ari. Historical Encyclopedia of Natural and Mathematical Sciences
Ben-Menahem Ari. Historical Encyclopedia of Natural and Mathematical Sciences
 • Kichigina G. The Imperial Laboratory: Experimental Physiology and Clinical Medicine in Post-Crimean Russia / Galina Kichigina. – Amsterdam; New York: Editions Rodopi B.V., 2009. – (The Wellcome Series in the History of  Medicine). – With content: [A. Beck]. – P. 318.
Kichigina G. The Imperial Laboratory: Experimental Physiology and Clinical Medicine in Post-Crimean Russia
Kichigina G. The Imperial Laboratory: Experimental Physiology and Clinical Medicine in Post-Crimean Russia
 • Aminoff M.J. Aminoff’s Electrodiagnosis in Clinical Neurology / Michael J. Aminoff – 6 th ed. – Elsevier, 2012. –890 p. – With content: [A. Beck]. – P. 10-11.
Aminoff M.J. Aminoff's Electrodiagnosis in Clinical Neurology
Aminoff M.J. Aminoff’s Electrodiagnosis in Clinical Neurology
 • Malmivuo J. Bioelectromagnetism: Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetic fields / Jaakko Malmivuo, Robert Plonsey. – Oxford:Oxford University Press, 1995. –  482 p. – With content: [A.Beck]. – P. 18.
Malmivuo J. Bioelectromagnetism: Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetic fields
Malmivuo J. Bioelectromagnetism: Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetic fields
[:uk]
Адольф Бек
Адольф Бек

Народився Адольф Бек 1 січня 1863 року в Кракові, Галіції, у сім’ї міщан. На початках своєї академічної кар’єри він заробляв на життя репетиторством. У 1884 році, закінчивши гімназію, вступив до Ягеллонського університету в Кракові. У 1888 році, будучи ще студентом-медиком, Адольф Бек отримав відзнаку університету за наукову працю на тему збудливості нервів, яка згодом була опублікована під назвою “O obudliwości różnych miejsc tego samego nerwu”. У 1890 році він отримав ступінь доктора медицини, і в тому ж році опублікував результати своїх розширених досліджень про електричні процеси в головному мозку. Його роботи на цю тему, “Die Bestimmung der Localisation des Gehirn- und Rückenmarksfunctionen Vermittelst der Electrischen Erscheinungen”, 1890, та “Weitere Untersuchungen über die Electrischen Erscheinungen des Hirnrinde der Affen und Hunde”, 1891, (у співпраці з Наполеоном Цибульським), привернули увагу вчених в  Німеччині, Франції та Англії, і здобули йому визнання серед студентів-фізіологів.

У 1889 році Адольф Бек був призначений асистентом у фізіологічній лабораторії університету в Кракові й залишався на цій посаді до 1894 року, коли він став приват-доцентом на презентації своєї дисертації “Űber die Physiologie der Reflexes”. У наступному році він був запрошений на кафедру фізіології як асоціативний професор на новоствореному медичному факультеті Львівського університету, а в 1897 був призначений професором цієї ж кафедри. Протягом 1903-04 та 1916-17 років був деканом медичного факультету, а в період 1916-34 років – завідувачем кафедри фізіології, 1912-13 – ректором Львівського університету, 1914-1915 – проректором, який виконував обов’язки ректора.

Адольф Бек отримав багато відзнак від медичних товариств як визнання його наукових досліджень. Його численні внески, опубліковані німецькою та польською мовами, належать виключно до галузі фізіології. Автор близько 850 праць та 100 доповідей.

Наукові інтереси: фізіологія та електрофізіологія нервової системи, сенсорна фізіологія, історія фізіології; біоелектричні явища в центральній нервовій системі та сітківці ока, локалізація центрів у корі головного мозку, смакові та больові відчуття. Адольф Бек мав наукові контакти з багатьма фізіологами світу, брав участь у підготовці та роботі Міжнародного конгресу фізіологів (Відень, 1910), був Президентом Львівського товариства лікарів (1901), членом Польської академії наук, першим фізіологом, нагородженим медаллю та званням Почесного члена Польського фізіологічного товариства.

Для біографічної довідки використані матеріали наступного електронного ресурсу:  http://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Beck_(physiologist)

 

Розділ 1.  Окремі праці професора Адольфа Бека

Приватна бібліотека А. Бека, яка сьогодні зберігається на кафедрі нормальної фізіології нашого вузу.

Одним з перших запис електроенцефалограми (ЕЕГ) кори мозку зробив А. Бек, працюючи в 1889-92 рр. асистентом кафедри фізіології і гістології Яґеллонського університету (Польща), і описав його у своїй роботі в 1890 році:

 • Beck A. Die Bestimmung der Localisation der Gehirn- und Rückenmarksfunctionen vermittelst der elektrischen Erscheinungen // Gentralblatt für Physiologie. – 1890. – Bd. IV, № 16.

 

Beck A. Die Bestimmung der Localisation der Gehirn- und Rückenmarksfunctionen vermittelst der elektrischen Erscheinungen
Beck A. Die Bestimmung der Localisation der Gehirn- und Rückenmarksfunctionen vermittelst der elektrischen Erscheinungen
 • Beck A. Dalsze badania zjawisk elektrycznych w korze mózgowej / A.Beck, N.Cybulski. – Krakow, 1896.
Beck A. Dalsze badania zjawisk elektrycznych w korze mózgowej / A.Beck, N.Cybulski. – Krakow, 1896.
Beck A. Dalsze badania zjawisk elektrycznych w korze mózgowej
 • Beck A. Űber die gegenseitige funktionelle Beeinflussung von Groβ- und Kleinhirn / A.Beck, G. Bikeles. – Cracovie: Imprimerie de L`Université, 1911.
Beck A. Űber die gegenseitige funktionelle Beeinflussung von Groβ- und Kleinhirn
Beck A. Űber die gegenseitige funktionelle Beeinflussung von Groβ- und Kleinhirn
 • Beck A. Űber den Verlauf der Aktionsströme in dem Zentralnervensysteme / A.Beck. – Cracovie: Imprimerie de L`Université, 1911.
Beck A. Űber den Verlauf der Aktionsströme in dem Zentralnervensysteme
Beck A. Űber den Verlauf der Aktionsströme in dem Zentralnervensysteme
 • Beck A. O senzorycznej czynności środkowej części móżdżku (robaka) / A. Beck, G. Bikeles. – Krakow, 1911.
 • Beck A. Recherches sur les courants d’action dans les glandes sudoripares et salivaires / A. Beck, L. Zbyszewski. – Cracovie: Imprimerie de L’Université, 1912.
Beck A. Recherches sur les courants d’action dans les glandes sudoripares et salivaires
Beck A. Recherches sur les courants d’action dans les glandes sudoripares et salivaires

 

 • Przemówienie rektora Uniwersytetu Lwowskiego Dra Adolfa Becka na inauguracyi roku akademickiego 1912/13 dnia 12. października 1912. – Lwów, 1912.
Przemówienie rektora Uniwersytetu Lwowskiego Dra Adolfa Becka na inauguracyi roku akademickiego
Przemówienie rektora Uniwersytetu Lwowskiego Dra Adolfa Becka na inauguracyi roku akademickiego
Przemówienie rektora Uniwersytetu Lwowskiego Dra Adolfa Becka na inauguracyi roku akademickiego
Przemówienie rektora Uniwersytetu Lwowskiego Dra Adolfa Becka na inauguracyi roku akademickiego
Przemówienie rektora Uniwersytetu Lwowskiego Dra Adolfa Becka na inauguracyi roku akademickiego
Przemówienie rektora Uniwersytetu Lwowskiego Dra Adolfa Becka na inauguracyi roku akademickiego
 • Fizyologia człowieka. T. 1 / oprac.: St. Bądzyński [et al.] ; pod red. Adolfa Becka i Napoleona Cybulskiego ; wyd. Kazimierz Rzętkowski. – Warszawa : skł. gł. w Księgarni Gebethnera i Wolffa, 1915.
 • Fizyologia człowieka. T. 2 / oprac. St. Bądzyński [et. al.] ; pod red. Adolfa Becka i Napoleona Cybulskiego ; wyd. Kazimierz Rzętkowski. – Warszawa : skł. gł. w Księgarni Gebethnera i Wolffa, 1915 Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego).
 • Beck A. Dalsze badania zjawisk elektrycznych w korze mózgowej / A.Beck, N.Cybulski. – Krakow, 1896.
 • Beck A. O torowaniu czynności kory mózgu i móżdżku. – Lwow, 1925.

 

Beck A. O torowaniu czynności kory mózgu i móżdżku. – Lwow, 1925.
Beck A. O torowaniu czynności kory mózgu i móżdżku. – Lwow, 1925.
Зала, в якій читав свої лекції доктор фізіології Адольф Бек
Зала, в якій читав свої лекції доктор фізіології Адольф Бек

Цілий поверх у корпусі Анатомії займала Фізіологія. Її викладав дуже поважний колишній ректор університету професор доктор Адольф Бек, саме той, що спільно з Наполеоном Цибульскім вперше отримав основний наднирковий гормон – адреналін. Разом із  Генриком Кадиєм він був засновником Відділу, автором підручника з фізіології. (Zakrzewski, Aleksander. Sanatorium Mariówka i medycyna. – Wrocław,1975. – S.170-171.)

 

Розділ 2.  Адольф Бек в дослідженнях науковців

 

 

Zakrzewski Aleksander. Sanatorium Mariówka i medycyna. Wspomnienia z pierwszej ćwierci XX wieku
Zakrzewski Aleksander. Sanatorium Mariówka i medycyna. Wspomnienia z pierwszej ćwierci XX wieku
 • Śródka A. Uczeni Polscy XIX-XX stulecia. Tom 1: A-G / Andrzej Śródka. – Warszawa: ARIES, 1994. – 622 s. – Z zawartością: [A. Beck]. – S. 98-100.
 Śródka Andrzej. Uczeni Polscy XIX-XX stulecia.
Śródka Andrzej. Uczeni Polscy XIX-XX stulecia.
 • Coenen A. In the footsteps of Beck: the desynchronization of the electroencephalogram /Anton Coenen, Oksana Zajachkivsky, Ryszard Bilski //Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. – 1998. – Vol. 106; issue 4. – P. 330-335, il., bibliogr. – http://www.sciencedirect.com/science/journal/00134694/106/4
 • Coenen A. Śladami Adolfa Becka: desynchronizacja zapisu elektroencefalograficznego / Anton Coenen, Oksana Zajaczkiwska, Ryszard Bilski // Kosmos. – 1999. – T. 48, № 1. – S. 137-143, il., bibliogr.
 • Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах та іменах / Я. Ганіткевич. – Львів, 2004. – 364 с. – Зі змісту: [Бек Адольф]. – С. 236.
Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах та іменах
Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах та іменах

Клевець М. [Бек (Beck) Адольф] // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад: матеріали до енциклопедії / відп. ред. І.Білінська, Л.Борсукевич. – Львів: Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2005. – С. 10.

 Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад: матеріали до енциклопедії
Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад: матеріали до енциклопедії
Adolph Beck (1863-1942) with Napoleon Cybulski (1854-1919), from left to right (Museum of History of Medicine, Kraków)
Adolph Beck (1863-1942) with Napoleon Cybulski (1854-1919), from left to right (Museum of History of Medicine, Kraków)
 • Skalski J.H. Polish thread in the history of circulatory physiology / J.H. Skalski, J. Kuch // Journal of Physiology and Pharmacology. – 2006. – Vol. 57, suppl 1. – P. 5-41. http://jpp.krakow.pl/journal/archive/04_06_s1/articles/01_article.html
 • Klekowicz H. Opis i identyfikacja struktur przejściowych w sygnale EEG : Praca doktorska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Katarzyny Cieślak-Blinowskiej. – Warszawa, 2008. – 113 s. – Z zawartością: [A. Beck]. – S. 10, 11, 108. – http://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/112/HK_final_2008_11_20.pdf?sequence=1
 • Заячківська О. С. Шляхетність у науці та житті: пам’яті фундатора львівської фізіологічної школи професора Адольфа Бека / Заячківська О.С., Куенен А., Гжегоцький М.Р. // Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія. – 2009. – №3. – С. 103-109.
 • Trzebski A. Adolf Beck – a pioneer of encephalography // 5 th Symposium on Brain-Viscera Axis: Basic and Clinical Aspects (September 25 th 2010, Cracow, Poland): abstracts book // Medical science monitor: International Medical Journal for Experimental and Clinical Research. – 2010. – Vol. 16, suppl. 2. – S. 28.

 

Trzebski A. Adolf Beck – a pioneer of encephalography
Trzebski A. Adolf Beck – a pioneer of encephalography
 • Contribution of Adolf Beck to the discovery of electrical brain activity and its desynchronization upon sensory stimulation / Zyachkivska O., Grzegotsky M., Pawlik W.W., Konturek S.J., Coenen A.  // 5 th Symposium on Brain-Viscera Axis: Basic and Clinical Aspects (September 25 th 2010, Cracow, Poland): Abstracts Book // Medical science monitor: International Medical Journal for Experimental and Clinical Research. – 2010. – Vol. 16, suppl. 2. – S. 32.
 • Клевець М. [Бек (Beck) Адольф] // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2-х т. Т. 1: А-К / видав. рада: Вакарчук І.О. та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 189.
Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2-х т.
Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2-х т.

 

 • Zayachkivska O. Impact on electroencephalography of Adolf Beck, a prominent Polish scientist and founder of the Lviv School of Physiology / O. Zayachkivska, M. Gzhegotsky, A.Coenen // International Journal of Phychophysiology. – 2012. – Vol. 85, issue 1. – P. 3-6.
 • Wojtkiewicz-Rok W. Lata chwały i dni grozy. Studia nad dziejami Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie / Wanda Wojtkiewicz-Rok. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. – 316 s. – Z zawartością: [A.Beck]. – S. 32, 40, 41, 46, 56, 82-89, 171, 187, 222, 227, 248. 267. http://odk.pl/lata-chwaly-i-dni-grozy,19604.html
Wojtkiewicz-Rok, Wanda. Lata chwały i dni grozy. Studia nad dziejami Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
Wojtkiewicz-Rok, Wanda. Lata chwały i dni grozy. Studia nad dziejami Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie

Розділ 3.  Професор Адольф Бек – в BOOKS.GOOGLE
http://books.google.com.ua

 •  Niedermeyer, E. Electroencephalography: basic Principles, Clinical Applications, and Related Fields / Ernst Niedermeyer, F. H. Lopes Da Silva. – 5th ed. – Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2005 – 1309 стор. – With content: [A.Beck]. – P. 3.
Niedermeyer, E. Electroencephalography: basic Principles, Clinical Applications, and Related Fields
Niedermeyer, E. Electroencephalography: basic Principles, Clinical Applications, and Related Fields
 •  Austrian Physiologists: Ernst Von Fleischl-Marxow, Hermann Von Schrötter, Jan Evangelista Purkyne, Adolf Beck, Sigmund Exner, Georg Prochaska. – [S.I.] : General Books, 2010 – 38 p.
Austrian Physiologists: Ernst Von Fleischl-Marxow, Hermann Von Schrötter, Jan Evangelista Purkyne, Adolf Beck, Sigmund Exner, Georg Prochaska
Austrian Physiologists: Ernst Von Fleischl-Marxow, Hermann Von Schrötter, Jan Evangelista Purkyne, Adolf Beck, Sigmund Exner, Georg Prochaska
 • Misra Usha K. Clinical neurophysiology / U.K. Misra, J. Kalita. – 2nd ed., reprinted. – India : Elsevier, 2008. – With content: [A.Beck]. – P. 7-8.
Misra Usha K. Clinical neurophysiology
Misra Usha K. Clinical neurophysiology
 •  Bhattacharyya Kalyan B. Eminent Neuroscientists: Their Lives and Works / K. B. Bhattacharyya. – Kolkata: Association of Neuroscientists of Eastern India; Academic Publishers, 2011. – 443 p. – With content: [A.Beck]. – P. 251.
Bhattacharyya Kalyan B. Eminent Neuroscientists: Their Lives and Works
Bhattacharyya Kalyan B. Eminent Neuroscientists: Their Lives and Works
 • Ben-Menahem Ari. Historical Encyclopedia of Natural and Mathematical Sciences. Volume 1 / A. Ben-Menahem. – Springer, 2009. – 5988p.– With content: [A. Beck]. – P. 3606.
Ben-Menahem Ari. Historical Encyclopedia of Natural and Mathematical Sciences
Ben-Menahem Ari. Historical Encyclopedia of Natural and Mathematical Sciences
 • Kichigina G. The Imperial Laboratory: Experimental Physiology and Clinical Medicine in Post-Crimean Russia / Galina Kichigina. – Amsterdam; New York: Editions Rodopi B.V., 2009. – (The Wellcome Series in the History of  Medicine). – With content: [A. Beck]. – P. 318.
Kichigina G. The Imperial Laboratory: Experimental Physiology and Clinical Medicine in Post-Crimean Russia
Kichigina G. The Imperial Laboratory: Experimental Physiology and Clinical Medicine in Post-Crimean Russia
 • Aminoff M.J. Aminoff’s Electrodiagnosis in Clinical Neurology / Michael J. Aminoff – 6 th ed. – Elsevier, 2012. –890 p. – With content: [A. Beck]. – P. 10-11.
Aminoff M.J. Aminoff's Electrodiagnosis in Clinical Neurology
Aminoff M.J. Aminoff’s Electrodiagnosis in Clinical Neurology
 • Malmivuo J. Bioelectromagnetism: Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetic fields / Jaakko Malmivuo, Robert Plonsey. – Oxford:Oxford University Press, 1995. –  482 p. – With content: [A.Beck]. – P. 18.
Malmivuo J. Bioelectromagnetism: Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetic fields
Malmivuo J. Bioelectromagnetism: Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetic fields
[:]

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.