[:uk]Дякуємо за подарунки![:]

242
[:uk]Наукова бібліотека висловлює щиру подяку нашим дарувальникам за нові видання, які поповнили книжковий фонд. Ми отримали книги від авторів, які є чи були викладачами нашого медичного університету, від викладачів кафедри акушерства та гінекології № 2 Харківського національного медичного університету, а також від наукових працівників ДУ “Інституту загальної та невідкладної хірургії ім.  В. Т. Зайцева НАМН України”. Серед подарованих видань є:

Науковець-новатор, лікар, педагог – професор Варес Евальд Янович / Б. С. Зіменковський, В. Ф. Макєєв, Я. Е. Варес [та ін.] ; Львів. нац. мед. ун-т імені Данила Галицького. – Львів : [Друкарня ЛНМУ ім. Данила Галицького], 2018. – 108 с.
Книга присвячена життєвому та творчому шляху професора Вареса Евальда Яновича – науковця-новатора у галузі стоматології, лікаря, багаторічного завідувача кафедри ортопедичноЇ стоматології Львівського державного медичного інституту, учасника ІІ Світової війни. Професор Варес Е. Я., незважаючи на воєнні і повоєнні лихоліття, впродовж цілого життя присвятив себе стоматологічній науці та практиці й зробив значний внесок у розвиток сучасної стоматологічної школи, зокрема львівської. Отримавши великий досвід у наукових центрах колишнього Радянського Союзу, зумів акумулювати знання, вдосконалити, оновити існуючі методи і втілити свої новаторські напрацювання з ортопедичної стоматології у практику, створивши когорту науковців-послідовників.

Для науковців, лікарів-стоматологів, інтернів та студентів стоматологічних факультетів.

Яворська Л. Життєвими стежинами фармацевтів : біографічні нариси. Ч. 1 / Лідія Яворська. – Львів, 2017. – 140 с.
У біографічних нарисах наведено спогади про основні віхи життєвого шляху, професійну та громадсько-політичну діяльність провізорів, переважно випускників Львівського державного медичного інституту (нині Львівський національний медичний унверситет імені Данила Галицького) різних років. Серед них є провізори і студенти фармацевтичного факультету, які зазнали переслідувань і репресій з боку каральних органів більшовицької влади і носили тавро «ворога народу» впродовж усього трудового життя.
Оперативна гінекологія : навч. посібник / Ю. С. Паращук, М. Г. Грищенко, В. Ю. Паращук, Р. А. Сафонов ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків : ХНМУ, 2017. – 132 с.
У посібнику описані методики оперативних втручань, які найбільш часто використовують у гінекології. Представлені дані стосуються анатомії передньої черевної стінки, зовнішніх і внутрішніх статевих органів, промежини, тазового дна. Висвітлені питання пов’язані з ускладненнями при оперативних втручаннях, причинами їх виникнення та шляхами попередження. Для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів.
Критическая ишемия нижних конечностей. Современные методы диагностики и лечения / А. И. Питык, В. А. Прасол, Ю. В. Иванова [и др.] ; под ред. В. В. Бойко. – Харьков : Планета-Принт, 2018. – 184 с.
В монографии изложены основные сведения об эпидемиологии, патогенезе, патоморфологии и диагностике критической ишемий нижних конечностей. Подробно описаны современные методики реваскуляризации нижних конечностей у больных с поражениями артерий аорто-подвздошного и инфраингвинальных сегментов. Значительная часть монографии посвящена эндоваскулярной реваскуляризации и применению гибридных операций у больных с критической ишемией нижних конечностей. Монография предназначена для сосудистых и эндоваскулярных хирургов, врачей-интернов, курсантов.
Евісцерації малого таза (хірургічні аспекти) : монографія / В. В. Бойко, І. В. Криворотько, Д. О. Євтушенко, О. Д. Бітчук ; ДУ “Інституту загальної та невідкладної хірургії ім.  В. Т. Зайцева НАМН України”. – Харків: Промінь, 2018. – 124 с.
У монографії узагальнюються дані про причини й перебіг розвитку тазових пухлин та про їхні ускладнення. Розповідається про сучасні діагностичні й лікувальні заходи залежно від локалізації та розмірів новоутворень. Висвитлюються загальні питання хірургічної тактики, ураховуючи розповсюдженість пухлинного процесу, стадії захворювання, наявність ускладнень і стан хворого. Поряд з детальною характеристикою новоутворень малого таза, які викликають множинні ураження органів та локалізованих анатомічних структур, авторами подається власний досвід застосування комбінованих і розширених оперативних втручань. Проблема розглядається з позиції агресивного видалення пухлин у комплексі з комбінованим хірургічним і хіміотерапевтичним лікуванням пацієнтів. Оцінюються варіанти реконструктивно-відновних операцій, які запобігають можливим ускладненням та покращують функціональні результати хірургічного лікування. Безпосередні й віддалені результати використання значних за об’ємом евісцерацій малого таза з використанням оптимальних хірургічних реконструкцій засвідчують їхню перевагу над традиційними паліативними оперативними втручаннями. Пропонуються рекомендації хірургам, котрі спеціалізуються на хірургії малого таза, пропонуються різні техніки оперативних втручань, вирішення тактичних питань та ведення післяопераційного періоду.

Монографія розрахована на хірургів, онкологів, гастроентерологів, курсантів і студентів старших курсів вищих медичних закладів.

Медико-психологический контроль на автомобильном транспорте: монография / Панченко О.А., Банчук Н.В, Кабанцева А. В. и др.; под общ. ред. О. А. Панченко. – Харьков: Контраст, 2017. – 288 с.
У монографії розглядаються теоретичні та практичні питання забезпечення безпеки на автомобільному транспорті. Пильна увага приділена людському фактору як основної складової безпеки дорожнього руху. Відзначається важливість медико-психологічного контролю водіїв-професіоналів. Наведені організаційно-правові заходи в застосуванні інформаційних технологій для забезпечення безпеки дорожнього руху.

Книга призначена для науковців та дослідників в цій галузі системних знань, лікарів різних спеціальностей, психологів, законодавців, юристів, організаторів охорони здоров’я, організаторів транспортних перевезень та керівників в транспортній сфері, керівників і організаторів страхових компаній, викладачів і студентів.

[:]

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.