[:uk]Дякуємо за подарунки![:]

331
[:uk]Наукова бібліотека висловлює щиру подяку завідуючій кафедри неонатології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, доктору медичних наук, професору Шунько Єлизаветі Євгенівній за подаровані книги. Тепер наші читачі матимуть змогу познайомитись з наступними виданнями:

Неонатологія: національний підручник: [у 2 т.] / за ред. Є. Є. Шунько; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Асоц. неонатологів України. – Київ, 2014-2015. – Т. 1-2.
Національний підручник з неонатології містить сучасну інформацію з нормативно-правового забезпечення державної політики України щодо організації медичної допомоги дітям та матерям. У підручнику викладені питання фізіології і патології неонатального періоду, впровадження сучасних перинатальних технологій медичної допомоги новонародженим, вигодовування здорових новонароджених і передчасно народжених дітей, проведення парентерального харчування. Представлені сучасні дані щодо діагностики, лікування й профілактики перинатальних та неонатальних інфекцій. В окремих розділах розглянуті питання початкової та реанімаційної допомоги новонародженим, інтенсивної терапії новонароджених, стабілізації стану й транспортування новонароджених.

Розглянуті особливості фармакотерапії новонароджених. Обговорюються біоетичні та деонтологічні питання в неонатології, медико-психологічна допомога родині при народженні дитини.

Національний підручник рекомендується для лікарів-неонатологів, педіатрів, лікарів-інтернів, резидентів, магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів.

 Неонатологія: національний підручник Неонатологія: національний підручник
Пясецька Н. М. Сучасний погляд на розвиток, клінічний перебіг, профілактику та лікування анемій у новонароджених і дітей раннього віку: навч. посібник для лікарів / Н. М. Пясецька. – Київ, 2015. – 92 с.
У навчальному посібнику систематизовані літературні та власні дані, а також узагальнений практичний досвід щодо проблеми анемій у новонароджених та дітей раннього віку. З сучасних позицій представлена інформація про фізіологію еритропоезу плода і новонародженого, розглянуті етіологія, патогенез, класифікація та клінічний перебіг анемій у цієї категорії дітей. Висвітлені основні сучасні профілактичні та терапевтичні заходи в залежності від патогенезу анемії. Розглянуті погляди на ускладнення та наслідки гемотрансфузійної терапії, а також досвід використання альтернативних заходів, щодо лікування постгеморагічних анемій. Надана клінічна характеристика залізодефіцитних станів, які можуть призводити до розвитку залізодефіцитної анемії у немовлят. Розглянуті профілактичні та лікувальні заходи залізодефіцитних станів.

Для лікарів-неонатологів, педіатрів, дитячих гематологів, лікарів сімейної медицини та загальної практики.

 Сучасний погляд на розвиток, клінічний перебіг, профілактику та лікування анемій у новонароджених і дітей раннього віку
Особливості становлення та порушення постнатальної гемодинаміки у новонароджених дітей. Критичні вроджені вади серця: клінічні прояви, рання діагностика та сучасна тактика медичної допомоги : навч. посібник для лікарів / за ред. Пясецької Н.М., Шунько Є. Є., Руденко Н. М. – Київ, 2017. – 80 с.
Посібник є першим виданням, що висвітлює проблему сучасної неонатальної кардіології – своєчасну первинну діагностику критичних вроджених вад серця і тактику неонатолога та кардіохірурга з питань ранньої медичної допомоги новонародженим дітям.

В посібнику відображені дані аналізу світової та вітчизняної неонатології та кардіохірургії, а також власний клінічний досвід надання ранньої спеціалізованої допомоги новонародженим з порушеннями постнатальної гемодинаміки та критичними вродженими вадами серця.

Особлива увага приділена методам ранньої діагностики та лікування критичних вроджених вад серця, які зможуть використовувати лікарі неонатальних відділень пологових стаціонарів. Також надана інформація про можливості подальшої діагностики та надання допомоги новонародженим у спеціалізованих кардіохірургічних стаціонарах.

Посібник буде корисним лікарям неонатологам, акушерам гінекологам, педіатрам, дитячим кардіоревматологам та кардіохірургам, лікарям загальної практики-сімейної медицини.

В посібнику представлені тестові завдання, які допоможуть засвоїти прочитаний матеріал і можуть бути використані для навчання лікарів-інтернів, магістрів, фахівців із зазначених спеціальностей.

 Особливості становлення та порушення постнатальної гемодинаміки у новонароджених дітей. Критичні вроджені вади серця: клінічні прояви, рання діагностика та сучасна тактика медичної допомоги
Еталони практичних навичок в неонатології : навч.-метод. посібник / Шунько Є. Є., Пясецька Н. М., Кончаковська Т. В. [та ін.]. – Київ, 2011. – 255 с.
В навчально-методичному посібнику «Еталони практичних навичок в неонатології» представлені алгоритми виконання медичного догляду, лікувальних та діагностичних втручань і процедур у новонароджених, які представлені як еталони практичних навичок. Наведено ілюстративний матеріал, який є методичною допомогою лікарям щодо оволодіння практичними навичками в неонатології.

Даний посібник призначено для вищих навчальних закладів післядипломної медичної освіти з метою навчання лікарів-інтернів, лікарів-спеціалістів з неонатології, підвищення рівня знань лікарів-неонатологів, що атестуються на другу, першу та вищу категорії або підтверджують право роботи в неонатології.

Також він буде корисним для навчання лікарів-інтернів та студентів медичних університетів, а також широкого кола лікарів, що надають базову, кваліфіковану та високоспеціалізовану медичну лікувально-профілактичну допомогу новонародженим, а саме лікарів загальної практики – сімейної медицини, акушерів-гінекологів, педіатрів, дитячих анестезіологів, дитячих хірургів.

 Еталони практичних навичок в неонатології
 

Костюк О. О. Перинатальна інфекція, спричинена стрептококом групи В / О. О. Костюк. – Київ, 2010. – 120 с.

В монографії представлені сучасні дані щодо епідеміології, профілактики, діагностики та лікування стрептококової інфекції у вагітних та новонароджених.

Важливе значення має розділ, який висвітлює сучасні методи діагностики та профілактики стрептококової інфекції у вагітних, тому що саме профілактика визначає сприятливий прогноз для новонародженої дитини.

Наведена клінічна характеристика септичного процесу, викликаного стрептококами групи В у новонароджених, сучасні принципи антибактеріальної терапії дають можливість своєчасно визначити перші клінічні прояви захворювання та розпочати антибактеріальну терапію.

В монографії представлені основні стратегії профілактики стрептококової інфекції у вагітних, впровадження яких на національному рівні дозволять знизити ризик акушерських ускладнень, зумовлених стрептококом групи В, неонатальну захворюваність та смертність, внаслідок стрептококового сепсису.

 Перинатальна інфекція, спричинена стрептококом групи

 [:]

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.