[:uk]Дякуємо за подарунки![:]

481
[:uk]Щиро дякуємо завідувачу кафедри акушерства і гінекології, д. мед. н., професору Леоніду Борисовичу Маркіну та всьому професорсько-викладацькому складу кафедри за подаровані видання. Фонди нашої бібліотеки поповнились наступними книгами:

Маркін Л. Б. Інструментальні методи обстеження гінекологічних хворих : монографія / Л. Б. Маркін, Т. В. Фартушок, О. О. Коритко. – Львів : ЗУКЦ, 2017. – 392 с. : рис., табл.
У виданні представлені дані про сучасні інструментальні методи обстеження гінекологічних хворих, які добре ілюстровані, викладено показання, протипоказання, опис набору інструментів, техніку проведення, а також ускладнення до проведення тих чи інших інструментальних методів обстеження гінекологічних хворих.

Особливу увагу звернено на техніку проведення кожного з інструментальних методів обстеження гінекологічних хворих.

Для лікарів акушерів-гінекологів, лікарів-інтернів, студентів старших курсів вищих медичних закладів освіти III–IV рівнів акредитації, курсантів та аспірантів.

Доброякісні пухлини матки та яєчників у вагітних / Л. Б. Маркін, А. В. Бойчук, К. Л. Шатилович, О. В. Беседін, К. Ю. Ісаєва. – Львів, 2016. – 82 с.
У виданні наведені сучасні дані про етіопатогенез, діагностику і терапію доброякісних пухлин матки та яєчників у вагітних. Розглядаються питання ведення вагітності у жінок з лейоміомою матки, надання допомоги вагітним з пухлинами яєчників. Особлива увага приділена особливостям хірургічного лікування пухлинних процесів матки та яєчників під час вагітності.

Для лікарів акушерів-гінекологів, інтернів, студентів старших курсів вищих медичних закладів освіти.

Мала студентська енциклопедія з акушерства та гінекології : [навч. посіб. для студ. вищих мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації] / Л. Б. Маркін, О. В. Шахова, О. М. Жемела [та ін.]. – [Дрогобич] : Посвіт, 2014. – 200 с. : вкл. л. – (Бібліотека клінічного провізора).
Навчальний посібник містить провідні положення акушерства та гінекології. Висвітлені патогенетичні чинники розвитку акушерських ускладнень та гінекологічних захворювань, сучасні підходи до надання допомоги, які включають алгоритми діагностики, лікування, тактики ведення жінок з різноманітною перинатальною та гінекологічною патологією. Посібник відповідає навчальній програмі з акушерства та гінекології для студентів медичних вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації.

Для студентів старших курсів вищих медичних закладів освіти, інтернів, лікарів акушерів-гінекологів.

 
Маркін Л. Б. Актуальні питання сучасної гінекології : навч. посіб. / Л. Б. Маркін, О. О. Матвієнко, О. В. Шахова. – Львів : Оріяна-Нова, 2011. – 250 с.
У навчальному посібнику наведені сучасні дані про етіологію, патогенез, клініку, діагностику та лікування основних патологічних станів в гінекології. Форма подачі матеріалу у вигляді питань та відповідей дозволяє самостійно оцінити рівень теоретичної підготовки, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу. Ситуаційні задачі та тестові завдання з еталонами відповідей та поясненнями сприяють розвитку клінічного мислення, використання набутих теоретичних знань в практичній діяльності.  Для лікарів акушерів-гінекологів, інтернів, студентів старших курсів вищих медичних закладів освіти.
[:]

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.