[:uk]Національний підручник у фондах бібліотеки[:]

203
[:uk]Належна підготовка фахівців медичної галузі передусім залежить від забезпечення студентів сучасними підручниками та посібниками, підготовленими відповідно до оновлених навчальних програм з урахуванням новітніх здобутків світової та вітчизняної медичної науки.

У Плані реалізації завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 1728 «Про затвердження плану заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 2015 року», видання навчальної літератури для вузів є пріоритетним завданням.

З метою покращення забезпечення студентів сучасними підручниками відповідно до оновлених навчальних програм, наказом МОЗ України від 22.06.2010 № 502 «Про затвердження робочих груп з питань підготовки національних підручників для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України», провідним фахівцям ВМ(Ф)НЗ доручено сформувати авторські колективи для підготовки базових підручників з усіх дисциплін діючих навчальних планів підготовки лікарів та фармацевтів.

Першочергово завершити роботу щодо створення базових підручників необхідно було до 1 березня 2013 року, однак зважаючи на економічні та організаційні труднощі завершити роботу з написання не вдалося у повній мірі. Станом на 20.03.2013 р. підготовлено (видано або надано відповідні дозволи на видання з грифом МОЗ) 75 підручників з переліку національних. Цей процес не припиняється й досі. [Наказ про створення комісій].

Бібліотека ЛНМУ імені Данила Галицького з метою сприяння ефективній організації навчально-методичної роботи та якісної підготовки спеціалістів акцентує свою увагу на збільшенні кількості підручників (посібників) з грифом МОЗ та МОН України у фондах. Першочергово здійснюється закупівля книг відповідно до Переліку національних підручників, підготовленого на виконання наказу МОЗ України від 22.06.2010 р. № 502.

Щоб дізнатись які національні (базові) підручники та посібники є на полицях бібліотеки та в якій кількості перейдіть за посиланням: http://bit.ly/2pHmk68

Використані матеріали:

  1. Мельник І. В. Навчально-методичне забезпечення підготовки студентів у вищих начальних закладах МОЗ України: стан та першочергові завдання / І. В. Мельник, М. О. Поліщук // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку): матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 60-річчю ТДМУ, 18–19 трав. 2017 р., м. Тернопіль : у 2 т. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. – Т. 1. – С. 8–14.
  2. Національний підручник – важлива складова організації підготовки фахівців у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах / М. С. Осійчук, О. П. Волосовець, І. С. Вітенко [та ін.] // Медична освіта. – 2013. – № 2. – С. 33–38. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mosv_2013_2_9 (дата перегляду: 20.11.2017).
  3. Створення сучасного підручника – запорука підвищення ефективності навчального процесу / О. П. Волосовець, Ю. С. П’ятницький, І. С. Вітенко, І. В. Мельник // Медична освіта. – 2011. – № 2. – С. 23–28. – Режим доступу: http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/849/848 (дата перегляду: 20.11.2017).

 

Матеріал підготувала бібліотекар І категорії Ганна Лаврик[:]

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.