Періодичні видання, що надійшли в бібліотеку до 29 листопада

ЖУРНАЛИ :

 1. Атестаційний вісник № 11 / 2012.
 2. Боль. Суставы. Позвоночник № 1, 2 / 2012.
 3. Буковинський медичний вісник № 3, ч. 2 / 2012.
 4. Вестник неотложной и восстановительной медицины № 3, 4 / 2011, 1 / 2012.
 5. Гепатологія № 1, 2, 3 / 2012.
 6. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія № 3 / 2012.
 7. Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія № 4 / 2012.
 8. Клиническая онкология № 7 / 2012.
 9. Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія № 7 / 2012.
 10. Клінічна та експериментальна патологія № 3, Ч. 2 / 2012.
 11. Клінічна хірургія № 9, 10 / 2012.
 12. Лікарський вісник № 1 / 2007.
 13. Медицина неотложных состояний № 5, 6 / 2012.
 14. Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия № 3 / 2012.
 15. Міжнародний медичний журнал № 3 / 2012.
 16. НейроNews № 7, 8 / 2012.
 17. Онкологія № 2, 3 / 2012.
 18. Офтальмологический журнал № 4 / 2012.
 19. Перинатология и Педиатрия № 3 / 2012.
 20. Практична медицина № 3 / 2012.
 21. Проблеми ендокринної патології № 3 / 2012.
 22. Профілактична та дитяча стоматологія № 2 / 2012.
 23. Современные проблемы токсикологии № 1 / 2012.
 24. Сучасна гастроентерологія № 5 / 2012.
 25. Український біофармацевтичний журнал № 6 / 2011.
 26. Український біохімічний журнал № 5 / 2012.
 27. Український медичний альманах № 3 / 2012.
 28. Український пульмонологічний журнал № 3 / 2012.
 29. Український ревматологічний журнал № 3 / 2012.
 30. Український стоматологічний альманах № 5, 6 / 2012.
 31. Український терапевтичний журнал № 3–4 / 2012.
 32. Урологія № 3 / 2012.
 33. Фармакологія та лікарська токсикологія № 4 / 2012.
 34. Хірургія дитячого віку № 3 / 2012.
 35. Хірургія України № 4 / 2012.
 36. Advances in clinical and experimental medicine № 5 / 2012.
 37. Bulletin of the World Health Organization № 11 / 2012.

ГАЗЕТИ :

 1. Здоров’я України . Темат. номер : Гінекологія. Акушерство. Репрудуктологія. № 3 / 2012.
 2. Здоров’я України . Темат. номер : Онкологія № 4 / 2012.
 3. Здоров’я України . Темат. номер : Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія № 3 / 2012.
 4. Здоров’я України . Темат. номер : Хірургія. Ортопедія. Травматологія № 3 / 2012.
 5. Новости медицины и фармации № 16 / 2012.

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ :

 1. Літопис журнальних статей № 16 –19 / 2012.
 2. Медицинский реферативно-обзорный журнал 2 / 2012.
 3. Український реферативний журнал «Джерело» 5 / 2012.