Періодичні видання, що надійшли в бібліотеку до 29 січня 2015 рокуПеріодичні видання, що надійшли в бібліотеку до 29 січня 2015 року

ЖУРНАЛИ :

 1. Актуальная инфектология № 3 / 2014.
 2. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики № 3 / 2014.
 3. Буковинський медичний вісник № 1, 4 / 2014.
 4. Галицький лікарський вісник № 3, 4 / 2014.
 5. Гепатологія № 2, 3 / 2014.
 6. Дитячий лікар № 7, 8 / 2014.
 7. Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром № 5 / 2014.
 8. Експериментальна і клінічна медицина № 4 / 2014.
 9. Журнал вушных, носових і горлових хвороб № 5, 6 / 2014.
 10. Здоровье женщины № 8, 9 / 2014.
 11. Здоровье ребёнка № 7 / 2014.
 12. Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія № 4 / 2014.
 13. Інфекційні хвороби № 3 / 2014.
 14. Інформаційний бюллетень Вип. 37 / 2014
 15. Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія № 1 / 2012.
 16. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія № 3–4 / 2014.
 17. Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія № 6–7, 8, 9–10 / 2014.
 18. Лікарська справа № 8 / 2013.
 19. Медицина неотложных состояний № 3, 4, 6, 7 / 2014.
 20. Медицинские аспекты здоровья женщины № 8, 9, 10 / 2014.
 21. Медицинские аспекты здоровья мужчины № 3 / 2014.
 22. Медична інформація та інженерія № 3 / 2014.
 23. Медична освіта № 3 / 2014.
 24. Міжнародний медичний журнал № 3 / 2014.
 25. Мікробіологічний журнал № 6 / 2014.
 26. Наука і практика № 2–3 / 2014.
 27. Науковий журнал МОЗ України № 1, 2 / 2014.
 28. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина № 1, 2 / 2014.
 29. Нейро News № 9–10 / 2014.
 30. Новини стоматології № 4 / 2014.
 31. Освіта № 1 / 2015.
 32. Острые и неотложные состояния в практике врача № 5, 6 / 2014.
 33. Практична ангіологія № 3, 4 / 2014.
 34. Проблеми ендокринної патології № 3 / 2014.
 35. Проблеми остеології № 1 / 2014.
 36. Профілактична та дитяча стоматологія № 2 /2014.
 37. Рациональная фармакотерапия № 4 / 2014.
 38. Репродуктивная эндокринология № 5 / 2014.
 39. Світ ортодонтії № 2 / 2014.
 40. Серцева недостатність № 3 / 2014.
 41. Студентський науковий вісник № 1 / 2014.
 42. Сучасна гастроентерологія № 6 / 2014.
 43. Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки № 34 / 2014.
 44. Травма №  5 / 2014.
 45. Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція № 4 / 2014.
 46. Український журнал нефрології та діалізу № 4 / 2014.
 47. Український медичний часопис № 6 / 2014.
 48. Український пульмонологічний журнал № 4 / 2014.
 49. Харківська хірургічна школа № 4, 5 / 2014.
 50. Хірургія дитячого віку № 3–4 / 2014.
 51. Хірургія України № 4 / 2014.
 52. Advances in Clinical and Experimental Medicine Vol. 23, № 5 / 2014.
 53. European Heart Journal Vol. 19, Suppl. J / 1998 ; Vol. 22 № 20 / 2001 ; Vol. 3, Suppl. L / 2001 ; Suppl. M / 2001 ; Suppl. O / 2001 ; Vol. 24, № 21 / 2003 ; Vol. 10, Suppl. H / 2008 ; Vol. 12, Suppl. E, B, C, D / 2010 ; Vol. 31, № 3–24 / 2010 ; Vol. 13, Suppl. B, C / 2011 ; Vol. 32, № 1–11, 13–24 / 2011 ; Vol. 14, Suppl. B / 2012 ; Vol. 33, № 1–5, № 16, № 18–20, № 22 / 2012.
 54. Interactive Cardio Vascular and Thoracic Surgery Vol. 5, № 4, Suppl. 2 / 2006 ; Vol. 11, № 2, 3, 5, Suppl. 1, 2 / 2010 ; Vol. 14, № 1, 2, 3, Vol. 15, № 2–6, Suppl. 2 / 2012 ;   Vol. 16, № 1–6, Vol. 17, № 1–6, Suppl. 2 / 2013 ; Vol. 18, № 1, 5, 6, Vol. 19 № 1, 2, 4, Suppl. / 2014 ; Vol. 45, № 1, 5, 6, Vol. 45 № 1, 5, 6, Vol. 1, 2 / 2014.
 55. Polish Journal of Surgery № 9, 10 / 2014.
 56. W dobrym rytmie № 1, 3, 4 / 2014.

ГАЗЕТИ :

 1. Здоров’я України № 21, 22, 24 / 2014.
 2. Здоров’я України. Темат. номер : Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія № 4 / 2014.
 3. Здоров’я України. Темат. номер : Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія № 4 / 2014.
 4. Здоров’я України. Темат. номер : Діабетологія. Тиреїдологія. Метаболічні розлади № 2 / 2014.
 5. Здоров’я України. Темат. номер : Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія № 5, 6 / 2014.
 6. Здоров’я України. Темат. номер :  Неврологія. Психіатрія. Психотерапія № 2, 4 / 2014.
 7. Здоров’я України. Темат. номер : Онкологія № 4, 5 / 2014.
 8. Здоров’я України. Темат. номер : Хірургія. Ортопедія. Травматологія № 4 / 2014.
 9. Новости медицины и фармации № 17, 18, 19, 20 / 2014.