Соціально-демографічні та морально-психологічні наслідки голоду 1932-33 рр. в Україні

 • Відлуння голодомору-геноциду, 1932-1933 : етнокультурні наслідки голодомору в Україні / ред. : Кричів Р., Романів О. – Львів : Наук. т-во ім. Шевченка, 2005. – 199 с.
 • Голод-геноцид 1933 року в Україні : історико-політологічний аналіз  соц.-демограф. та морально-психолол. наслідків : міжнар. наук.-теор. конф. (28 листоп. 1998 р., м. Київ) : матеріали / відп. ред.  С. Кульчицький ; Ін-т історії України НАН України, Асоц. дослідників голодоморів в Україні. – К. : Вид-во ім. М.П. Коць, 2000.
 • Григорєва,  Т.Ф.  Голодоморний синдром : доля української родини пiд час “великого терору” / Т.Ф. Григор’єва // Iсторiя України : маловiдомi iмена, подiї, факти / гол. ред. Тронько П.Т. ; НАН України, Iн-т iсторiї України. – К., 2005. – Вип. 30. –  С.151-162.
 • Елімінація селян внаслідок голодомору 1932-1933 рр. // Служинська, Зиновія. Популяції / З. Служинська. – Львів: Галицька Видавнича Спілка, 2005. – С.64-71.
 • Кравченко, Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. / Б. Кравченко. – К.: Основи, 1997. – 252 с.
 • Крамаренко, Олександр. Ми всі – жертви Голодомору / О. Крамаренко // Універсум: журнал. – 2008. –№ 7-8. – С.1-2.
 • Кульчицький, С. В. Ціна «великого перелому» / С. В. Кульчицький. – Київ: Україна, 1991. – С. 335-358.
 • Кульчицький, С. Демографічні втрати України у ХХ столітті / C. Кульчицький // Дзеркало тижня. – 2004. – 2-8 жовтня. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/demografichni_vtrati_ukrayini_v_hh_stolitti.html
 • Лащенко, О. Голодомор як фактор впливу на суспільну психологію / О. Лащенко. – Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org
 • Марочко, В. І. Національні виміри голодомору в Україні 1932-1933 рр. / В.І. Марочко, Б.В. Чирко // Відродження. – 1993. – № 8. – С. 57-65.
 • Мейс Дж. Післянегоцидне середовище / Дж. Мейс // День і вічність Джеймса Мейса / за заг. ред. Л.Івшиної. – К., 2008. – С. 156-157.
 • Найдьонова, Л. Голодомор: Страждання, спричинені політичною технологією / Л. Найдьонова. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua
 • Обушний, М. Політико-психологічні аспекти Голодомору 1932-1933 років / М. Обушний, Т. Воропаєва // Соц. психологія. – 2009. –  № 2. – С. 39-48.
 • Обушний, М. І. Голодомор 1932-1933 рр. у політико-психологічному ракурсі / М.І. Обушний, Т.С. Воропаєва // Українське слово. – 2009. – Ч. 17-21, 29 квітня – 2 червня. – Режим доступу: http://beztaboo.narod.ru
 • Огірко, О. Духовно-моральні наслідки голодомору в Україні / О. Огірко // Персонал. –  2002. – № 11. – С. 25-27.
 • Психологічні наслідки Голодомору – занижена самооцінка і страх українців перед владою // Дзеркало тижня: газета. – 2012. – 29 листопада. – Режим доступу: http://dt.ua/SOCIETY/psihologichni_naslidki_golodomoru_-_zanizhena_samootsinka_i_strah_ukrayintsiv_pered_vladoyu.html
 • Рослюк, С. Розуміти наслідки Голодомору. Українське жахіття 1932– 1933 років: психологічні наслідки і психотерапевтичні аспекти / С. Рослюк. – Режим доступу: http://www.lvivpost.net/component
 • Соболєв, Юрій. Український феномен / Ю. Соболєв // Дзеркало тижня : газета. – 2009. – N18. – С.12.  – Закінчення. Початок у №17. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/ukrayinskiy_fenomen.html
 • Стасів, Л. В. Необхідно повернути і зберегти генетичну пам’ять / Л.В.Стасів // Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу : матеріали Всеукраїнського наук. конференції, Київ, 15 листопада 2002 р. – Київ, 2003. – С. 259-261.
 • Сюндюков, І. Постгеноцидний токсикоз. Джеймс Мейс як видатний майстер соціальної діагностики / І. Сюндюков // День і вічність Джеймса Мейса / за заг. ред. Л.Івшиної. – К., 2008. – С. 348-351.
 • Трофімова, Наталя. Які соціально-психологічні наслідки Голодомору? / Н. Трофімова, В. Сонюк // День: газета. –2003. – 22 листопада (№212). – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/podrobici/zapitannya-dnya-10
 • Шитюк, М.  Голод – геноцид 1933 року: історико-політологічний аналіз соціально-демографічних та морально-психологічних наслідків на території Миколаївщини / М. Шитюк // Миколаївщина: літопис історичних подій. – Миколаїв, 2002. – С. 344-362.