[:uk]Список періодичних видань за жовтень-листопад 2016 року. Журнали. Газети[:]

[:uk]ЖУРНАЛИ:

 1. Актуальная инфектология № 3 / 2016.
 2. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики № 3 / 2016.
 3. Буковинський медичний вісник № 3 / 2016.
 4. Вісник ортопедії, травматології та протезування № 2 / 2016.
 5. Врачебное дело № 1–2 / 2016.
 6. Дитячий лікар № 4 / 2016.
 7. Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром № 4 / 2016.
 8. Ендокринологія № 3 / 2016.
 9. Журнал вушних, носових і горлових хвороб № 5 / 2016.
 10. Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень Т. 4, № 1 / 2016.
 11. Журнал органічної і фармацевтичної хімії № 3 / 2016.
 12. Запорожский медицинский журнал № 3, 4 / 2016.
 13. Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я № 9, 10 / 2016.
 14. Здоровье женщины № 7 / 2016.
 15. Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія № 3 / 2016.
 16. Клінічна анатомія та оперативна хірургія № 2 / 2016.
 17. Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія № 5 / 2016.
 18. Клінічна та експериментальна патологія № 2, Ч. 1 ; 3 / 2016.
 19. Клітинна та органна трансплантологія № 1 / 2016.
 20. Ліки України № 5–6, 7–8 / 2016.
 21. Львівський клінічний вісник № 2 / 2016.
 22. Медицина болю = Pain Medicine № 1, 2, 3 / 2016.
 23. Медицина неотложных состояний № 4, 5 / 2016.
 24. Медицинские аспекты здоровья женщины № 6 / 2016.
 25. Медицинские аспекты здоровья мужчины № 3 / 2016.
 26. Медична інформатика та інженерія № 2 / 2016.
 27. Медичне право № 2 / 2016.
 28. Міжнародний ендокринологічний журнал № 5 / 2016.
 29. Мікробіологічний журнал № 5 / 2016.
 30. Міжнародний медичний журнал № 2 / 2016.
 31. НейроNews: психоневрология и нейропсихиатрия № 7, 8 / 2016.
 32. Одеський медичний журнал № 4 / 2016.
 33. Онкология № 3 / 2016.
 34. Освіта України № 9, 10 / 2016.
 35. Острые и неотложные состояния в практике врача № 5 / 2016.
 36. Офтальмологический журнал № 4 / 2016.
 37. Патологія № 1 / 2016.
 38. Проблеми безперервної медичної освіти та науки № 3 / 2016.
 39. Рациональная фармакотерапия № 3 / 2016.
 40. Репродуктивна ендокринологія № 4 / 2016.
 41. Серце і судини № 3 / 2016.
 42. Сімейна медицина № 4 / 2016.
 43. Современная ортодонтия № 3 / 2016.
 44. Сучасна гастроентерологія № 4, 5 / 2016.
 45. Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки № 3 / 2016.
 46. Східно-європейський неврологічний журнал № 4 / 2016.
 47. Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція № 3 / 2016.
 48. Therapia. Український медичний вісник № 9, 10 / 2016.
 49. Український журнал болю № 1, 2 / 2016.
 50. Український журнал дерматології, венерології, косметології № 3 / 2016.
 51. Український журнал нефрології та діалізу № 3 / 2016.
 52. Український кардіологічний журнал № 4, 5 / 2016.
 53. Український нейрохірургічний журнал № 1 / 2009.
 54. Український пульмонологічний журнал № 3 / 2016.
 55. Український стоматологічний альманах № 3 (Ч. 1, 2) / 2016.
 56. Участковый врач № 7, 8 / 2016.
 57. Фармацевтичний журнал № 2 / 2016.
 58. Фізіологічний журнал № 4 / 2016.
 59. Фітотерапія. Часопис № 3 / 2016.
 60. Advances in Clinical and Experimental Medicine Vol. 25, № 4 /
 61. The Pediatric Infections Disease Journal 30, № 11, 12 / 2011.
 62. Jornal de Pediatria Vol. 92, № 3 / 2016.
 63. Journal of Osaka Dental University № 4 / 2016.

ГАЗЕТИ:

 1. Здоров’я України. Темат. номер : Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія № 1, 2, 3 / 2016.
 2. Здоров’я України. Темат. номер : Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади № 1, 2 / 2016.
 3. Здоров’я України. Темат. номер : Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія № 1, 2 , 3, 4 / 2016.
 4. Здоров’я України. Темат. номер : Неврологія. Психіатрія. Психотерапія № 1, 2, 3 / 2016.
 5. Здоров’я України. Темат. номер : Онкологія № 1, 4 / 2016.
 6. Здоров’я України. Темат. номер : Педіатрія № 1, 3 / 2016.
 7. Здоров’я України. Темат. номер : Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія № 1, 2, 3 / 2016.
 8. Здоров’я України. Темат. номер : Урологія. Нефрологія. Андрологія № 3 / 2016.
 9. Здоров’я України. Темат. номер : Хірургія. Ортопедія. Травматологія № 3 / 2016.

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ:

 1. Літопис авторефератів дисертацій № 3 / 2016.
 2. Літопис журнальних статей № 11, 12, 13, 14, 15, 16 / 2016.
 3. Український реферативний журнал. Серія 4 : Медицина. Медичні науки № 4 / 2016.
[:]