Статті працівників

2018 рік
 1. Nadraga M. S. Professor Emanuel Emeryk Machek (1852-1930):Life and Contribution to Science / M. S. Nadraga, O. V. Turchak // Journal of Ophthalmology (Ukraine). – 2018. – № 2. – P. 70-72.
2017 рік
2016 рік
 1. Гриновець Я. Збереження та популяризація медичної книжкової спадщини України на прикладі Бібліотеки музею хвороб людини Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького / Ярина Гриновець // Сучасна українська нація: мова, історія, культура : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 16 березня 2016 р., м. Львів : з нагоди 15-річчя кафедри українознавства / ред. рада: Т. Єщенко [та ін.]. – Львів, 2016. – С. 446-448.
 2. Гриновець Я. Людина науки : [про зустріч з академіком Д. Д. Зербіно в рамках «Форуму видавців»] / Ярина Гриновець; фото М. Гриновця // Alma Mater. – 2016. –Жовтень (№ 10). – С. 7.
 3. Кріль Б. Фольклоризм у громадсько-політичній сатирі Івана Франка (на матеріалі оповідань “Звірячий бюджет”, “Опозиція”, “Як Русин товкся по тім світі”) / Богдан Кріль // Сучасна українська нація: мова, історія, культура : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 16 березня 2016 р., м. Львів : з нагоди 15-річчя кафедри українознавства / ред. рада: Т. Єщенко [та ін.]. – Львів, 2016. – С. 411-413.
 4. Надрага М. В центрі уваги – студент. До 45-річчя створення відділу навчальної літератури Наукової бібліотеки ЛНМУ імені Данила Галицького / Марта Надрага, Ярослава Щоголєва // Alma Mater. – 2016. –Жовтень (№ 10). – С. 8.
 5. Надрага М. Збереження наукової спадщини корифеїв вітчизняної медицини – історична місія сучасної бібліографії. (До 145-річчя від дня народження визначного львівського гістолога, керівника кафедри гістології та ембріології Львівського університету Владислава Шимоновича) [Електронний ресурс] / Марта Надрага, Світлана Васільєва // Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору», 4–6 жовтня 2016 р., м. Київ. – Режим доступу : http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/859. – Дата перегляду : 10.01.2017. – Мова українська.
 6. Надрага М. С. Науковий портрет академіка Д. Д. Зербіно – директора музею історії хвороб людини ЛНМУ імені Данила Галицького / Надрага М. С., Васільєва С. В. // Місія медичних бібліотек в умовах реформування медичної галузі України: матеріали XV Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції (19-20 травня 2016 року, м. Дніпропетровськ). – Київ; Дніпропетровськ, 2016. – С. 93-95.
 7. Надрага М. Публічна бібліотека Товариства народної школи імені Ернеста Адама у Львові / Марта Надрага // Сучасна українська нація: мова, історія, культура : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 16 березня 2016 р., м. Львів : з нагоди 15-річчя кафедри українознавства / ред. рада: Т. Єщенко [та ін.]. – Львів, 2016. – С. 450-452.
 8. Панишко Ю. М. Марія Володимирівна Панчишина. До 75-річчя від дня народження / Ю. М. Панишко, О. В. Троценко, О. В. Сторож // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : збірник наукових праць. – Львів, 2016. – Вип. 47. – С. 42-43.
 9. Панишко Ю. М. Олександр Омелянович Кіцера. До 80-річчя від дня народження / Ю. М. Панишко, Л. С. Метельська // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : збірник наукових праць. – Львів, 2016. – Вип. 48. – С. 39-41.
 10. Хроніка лютого. Ювілейні дати зарубіжних лікарів та вчених / Ю. М. Панишко, А. Л. Васильчук, Б. Г. Панарін, О. В. Сторож // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 48. – С. 42-48.
 11. Хроніка січня. Ювілейні дати зарубіжних лікарів та вчених / Ю. М. Панишко, А. Л. Васильчук, Л. С. Метельська, Г. В. Лаврик // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : збірник наукових праць. – Львів, 2016. – Вип. 47. – С. 51-57.
 12. Шевелюк О. В. Деякі визначні і пам’ятні дати січня / О. В. Шевелюк, Х. В. Партика // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : збірник наукових праць. – Львів, 2016. – Вип.47. – С. 31-33.
 13. Шевелюк О. В. Деякі визначні і пам’ятні дати лютого / О. В. Шевелюк, О. М. Цимбала // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : збірник наукових праць. – Львів, 2016. – Вип. 48. – С. 23-25.
2015 рік

 

 1. Васільєва С. В. Бібліографічні покажчики як засіб популяризації львівської медичної школи / С. В. Васільєва, М. С. Надрага // Бібліотека. Наука. Комунікація : в 2-х ч. : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовтня 2015 р.). Ч. 2. – Київ, 2015. – С. 243-246.
 2. Деякі визначні і пам’ятні дати березня / Я. М. Лозинська, Х. В. Партика, Г. В. Семак [та ін.] // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 37. – С. 28-31.
 3. Деякі визначні і пам’ятні дати лютого / Г. В. Семак, О. М. Цимбала, М. Ю. Шалапська [та ін.] // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 36. – С. 36-39.
 4. Кравців Р. Й. Борис Іванович Балінський. До 110-річчя від дна народження / Р. Й. Кравців, Ю. М. Панишко, Х. В. Партика // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 52-53 : фот. – Бібліогр. в кінці ст.
 5. Лозинська Я. М. Деякі визначні і пам’ятні дати квітня / Я. М. Лозинська, О. В. Шевелюк // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 38. – С. 47-49.
 6. Лозинська Я. М. Деякі визначні і пам’ятні дати травня / Я. М. Лозинська, О. В. Шевелюк // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 39. – С. 31-35.
 7. Надрага М. С. Постать Митрополита Андрея Шептицького крізь призму медицини / М. С. Надрага, С. В. Васільєва // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. інтернет-конф., присвяченої 210-річчю Харківського нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. бібліотеки ХНМУ, м. Харків, 5-12 жовтня 2015 р. / ред. кол.: I. B. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва. – Харків : ХНМУ, 2015. – С. 118-121. – Режим доступу: http://repo.knmu.edu.ua/
 8. Панишко Ю. М. Андрей Шептицький. До 150-річчя від дня народження / Ю. М. Панишко, Л. С. Метельська, В. В. Тарасов // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 41. – С. 57-60 : фот. – Бібліогр. в кінці ст.
 9. Панишко Ю. М. Аньєз Гонжа Боякшу (мати Тереза). До 105-річчя від дня народження / Ю. М. Панишко, А. Л. Васильчук, О. В. Сторож // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 42. – С. 69-70 : фот. – Бібліогр. в кінці ст.
 10. Панишко Ю. М. Василь Володимирович Кархут. До 110-річчя від дня народження / Ю. М. Панишко, Л. С. Метельська // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 41. – С. 51-52. – Бібліогр. в кінці ст.
 11. Панишко Ю. М. Деякі визначні і пам’ятні дати вересня / Ю. М. Панишко, Я. М. Лозинська, О. В. Шевелюк // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 35-41.
 12. Панишко Ю. М. Деякі визначні і пам’ятні дати липня / Ю. М. Панишко, Я. М. Лозинська, О. В. Шевелюк // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 41. – С. 39-42.
 13. Панишко Ю. М. Деякі визначні і пам’ятні дати серпня / Ю. М. Панишко, Я. М. Лозинська, О. В. Шевелюк // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 42. – С. 40-43.
 14. Панишко Ю. М. Деякі визначні і пам’ятні дати червня / Ю. М. Панишко, Я. М. Лозинська, О. В. Шевелюк // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 40. – С. 31-35.
 15. Панишко Ю. М. Ілля Ілліч Мечников. До 170-річчя від дня народження / Ю. М. Панишко, Г. В. Семак // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 39. – С. 50-51. – Бібліогр. в кінці ст.
 16. Панишко Ю. М. Михайло Федорович Тимочко. До 80-річчя від дня народження / Ю. М. Панишко, Л. С. Метельська // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 54-55 : фот. – Бібліогр. в кінці ст.
 17. Панишко Ю. М. Сергій Юрійович Масловський. До 75-річчя від дня народження / Ю. М. Панишко, Л. С. Метельська, О. В. Сторож // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 40. – С. 42-43. – Бібліогр. в кінці ст.
 18. Панишко Ю. М. Хроніка серпня. Ювілейні дати зарубіжних лікарів та вчених / Ю. М. Панишко, А. Л. Васильчук, Г. В. Семак // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 42. – С. 59-63. – Бібліогр. в кінці ст.
 19. Панишко Ю. М. Хроніка травня. Ювілейні дати зарубіжних лікарів та вчених / Ю. М. Панишко, А. Л. Васильчук, Х. В. Партика // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 39. – С. 58-64. – Бібліогр. в кінці ст.
 20. Панишко Ю. М. Хроніка червня. Ювілейні дати зарубіжних лікарів та вчених / Ю. М. Панишко, А. Л. Васильчук, Г. В. Семак // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 40. – С. 53-58. – Бібліогр. в кінці ст.
 21. Пашковська О. Я. Деякі визначні і пам’ятні дати січня / О. Я. Пашковська, Г. В. Семак, О. В. Шевелюк // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 35. – С. 32-37.
 22. Хроніка вересня. Ювілейні дати зарубіжних лікарів та вчених / Ю. М. Панишко, В. М. Горицький, А. Л. Васильчук [та ін.] // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 60-64. – Бібліогр. в кінці ст.
 23. Хроніка серпня. Ювілейні дати українських лікарів та вчених / Ю. М. Панишко, А. Л. Васильчук, В. В. Тарасов [та ін.] // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 42. – С. 44-50. – Бібліогр. в кінці ст.
 24. Щаслова Т. М. Хроніка липня. Ювілейні дати українських лікарів та вчених / Т. М. Щаслова, Г. В. Семак // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 41. – С. 43-50. – Бібліогр. в кінці ст.
2014 рік
 1. Nadraga M. Lviv National Medical University Scientific Library – a history of the library / Marta Nadraga // Journal of the European Association for Health Information and Libraries. – 2014. – Vol. 10, № 1. – P. 18-20. – Режим доступу до статті: http://www.eahil.eu/journal/journal_2014_vol10_n1.pdf
 2. Білінська І. Лаутнер (Lautner) Франц / І. Білінська, С. Різничок, М. Надрага // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ: Л–Я. – C. 25.
 3. Дубицький Л. Наґель (Nagel) Карл / Л. Дубицький, С. Різничок, М. Надрага // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ: Л–Я. – C. 177.
 4. Луцик О. Маргер (Marherr) Антон Йозеф / О. Луцик, М. Надрага, С. Різничок // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ: Л–Я. – C. 95.
 5. Надрага М. Макгук (Maghuk або Mac-Hugh) Франц / М. Надрага, С. Різничок // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ: Л–Я. – C. 82.
 6. Панишко Ю. М. Деякі визначні і пам’ятні дати грудня / Ю. М. Панишко, О. М. Цимбала, Х. В. Партика // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць / за ред. Ю. М. Панишка. – Львів, 2014. – Вип. 34. – С. 41-44.
 7. Редзік А. Надрага Олександр Антонович / А. Редзік, М. Надрага // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ: Л–Я. – C. 177–178.
 8. Хроніка жовтня. Ювілейні дати зарубіжних лікарів та вчених / Ю. М. Панишко, А. Л. Васильчук, В. В. Тарасов [та ін.] // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць. – Львів, 2014. – Вип. 32. – С. 59-64. – Бібліогр. в кінці ст.
 9. Хроніка листопада. Ювілейні дати зарубіжних лікарів та вчених / Ю. М. Панишко, А. Л. Васильчук, В. В. Тарасов [та ін.] // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць. – Львів, 2014. – Вип. 33. – С. 51-58. – Бібліогр. в кінці ст.
Інші роки
 1. Втілення образу Святої Аполонії у мистецтві / Я. В. Гриновець, В. В. Бумаценко, І. С. Гриновець, В. С. Гриновець // Клінічна стоматологія. – 2013. – № 3-4. – С. 19.
 2. Купець Л. Молодіжні субкультури: гіпі, готи, вампіри / Л. Купець // Актуальні питання культурології: альманах наук. т-ва «Афіна» каф. культурології: матеріали І Всеукр. студент. наук.-практ. конф. «Молодь і проблеми входження України у світовий культурний простір», 15-17 листоп. 2005 р. – Рівне, 2006. – С. 88-92.
 3. Купець Л. Прозова творчість Юрія Андруховича як феномен постмодерну / Л. Купець // Актуальні питання культурології: альманах наук. т-ва «Афіна» каф. культурології: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Культурологічний потенціал молоді і перспективи культурної інтеграції людства у ХХІ століття», 15-17 листоп. 2006 р. – Рівне, 2007. – Вип. 5. – С. 140-143.
 4. Щоголєва Я. Скарбниця медичних знань [історія Наукової бібліотеки] / Ярослава Щоголєва // Лікарський збірник. Нова серія. – Львів ; Чикаґо, 2006. – Т. 15. – С. 23–26.