[:uk]

 Символ нескореності українського народу.

До 130-ї річниці від дня народження Панчишина Маряна Івановича

Каталог книжкової виставки

Цього року відзначpanchishinаємо 130-ту річницю від дня народження видатного українського лікаря та громадського діяча Мар’яна Івановича Панчишина.

Народився у Львові. Закінчив медичний факультет Львівського університету і був залишений у клініці внутрішніх хвороб.  Мар’ян Панчишин був одним із організаторів підпільних медичних курсів, що згодом перетворились на медичний факультет Львівського таємного університету. Невдовзі він став ректором цього університету.

Професор Мар’ян Іванович Панчишин за життя провадив активну лікарську, громадську та освітню працю. Організував Українське гігієнічне товариство, брав участь у виданні журналу «Народне здоровля». Тривалий час був головою УЛТ. Крім того, у цей нелегкий час він написав 25 клінічних наукових праць. Під керівництвом професора Панчишина проводилась інтенсивна наукова праця в царині фтизіатрії та гастроентерології.

Друковані матеріали про Маряна Панчишина
61(С09)

Ш 23

Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро; под ред. Л. Н. Кузменко; Львов. гос. мед. ин-т. – Львов, 1959. – 227 с. – Из содерж.: [М. Панчишин]. – С.175.

Матеріяли до історії української медицини
Луцик Д. П. Нарис історії розвитку кафедри факультетської терапії // Основні напрямки в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту: короткий зміст доповідей наук. конф., (Львів, 3-4 лютого; 1966 р.) / під ред. М. В. Даниленка, І. Я. Шапіро. – Львів, 1966. – С. 98-101. – Зі змісту: [М. Панчишин]. – С. 99.
61(09)

М 341

Матеріяли до історії української медицини. Т. 2 / ред.-упоряд. М. Семчишин. – Чікаго, 1988. – 298 с. – Зі змісту: [М. Панчишин]. – С. 24, 26, 28, 32, 36, 38, 48, 52, 53, 57, 119, 179.

Очерки по истории Львовского медицинского института
61(09)

Л 56

Білинський Б. Професор Мар’ян Панчишин – лікар і громадянин / Борис Білинський // Лікарський збірник. Нова серія. Т. I / ред. кол. Я. Ганіткевич [та ін.] ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка у Львові, Лікарська комісія. – Львів, 1991. – С. 89-94.

Білинський Б. Професор Мар’ян Панчишин – лікар і громадянин
61(09)

П 887

Пундій П. Українські лікарі. Кн.1. Естафета поколінь національного відродження: біобібліогр. довід. / Пундій Павло. – Львів; Чикаго, 1994. – 327 с. – Зі змісту: [М. Панчишин]. – С. 173-174.

Українські лікарі. Кн.1. Естафета поколінь національного відродження
61(09)

Л 89

Львівський державний медичний інститут: зб. пр. / за ред. М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів: Словник, 1994. – 328 с. – Зі змісту: [М. Панчишин]. – С. 6, 7, 19, 23-26, 58, 131, 138, 139, 278.

Львівський державний медичний інститут зб. пр.
Даценко І. І. Професор Маріян Панчишин – засновник Українського гігієнічного товариства у Львові / Даценко І. І. // Acta Medica Leopolensia. – 1995. – № 1. – Ч. 2-3. – С. 11-12.
61(09)

Л 56

Лікарський збірник. Нова серія. Т. IV : На пошану Романа Осінчука / ред. кол. І. Головацький та ін. – Львів; Нью-Йорк, 1996. – 144 с. – Зі змісту: [М. Панчишин]. – С. 28-32, 34, 36-39, 42, 44, 46-50, 52, 53, 56-58, 63, 65, 66, 68, 70, 73, 110, 116, 118, 120, 124, 125, 128, 138-140.

Лікарський збірник. Нова серія. Т. IV На пошану Романа Осінчука
Грандо О. Визначні імена в історії української медицини / О. Грандо. – К.: Тріумф, 1997. – 335 с. – Зі змісту: [М. Панчишин]. – С. 309-310.
61(09)

Л 56

Лікарський збірник. Нова серія. Т. VII : На пошану Маріяна Панчишина / ред. кол. І. Даценко [та ін.]. – Львів; Чікаго, 2000. – 138 с.

Лікарський збірник. Нова серія. Т. VII На пошану Маріяна Панчишина
61(092)

Г 192

Ганіткевич Я. Українські лікарі-вчені першої половини ХХ століття та їхні наукові школи: біогр. нариси та бібліогр. / Ярослав Ганіткевич. – Львів, 2002. – 540 с. – Зі змісту: [М. Панчишин]. – С. 7, 173, 265, 266, 338-370, 373, 430.

Українські лікарі-вчені першої половини ХХ століття
61(09)

Л 56

Лікарський збірник. Нова серія. Т. XI : На пошану Василя Плюща / ред. кол. І. Даценко [та ін.]. – Львів; Чікаго, 2002. – 456 с. – Зі змісту: [М. Панчишин]. – С. 13, 16, 26, 27, 38, 187, 188, 237, 403-406, 412.

Лікарський збірник. Нова серія. Т. XI На пошану Василя Плюща
61(092)

Л 869

Луцик Д. Шістдесят років для народного здоров’я: спогади лікаря / Дмитро Луцик. – Львів : Наутілус, 2003. – 353 с. – Зі змісту: [М. І. Панчишин]. – С. 63, 79-80, 96-102.

Шістдесят років для народного здоров’я спогади лікаря
61(09)

Л 56

Пундій П. Панчишин Маріян (1882-1943). (35 років з дня смерті) / Павло Пундій // Лікарський збірник. Нова серія. Т. XII: До 80-ліття від дня народження Павла Пундія / ред. кол. І. Даценко [та ін.]. – Львів; Чікаго, 2003. – С. 523-524.

Лікарський збірник. Нова серія. Т. XII До 80-ліття від дня народження Павла Пундія
61(091)

Г 192

Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах та іменах / Ярослав Ганіткевич. – Львів, 2004. – 364 с. – Зі змісту: [М. Панчишин]. – С. 8, 43, 78, 80, 81, 89, 92, 100, 107, 108, 113, 115-117, 121, 126-128, 130, 131, 134, 140, 184, 195, 209, 228, 252, 258, 274, 282.

Історія української медицини в датах і іменах
Осінчук Р. Мар’ян Панчишин і Максим Музика – професори Українського таємного університету (1920-1924 рр.) / Роман Осінчук // Даценко І. Максим Музика. 15.VII.1889-24.V.1972: життєписно-бібліограф. нарис / І. Даценко ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка у Львові. – Львів, 2004. – С. 50-53.
61(09)

Л 56

Даценко І. І. Наукова діяльність професора Маріяна Панчишина / І. І. Даценко // Лікарський збірник. Нова серія. Т. XIV: До 80-ліття від дня народження Ірини Даценко / ред. кол. М. Гжегоцький [та ін.]. – Львів; Чикаго, 2005. – С. 129-136.

Наукова діяльність професора Маріяна Панчишина
61(09)

Л 56

Лікарський збірник. Нова серія. Т. XVII : Ярослав Ганіткевич. Вибрані праці: До 80-ліття від дня народження / ред. кол. В. Дяків [та ін.]. – Львів, 2009. – 423 с. – Зі змісту: [М. І. Панчишин]. – С. 139, 169, 198, 200, 246, 255, 343.

Лікарський збірник. Нова серія. Т. VII На пошану Маріяна Панчишина
61(092)
З-621
Кияк Ю. Панчишин Маріян / Ю. Кияк, Я. Ганіткевич, О. Надрага // Зіменковський Б. С. Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784-2009 / Зіменковський Б. С., Гжегоцький М. Р., Луцик О. Д. – Вид. 2-е, доопрац. й випр. – Львів: Наутілус, 2009. – С. 252-253.
Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Панишко Ю. М. Мар’ян Іванович Панчишин : До 130-річчя від дня народження / Ю. М. Панишко, С. С.Лозинська, І. М.Новицька // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. пр. – Львів, 2012. – Вип. 7. – С. 41-44.
Коритко Р. Мінеральний живець у Черче: український курорт під благословенням народного професора : [До 130-ліття Мар’яна Панчишина] / Роман Коритко // Народне здоров’я. – 2012. – №3. – С. 7.

Електронні ресурси про Маряна Панчишина

Ганіткевич Я. Українська медицина Львова до початку Другої світової війни [Електронний ресурс] : доповідь на міжнар. конф. УЛТ у Львові,  вересень 2006 року / Ярослав Ганіткевич // Наукове товариство ім. Шевченка: онлайн-журнал товариства. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://ntsh.org/node/41. – Назва з екрану. – Дата звернення: 3.09.2012.

Грицюк С. Мар’ян Панчишин: людина, яка не зраджувала Гіппократа [Електронний ресурс] / Степан Грицюк // Новий Погляд. – 2011. – 25 берез. – Режим доступу: http://pohlyad.com/index.php?id=30&no_cache=1&tx_ttnews[pointer]=9&tx_ttnews[tt_news]=3710&tx_ttnews[backPid]=16&cHash=211c3ea0ac

9 жовтня 1943 року помер Мар’ян Панчишин [Електронний ресурс] // Православіє в Україні : [інформ. веб-портал Укр. Православної Церкви]. – 2006. – 9 жовт. – Режим доступу: http://arhiv.orthodoxy.org.ua/uk/tsey_den_v_istorii/2006/10/09/3915.html. – Назва з екрану. – Дата звернення: 2.09.2012.

 

Дружбляк Н. Мар’ян Панчишин: реанімація національної пам’яті [Електронний ресурс] / Наталка Дружбляк // Аптека Галицька. – 2007. – № 16. – Режим доступу до журн.: http://www.aptekagal.com.ua/show_article.php?year=2007&month=16&num=4

 

Дружбляк Н. Ліки від національної амнезії. Ч. 1 [Електронний ресурс] / Наталка Дружбляк // Аптека Галицька. – 2007. – № 20. – Режим доступу до журн.: http://www.aptekagal.com.ua/show_article.php?year=2007&month=20&num=13&highlite=%CB%B3%EA%E8%20%E2%B3%E4%20%ED%E0%F6%B3%EE%ED%E0%EB%FC%ED%EE%BF%20%E0%EC%ED%E5%E7%B3%BF

 

Дружбляк Н. Ліки від національної амнезії. Ч. 2 [Електронний ресурс] / Наталка Дружбляк // Аптека Галицька. – 2007. – № 21. – Режим доступу до журн.: http://www.aptekagal.com.ua/show_article.php?year=2007&month=21&num=10&highlite=%E1%E5%E7%EF%E5%F7%ED%E8%F5

 

Кияк Ю. Панчишин Маріян [Електронний ресурс] / Ю. Кияк, Я. Ганіткевич, О. Надрага // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.meduniv.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=793&Itemid=327&lang=uk. – Назва з екрану. – Дата звернення: 2.09.2012.

 

Кіцера О. Мар’ян Панчишин – лікар, громадський діяч, педагог : З нагоди 125 роковин народження / Олександр Кіцера // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Т. ХХІV. Лікарський збірник. Медицина і біологія. Нова серія. Т. ХVI / ред. кол. Б. Білинський [та ін.]. – Л., 2009. – С. 175-179. – Режим доступу до електронної версії документа: http://ebookbrowse.com/likars2009-nev-03-pdf-d148117403

 

Львів: хроніки древнього міста. Лікар Мар’ян Панчишин [Медіа-ресурс] : докум. фільм / авт. і ведучий Грицюк С., голов. ред. Левицький А. – Л. : Телеканал «НТА», [2011]. – Режим доступу: http://www.youtube.com/watch?v=Yg9Cfni0oLs

 

Надрага Б. «…Покликаний Богом творити людям добро» / Богдан Надрага // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Т. ХХІV. Лікарський збірник. Медицина і біологія. Нова серія. Т. ХVI / ред. кол. Б. Білинський та ін. – Л., 2009. – С. 180-182. – Режим доступу до електронної версії документа: http://ebookbrowse.com/likars2009-nev-03-pdf-d148117403

 

Олесницький Б. У тридцятиріччя смерти проф. д-ра Маріяна Панчишина [Електронний ресурс] / Б. Олесницький // Українське лікарське товариство у Львові : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.ult.lviv.ua/index.php?newsid=1445. – Назва з екрану. – Дата звернення: 3.09.2012.[:]