Журнали відкритого доступу України

[:uk]Art of Medicine

Biopolymers & Cell
архів номерів за 2012 – 2017 рр.
архів номерів за 1985 – 2021 рр.

Biotechnologia Acta

Consilium Medicum Ukraina 

Diagnostics & Treatment of Oral and Maxillofacial Pathology

Medix Anti-Aging

Ukrainica Bioorganica Acta

Актуальні питання біології, екології та хімії

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики

Актуальні проблеми сучасної медицини

Актуальні проблеми транспортної медицини

Аннали Мечниківського інституту

Аритмологія

Артериальная гипертензия

Архив клинической и экспериментальной медицины

Архів клінічної медицини

Архів офтальмології України

Архів психіатрії

Астма та алергія

Атестаційний вісник

Болезни и антибиотики

Боль. Суставы. Позвоночник

Буковинський медичний вісник

Вестник Ассоциации психиатров Украины

Вестник гигиены и эпидемиологии

Вестник Клуба панкреатологов

Вісник Вінницького національного медичного університету

Вісник морської медицини

Вісник морфології

Вiсник наукових дослiджень

Вісник невідкладної і відновної медицини

Вісник проблем біології і медицини
архів за 2010-2020 рр.
архів за 2014-2021 рр.

Вісник серцево-судинної хірургії
архів за 1999-2020 рр.
архів за 2010-2018 рр.

Вiсник соцiальної гiгiєни та органiзацiї здоров’я

Вісник стоматології

Вісник фармації
архів номерів за 2013-2018 рр.
архів номерів за 2014-2018 рр.

Внутрішня медицина

Врачебное дело. Лікарська справа

Галицький лікарський вісник

Гастроентерологія

Гематологія та переливання крові

Гепатологія

Гігієна населених місць

Дерматологія та венерологія
архів номерів за 2010-2019 рр.
архів номерів за 2011-2019 рр.

Дитячий лікар

Довкілля та здоров’я

Досягнення біології та медицини

Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія

Експериментальна і клінічна медицина

Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія

Ендокринологія

Жіночий лікар

Журнал вушних, носових та горлових хвороб

Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень

Журнал Національної академії медичних наук України

Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського 

Журнал органічної та фармацевтичної хімії
архів номерів за 2013-2018 рр.
архів номерів за 2013-2018 рр.

З турботою про Дитину

Запорожский медицинский журнал

Здобутки клінічної і експериментальної медицини

Здоров’я України

Здоров’я чоловіка / Health of man

Здоровье женщины 

Здоровье мужчины

Здоров’я дитини

Інтелектуальна власність в Україні

Інфекційні хвороби

Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (тимчасово недоступно)

Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія

Клінічна анатомія та оперативна хірургія

Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація

Клінічна інформатика і Телемедицина

Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія

Клінічна онкологія

Клінічна стоматологія

Клінічна та експериментальна патологія

Клінічна фармація
архів номерів за 2014-2020 рр.
архів номерів за 2013-2018 рр.

Клінічна хірургія
архів за 2007-2015 роки
архів за 2009-2016 роки

Клітинна та органна трансплантологія

Кровообіг та гемостаз

Лікарський вісник. Журнал Українського лікарського товариства Північної Америки

Ліки України

Ліки України Плюс

Лучевая диагностика, лучевая терапия / Radiation diagnostics, radiation therapy

Львівський клінічний вісник

Львівський медичний часопис / Acta Medica Leopoliensia
Архів номерів за 2016-2020 рр.
Архів номерів за 2010-2017 рр.

Людина та довкілля. Проблеми неоекології

Медико-соціальні проблеми сім’ї

Медицина неотложных состояний

Медицина світу

Медицина сьогодні і завтра  архів за 2011-2019 рр.

Медицина транспорту України

Медицинские аспекты здоровья женщины

Медицинские аспекты здоровья мужчины

Медична інформатика та інженерія

Медична та клінічна хімія

Медична освіта

Медична практика: організаційні та правові аспекти (тимчасово недоступно)

Медична психологія
архів номерів за 2013-2016 рр.
архів номерів за 2006-2016 рр.

Медична хімія

Медичне право

Медичний форум

Медичні перспективи

Медсестринство

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии

Международный медицинский журнал

Мистецтво лікування

Міжнародний ендокринологічний журнал

Міжнародний неврологічний журнал

Мікробіологічний журнал

Морфологія

Наука і практика

Наука та наукознавство

Наука. Технології. Інновації

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Медицина”
архів 2008-2014 рр.
архів 2008-2017 рр.

Науковий журнал МОЗ України

Нейро News: психоневрология и нейропсихиатрия

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина

Новости медицины и фармации

Одеський медичний журнал

Онкология

Ортопедия, травматология и протезирование (тимчасово недоступно)

Острые и неотложные состояния в практике врача

Офтальмологічний журнал

Патологія

Перинатологія та педіатрія

Перспективи медицини та біології (тимчасово недоступно)

Питання експериментальної та клінічної медицини (тимчасово недоступно)

Почки/Нирки (тимчасово недоступно)

Практикуючий лікар

Практична ангіологія

Практична медицина

Праці Наукового товариства імені Шевченка. Медичні науки

Проблеми безперервної медичної освіти та науки (можна переглянути зміст номерів та анотації на статті)

Проблеми екології та медицини

Проблеми ендокринної патології

Проблеми клінічної педіатрії

Проблеми остеології

Проблеми сучасної психології

Проблеми харчування

Проблемы криобиологии (тимчасово недоступно)

Проблемы старения и долголетия (окремі номери за 2014-2016 рр.)

Провизор

Профілактична медицина
архів номерів за 2011-2014 рр.
архів номерів за 2013-2016 рр.

Психіатрія, неврологія та медична психологія

Психологічне консультування і психотерапія

Психологія і суспільство

Рациональная фармакотерапия

Ринологія

Світ медицини та біології

Серце і судини
архів за 2003-2017 рр.
архів з 2018 р. 

Серцева недостатність

Сімейна медицина / Family medicine
архів номерів за 2014 – 2020 рр.

Современная педиатрия

Современная стоматология (тимчасово недоступно)

Соціальна фармація в охороні здоров`я
архів номерів за 2015-2018 рр.
архів номерів за 2015-2018 рр.

Спортивна медицина і фізична реабілітація

Спортивна наука України

Стоматолог Инфо

Сучасна гастроентерологія

Сучасна стоматологія

Сучасні інфекції (тимчасово недоступно)

Сучасні медичні технології (архів за 2009-2013 рр.)
Сучасні медичні технології (окремі номери за 2014-2016 рр.)

Сучасні проблеми токсикології

Східно-європейський неврологічний журнал (тимчасово недоступно)

Східноукраїнський медичний журнал

Таврический журнал психиатрии

Таврический медико-биологический вестник (тимчасово недоступно)

Теоретичні і прикладні проблеми психології (тимчасово недоступно)

Травма

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція

Україна. Здоров’я нації

Український Журнал Хірургії

Український біофармацевтичний журнал
архів номерів за 2009-2018 рр.

архів номерів за 2016-2018 рр.

Український біохімічний журнал

Український вісник медико-соціальної експертизи

Український вісник психоневрології

Український журнал дерматології, венерології, косметології

Український журнал дитячої ендокринології

Український журнал екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва

Український журнал з проблем медицини праці
архів номерів за 2005-2015 рр.

архів номерів за 2013-2019 рр.

Український журнал клінічної та лабораторної медицини

Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії

Український журнал хірургії

Український журнал телемедицини та медичної телематики

Український кардіологічний журнал

Український медичний альманах  

Український медичний часопис
архів номерів за 2012-2018 рр.
архів номерів за 2010-2019 рр.

Український морфологічний альманах

Український науково-медичний молодіжний журнал

Український неврологічний журнал

Український нейрохірургічний журнал

Український пульмонологічний журнал

Український радіологічний журнал

Український ревматологічний журнал

Український стоматологічний альманах

Український терапевтичний журнал

Університетська клініка

Управління, економіка та забезпечення якості в фармації
архів номерів за 2016-2018 рр.
архів номерів за 2009-2010 рр. та 2012-2018 рр.

Фармакологія та лікарська токсикологія

Фармацевт Практик

Фармацевтичний часопис

Фізика живого
(архів за 2007 – 2012, 2014)

Фізична культура, спорт та здоров’я нації (тимчасово недоступно)

Фізіологічний журнал

Фітотерапія (тимчасово недоступно)

Харківська хірургічна школа
архів номерів за 2010-2017 рр.
архів номерів за 2013-2018 рр.

ХИСТ

Хірургія дитячого віку (архів з 2014 р.)

Хірургія дитячого віку

Хірургія України

Цитология и генетика (1)

Цитология и генетика (2)

Чоловіче здоров’я, гендерна та психосоматична медицина

Шпитальна хірургія
архів номерів за 2000-2015 рр.
архів номерів за 2012-2020 рр.

Экспериментальная онкология[:]