vyhidni

Beck A. Dalsze badania zjawisk elektrycznych w korze mózgowej / A.Beck, N.Cybulski. – Krakow, 1896.
paska2