[:uk]Запрошуємо на книжкову виставку[:]

338
[:uk]До ювілею Заслуженого професора ЛНМУ, завідувача кафедри акушерства та гінекології Бесєдіна Віктора Миколайовича у загальному читальному залі Наукової бібліотеки організована книжкова виставка.

Бесєдін В. М. – акушер-гінеколог, доктор медичних наук, професор ЛНМУ ім. Данила Галицького, заслужений діяч науки і техніки, автор близько 200 наукових і навчально-методичних праць, серед них авторське свідоцтво на винахід, монографія, навчальний посібник. Підготував 10 кандидатів наук.

Напрями наукових досліджень: удосконалення методів діагностики та лікування пізніх гестозів, анемії, цукрового діабету вагітних, ектопічної вагітності, вивчення стану фетоплацентарної системи та утробного розвитку плода за наявністю екстрагенітальних захворювань та ускладненому перебігу вагітності.

На книжковій виставці представлені книги та журнальні публікації з фондів бібліотеки.

Книжкова виставка до ювілею заслуженого професора ЛНМУ, завідувача кафедри акушерства та гінекології Бесєдіна Віктора Миколайовича у загальному читальному залі Наукової бібліотеки
Книжкова виставка до ювілею заслуженого професора ЛНМУ, завідувача кафедри акушерства та гінекології Бесєдіна Віктора Миколайовича у загальному читальному залі Наукової бібліотеки

Запрошуємо переглянути наступні публікації :

 1. TORCH-інфекції як причина позаматкової вагітності / В. М. Беседін, О. М. Жемела, Л. Р. Левицька, І. Г. Киричинська // Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис. – 2003. – № 1. – С. 71-75.
 2. Беседин В. Н. Коррекция нарушений гомеостаза у беременных с поздним токсикозом: автореф. дис. на соиск. учен. степени д-ра мед. наук: [спец.] 14.00.01 “Акушерство и гинекология” / В. Н. Беседин. – Киев, 1990. – 27 с.
 3. Беседин В. Н. Мониторинг чувствительности лимфоцитов к аутосыворотке и антилимфоцитарному гамма-глобулину при беременности / В. Н. Беседин, Б. А. Герасун // Иммунология. – 1990. – № 2. – С. 66-67.
 4. Беседин В. Н. Плазмаферез и энтеросорбция в комплексном лечении позднего токсикоза / В. Н. Беседин // Вопросы охраны материнства и детства. – 1990. – № 2. – С. 50-54.
 5. Беседин В. Н. Тромбопластическая и фибринолитическая активность тканей внутренних половых органов женщин при их некоторых патологических состояниях: автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук: [спец.] 750 “Акушерство и гинекология” / В. Н. Беседин. – Львов, 1968. – 26 с.
 6. Беседін В. М. Активність металоферментів антиоксидантного захисту крові при залізодефіцитній анемії вагітних в процесі лікування / В. М. Беседін, О. А. Стадник // Практична медицина. – 1999. – № 5-6. – С. 9-18.
 7. Беседін В. М. Актиферин – препарат спрямованої антианемічної дії при залізодефіцитній анемії вагітних / В. М. Беседін, О. А. Стадник // Український медичний часопис. – 1998. – № 3. – С. 103-105.
 8. Беседін В. М. Акупунктура та фармакотерапія при патологічному клімаксі у жінок з артеріальною гіпертонією / В. М. Беседін, О. В. Грабоус // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2006. – № 1. – С. 104-109.
 9. Беседін В. М. Ефективність біофлавоноїдів у комплексному лікуванні прееклампсії / В. М. Беседін, Г. Б. Семеніна // Медико-соціальні проблеми сім’ї. – 2001. – № 2. – С. 35-36.
 10. Беседін В. М. Жовтяниці у вагітних // В. М. Беседін, Б. А. Герасун, Л. Ю. Шевченко. – Львів: ЛДМУ, 1990. – 240 с.
 11. Беседін В. М. Застосування кисть-ступня (су джок) акупунктури при артеріальній гіпертонії у жінок з постоваріоектономічним синдромом / В. М. Беседін, О. В. Грабоус // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2007. – № 2. – С. 78-81.
 12. Беседін В. М. Зміни процесів ліпопероксидації, активності ензимів антиоксидантного захисту, вмісту оксиду азоту та 1-аргініну у крові за умов фізіологічного перебігу маткової вагітності та при прогресуючій позаматковій вагітності / В. М. Беседін, А. Созоник // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2009. – № 1. – С. 89-90.
 13.  Беседін В. М. Клінічне застосування швидких тестів для визначення рН вагінального виділення / В. М. Беседін, О. М. Жемела // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2012. – № 4. – С. 29-30.
 14. Беседін В. М. Лікарська тактика при позаматковій вагітності / В. М. Беседін, А. Созоник // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2009. – № 2. – С. 71-73.
 15. Беседін В. М. Менопауза та артеріальна гіпертензія. Акупунктура: механізм впливу та ефективність лікування / В. М. Беседін, О. В. Грабоус // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2009. – № 4. – С. 114-118.
 16. Беседін В. М. Новий погляд на лікування фетоплацентарної недостатності при пре еклампсії / В. М. Беседін, С. А. Томашова, Г. Б. Семеніна // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2000. – № 2. – С. 81-83.
 17. Беседін В. М. Особливості застосування ардуану в акушерсько-гінекологічній практиці / В. М. Беседін, Б. А.Успенський // Фармацевтичний журнал. – 1994. – № 1. – С. 79-80.
 18. Беседін В. М. Патогенетична терапія і обґрунтована діагностика залізодефіцитної анемії вагітних / В. М. Беседін, О. А. Стадник, О. С. Паєнок // Ліки. – 1999. – № 1. – С. 21.
 19. Беседін В. М. Реконструктивно-пластичні операції при міомах матки у жінок репродуктивного віку / В. М. Беседін,  К. Ю. Ісаєва //Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис. – 2002. – № 1. – С. 53-55.
 20. Беседін В. М. Ризик розвитку післяпологових ендометритів у породіллі з ускладненим перебігом вагітності / Л. М. Ященко,  В. М. Беседін, О. М. Жемела // Буковинський медичний вісник. – 2001. – № 2-3. – С. 219-220.
 21. Беседін В. М. Функціональна активність нейтрофілів крові хворих на генітальний ендометріоз / В. М. Беседін, В. В. Чоп’як, О. В. Бєсєдін // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2000. – № 4. – С. 108-111.
 22. Беседін В. М. Функціональний стан бета-клітин підшлункової залози у дівчаток-підлітків з розладами менструального циклу за типом ювеніальних маткових кровотеч // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2003. – № 3. – С. 48-50.
 23. Беседін В. М. Функціональний стан гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової системи за умов порушень менструальної функції за типом ювеніальних маткових кровотеч / В. М. Беседін, О. О. Сергієнко, Н. Ю. Марчук // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2003. – № 2. – С. 65-67.
 24. Вплив вагітності на стан міоматозних вузлів у жінок / В. М. Беседін, С. А. Томашова, К. Ю. Ісаєва, О. В. Бєсєдін // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2003. – № 1. – С. 52-55.
 25. Гінекологія: навч.-метод. посіб. для викладачів / В. М. Беседін, Л. П. Матлашевський, О. С. Паєнок, О. М. Жемела. – Львів:Ліга-Прес, 2001. – 228 с.
 26. Корекція міжгормональних відношень андрогенів і глюкокортикоїдів у комплексному лікуванні загрози передчасного переривання вагітності / В. М. Беседін, Я. М. Романишин, І. Т. Філіп’юк, Ю. І. Огородник // Практична медицина. – 1997. – № 7-8. – С. 23-26.
 27. Методичний посібник та завдання тестового контролю практичних занять з акушерства та гінекології (для студентів 6 курсу медичного факультету) / В. М. Беседін, Л. П. Матлашевський, О. С. Паєнок, О. М. Жемела. – Львів: Ліга-Прес, 2001. – 143 с.
 28. Оперативне  акушерство: навч.-метод. посіб. для викладачів / В. М. Беседін, Л. П. Матлашевський, О. С. Паєнок, О. М. Жемела. – Львів: Ліга-Прес, 2001. – 103 с.
 29. Особливості обміну L- аргініну в сироватці та нейтрофілах хворих на генітальний ендометріоз / В. М. Беседін, А. В. Коцюруба, В. В. Чоп’як, О. В. Беседин // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2000. – № 1. – С. 80-84.
 30. Паталогічне акушерство: навч.-метод. посіб. для викладачів / В. М. Беседін, Л. П. Матлашевський, О. С. Паєнок, О. М. Жемела. – Львів: Ліга-Прес, 2001. –  155 с.
 31. Фізіологічне акушерство: навч.-метод. посіб. для викладачів / В. М. Беседін, Л. П. Матлашевський, О. С. Паєнок, О. М. Жемела. – Львів: Ліга-Прес, 2001. – 119 с.
 32. Яремчук Т. П.  Актуальні аспекти проблеми залізодефіцитної анемії вагітних / Т. П. Яремчук, Л. В. Тимошенко, В. М. Беседін // Педіатрія. Акушерство. Гінекологія. – 1993. – № 5-6. – С. 43-47.

Матеріал підготувала
завідувач сектором загального читального залу Наталія Цимбала[:]

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.