[:uk]Запрошуємо на книжкову виставку[:]

281
[:uk]З нагоди 80-річного ювілею Заслуженого професора ЛНМУ ім. Данила Галицького, завідуючого кафедри шпитальної хірургії Лоби М. М. у загальному читальному залі бібліотеки презентовано книжкову виставку.

Лоба Михайло Михайлович – лікар-хірург, доктор медичних наук, професор ЛНМУ ім. Данила Галицького, Голова Українського лікарського товариства у Львові (1994-1997), автор понад 120 наукових та навчально-методичних праць, серед них авторське свідоцтво на винахід. Підготував 7 кандидатів наук.

Напрями наукових досліджень: хірургічне лікування гострих гнійних перитонітів; реконструктивна хірургія аорти і магістральних судин, зокрема, діагностика і лікування коарктації аорти, тромбоемболії магістральних артерій; пластична хірургія при оклюзіях судин; вивчення патогенетичних механізмів розвитку ендартеріїтів; опрацювання неівазивних методів дослідження захворювань судин.

На книжковій виставці представлені книги та журнальні публікації з фондів бібліотеки.

Книжкова виставка до 80-річного ювілею Заслуженого професора ЛНМУ ім. Данила Галицького, завідуючого кафедри шпитальної хірургії Лоби М. М. у загальному читальному залі бібліотеки
Книжкова виставка до 80-річного ювілею Заслуженого професора ЛНМУ ім. Данила Галицького, завідуючого кафедри шпитальної хірургії Лоби М. М. у загальному читальному залі бібліотеки

Запрошуємо переглянути наступні публікації :

 1. Лоба М. М. Изолированный химический ожог желудка как причина скрытой печеночной недостаточности (экспериментальное иследование): автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук: 14.00.27 [спец.] «Хирургия» / М. М. Лоба. – Львов, 1975. – 19 с.
 2. Лоба М. М. Современные принципы лечения ишемии и постишемической интоксикации в хирургии острой артериальной непроходимости нижних конечностей: автореф. дис. на соиск. учен. степени доктора мед. наук: 14.00.44 [спец.] «Сердечно-сосудистая хирургия» / М. М. Лоба. – Москва, 1989. – 25 с.
 3. Эмболии артерий конечностей / М. В. Даниленко, М. М. Лоба, Д. Е. Бабляк, О. Е. Костюк // Кардиология. – 1983. – № 2. – С. 112–113.
 4. Лоба М. М. Осумкованная паховая грыжа у родильницы, сочетающая с тромбозом вен нукиева дивертикула и острым тромбофлебитом / М. М. Лоба, Ю. Г. Орел, Б. В. Фик // Хирургия. – 1992. – № 5/6. – С. 76.
 5. Патофізіологічне обґрунтування застосування плазмаферезу у комплексному лікуванні феномену рейно / М. М. Лоба, Ю. Г. Орел, І. І. Кобза [та ін.] // Клінічна хірургія. – 1992. – № 7. – С. 63–66.
 6. Неинвазивные методы исследования окклюзионных поражений артерий нижних конечностей / М. В. Даниленко, М. М. Лоба, И. И. Кобза, К. Э. Окуонгай // Хирургия. – 1984. – № 5. – С. 53–56.
 7. Диагностика и хирургическое лечение аневризм брюшной аорты / М. В. Даниленко, Д. Е. Бабляк, М. М. Лоба, Я. М. Шоломович // Кардиология. – 1980. – № 2. – С. 29–32.
 8. Иммунологический статус больных с атеросклеротическими поражениями сосудов нижних конечностей / М. В. Даниленко, В. М. Земсков, М. М. Лоба [и др.] // Клиническая хирургия. – 1989. – № 7. – С. 11–14.
 9. Діагностика і лікування критичної ісхемії при виразково-некротичних ураженнях ніг у хворих на цукровий діабет / М. М. Лоба, В. П. Федоренко, І. І. Кобза [та ін.] // Acta medica leopoliensia=Львівський медичний часопис. – 1995. – № 1. – С. 51–53.
 10. Лоба М. М. Сучасний стан діагностики та лікування гострої мезентеріальної ішемії / М. М. Лоба, Ю. Г. Орел, О. П. Байко // Клінічна хірургія. – 1996. – № 7. – С. 40–43.
 11. Аутовенозная пластика при сегментарных окклюзиях артерий нижних конечностей / М. В. Даниленко, Д. Е. Бабляк, М. М. Лоба [и др.] // Клиническая хирургия. – 1979. – № 7. – С. 7–9.
 12. Повторные восстановительные операции у больных с синдромом Лериша / М. В. Даниленко, В. Г. Голубченко, Д. Е. Бабляк, М. М. Лоба [и др.] // Клиническая хирургия. – 1977. – № 9. – С. 14–15.
 13. Гостра ішемія товстої кишки як ускладнення аорто-стегнових реконструкцій / М. М. Лоба, І. І. Кобза, Ю. Г. Орел [та ін.] // Актуальні проблеми гастроентерології та ендоскопії: матеріали міжнар. семінару (8-10 червня 1995 р., м. Львів). – Львів, 1995. – С. 80.
 14. Лоба М. М. Неінвазивна оцінка реґіонарної гемодинаміки після реваскуляризації важкоішемізованих кінцівок / М. М. Лоба, І. І. Кобза, О. Шемечко // Медична діагностика: організація і управління, методи і засоби, алгоритми і навчання, технології і комп’ютеризація: тези доп. – Київ, 1995. – С. 124–125.
 15. Тривала епідуральна анестезія при резекції аневризми черевного відділу аорти / М. М. Лоба, І. С. Солонинко, Д. Б. Сольман [та ін.] // Перший (XVII) з’їзд хірургів України: тези доп. – Львів : Світ, 1995. – С. 274.
 16. Релапаротомія при гнійних перитонітах / М. М. Лоба, М. Г. Івашкевич, М. Є. Приймич [та ін.] // Перший (XVII) з’їзд хірургів України: тези доп. – Львів : Світ, 1995. – С. 405.
 17. Эверсионная эндартерэктомия у больных с окклюзионными заболеваниями артерий / М. В. Даниленко, В. Г. Голубченко Д. Е. Бабляк, М. М. Лоба [и др.] // Патология сосудистой системы: материалы респ. науч. конф. (декабрь, 1973 г., Винница). – Киев, 1975. – С. 43.
 18. Некоторые аспекты лечения больных с синдромом Лериша / М. В. Даниленко, В. Г. Голубченко, Д. Е. Бабляк, М. М. Лоба [и др.] // Всесоюзная конференция “Актуальные вопросы хирургического лечения заболеваний сосудов”, Москва, 5-7 октября 1977 г.: тезисы докладов. – Москва, 1977. – С. 41–42.
 19. Лоба М. М. Моделирование шока химическим ожогом желудка и динамика некоторых ферментов крови / М. М. Лоба // Проблемы патологии в експерименте и клинике. – Львов, 1979. – С. 190.
 20. Гоцко-Ней Л.-І. Лоба Михайло-Петро (1937-1997). Голова УЛТ (1994-1997) / Л.-І. Гоцко-Ней // Українське лікарське товариство у Львові 1910-1939 – 1990-2010: до 100- річчя Українського лікарського товариства у Львові / Л.-І. Гоцко-Ней. – Львів : Афіша, 2010. – С. 87–90. – (Нова медична бібліотека; вип. 11).
 21. Панишко Ю. М. Пам’яті Михайла-Петра Михайловича Лоби / Ю. М. Панишко, Л. С. Метельська // Феномен людини. Здоровий спосіб життя: зб. наук. пр. – Львів, 2012. – Вип. 4. – С. 46.
 22. Орел Ю. Шлях жертовності та посвяти. Пам’яті професора Михайла Лоби – Почесного члена УЛТ, голови УЛТ у Львові в 1944-1997 роках / Ю. Орел // Народне здоров’я. – 2008. – № 6/7. – С. 7.
 23. Професор Михайло Лоба // Гуманістичний вісник. – Львів, 2003. – С. 127.

Матеріал підготувала
завідувач сектором загального читального залу Наталія Цимбала[:]

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.