[:uk]Запрошуємо на книжкову виставку, присвячену Дню науки[:]

304
[:uk]Щороку у третю суботу травня відзначаємо День науки. Свято встановлено в Україні «…на підтримку ініціативи відомих вчених, наукових установ, а також професійних спілок України…» згідно з Указом Президента України «Про День науки» від 14 лютого 1997 року № 145/97. Цьогоріч професійне свято працівників науки України припадає на 20 травня. Щороку за особливі досягнення у розробленні і впровадженні інноваційних технологій у виробництво та виведення на ринок вітчизняної інноваційної продукції присуджується Премія Кабінету Міністрів України, яка заснована 2012 року.

Ми ж запрошуємо до загального читального залу Наукової бібліотеки, де організована книжкова виставка, присвячена Дню науки.

Книжкова виставка, присвячена Дню науки у загальному читальному залі бібліотеки
Книжкова виставка, присвячена Дню науки у загальному читальному залі бібліотеки

На виставці представлені книги та журнальні публікації з фондів бібліотеки:

 1. Виноград Н. О. Термінологічний словник: Епідеміологія. Біологічна безпека: навч. посіб. – К.: Медицина, 2016. – 136 с.
 2. Герич І. Д. Хірургічні ускладнення ін’єкційної наркоманії: проблеми та особливості лікування: монографія / І. Д. Герич, А. Г. Іфтодій, О. В. Більцан. – Чернівці: Букрек, 2015. – 488 с.
 3. Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії: матеріали XV з’їзду гігієністів України, 20-21 вересня 2012 року (Львів) / за ред. Ю. І. Кундієва, Р. М. Гжегоцького. – Львів, 2012. – 548 с.
 4. Доброякісні пухлини матки та яєчників у вагітних / Л. Б. Маркін, А. В. Бойчук, К. Л. Шатилович [та ін.]. – Львів, 2016. – 84 с.
 5. Зербіно Д. Д. Наукова школа: лідер і учні / Д. Д. Зербіно. – Львів: Євросвіт, 2001. – 208 с.
 6. Кіцера Ол. Ом. Слизова оболонка носа (Клінічна морфологія, фізіологія, патологія і фармакологія) / Кіцера Ол. Ом., Чоп’як В. В. – Львів, 2015. – 140 с.
 7. Лесик Р. Наукова школа члена-кореспондента НАМН України, професора Бориса Семеновича Зіменковського у світлі сучасних тенденцій Європейського академічного простору: вчора, сьогодні, завтра / Р. Лесик // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Т. Лікарський збірник. Медичні науки. Т. XXVII. – Львів, 2015. –  С. 181-196.
 8. Магльований А. В. Професор Володимир Анатолійович Монастирський – відомий український вчений в галузі біології та медицини / Магльований А. В., Гриновець В. С. – Львів: Кварт, 2015. – 106 с.
 9. Микита О. О. Наукове обґрунтування стандартизації медичного забезпечення збройних сил України в умовах антитерористичної операції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.02.03 «Соціальна медицина» / О. О. Микита. – Київ, 2016. – 27 с.
 10. Наукові досягнення кафедри терапевтичної стоматології // Нариси історії медицини / за ред. С. Й. Кухти. – Львів: Кварт, 2007. –  С. 166-172.
 11. Наука західного регіону України  (1990-2010) / ред. кол.: З. Т. Назарчук [та ін.]. – Львів: ПАІС, 2011.– 672 с.
 12. Наука і духовність у системі сучасного управління: зб. тез міжнар. наук.-практ. конф., 19 квітня 2012 року. – Львів: Сполом, 2012. – 308 с.
 13. Деякі принципи наукової співпраці із заходом // Гортаючи сторінки газет: зб. статей / упоряд. В. Парубій. – Львів: Сполом, 2015. –  С. 28-33.
 14. Наука і мораль // Гортаючи сторінки газет: зб. статей / упоряд. В. Парубій. – Львів: Сполом, 2015. –  С. 20-26.
 15. Наукометричні показники та їх значення у роботі сучасного науковця : (метод. рек.) / уклад.: Т. М. Соломенчук, М. К. Хобзей, В. А. Скибчик [та ін.]. – Київ, 2016. – 54 с.
 16. Національна академія наук України та державної академії наук. Київський літопис XXI століття. Ювілейний збірник. – Київ, 2008. – 376 с.
 17. Нейрохірургія / В. М. Шевага, А. М. Нетлюх, А. В. Паєнок, Б. В. Задорожна. – Львів, 2016. – 255 с.
 18. Праці наукового товариства ім. Шевченка. Т. XLIII. Медичні науки. Лікарський збірник. Нова серія. Т. XXVII. – Львів, 2015. – 270 с.
 19. Сичивиця О. М. Моральна відповідальність вченого і суспільно-історичний процес / О. М. Сичивиця. – Львів, 2000. – 274 с.
 20. Скибчик В. А. Серцево-судинні захворювання при цукровому діабеті / Скибчик В. А., Соломенчук Т. М. – Львів, 2005. – 165 с.
 21. Етичний кодекс ученого України // Бюлетень ВАК України. – 2011. – № 11. – С. 7-10.
 22. Рижак Л. Освітній простір України та його національна ідентифікація / Л. Рижак // Соціогуманітарні проблеми людини. – 2012. – № 6. – С. 83-92.
 23. Результативність наукових досліджень з проблеми «Соціальна медицина» / О. М. Кочет, Г. О. Слабкий, Ю. Б. Ященко [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2011. – № 4. – С. 56-66.
 24. Тихонова С. О. Перспективи  розробки інноваційних лікарських препаратів на основі нанотехнологій / С. О. Тихонова, О. І. Тихонов, О. О. Гайдукова // Вісник фармації. – 2012. – № 3. – С. 3-7.
 25. Сорока О. Я. Державне регулювання медичної діяльності в дисертаційних дослідженнях українських авторів / О. Я. Сорока // Галицький лікарський вісник. – 2012. – Т. 19, № 1. – С. 168-170.
 26. Методологічні аспекти оцінки якості наукового медичного документа / А. Є. Горбань, Л. І. Закрутько, С. В. Василенко, О. В. Маслицький // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – № 1. – С. 6-9.
 27. Перспективи медичного застосування метаболічних наночастинок та наноматеріалів / І. С. Чекман, З. Р. Ульберг, Н. О. Горчакова [та ін.] // Лікарська справа. – 2011. – № 1-2. – С. 3-21.
 28. Наукові дослідження як рушійна сила вищої медичної освіти / Т. В. Сорокман, С. В. Сокольник, М. Г. Гінгуляк, Н. О. Попелюк // Медична освіта. – 2014. – № 1. – С. 107-109.
 29. Новітні медичні технології в стоматології: сучасний стан і перспективи впровадження / В. В. Панькевич, В. Г. Маринюк, Ю. М. Принда [та ін.] // Медицина транспорту України. – 2013. – № 2. – С. 90-95.
 30. Білик Л. В. Наукові дослідження та підготовка наукових кадрів за напрямком «Паліативна і хоспісна допомога» / Л. В. Білик // Міжнародний журнал «Реабілітація та паліативна медицина». – 2015. – № 2. – С. 83-88.
 31. Бондарев О. В. Теоретична і експериментальна медицина / О. В. Бондарев, В. В. Мінухін, А. М. Кузьменко // Медицина сьогодні і завтра. – 2016. – № 1. – С. 5-9.
 32. Шемшученко Ю. Ключові напрямки та перспективи реформи Національної академії наук України / Ю. Шемшученко // Наука та інновації. – 2006. –  Т. 2, № 1. – С. 49-52.
 33. Кочеткова А. В. Ще раз про патентну інформацію в контексті сьогоднішнього дня / А. В. Кочеткова // Наука та інновації. – 2008. –  № 6. – С. 89-96.
 34. Чекман І. С. Нанонаука: перспективи наукових досліджень / І. С. Чекман // Наука та інновації. – 2009. –  № 3. – С. 89-93.
 35. Шірінян А. С. Національне науково-технологічне агентство наноматеріалів – запорука успішного розвитку майбутньої техносфери України / А. С. Шірінян // Наука та інновації. – 2009. –  № 2. – С. 32-37.
 36. Чекман І. С. Нанонаука в Україні: до проблеми дослідження (історичний аспект і сучасність) / І. С. Чекман // Сучасні проблеми токсикології. – 2011. –  № 1-2. – С. 16-21.
 37. Сіменач Б. І. Типологічні особливості наукових досліджень та їх роль у процесі пізнання / Б. І. Сіменач, О. П. Бабуркіна // Український ревматологічний журнал. – 2011. –  № 3. – С. 43-47.

Матеріал підготувала
провідний бібліотекар загального читального залу Пашковська О.Я.   
[:]

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.