[:uk]Запрошуємо на книжкову виставку, присвячену ювілею професора Дмитра Арсенійовича Макара[:]

260
[:uk]23 грудня 2017 року виповнюється 95 років від дня народження професора, завідувача кафедри загальної хірургії (1976-1996) ЛНМУ ім. Данила Галицького Дмитра Арсенійовича Макара. Активною і плідною була наукова діяльність ювіляра. Напрямами наукових досліджень, якими він займався, були патологія щитоподібної залози, лікування злоякісних пухлин щитоподібної залози,

удосконалення методів хірургічного лікування органів панкреато-біліарної зони, гнійно-запальних захворювань черевної порожнини, ускладнені виразкові хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, гострого ускладненого холециститу, гострої кишкової непрохідності,  вивчення впливу йонізуючого  опромінення на кістковий мозок, білки крові.

Автор близько 200 наукових і навчально-методичних праць, 2 докторські та 7 кандидатських дисертацій, серед них 11 авторських свідоцтв на винаходи. Професор Макар Д. А. неодноразово брав активну участь у наукових медичних форумах різних рангів, провів близько 13 000 оперативних втручань.

До ювілею Дмитра Арсенійовича у загальному читальному залі Наукової бібліотеки організована книжкова виставка.

Книжкова виставка, присвячена ювілею професора Д. А. Макара, відкрита у загальному читальному залі Наукової бібліотеки
Книжкова виставка, присвячена ювілею професора Д. А. Макара, відкрита у загальному читальному залі Наукової бібліотеки

На книжковій виставці представлені книги та журнальні публікації з фондів бібліотеки:

 1. Макар Д. А. Догляд за хворими в хірургічній клініці: роздуми хірурга, педагога, науковця / Д. А. Макар. – Львів: Ліга-Прес, 2002. – 72 с.
 2. Макар Д. А. Роль переливания крови в терапии тиреотоксикоза: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук / Д. А. Макар.  – Львов, 1956. – 13 с.
 3. Макар Д. А. Вопросы патогенеза, клиники, диагностики, профилактики и лечения тиреотоксического криза: автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра мед. наук: 14.777 [спец.] «Хирургия» / Д. А. Макар.  – Львов, 1970. – 39 с.
 4. Загальна хірургія / за ред. С. П. Жученка, М. Д. Желіби, С. Д. Хіміча. – К.: Здоров’я, 1999. – 488 c.
 5. Герич І. Д. Термічні опіки / І. Д. Герич, Д. А. Макар, В. С. Савчин. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2000. – 32 с.
 6. Макар Дмитро Арсенійович // Зіменковський Б. С. Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784-2009 / Б. С. Зіменковський, М. Р. Гжегоцький, О. Д. Луцик. – Львів, 2009. – С. 202.
 7. Антибіотикопрофілактика як «золотий» стандарт попередження гнійно-септичних післяопераційних ускладнень в хірургії / І. Д. Герич, Д. А. Макар, А. С. Барвінська [та ін.] // Антибіотикопрофілактика в хірургії: матеріали ІІ наук.-практ. конф. КМКЛШМД, 24 грудня 1999 р. –  Львів, 1999. – С. 12-20.
 8. Анализ лечебных приемов при некоторых формах кишечной непроходимости и перитонита / Д. А. Макар, Л. Н. Потульницкая, Я. А. Жовнирук [и др.] // Проблемы патологии в эксперименте и клинике: труды Львовского медицинского института. Т. ХІІІ / ред. Т. В. Митиной. – Львов, 1991. – С. 93-94.
 9. Макар Д. А. Диагностическое значение лапароскопии в неотложной абдоминальной хирургии / Д. А. Макар,  В. П. Андрющенко, И. Н. Копыстянский // Общая и неотложная хирургия : республиканский межведомственный сборник. Вып. 17. – К.: Здоров’я, 1987. – С. 11-15.
 10.  Макар Д. Остання дорога Маркіяна Панчишина / Д. Макар // Лікарський збірник. Заснований Євгеном Озаркевичем у 1898 році. Нова серія. Т. VII. – Львів; Чікаго, 2000. – С. 109-110.
 11.  Дмитро Арсенович Макар (75 років з дня народження) // Шпитальна хірургія. – 1998. – № 1. – С. 115-116.
 12.  Кущ О. Життя віддане людям. До 90-річчя професора хірургії Дмитра Макара / О. Кущ // Народне здоров’я. – 2012. – № 12. – С. 4, 8.
 13.  Дмитро Арсенович Макар. До 90-ліття з дня народження // Український журнал хірургії. – 2012. – № 4. – С. 137-138.
 14.  Макар Д. А. Методы регионарного воздействия в комплексном лечении острого осложненного калькулезного холецистита / Д. А. Макар, И. Д. Герич, Ю. С. Лысюк // Вестник хирургии. – 1992. – № 1. – С. 97-98.
 15.  Макар Д. А. Изучение методом хроматографии на бумаге аминокислотного состава плазмы крови у больных зобной болезнью / Д. А. Макар // Врачебное дело. – 1963. – № 4. – С. 94-98.
 16.  Изменение содержания белковых фракций сыроватки крови при острой лучевой болезни / Л. Н. Кузменко, М. Д. Подильчак, Д. А. Макар // Врачебное дело. – 1964. – № 4-6. – С. 85-88.
 17.  Макар Д. А. Роль антитиреоидных препаратов в предоперационной подготовке больных тиреотоксикозом / Д. А. Макар, С. Р. Барвинский, В. М. Урин // Клиническая хирургия. – 1965. – № 4. – С. 11-14.
 18.  Макар Д. А. Способ регионарной иммунотерапии при остром осложненном калькулезном холецистите / Д. А. Макар, И. Д. Герич, А. Д. Женченко // Клиническая хирургия. – 1991. – № 9. – С. 67.
 19.  Макар Д. А. Радикальные и паллиативные оперативные вмешательства при перфоративной язве желудка и двенадцатиперстной кишки / Д. А. Макар, В. П. Андрющенко, Б. О. Матвийчук // Клиническая хирургия. – 1986. – № 11. – С. 57-58.
 20.  Макар Д. А. Острые заболевания кишечника и их осложнения / Д. А. Макар, В. П. Андрющенко, И. Р. Трутяк // Клиническая хирургия. – 1987. – № 4. – С. 29-30.
 21.  Хирургическое лечение острых осложнений язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки / Д. А. Макар, В. П. Андрющенко, А. В. Мельников, И. Р. Трутяк // Клиническая хирургия. – 1987. – № 4. – С. 36-38.
 22.  Подильчак М. Д. Значение цитохимических исследований лейкоцитов периферической крови у больных диффузным токсическим зобом / М. Д. Подильчак, Д. А. Макар, В. К. Огоновский // Клиническая хирургия. – 1988. – № 12. – С. 25-27.
 23.  Применение постоянного тока для санации желчного пузыря после холецистостомии / Д. А. Макар, И. Д. Герич, И. Р. Трутяк, Ю. С. Лысюк // Хирургия. – 1993. – № 1. – С. 73-74.
 24.  Перекисне окислення ліпідів та активність пероксидази сироватки крові у хворих з гнійно-запальними ураженнями / М. Д. Подільчак, Д. А. Макар, В. К. Огоновський, Б. М. Кордоба // Клінічна хірургія. – 1995. – № 2. – С. 11-12.
 25.  Макар Д. А. Хірургічні ускладнення діабетичної стопи / Д. А. Макар, В. П. Андрющенко, Ю. С. Лисюк // Клінічна хірургія. – 1996. – № 2-3. – С. 80-81.
 26.  Подільчак М. Д. Прогностичне значення природних кілерів і дегідрогеназ лімфоцитів периферичної крові у хворих з гнійним запаленням / М. Д. Подільчак, Д. А. Макар, В. К. Огоновський // Клінічна хірургія. – 1994. – № 5. – С. 55-56.
 27.  Макар Д. А. Симптом гучної ундуляції в діагностиці післяін’єкційної флегмони стегна / Д. А. Макар, І. Д. Герич // Клінічна хірургія. – 1994. – № 1-2. – С. 60.
 28.  Подільчак М. Д. Цитохімічне визначення активності окисно-відновних ферментів лімфоцитів периферійної крові у хворих на тиреотоксичний зоб / М. Д. Подільчак, Д. А. Макар, Л. М. Терлецька // Клінічна хірургія. – 1993. – № 12. – С. 44-46.

Матеріал підготувала
провідний бібліотекар загального читального залу Пашковська О. Я.
[:]

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.