[:uk]Журнали. Газети (з фондів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника)[:]

[:uk]ЖУРНАЛИ
(з фондів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника); всі посилання дійсні станом на 1.04.2018 р.:

    1. Актуальні проблеми сучасної медицини. Вип. 4 (ч. 1). 2017
    2. Акушерство. Гінекологія. Генетика. № 4. 2017
    3. Аритмологія. № 1, 2, 3, 4. 2017
    4. Артериальная гипертензия. № 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2017
    5. Архів офтальмології України. № 1, 2, 3. 2017
    6. Вісник морфології. № 2. 2017
    7. Вісник наукових досліджень. № 4. 2017
    8. Вісник ортопедії, травматології та протезування. № 3. 2017
    9. Вісник серцево-судинної хірургії. № 1, 2, 3. 2017
    10. Вісник проблем біології і медицини. Вип. 4 (т. 1, 2,3) 2017
    11. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє». Вип. 22. 2017
    12. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Медицина». № 33. 2017
    13. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. № 3. 2017
    14. Вісник фармації. № 4. 2017
    15. Гастроентерологія. № 4. 2017
    16. Гематология и трансфузиология. Восточная Европа. №1, 2, 3. 2017
    17. Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. № 1, 4. 2017
    18. Дент Арт. № 4 2017
    19. Довкілля та здоров’я. № 3, 4 2017
    20. Досягнення біології та медицини. № 2. 2017
    21. Економіка і право охорони здоров’я. № 1, 2. 2017
    22. Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія. № 1, 2, 3. 2017
    23. Ендокринологія. № 4 2017
    24. Жіночий лікар. № 4, 5, 6 2017
    25. Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О.Торсуєва. № 1, 2. 2017
    26. Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. № 2, 3 2017 – можна переглянути постатейно http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31506
    27. Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. № 3/4 2017
    28. Здобутки клінічної i експериментальної медицини. № 1, 2, 3. 2017
    29. Здоровье ребенка. № 1, 4, 6, 7, 8. 2017
    30. Інтегративна антропологія. № 1, 2. 2017
    31. Інфекційні хвороби. № 4. 2017
    32. Кардиология : от науки к практике. № 2, 3. 2017
    33. Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. № 2. 2017
    34. Клиническая инфектология и паразитология. № 3. 2017 – можна переглянути зміст номера та анотації до статей
    35. Клиническая онкология. № 4. 2017
    36. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. № 3, 4 2017
    37. Клінічна стоматологія. № 3, 4. 2017
    38. Клінічна фармація. № 3, 4. 2017
    39. Клітинна та органна трансплантологія. № 1. 2017
    40. Ліки України плюс. № 1, 2, 3, 4. 2017
    41. Лучевая диагностика. Лучевая терапия. № 4 2017
    42. Медична освіта. № 3. 4 2017
    43. Медична та клінічна хімія. № 3, 4. 2017
    44. Медичні перспективи. № 2, 3 2017
    45. Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия. № 1, 2. 2017
    46. Мистецтво лікування. № 6/7, 8, 9/10 2017
    47. Міжнародний ендокринологічний журнал. № 4, 6, 7, 8. 2017
    48. Міжнародний медичний журнал. № 4. 2017
    49. Міжнародний неврологічний журнал. № 4, 5, 6, 7, 8. 2017
    50. Надзвичайна ситуація. № 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2017
    51. НейроNews (психоневрология и нейропсихиатрия). № 10. 2017
    52. Нейрофизиология. № 3, 4, 5. 2017
    53. Ортопедия, травматология и протезирование. № 3, 4. 2017
    54. Оториноларингология. Восточная Европа. № 3. 2017 – можна переглянути зміст номера та анотації до статей
    55. Офтальмология. Восточная Европа. № 2, 3. 2017 – можна переглянути зміст номера та анотації до статей
    56. Офтальмологія. № 1. 2017
    57. Педиатрия. Восточная Европа. № 3. 2017 – можна переглянути зміст номера та анотації до статей
    58. Перинатология и педиатрия. № 3. 2017
    59. Пластична, реконструктивна і естетична хірургія. № 1. 2, 3, 4. 2017
    60. Почки. Нирки. № 4. 2017
    61. Приватний лікар. № 6, 7, 8, 9. 2017
    62. Практикуючий лікар. № 3, 4. 2017
    63. Проблеми ендокринної патології. № 3, 4. 2017
    64. Проблеми кріобіології і кріомедицини. № 1, 2, 3, 4. 2017
    65. Проблеми травматології та остеосинтезу. № 3/4. 2017
    66. Психіатрія, неврологія та медична психологія. № 1, 8. 2017
    67. Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. № 1, 3. 2017
    68. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. № 2. 2017
    69. Світ медицини та біології. № 2, 3, 4. 2017
    70. Современная ортодонтия. № 3, 4. 2017
    71. Современная педиатрия. № 4, 5, 6, 7 2017
    72. Современная стоматология. № 3, 4, 5 2017
    73. Соціальна фармація в охороні здоров’я. № 3, 4. 2017
    74. Судово-медична експертиза. № 1. 2017
    75. Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. № 1, 2. 2017
    76. Травма. № 4, 5, 6. 2017
    77. Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. № 1, 4. 2017
    78. Україна. Здоров’я нації. № 4, 4(1). 2017
    79. Український біофармацевтичний журнал. № 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2017
    80. Український вісник психоневрології. № 2, 3, 4. 2017
    81. Український журнал медицини, біології та спорту. № 3, 4, 5, 6, 6А. 2017
    82. Український кардіологічний журнал. № 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2017
    83. Український неврологічний журнал. № 4. 2017
    84. Український радіологічний журнал. № 4. 2017
    85. Український ревматологічний журнал. № 2, 3, 4. 2017
    86. Управління закладом охорони здоров’я. № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2017
    87. Урология. № 4. 2017
    88. Фармаком. № 1, 2, 3, 4. 2017
    89. Фармацевтичний журнал. № 5/6. 2017
    90. Фармацевтичний часопис. № 3, 4. 2017
    91. Хист. № 19. 2017
    92. Хірургія дитячого віку. № 2, 3, 4. 2017
    93. Шпитальна хірургія. № 3, 4. 2017
    94. Экстренная медицина. № 4. 2017 – можна переглянути зміст номера та анотації до статей
    95. Diagnostics and Treatment of Oral and Maxillofacial Pathology= Діагностика і лікування оральної та щелепно-лицевої патології. № 1. 2017
    96. Biomedical and biosocial anthropology. № 28. 2017
    97. Experimental oncology. № 1, 2, 3, 4. 2017
    98. International journal of medicine and medical research. № 1, 2. 2017
    99. Regulatory Mechanisms in Biosystems. № 1, 3, 4. 2017
[:]