10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров’я

563

Щорічно 10-го жовтня відзначається Всесвітній день психічного здоров’я. Ця дата входить до переліку міжнародних днів, що відзначаються ООН.

psyho_denВсесвітній день психічного здоров’я відзначається з 1992 року, з ініціативи Всесвітньої федерації психічного здоров’я. Сьогодні тема психічного здоров’я є актуальною для усього населення України, адже в умовах постійного психо-емоційного напруження особливо важливо зберігати психічну стійкість. Психічне здоров’я також тісно пов’язане з соціальним благополуччям особистості, що відображається в таких характеристиках: адекватне сприйняття соціальної дійсності, інтерес до оточуючого світу, адаптація до оточуючого та соціальне благополуччя; спрямованість на суспільну справу, культура споживання, альтруїзм, відповідальність перед іншими тощо.

Психічне здоров’я – стан душевного благополуччя, що характеризується відсутністю хворобливих психічних проявів та забезпечує адекватну до умов дійсності регуляцію поведінки та діяльності. Стан психічного здоров’я – об’єкт численних спостережень учених.

 

Пропонуємо список літератури до даної теми:

 1. Анохина Г. А. Особенности питания при депрессии / Г. А. Анохина ; сост.  Л. Матвеева // Здоров’я України – ХХІ сторіччя : мед. газета. – 2012. – № 8. – С. 10-11.
 2. Берадзе Т. И. Социальное тревожное расстройство / Т. И. Берадзе // НЕЙРОNEWS (психоневрология и нейропсихиатрия). – 2011. – № 2. – С. 12-14.
 3. Депрессивные расстройства в практике врача / сост. Н. Пятница-Горпинченко // Здоров’я України – ХХІ сторіччя : мед. газета. – 2012. – № 13/14. – С. 23
 4. Загородній, Сергій Михайлович. Медико-соціальне обгрунтування системи збереження психічного здоров’я сільського населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / С. М. Загородній. – Київ, 2011. – 24 с.
 5. Здоровий спосіб життя : зб. наук. статей / ред. Ю. М. Панишко; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – (в обкл.)
 6. Иванов С. В. Тревожные расстройства в общей медицине: клиника и терапия / С. В. Иванов // Здоров’я України – ХХІ сторіччя : мед. газета. – 2013. – Вересень (№18/319). – С. 20-21
 7. Кирилюк С. С. Спектр скарг і об’єктивні критерії в діагностиці депресії / С. С. Кирилюк, О. О. Фільц // Медицина транспорту України. – 2011. – № 4. – С. 23-27.
 8. Кутько, И. И. Стресс и психическое здоровье (психопатология и психосоматика психогенного дистресса) / И. И. Кутько, Г. С. Рачкаускас, А. Н. Линев // Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. – № 3 (444). – С. 20-25.
 9. Немає суспільного благополуччя без здоров’я психічного. Про охорону психічного здоров’я в Республіці Польща // НЕЙРОNEWS (психоневрология и нейропсихиатрия). – 2009. – № 5 (19). – Режим доступу: http://neuronews.com.ua/page/nemae-suspilnogo-blagopoluchchya-bez-zdorovya-psihichnogopro-ohoronu-psihichnogo-zdorovya-v-respublici-polcsha
 10. Практические рекомендации по ведению пациентов с депрессией / сост. С. Костюченко // НЕЙРОNEWS (психоневрология и нейропсихиатрия). – 2011. – № 1. – С. 41-50. – Режим доступа: http://neuronews.com.ua/page/prakticheskie-rekomendacii-po-vedeniyu-pacientov-s-depressiej
 11. Проблема терапевтично резистентних депресивних розладів в аспекті їх патоморфозу / Л. В. Рахман // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 150-річчю курорту “Березівські мінеральні води” та 50-річчю кафедри психотерапії ХМАПО, Харків, 10-12 жовтня 2012 року. – Харків. – Т.2 : Сучасні методи діагностики, лікування і реабілітації психічних і соматичних розладів психогенного походження ( XV Платонівські читання). – С. 206-207.
 12. Протокол надання медичної допомоги хворим на посттравматичні стресові розлади : наказ МОЗ України від 05.02.2007 р. № 59 // Ліки України. – 2011. – № 3. – С. 59-60.
 13. Психическое здоровье: усиление борьбы с психическими расстройствами: [по материалам Информационного бюллетеня ВОЗ. – 2010. – № 220] // НЕЙРОNEWS (психоневрология и нейропсихиатрия). – 2011. – № 8. – С. 11.
 14. Психічно здорова нація – мета реформування державної психіатричної служби // НЕЙРОNEWS (психоневрология и нейропсихиатрия). – 2010. – № 2 (21). – Режим доступу: http://neuronews.com.ua/page/psihichno-zdorova-naciya—meta-reformuvannya-derzhavnoyi-psihiatrichnoyi-sluzhbi
 15. Савка, Ігор Станіславович. Діагностика, комплексне лікування та профілактика пошкоджень кісток нижньої кінцівки у військовослужбовців внаслідок перевантаження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / І. С. Савка. – Київ, 2011. – 32 с.
 16. Связь между психическим и физическим здоровьем : дайджест / сост.  О. Татаренко // Здоров’я України – ХХІ сторіччя : мед. газета. – 2012. – № 8. – С. 59
 17. Социальная психиатрия // НЕЙРОNEWS (психоневрология и нейропсихиатрия). – 2009. – № 4 (15). – Режим доступа: http://neuronews.com.ua/page/socialnaya-psihiatriya
 18. Стан психічного здоров’я населення та психіатричної допомоги в Україні // НЕЙРОNEWS (психоневрология и нейропсихиатрия). – 2010. – № 5 (24). – Режим доступу: http://neuronews.com.ua/page/stan-psihichnogo-zdorovE28099ya-naselennya-ta-psihiatrichnoyi-dopomogi-v-ukrayini
 19. Шестопалова Л. Ф. Основні напрями профілактики посттравматичних стресових розладів у жертв екстремальних подій / Л. Ф. Шестопалова, Ю. С. Бучок // Медична психологія = Медицинская психология. – 2011. – Том 6, № 4. – С. 7-9.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.