25 років сімейній медицині в Україні25 років сімейній медицині в Україні

468

family_medicine

Процес впровадження сімейної медицини в Україні розпочався з експерименту у Львівській області у 1987 році, коли у місті Дрогобичі було відкрито першу амбулаторію загальної практики –  сімейної медицини. А з 1995 року розпочато підготовку сімейних лікарів за програмою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України. У 1995 році кафедра терапії № 2 нашого вузу була перейменована на кафедру сімейної медицини з курсом клінічної імунології. Тепер кафедра іменується кафедрою сімейної медицини ФПДО. Так була організована перша в Україні кафедра сімейної медицини.
На сьогодні в реформі медичної галузі сімейну клінічну практику визначено пріоритетною та ключовою, бо саме первинна допомога має формувати здоров’я нації, тому підготовка лікарів такого типу повинна стати фундаментальною.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – навчальний заклад з високим рівнем освіти та наукової думки. Університет продукує професіоналів даного напряму медицини. Кафедра сімейної медицини факультету післядипломної освіти започаткувала розвиток сімейної медицини та організувала Асоціацію сімейних лікарів Львівщини, також взяла активну участь у процесі входження Асоціації сімейних лікарів України у Світову та Європейську Асоціацію сімейних лікарів.
Діяльність лікарів загальної практики сімейного лікаря в Україні регламентована Постановою кабінету Міністрів України “Про комплексні заходи впровадження сімейної медицини в системі охорони здоров’я” (№ 989 від 20.06.2000 р.) і відповідним наказом Міністерства охорони здоров’я України “Про затвердження плану поетапного переходу до організації первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини” (№ 214 від 11.09.2000 р.)
Практична реалізація завдання впровадження сімейної медицини у нашій країні має свої особливості і покладає на сімейного лікаря більше відповідальності, вимагає спеціальної підготовки. Звичайно, в Україні діяльність лікаря загальної практики лише почала впроваджуватись і потребує подальших наукових досліджень.
Наукова бібліотека ЛНМУ ім. Данила Галицького створює передумови для розвитку наукового аспекту сімейної медицини, забезпечуючи відповідною медичною літературою.

family_med

Підбірка літератури за темою:

 1. VII Міжрегіональна науково-практична конференція “Загальна практика – сімейна медицина: організація, сучасні стандарти діагностики, лікування та профілактики” / уклад. О. В. Павлова // Здоров’я України – ХХІ сторіччя : мед. газета. – 2012. – N Жовтень (№ 20/297). – С. 42
 1. Актуальність післядипломної підготовки фахівців сімейної медицини з питань паліативної допомоги / А. В. Царенко [та ін.] // Сімейна медицина : наук.-практ. журн. – 2011. – N 3. – С. 15-18. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Бібик І. Г.

Амбулаторна психіатрична допомога при впровадженні сімейної медицини / І. Г. Бібик // Сучасні медичні технології: наук.-практ. журн. – 2012. – N 1. – С. 80-84. – Бібліогр. в кінці ст.

 1. Білецький С. В.

Етапи й попередні результати впровадження сімейної медицини в поліклініці N 3 м. Чернівців / С. В. Білецький, В. В. Бойко, Л. Г. Крикливець // Сімейна медицина : наук.-практ. журн. – 2011. – N 3. – С. 25-26. – Бібліогр. в кінці ст.

 1. Бабінець Л.С.

Хронічний панкреатит: діагностика і лікування, алгоритми динамічного спостереження лікарем загальної практики – сімейної медицини на засадах доказової медицини / Л. С. Бабінець // Здоров’я України. Темат. номер: Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія : мед. газета. – 2012. – N 1. – С. 61-63

 1. Батрух, Андрій.

Сімейна медицина в Німеччині / А. Батрух // Матеріали XIV Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств, 04-06 жовтня 2012 року, м. Донецьк : [тези доп.] / гол. ред. Л. Пиріг. – Донецьк ; Київ ; Чікаго, 2012. – С. 18-19

 1. В Україні впроваджується практика сімейної медицини : новини МОЗ // Здоров’я України – ХХІ сторіччя : мед. газета. – 2012. – N 1. – С. 51
 1. Весельський, Віктор Леонідович.

Медико-соціальне обгрунтування системи наступності медичної допомоги сільському населенню в умовах впровадження сімейної медицини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / В. Л. Весельський ; МОЗ України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – Київ, 2011. – 26 с. – Бібліогр.: с. 21-23 (27 назв).

 1. Вітенко, Іван Семенович.

Сімейна медицина : психологічні аспекти діагностики, профілактики і лікування хворих : навч. посіб. для лікарів-інтернів вищ. мед. навч. закл. ІV рівня акредитації / І. С. Вітенко, О. С. Чабан, О. О. Бусло ; ред. І. С. Вітенко ; рец.: Є. Х. Заремба, Н. Г. Пшук. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. – 186 с.

У посібнику викладено основні психологічні аспекти діагностики, профілактики і лікування хворих лікарем загальної практики – сімейним лікарем. Розкрита залежність виникнення, розвитку та прояву захворювань людини від її життєдіяльності, соціального оточення та поведінки. Представлені шляхи та методи корекції змін психіки та поведінки лікарем загальної практики – сімейним лікарем. Для лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

 1. Ефективність функціонування сімейної медицини у поліклініці № 3 м. Чернівці / С. В. Білецький [та ін.] // Буковинський медичний вісник : укр. наук.-практ. журн. – 2012. – Том 16, N 2. – С. 213-216. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Жук О. В.

Розвиток сімейної медицини і репродуктивне здоров’я жінок сільської місцевості / О. В. Жук, А. Ф. Короп // Сімейна медицина : наук.-практ. журн. – 2012. – N 3. – С. 90-92. – Библиогр. в конце ст. – Библиогр. в конце ст.

 1. Жук, Олена Вікторівна.

Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи збереження репродуктивного здоров´я жінок сільської місцевості в умовах сімейної медицини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / О. В. Жук ; МОЗ України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Защищена 25.06.2013. – Київ, 2013. – 24 с. : рис. – Бібліогр.: с. 18-21 (23 назв).

 1. Итоги  VIII конгресса педиатров Украины “Актуальные проблемы педиатрии” / уклад. В. Савченко // Здоров’я України – ХХІ сторіччя : мед. газета. – 2012. – N Жовтень (№ 19/296). – С. 38-39.
 1. Кабачний, Олександр Геннадійович.

Формування науково-методичних підходів до лікарського забезпечення населення в умовах впровадження сімейної медицини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / О. Г. Кабачний ; МОЗ України, Нац. мед. акад. післядиплом. осв. ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – Защищена 28.09.2012. – Київ, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: с. 17-20 (23 назви).

 1. Короп А. Ф.

Пропозиції керівників охорони здоров’я і головних лікарів-спеціалістів щодо розвитку управління якістю і ефективністю первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини сільському населенню / А. Ф. Короп // Матеріали XIV Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств, 04-06 жовтня 2012 року, м. Донецьк : [тези доп.] / гол. ред. Л. Пиріг. – Донецьк ; Київ ; Чікаго, 2012. – С. 33.

 1. Лисенко Г. І.

Гострі порушення мозкового кровообігу у практиці сімейного лікаря / Г. І. Лисенко, І. С. Зозуля, І. О. Латоха // Сімейна медицина : наук.-практ. журн. – 2012. – N 3. – С. 79-83. – Бібліогр. в кінці ст.

 1. Лисенко Г. І.

Сімейна медицина в Україні: сучасні досягнення та перспективи розвитку (за результатами III з’їзду сімейних лікарів) / Г. І. Лисенко, В. І. Ткаченко, О. В. Маяцька // Сімейна медицина : наук.-практ. журн. – 2012. – N 1(спец. вип.). – С. 5-8.

 1. Матюха, Лариса Федорівна.

Медико-соціальне обгрунтування оптимізації системи первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” ; 14.01.38 “Загальна практика-сімейна медицина” / Л. Ф. Матюха ; МОЗ України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: с. 30-37 (58 назв).

 1. Матюха Л. Ф.

Механізми управління системою ПМСД на засадах сімейної медицини з урахуванням існуючих ризиків / Л. Ф. Матюха // Сімейна медицина : наук.-практ. журн. – 2011. – N 3. – С. 19-24. – Бібліогр. в кінці ст.

 1. Матюха Л.Ф.

Семейная медицина в Украине: проблемы и перспективы / Л.Ф. Матюха // Биол. терапия. – 2013. – N 1. – С. 4-6.

 1. Медична реформа в Києві відбудеться тоді, коли в неї повірять лікарі та їхні пацієнти : новости и события // Сімейна медицина : наук.-практ. журн. – 2012. – N 3. – С. 4.
 1. Моісеєнко, Раїса.

Сімейний лікар має свідомо обирати спеціалізацію, в цій справі неприпустимий формальний підхід : Інформаційний лист Виконавчого органа Київської міської ради (Київська Міська Державна Адміністрація) Головне Управління Охорони Здлров’я / Р. Моісеєнко // Соврем. педиатрия : науч.-практ. педиатр. журн. – 2011. – N 2. – С. 10. – ISSN 1992-5913

 1. Мостовой Ю. М.

Досягнення кардіології – лікарю загальної практики та сімейної медицини / Ю. М. Мостовой, О. В. Бугайчук // Здоров’я України – ХХІ сторіччя : мед. газета. – 2013. – N Червень (№11/12, 312/313). – С. 38-39.

 1. Олексюк О. Б.

Система запобіжної госпіталізації в педіатрії умовах впровадження сімейної медицини / О. Б. Олексюк // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2011. – N 2. – С. 20-24. – Бібліогр. в кінці ст.

 1. Ординський В. А.

Результати переходу до надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на рівні адміністративного району в сільській місцевості / В. А. Ординський // Сучасні медичні технології: наук.-практ. журн. – 2012. – N 1. – С. 36-44. – Бібліогр. в кінці ст.

 1. Ответы на вопросы, которые были заданы докладчикам во время дискуссии на семинарах “Актуальные вопросы развития семейной медицины в Украине” в период с февраля по май 2012 года : На вопросы отвечает Приходько В. Ю.,  д. м. н., профессор кафедры терапии и гериатрии НМАПО им. П. Л. Шупика // Сімейна медицина : наук.-практ. журн. – 2012. – N 3. – С. 5-6.
 1. Підготовка сімейних лікарів на сучасному етапі : вирішені та невирішені проблеми / Г. І. Лисенко [та ін.] // Сімейна медицина : наук.-практ. журн. – 2011. – N 3. – С. 5-6.
 1. Поцелуєв В. І.

Сільське населення про зміни в організації та якості медичної допомоги внаслідок упровадження сімейної медицини /  В. І. Поцелуєв // Сімейна медицина : наук.-практ. журн. – 2011. – N 3. – С. 27-28. – Бібліогр. в кінці ст.

 1. Рациональная антибиотикотерапия в лечении респираторных инфекций у детей с позиции доказательной медицины / [интервью] Ю. В. Марушко ; уклад. В. Савченко // Здоров’я України. Темат. номер: Педіатрія : мед. газета. – 2013. – N Червень (№2). – С. 31
 1. Резолюция учасников “круглого стола” “профилактическое и лечебное применение мультипробиотиков в педиарии и семейной медицине” / Ю. Г. Антипкин, В. П. Широбоков, А. П. Волосовец [та ін.] // Соврем. педиатрия : науч.-практ. педиатр. журн. – 2011. – N 3. – С. 19-21.
 1. Розенцвейг Маркус А.

Значение первичной медицины для системы здравоохранения и здоровья нации / Маркус А. Розенцвейг, Я. Пресс // Сімейна медицина : наук.-практ. журн. – 2012. – N 1(спец. вип.). – С. 9-14

 1. Ряполова Т. Л.

Комплексная оценка ресурса семейного окружения больных с манифестным приступом шизофрении и способы его коррекции / Т. Л. Ряполова // Вісник невідкладної і відновної медицини = Вестник неотложной и восстановительной медицины : наук. – практ. журн. – 2012. – Том 13, N 3. – С. 435-441. – Библиогр. в конце ст.

 1. Середюк Н. М.

Кардіологічні синдроми і феномени в практиці лікаря сімейної медицини / Н. М. Середюк // Матеріали XIV Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств, 04-06 жовтня 2012 року, м. Донецьк : [тези доп.] / гол. ред. Л. Пиріг. – Донецьк ; Київ ; Чікаго, 2012. – С. 134.

 1. Сімейна медицина  : енциклопедія : у 5-ти т. / Є. Х. Заремба [та ін.] ; за ред.: В. Г. Передерія, Є. Х. Заремби. – Київ : Здоров’я, 2005-2012.

В енциклопедичному виданні розглянуто хвороби органів травлення, нирок, сечових шляхів та органів кровотворення. Викладено питання експертизи працездатності при патології внутрішніх органів. Поданий матеріал адаптований до вимог фахової підготовки сімейних лікарів. Для лікарів загальної практики — сімейних лікарів, терапевтів, гастроентерологів, урологів і нефрологів, гематологів, курсантів вищих медичних навчальних закладів післядипломної освіти.

 1. Сімейна медицина  : в 3-х кн. : підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації / за ред.: В. Ф. Москаленка, О. М. Гиріної. – Київ : Медицина, 2007.
 1. Сімейна медицина : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / В. Б. Гощинський [та ін.] ; рец.: В. І. Вдовиченко, П. П. Кузів, Л. В. Глушко. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. – 809 с. : іл.

У посібнику викладений матеріал, що стосується організації та надання первинної медико-санітарної допомоги. Книга складається із загальної та спеціальної частин. У загальній частині відображені завдання й особливості організації первинної медико-санітарної допомоги, а також питання експертизи працездатності та диспансеризації. Авторами видання врахована специфіка лікувального процесу, що здійснюється лікарями амбулаторно-поліклінічної мережі. У спеціальній частині чітко викладені питання діагностики і вікування хворих, експертизи працездатності, диспансеризації та реабілітації. Також розглядаються питання невідкладної медичної допомоги хворим на догоспітальному етапі, функціональної діагностики. Посібник розрахований на студентів старших курсів, інтернів, сімейних лікарів.

 1. Сімейна медицина в Україні: момент істини : Круглий стіл “Сімейна медицина – основа реформування діючої системи охорони здоров’я” / В. В. Рудень, І. М. Шурма. – Львів : Ліга-Прес, 2003. – 72 с.
 1. Снаров К. Д.

Досвід впровадження системи “сімейної медицини” в клінічній лікарні № 1 м. Львова. Кардіологічна служба / К. Д. Снаров // Матеріали XIV Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств, 04-06 жовтня 2012 року, м. Донецьк : [тези доп.] / гол. ред. Л. Пиріг. – Донецьк ; Київ ; Чікаго, 2012. – С. 44-45

 1. Толстанов О. К.

Характеристика діагностичних можливостей лікаря загальної практики/сімейної медицини та перспективи їх покращення / О. К. Толстанов // Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров’я України. – 2011. – N 4. – С. 98-101. – Бібліогр. в кінці ст.

 1. Толстанов О.К.

Впровадження загальної лікарської практики/сімейної медицини в систему охорони здоров’я сільського населення Житомирської області / О. К. Толстанов // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2011. – N 1. – С. 68-73. – Бібліогр. в кінці ст.

 1. Упроваджуємо в Україні практику сімейної медицини // Новости медицины и фармации в Украине. – 2012. – N 1/2. – С. 6.
 1. Фершал Я. Ю.

Первинна медична допомога дитячому населенню при впровадженні сімейної медицини / Я. Ю. Фершал // Сучасні медичні технології: наук.-практ. журн. – 2012. – N 1. – С. 74-79. – Бібліогр. в кінці ст.

 1. Цьоха І. О.

Аналіз симптому запаморочення в навчанні лікарів сімейної медицини / І. О. Цьоха, О. М. Кононець // Матеріали XIV Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств, 04-06 жовтня 2012 року, м. Донецьк : [тези доп.] / гол. ред. Л. Пиріг. – Донецьк ; Київ ; Чікаго, 2012. – С. 49.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.