[:uk]30 років після Чорнобильської катастрофи: відлуння[:]

297
[:uk]26 квітня 2016 р. виповнюється 30 років з дня Чорнобильської катастрофи, наслідки якої матимуть відлуння для України та навколишніх територій не одне століття.

Аварія на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС), яка сталася 26 квітня 1986 року, визнана найбільшою в світовій історії (7-й рівень за шкалою МАГАТЕ – Міжнародне агентство з атомної енергії).

У ніч на 26 квітня 1986 року у четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції, розташованої на території тогочасної Української РСР відбувся вибух і подальше руйнування, яке мало вибуховий характер. Реактор був повністю зруйнований, внаслідок чого довкілля було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Відбувся радіоактивний викид потужністю в 300 Хіросім (неофіційна одиниця виміру сили ядерного вибуху).

Указом Президента України  від 14 грудня 2015 року № 702/2015 «Про заходи у зв’язку з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи» 2016 рік  в Україні оголошено Роком вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи.

30 роковини Чорнобильської катастрофи є етапом, що зумовлює проведення аналізу її наслідків, оцінки ефектів опромінення, дії факторів аварії на здоров’я населення найбільш постраждалих країн та на глобальні процеси.

Пропонуємо переглянути відео-розповідь людини, яка брала участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, Євгена Жмуркевича.

Над відео працювали Роман Мельник і Ярина Гриновець.

Пропонуємо вашій увазі літературу до теми:

 1. Алгоритм діагностики Ph-негативних хронічних мієлопроліферативних захворювань з визначенням мутації гена JAK2 в осіб, опромінених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС : метод. рек. / уклад. С. В. Клименко [та ін.]. – Київ, 2012. – 24 с. : табл., рис.
 2. Антипкін Ю. Г. Чорнобильська катастрофа та стан здоров’я вагітних жінок і дітей : Загальні збори НАМН України та засідання комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради України “Медичні проблеми аварії на Чорнобильській АЕС” (Київ, 29 березня 2011р.) / Ю. Г. Антипкін // Журнал Національної академії медичних наук України. – 2011. – Том 17, № 2. – С. 152-155.
 3. Антонов В. П. Уроки Чернобыля: радиация, жизнь, здоровье : монография / В. П. Антонов. – Киев : Знания, 1989. – 112 с.
 4. Асоціація поліморфізму гена фосфодіестерази 4D з ризиком розвитку інфаркту міокарда в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС / Г. В. Плескач, О. М. Настіна, Д. О. Білий [та ін.] // Український медичний часопис. – 2014. – № 3. – С. 126-130.
 5. Базика Д. А. Радіологічні та медичні наслідки Чорнобильської катастрофи : Загальні збори НАМН України та засідання комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради України “Медичні проблеми аварії на Чорнобильській АЕС” (Київ, 29 березня 2011р.) / Д. А. Базика, А. Ю. Романенко, К. М. Логановський // Журнал Національної академії медичних наук України. – 2011. – Том 17, № 2. – С. 132-138.
 6. Богатирьова Р. В. Атомні опіки людства (антропосоціоекоцентральний вимір атомної енергії) : монографія / Р. В. Богатирьова. – Київ : Авіцена, 2013. – 272 с.
 7. Гейл Р. Последнее предупреждение: наследие Чернобыля / Р. Гейл, Т. Хозер. – Москва : Соваминко, 1990. – 224 с.
 8. Гостра променева хвороба (медичні наслідки Чорнобильської катастрофи) : монографія / за ред. О. М. Коваленка. – Київ : Вид-во “Іван Федоров”, 1998. – 244 с.
 9. Григорьев Ю. Г. Памятка населению по радиационной безопасности : справочное издание / Ю. Г. Григорьев. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 16 с.
 10. Деденко И. К. Эфферентные методы лечения лучевых повреждений : монография / И. К. Деденко, А. В. Стариков, В. В. Стрелко. – Киев : Норд-Принт, 1996. – 412 с.
 11. Диспансерное наблюдение за детьми, пострадавшими в результате Чернобыльской аварии : метод. рек. / Е. И. Степанова, В. Г. Бебешко, Л. В. Курило [и др.] ; М-во здравоохранения Украины. – Киев, 1992. – 66 с.
 12. Діагностична і лікувальна тактика при курації хворого з гострим радіаційним ураженням : метод. посібник / уклад.: В. Г. Бебешко, Д. О. Білий, О. М. Коваленко, Г. В. Дубровіна ; Наук. центр радіац. мед. АМН України. – Київ, 2004. – 56 с.
 13. Зайцева А. Л. Загальна оцінка стану серцево-судинної системи в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1986-87 рр. у віддаленому післяаварійному періоді / А. Л. Зайцева // Матеріали XIV Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств, 04-06 жовтня 2012 року, м. Донецьк : [тези доп.] / гол. ред. Л. Пиріг. – Донецьк ; Київ ; Чікаго, 2012. – С. 355-356.
 14. Заиченко А. И. Контроль радиационной безопасности : монография / А. И. Заиченко, О. Г. Польский, И. П. Коренков. – Москва : Медицина, 1989. – 192 с.
 15. Зданевич Н. А. Особливості церебральної гемодинаміки у постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції із посттравматичним стресовим розладом у віддалений період / Н. А. Зданевич // Український медичний часопис. – 2011. – № 6. – С. 108-111.
 16. Здоров’я нащадків ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції : монографія / М. М. Коренєв, О. І. Плехова, Г. О. Бориско [та ін.]. ; ред. М. М. Коренєв ; Харків. нац. мед. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Ін-т охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – 226 с. : рис., табл.
 17. Значення поліморфізму генів репарації ДНК XRCC1 та XPD в осіб, які зазнали дії іонізуючої радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, у розвитку раку щитоподібної залози : науково-практична конференція “Мінімальна залишкова хвороба при солідних пухлинах”, 22-23 жовтня 2015 р., Київ / С. О. Геник-Березовська, В. М. Шкарупа, В. В. Талько [та ін.] // Онкология. – 2015. – Том 17, № 3. – С. 205-206.
 18. Кашина-Ярмак В. Л. Особливості розвитку нащадків батьків, що були опромінені в дитячому віці внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, залежно від терміну перебування батьків на контрольованих територіях / В. Л. Кашина-Ярмак // Современная педиатрия. – 2011. – № 6. – С. 45-48.
 19. Клініко-гематологічні особливості мієлодиспластичного синдрому в осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС / В. І. Клименко, Т. Ф. Любарець, І. С. Дягіль [та ін.]. – Київ : Чорнобильінтерінформ, 2001. – 15 с.
 20. Козявкін В. І. Медична реабілітація пацієнтів з органічними ураженнями нервової системи. Актуальні проблеми : Загальні збори НАМН України та засідання комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради України “Медичні проблеми аварії на Чорнобильській АЕС” (Київ, 29 березня 2011р.) / В. І. Козявкін // Журнал Національної академії медичних наук України. – 2011. – Том 17, № 2. – С. 156-157.
 21. Лібанова Е. М. Демографічні наслідки Чорнобильської катастрофи : Загальні збори НАМН України та засідання комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради України “Медичні проблеми аварії на Чорнобильській АЕС” (Київ, 29 березня 2011р.) / Е. М. Лібанова // Журнал Національної академії медичних наук України. – 2011. – Том 17, № 2. – С. 110-119.
 22. Літвінова Н. Ю. Передпухлинні захворювання щитовидної залози у структурі захворюваності ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС : магістер. робота / Н. Ю. Літвінова. – Львів, 1998. – 37 с.
 23. Ліхтарьов І. А. Опромінення різних контингентів населення, що постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи : Загальні збори НАМН України та засідання комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради України “Медичні проблеми аварії на Чорнобильській АЕС” (Київ, 29 березня 2011р.) / І. А. Ліхтарьов // Журнал Національної академії медичних наук України. – 2011. – Том 17, № 2. – С. 120-126.
 24. Мангушева В. Ю. Динаміка захворюваності хворобами шкіри та підшкірної клітковини та контактним дерматитом за останні 20 років після аварії на Чорнобильській АЕС : материалы науч.-практ. конф. дерматовенерологов и косметологов с междунар. участием “Новые инновационные программы в дерматовенерологии и косметологии”, 14 апреля 2011г., г. Харьков / В. Ю. Мангушева // Дерматологія та венерологія. – 2011. – № 2. – С. 61.
 25. Мащенко М. П. Радіаційна гігієна : підручник / М. П. Мащенко, Д. С. Мечов, В. О. Мурашко ; МОЗ України, Київ. мед. акад. післядипломної освіти. – Харків : Ін-т монокристалів, 1999. – 392 с.
 26. Медицинские аспекты аварии на Чернобыльской атомной электростанции : материалы науч. конф. 11-13 мая 1988 г., г. Киев / ред. А. Е. Романенко. – Киев : Здоровья, 1988. – 232 с.
 27. Медичні наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції : монографія / за ред.: О. Ф. Возіанова, В. Г. Бебешка, Д. А. Базики. – Київ : ДІА, 2007. – 814 с. : іл.
 28. Молекулярно-генетичні характеристики онкогематологічних захворювань мієлоїдного походження у постраждалих унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС / С. В. Клименко, І. В. Дмитренко, О. М. Костюкевич [та ін.] // Архів клінічної та експериментальної медицини. – 2012. – Том 21, № 2. – С. 167-169.
 29. Особливості канцерогенезу у передміхуровій залозі після аварії на Чорнобильський АЕС (гістологічне та молекулярне дослідження) : Загальні збори НАМН України та засідання комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради України “Медичні проблеми аварії на Чорнобильській АЕС” (Київ, 29 березня 2011р.) / О. Ф. Возіанов, А. М. Романенко, А. О. Чекалова [та ін.] // Журнал Національної академії медичних наук України. – 2011. – Том 17, № 2. – С. 149-151.
 30. Острая лучевая болезнь в условиях Чернобыльской катастрофы : [метод. пособие] / Л. П. Киндзельский, А. С. Зверкова, С. А. Сивкович [и др.] ; [под ред. Л. П. Киндзельского]. – Киев : Телеоптик, 2002. – 223 с.
 31. Оцінка ефективності сучасного кремнезьомного ентеросорбенту “Біле вугілля” (Аеросіл) та вітчизняного гепатопротектору антралю у ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з хронічною сполученою патологією гепатобіліарної системи / О. Я. Бабак, Г. Д. Фадєєнко, В. М. Фролов [та ін.] // Український медичний альманах. – 2011. – Том 14, № 6. – С. 24-30.
 32. Оцінка фізичного розвитку дітей із захворюваннями бронхолегеневої системи, батьки яких були ліквідаторами аварії на Чорнобильській атомній електростанції / С. В. Вітріщак, О. В. Січанова, О. В. Саніна [та ін.] // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2012. – Том 7, № 1. – С. 144-147.
 33. Параметри варіабельності серцевого ритму у пацієнтів з пептичною виразкою гастродуоденальної зони, поєднаною з гіпертонічною хворобою, потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС / О. Я. Яцкевич, О. О. Абрагамович, А. Я. Яцкевич [та ін.] // Львівський медичний часопис = Acta Medica Leopoliensia. – 2013. – 19, № 1. – С. 12-20.
 34. Последствия Чернобыльской аварии для здоровья: результаты экспериментальных проектов МПОПЧАЗ и соответствующих национальных програм : краткий отчет. – Женева : ВОЗ, 1996. – 46 с.
 35. Пострадиационная реабилитация в условиях гор : монография / П. В. Белошицкий, В. А. Барабой, А. Н. Красюк [и др.]. – Киев, 1996. – 230 с.
 36. Радиация. Дозы, эффекты, риск : научное изд. / пер. с англ. Ю. А. Банникова. – Москва : Мир, 1988. – 80 с.
 37. Радіоіндукований атеросклероз як підгрунтя формування хвороб системи кровообігу в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (клініко-експериментальне дослідження) / В. В. Талько, О. М. Коваленко, А. М. Яніна [та ін.] // Матеріали XIV Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств, 04-06 жовтня 2012 року, м. Донецьк : [тези доп.] / гол. ред. Л. Пиріг. – Донецьк ; Київ ; Чікаго, 2012. – С. 363.
 38. Сегеда Т. П. Ультраструктурна характеристика патології мікроциркуляції в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.01 “Радіобіологія” / Т. П. Сегеда ; Наук. центр радіац. мед. АМН України. – Київ, 2011. – 37 с.
 39. Торбін В. Ф. Психічне здоров’я постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській електростанції / В. Ф. Торбін, В. В. Вороненко // Галицький лікарський вісник. – 2013. – Том 20, № 3. – С. 95-98.
 40. Хефлинг Г. Тревога в 2000 году: бомбы замедленного действия на нашей планете / Г. Хефлинг. – Москва : Мысль, 1990. – 270 с.
 41. Хомазюк І. М. Варіабельність артеріального тиску в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з гіпертонічною хворобою / І. М. Хомазюк, Ж. М. Габулавічене // Український кардіологічний журнал. – 2013. – № 2. – С. 60-65.
 42. Хомазюк І. М. Зміни структурно-функціонального стану лівого і правого шлуночків серця та їх взаємозалежність в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС із гіпертонічною хворобою / І. М. Хомазюк, О. М. Настіна, В. А. Хомазюк // Український терапевтичний журнал. – 2012. – № 3/4. – С. 40-45.
 43. Чорнобиль, імунітет, нирки. Вплив факторів чорнобильської катастрофи на імунітет та уролітіаз і опортуністичні інфекції нирок : монографія / І. С. Флюнт, І. Л. Попович, Л. О. Чебаненко [та ін.] ; НАН України, Ін-т фізіол. ім. О.О.Богомольця НАН України. – Київ : Комп’ютерпрес, 2001. – 210 с.
 44. Чорнобиль, пристосувально-захисні системи, реабілітація : монографія / за ред. П. Г. Костюка, І. Л. Поповича, С. В. Івасівки [та ін.] ; Ін-т фізіол. ім. О.О.Богомольця НАН України. – Київ : Комп’ютерпрес, 2006. – 348 с.
 45. Шевченко О. Є. Сучасне ставлення до участі медичних сестер у вирішенні проблеми лікування постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції та методології діагностики та лікування болю у цієї категорії хворих / О. Є. Шевченко, C. О. Ястремська // Медсестринство. – 2014. – № 2. – С. 5-8.
 46. Яцкевич О. Я. Пептична виразка гастродуоденальної зони, поєднана з гіпертонічною хворобою, у потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: клінічні, ендо- та мікроскопічні особливості / О. Я. Яцкевич, О. О. Абрагамович // Сучасна гастроентерологія. – 2013. – № 5. – С. 38-48.
 47. Chromosome analysis of nuclear power plant workers using fluorescence in situ hybridization and Giemsa assay / Hristova R., Hadjidekova V., Grigorova M. [et al.] // Journal of Radiation Research. – 2013. – 54, issue 5. – P. 832-839.
 48. Contribution of ATM and FOXE1 (TTF2) to risk of papillary thyroid carcinoma in Belarusian children exposed to radiation / Damiola F., Byrnes G., Moissonnier M. [et al.] // International Journal of Cancer. – 2014. – 134, issue 7. – P. 1659-1668.
 49. DNA Repair Polymorphisms in B-cell Chronic Lymphocytic Leukemia in Sufferers of Chernobyl Nuclear Power Plant Accident / Abramenko I., Bilous N., Chumak A. [et al.] // Journal of Radiation Research. – 2012. – 53, issue 3. – P. 497-503.
 50. Identification of kinase fusion oncogenes in post-Chernobyl radiation-induced thyroid cancers / Ricarte-Filho J. C., Li S., Garcia-Rendueles M. E. [et al.] // Journal of Clinical Investigation. – 2013. – 123, issue 11. – P. 4935-4944.
 51. Induction and persistence of radiation-induced DNA damage is more pronounced in young animals than in old animals / Hudson D., Kovalchuk I., Koturbash I. [et al.] // AGING. – 2011. – Vol. 3, № 6. – P. 609-620. – Access mode : http://www.impactaging.com/papers/v3/n6/full/100340.html
 52. Suzuki K. Low-dose Radiation Exposure and Carcinogenesis / Suzuki K., Yamashita S. // Japanese Journal of Clinical Oncology. – 2012. – 42, issue 7. – P. 563-568.
 53. Telomere length in Chernobyl accident recovery workers in the late period after the disaster/ Reste J., Zvigule G., Zvagule T. [et al.] // Journal of Radiation Research. – 2014. – 55, issue 6. – P. 1089-1100.
 54. Thirty years after the Chernobyl accident: What lessons have we learnt? / N. A. Beresford, S. Fesenko, A. Konoplev [et al.] // Journal of Environmental Radioactivity. – 2016. – 157. – P. 77-89.
 55. Thomas G. A. Radiation Exposure and Health Effects – is it Time to Reassess the Real Consequences? / G. A. Thomas, P. Symonds // Clinical Oncology. – 2016. – Vol. 28, issue 4. – P. 231–236.
 56. Upregulation of fibroblast growth factor receptor 3 and epidermal growth factor receptors, in association with Raf-1, in urothelial dysplasia and carcinoma in situ after the Chernobyl accident / M. Romanenko, K. Morimura, A. Kinoshita [et al.] // Cancer Science. – 2006. – Vol. 97, issue 11. – P. 1168–1174.
[:]

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.