[:uk]31 січня 2016 року – Всесвітній день допомоги хворим на проказу[:]

314
[:uk]Всесвітній  день допомоги хворим на проказу відзначається щороку в останню неділю січня, починаючи від 1954 року. Засновано 1953 року французьким громадським діячем Раулем Фоллеро, який присвятив усе життя боротьбі з хворобою Ганзена – проказою, або лепрою.ruky Основною темою цього дня є боротьба з дискримінаційним ставленням до людей, хворих на проказу, надання їм усіх прав і можливостей для повноцінного життя, соціально-економічної реадаптації в суспільстві, ставиться завдання повної інтеграції лепрології в загальні служби охорони здоров’я.

Лепра – хронічна системна інфекційна хвороба з ураженням шкіри, слизових оболонок, нервової, ендокринної систем і внутрішніх органів. Збудником захворювання є Mycobacterium leprae, або бацила Ганзена, відкрита норвезьким лікарем у 1871 р. Це захворювання відоме з давніх часів, було поширене у Давньому Єгипті, на Близькому Сході, у Китаї, Японії, Індії ще до н. е. Зараження відбувається за тривалого контакту з хворими повітряно-крапельним шляхом, рідко – у разі безпосереднього контакту з поверхнями, вкритими виразками, через грудне молоко, кров, сечу. Вважається, що у більшості людей є достатньо висока природна резистентність до лепроматозної інфекції, яка вирізняється тривалим інкубаційним періодом: 3–5, інколи 12 та більше років.

Провокуючими чинниками розвитку лепри є:

 • Низький рівень життя (неповноцінне харчування)
 • Низький рівень санітарної культури
 • Хронічні інтоксикації (алкоголізм, наркоманія)
 • Часті вірусні інфекції
 • Хронічні інфекції
 • Ангіопатії судин нижніх кінцівок

Ступінь резистентності до лепри визначають лепроміновою пробою (реакція Мітсуди). Сьогодні найбільше поширені дві класифікації лепри: «мадридська» (прийнята у 1953 р.) та Ридлі-Джоплінга (1973 р.). У пострадянських країнах використовують умовні загальні назви: лепроматозний, туберкулоїдний та недиференційований типи захворювання.

ВООЗ визначає 13 ендемічних країн (у Південно-Східній Азії, Африці, Південній Америці, східному Середземномор’ї, західному басейні Тихого океану) у яких частота ураження лепрою становить 90 %. За даними ВООЗ у світі на лепру страждають близько 11 млн. людей, серед яких чоловіків втричі більше, ніж жінок. З 1897 р. проводяться міжнародні конгреси, присвячені дослідженням лепри. У 1931 р. було створено Міжнародну асоціацію лепрологів, а у 1953 р. – Комітет експертів ВООЗ по лепрі.

Виявлених хворих на проказу обов’язково госпіталізують у лепрозорії, протилепрозні диспансери або санаторії, де проводять належне лікування. Терапія хвороби тривала – не менше 3–5 років.

В Україні в останні десятиріччя на лікуванні і контролі в лепрозорії знаходиться 20 хворих на лепру. Останній новий випадок в Україні зафіксовано у 2004 році. Хворі знаходяться під спостереженням Одеського лепрозорію, що знаходиться у селі Очеретівка.

Пропонуємо Вашій увазі перелік літератури до теми, в тому числі – електронні ресурси.

Література до теми:

 1. Арутюнов В. Я. Кожные и венерические болезни : монография / В. Я. Арутюнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1972. – 408 с. – Из содерж.: [Лепра]. – С. 238–245.
 2. Архангельский С. П. Лечение кожных заболеваний : рук. для фельдшеров / С. П. Архангельский. – Ленинград : Медицина, 1971. – 208 с. – Из содерж.: [Лепра (проказа)]. – С. 149–152.
 3. Бабаянц Р. С. Кожные и венерические болезни жарких стран : монография / Р. С. Бабаянц. – Москва : Медицина, 1972. – 440 с. – Из содерж.: [Лепра]. – С. 185–218.
 4. Виленчик Б. Т. Кожные и венерические болезни: учеб. пособ. для средних спец. учеб. завед. по спец. “Сестринское дело” / Б. Т. Виленчик. – Минск : Амалфея, 1999. – 224 с. – Из содерж.: [Лепра]. – С. 79–81.
 5. Владимиров В. В. Кожные и венерические болезни: атлас / В. В. Владимиров, Б. И. Зудин. – Москва : Медицина, 1982. – 288 с. – Из содерж.: [Лепра]. – С. 68–73.
 6. Ганчев Б. Дермато-венерологическая терминология : словарь / Б. Ганчев. – София : Медицина и физкультура, 1968. – 400 с. – Из содерж.: [Lepra]. – С. 158–160.
 7. Гольдштейн Л. М. Методы и методики обследования больных кожными и венерическими заболеваниями: справочник / Л. М. Гольдштейн, В. Е. Ткач. – Киев : Здоров’я, 1987. – 112 с. – Из содерж.: [Лепра]. – С. 20–21, 46.
 8. Дегтярев О. В. Связанный с беременностью α2-глобулин как показатель хронизации специфического лепрозного процесса / О. В. Дегтярев // Вестник дерматологии и венерологии. – 2007. – № 1. – С. 28–32.
 9. Дерматология : атлас-справочник : пер. с англ. / Т. Фицпатрик, Р. Джонсон, К. Вулф [и др.]. – Москва : Практика, 1999. – 1044 с. – Из содерж.: [Проказа]. – С. 666–671.
 10. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней : рук. для врачей / Т. М. Зубик, К. С. Иванов, А. П. Казанцев, А. Л. Лесников. – Ленинград: Медицина, 1991. – 336 с. – Из содерж.: [Туберкулоидный тип лепры]. – С. 82.
 11. Дифференциальная диагностика кожных болезней : рук. для врачей / А. А. Антоньев, Р. С. Бабаянц, Б. А. Беренбейн [и др.] ; под. ред. Б. А. Беренбейна, А. А. Студницина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1989. – 672 с. – Из содерж.: [Лепра]. – С. 182, 201.
 12. Задорожный Б. А. Справочник по дерматологии / Б. А. Задорожный, Б. Р. Петров. – Київ : Здоров’я, 1996. – 476 с. – Из содерж.: [Лепра]. – С. 228–232.
 13. Зудин Б. И. Кожные и венерические болезни : учеб. для учащихся мед. училищ / Б. И. Зудин. – Москва : Медицина, 1990. – 256 с. – Из содерж.: [Лепра]. – С. 100–104.
 14. Інтенсивна терапія в дерматовенерології : монографія / П. П. Рижко, А. С. Владика, В. М. Воронцов [та ін.] ; ред. П. П. Рижко. – Харків : Прапор, 2006. – 265 с. – Зі змісту: [Лепра (хвороба Гансена, гансеніаз, гансеноз, проказа, кримка, lepra]. – С. 147–149.
 15. Казаков В. И. Дифференциальная диагностика и принципы терапии в практике дерматовенеролога : монография / В. И. Казаков. – Ставрополь : Ставропольское книжное изд-во, 1965. – 228 с. – Из содерж.: [Лепра]. – С. 44, 99, 116, 155.
 16. Калюжна Л. Д. Хвороби шкіри обличчя, слизової оболонки ротової порожнини та червоної облямівки губ : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. післядипломної освіти / Л. Д. Калюжна, Г. Ф. Білоклицька. – Київ : Грамота, 2007. – 271 с. – Зі змісту: [Лепра-Lepraе)]. – С. 176–180.
 17. Кожные и венерические болезни : атлас / ред.: Н. М. Туранова, А. А. Студницин, Н. С. Смелова. – Москва : Медицина, 1977. – 412 с. – Из содерж.: [Лепра]. – С. 316–335.
 18. Кожные и венерические болезни : в 2 т. : рук. для врачей. Т. 1 / под. ред.: Ю. К. Скрипкина, В. Н. Мордовцева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1999. – 880 с. – Из содерж.: [Лепра]. – С. 345–347.
 19. Кожные и венерические болезни : справочник / Н. С. Потекаев, О. Л. Иванов, В. А. Молочков [и др.] ; под ред. О. Л. Иванова. – Москва : Медицина, 1997. – 352 с. – Из содерж.: [Лепра]. – С. 144–147.
 20. Кожные и венерические болезни : учеб. для студ. мед. ин-тов / С. Т. Павлов, О. К. Шапошников, В. И. Самцов [и др.]. – Москва : Медицина, 1975. – 392 с. – Из содерж.: [Лепра]. – С. 141–148.
 21. Корсун В. Ф. Лечение кожных болезней препаратами растительного происхождения : справочник / В. Ф. Корсун, А. Е. Ситкевич, В. В. Ефимов. – Минск : Беларусь, 1995. – 383 с. – Из содерж.: [Лепра]. – С. 161–163.
 22. Лечение кожных болезней : рук. для врачей / А. Л. Машкиллейсон, Ю. К. Скрипкин, Ю. Я. Ашмарин [и др.] ; под. ред. А. Л. Машкиллейсона. – Москва : Медицина, 1990. – 560 с. – Из содерж.: [Лепра]. – С. 204–211.
 23. Маслов А. К. Возможности прогнозирования эффективности терапии и риска возникновения рецидива лепры / А. К. Маслов, А. А. Ющенко // Вестник новых медицинских технологий. – 2009. – Т. XVI, № 2. – С. 223–225.
 24. Маслов А. К. Перспективы лечения лепры путем комплексирования рифампицина с иодом и корнем хрена / А. К. Маслов, С. А. Хиврина // Проблемы туберкулеза и болезней легких. – 2007. –№ 4. – С. 25–27.
 25. Машкиллейсон Л. Н. Инфекционные и паразитарные болезни кожи : руководство / Л. Н. Машкиллейсон. – Москва : Медгиз, 1960. – 370 с. – Из содерж.: [Лепра]. – С. 125–164.
 26. Машкиллейсон Л. Н. Лечение и профилактика кожных болезней: руководство / Л. Н. Машкиллейсон. – 2-е изд., доп. и испр. – Москва : Медицина, 1964. – 544 с. – Из содерж.: [Лепра]. – С. 284–286.
 27. Машкиллейсон Л. Н. Частная дерматология : руководство / Л. Н. Машкиллейсон. – Москва : Медицина, 1965. – 522 с. – Из содерж.: [Лепра]. – С. 250.
 28. Многотомное руководство по дерматовенерологии [Текст] : в 2 т. Т. ІІ / ред. С. Т. Павлов. – Москва : Медгиз, 1961. – 480 с. – Из содерж.: [Лепра]. – С. 389–409.
 29. Нобл У. К. Микробиология кожи человека : монография / У. К. Нобл ; пер. с англ. В. М. Рыбалка. – Москва : Медицина, 1986. – 496 с. – Из содерж.: [Mycobacterium lepra]. – С. 288–289.
 30. Плотичер С. М. Лабораторная диагностика кожных и венерических болезней : монография / С. М. Плотичер. – Киев : Гос. мед. изд-во УССР, 1958. – 430 с. – Из содерж.: [Проказа]. – С. 124–126.
 31. Потоцкий И. И. Кожные и венерические болезни : учеб. для студ. мед. ин-тов / И. И. Потоцкий, Н. А. Торсуев. – Киев : Вища школа, 1978. – 496 с. – Из содерж.: [Лепра (проказа)]. – С. 149–155.
 32. Потоцкий И. И. Справочник дерматовенеролога / И. И. Потоцкий. – Киев : Здоров’я, 1976. – 328 с. – Из содерж.: [Лепра]. – С. 113–118.
 33. Практикум по дерматовенерологии: учеб. пособ. / авт. кол.: Л. Д. Тищенко, Г. К. Гагаев, А. В. Метельский, О. В. Алита. – Москва: Изд-во Ун-та дружбы народов, 1990. – 125 с. – Из содерж.: [Лепра]. – С. 79–82.
 34. Практична мікробіологія : навч. посіб. для студ. вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації / С. І. Климнюк, І. О. Ситник, М. С. Творко [та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. – 438 с. – Зі змісту: [Лепра (проказа)]. – С. 279–280.
 35. Про удосконалення медичної допомоги хворим дерматовенерологічного профілю та лепрою : проект // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2011. – № 2. – С. 11-17. – Режим доступу: http://www.vitapol.com.ua/user_files/pdfs/uzdvk/465653851578984_03072011233401.pdf
 36. Пяткін К. Д. Мікробіологія з вірусологією та імунологією: підруч. для студ. мед. ін-тів / К. Д. Пяткін, Ю. С. Кривошеїн ; пер. з рос. В. В. Клінченко. – Київ : Вища школа, 1992. – 431 с. – Зі змісту: [Збудник лепри]. – С. 281–283.
 37. Руководство по детской дерматологии / Ю. К. Скрипкин, Ф. А. Зверькова, Г. Я. Шарапова, А. А. Студницин. – Ленинград : Медицина, 1983. – 480 с. – Из содерж.: [Лепра]. – С. 176–186.
 38. Руководство по зоонозным и паразитарным заболеваниям / под. ред. И. К. Мусабаева. – Ташкент: Медицина, 1978. – 544 с. – Из содерж.: [Лепра]. – С. 209–349.
 39. Савчак В. І. Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим шляхом: підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / В. І. Савчак, С. О. Галникіна. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. – 508 с. – Зі змісту: [Лепра (Lepra)]. – С. 287–291.
 40. Савчак, В. І. Хвороби шкіри в практиці сімейного лікаря : посіб. для сімейних лікарів / В. І. Савчак, М. Т. Ковальчук. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. – 398 с. : кольор. іл. – Електр. версія книги : http://medterms.com.ua/load/dermatovenerologija/khvorobi_shkiri_v_praktici_simejnogo_likarja_savchak/33-1-0-153
 41. Самцов, А. В. Кожные и венерические болезни : учеб. для студ. мед. вузов / А. В. Самцов, В. В. Барбинов. – Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2002. – 313 с. – Из содерж.: [Лепра]. – С. 123–128.
 42. Ситник І.О. Мікробіологія, вірусологія, імунологія: підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. I-IІ рівнів акредитації / І. О. Ситник, С. І. Климнюк, М. С. Творко. – Тернопіль : Укрмедкнига, 1998. – 391 с. – Зі змісту: [Збудник лепри]. – С. 307–308.
 43. Скрипкин Ю. К. Кожные и вевнерические болезни: учеб. для студ. мед. вузов / Ю. К. Скрипкин, А. Л. Машкиллейсон, Г. Я. Шарапова. – Москва : Медицина, 1995. – 464 с. – Из содерж.: [Лепра]. – С. 153–166.
 44. Справочник дерматолога / авт. кол.: А. А. Каламкарян, В. М. Лещенко, В. Н. Мордовцев [и др.] ; под ред.: В. Н. Мордовцева, Ю. К. Скрипкина. – Санкт-Петербург : Гиппократ, 1999. – 256 с. – Из содерж.: [Лепра]. – С. 90–92.
 45. Ткаченко Т. Лепра: гримасы «великого имитатора» / Т. Ткаченко // Фармацевт Практик. – 2006. – №3. – С. 40-43.
 46. Тропические болезни: учеб. для студ. мед. ин-тов / Е. П. Шувалова, Н. Н. Озерецковская, П. Н. Кашкин [и др.] ; под. ред. Е. П. Шуваловой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Медицина, 1989. – 496 с. – Из содерж.: [Лепра]. – С. 176–184.
 47. Фитцпатрик Дж. Е. Секреты дерматологии : учеб. пособ. для студ. мед. вузов, врачей-интернов и слушателей системы дополнительного образования / Дж. Е. Фитцпатрик, Д. Л. Элинг ; под. ред. А. В. Самцова ; пер. с англ. В. Б. Кузнецова, А. В. Самцова. – Москва : Бином ; Санкт-Петербург : Невский Диалект, 1999. – 512 с. – Из содерж.: [Лепра (Болезнь Гансена)]. – С. 224–232.
 48. Хорошин М. Г. Хвороби шкіри : посіб. для фельдшерів, акушерок і санітарних фельдшерів / М. Г. Хорошин. – Київ : Держ. мед. вид-во УРСР, 1961. – 256 с. – Зі змісту: [Проказа]. – С. 102–106.
 49. Червяк П. І. Медична енциклопедія : посіб. для студ. і лікарів-інтернів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / П. І. Червяк. – Київ : Просвіта, 2001. – 1023 с. : фот. – Зі змісту: [Лепра]. – С. 390–391.
 50. Черкасский Б. Л. Ифекционные и паразитарные болезны человека: справочник эпидемиолога / Б. Л. Черкасский. – Москва: Мед. зазета, 1994. – 617 с. – Из содерж.: [Лепра (проказа)]. – С. 311–313.
 51. Шегедин М. Б. Дерматологія, венерологія та клінічна оцінка результатів лабораторних досліджень / М. Б. Шегедин, Т. О. Нужна. – Київ : Медицина, 2010. – 502 с. – Зі змісту: [Лепра (хвороба Ганзена)]. – С. 286–293.
 52. Шкірні та венеричні хвороби : навч. посіб. для слухачів вищих військово-мед. навч. закл. і лікарів-інтернів / В. Г. Коляденко, В. І. Степаненко, П. В. Федорич, С. І. Скляр. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 424 с. – Зі змісту: [Лепра]. – С. 49–54.
 53. Щуцкий И. В. Справочник по детской дерматологии / И. В. Щуцкий. – Киев: Здоровья, 1988. – 480 с. – Из содерж.: [Лепра]. – С. 174–181.
 54. Bennett B. H. Leprosy: Steps Along the Journey of Eradication / Brian H. Bennett, David L. Parker, Mark Robson // Public Health Reports. – 2008. – Vol. 123, № 2. – P. 198–205. – Access mode : http://www.publichealthreports.org/issueopen.cfm?articleID=1995
 55. Boggild A. K. Leprosy: a primer for Canadian physicians / Andrea K. Boggild, Jay S. Keystone, Kevin C. Kain // Canadian Medical Association Journal. – 2004. – Vol. 170(1). – P. 71–78. – Access mode : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC305320/
 56. Defining protective responses to pathogens: cytokine profiles in leprosy lesions / M. Yamamura, K. Uyemura, R. J. Deans [et al.] // Science. – 1991. – Vol. 254, issue 5029. – P. 277-279.
 57. Leprosy: overcoming the remaining challenges : report of the International Summit, Bangkok, Thailand, 24-26 July 2013) / World Health Organization, Regional Office for South-East Asia. – 2015. – Access mode : http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/164331/1/SEA-GLP-2014.3.pdf
 58. Massive gene decay in the leprosy bacillus / S. T. Cole, K. Eiglmeier, J. Parkhill [et al.] // Nature. – 2001. – Vol. 409, № 6823. – P. 1007-1011.
 59. Misra R. S. Leprosy : a reference guide for medical practitioners, programme managers and leprosy workers / R. S. Misra. – New Delhi: Concept, 1993. – 352 p.
 60. Ridley D. S. Pathogenesis of leprosy and related diseases / D. S. Ridley. – London [etc.] : Wright, 1988. – 264 p.
 61. WHO Expert Committee on Leprosy : 8th report. – [Geneva], 2012. – 61 p. – (WHO Technical Report Series ; № 968). – Access mode : http://www.searo.who.int/entity/global_leprosy_programme/publications/8th_expert_comm_2012.pdf

 

За цим посиланням можна переглянути всі статті про хворобу Ганзена, які друкувались в журналі «Nature» з кінця ХІХ століття і до сьогодення, а зараз викладені у вільному доступі:

http://www.nature.com/search?journal=nature&q=leprosy&q_match=all&sp-a=sp1001702d&sp-m=0&sp-p-1=phrase&sp-sfvl-field=subject%7Cujournal&sp-x-1=ujournal&submit=go

У журналі International Journal of Leprosy and Other Mycobacterial Diseases (http://www.leprosy-ila.org/leprosyjournal/archives.php) також є чимало публікацій з теми.[:]

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.