[:uk]7 квітня – Всесвітній день здоров’я[:]

934
[:uk]Щорічно 7 квітня відзначають Всесвітній день здоров’я. Саме в цей день був прийнятий Статут Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), яка намагається привернути увагу широкої громадськості до проблем, що існують в охороні здоров’я,  підвищити рівень обізнаності суспільства в цьому напрямку. З цією метою організовують різноманітні заходи міжнародного та місцевого значення.

У загальному читальному залі Наукової бібліотеки організована книжкова виставка, присвячена Всесвітньому дню здоров’я.

Книжкова виставка до Всесвітнього дня здоров’я у загальному читальному залі Наукової бібліотеки
Книжкова виставка до Всесвітнього дня здоров’я у загальному читальному залі Наукової бібліотеки

На виставці представлені книги та журнальні публікації з фондів бібліотеки. Запрошуємо до ознайомлення з наступними матеріалами :

 1. Апанасенко Г. Л. Санологія (медичні аспекти валеології): підручник / Г. Л. Апанасенко, Л. А. Попова, А. В. Магльований. – Львів, 2011. – 303 с.
 2. Використання методики Clinical Assessment for Systems Strengthening (CIASS) для моніторингу діяльності закладів охорони здоров’я України за напрямком протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу : (метод. рек.). – К., 2016. – 136 с.
 3. Вінтюк Ю. В. Технологія залучення учнів шкіл до здорового способу життя / Ю. В. Вінтюк // Здоровий спосіб життя: зб. наук. ст. / ред. Ю. М. Панишко. – Львів, 2012. – Вип. 3. – С. 11-16.
 4. Вплив шкідливих чинників навколишнього природного середовища на стан здоров’я населення України // Україна. Здоров’я нації. – 2007. – № 3-4. – С. 202-204.
 5. Генофонд і здоров’я: іонізуюча радіація / А. М. Сердюк, О. І. Тимченко, О. В. Линчак, Ю. В. Бенедичук. – К., 2011. – 190 с.
 6. Геноцид і здоров’я: вроджені вади розвитку серед новонароджених / А. М. Сердюк, О. І. Тимченко, О. В. Линчак та ін. – К.: Медінформ, 2012. – 571 с.
 7. Громадське здоров’я / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, Т. С. Грузєва та ін.; за ред. В. Ф. Москаленко. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – Вип. 3. – 560 с.
 8. Экологически безопасные кислородсодержащие окислители и их роль в защите человека от техногенных и биологических загрязнений / В. П. Стусь, А. В. Кравченко, В. С. Кублановский, А. Б. Величенко: монография. – Днепропетровск, 2012. – 331 с.
 9. Закони України про охорону здоров’я : (збірник нормативно-правових актів) / ред. В. Ф. Москаленка, В. В. Костицького. – Тернопіль, 2000. – 464 с.
 10. Здоров’я, емоції й енергетика організму людини / Панасенко І. В. та ін. // Здоровий спосіб життя: зб. наук. ст. / ред. Ю. М. Панишко. – Львів, 2009. – Вип. 40. – С. 26-29.
 11. Ковальова О. М. Деонтологія в медицині : підручник / О. М Ковальова, Н. А. Сафаргаліна-Корнілова, Н. М. Герасимчук. – К.: Медицина, 2015. – 240 с.
 12. Ковба І. О. Формування здоров’язберігаючих компетентностей на уроках з «Основ здоров’я / І. О. Ковба // Здоровий спосіб життя: зб. наук. ст. / ред. Ю. М. Панишко. – Львів, 2013. – Вип. 12. – С. 19-22.
 13.  Кундієв Ю. І. Професійне здоров’я в Україні. Епідеміологічний аналіз / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна. – К., 2006. – 316 с.
 14. Лемішко Б. Б. Механізми державного управління модернізаційним розвитком первинної медичної допомоги на регіональному рівні / Б. Б. Лемішко. – Львів, 2013. – 265 с.
 15. Лехан В. М. Стратегія розвитку системи охорони здоров’я: Український вимір / В. М. Лехан // Україна. Здоров’я нації. – 2010. – № 1. – С. 5-23.
 16. Линчак О. В. Генофонд і здоров’я: спрямованість генетико-демографічних процесів в умовах депопуляції / О. В. Линчак, О. І. Тимченко. – К., 2011. – 265 с.
 17. Медведовська Н. В. Стан здоров’я дорослого населення України, діяльність та ресурсне забезпечення закладів охорони здоров’я в регіональному аспекті / Н. В. Медведовська, Д. Д. Дячук // Україна. Здоров’я нації. – 2012. – № 1. – С. 30-38.
 18. Моісеєнко Р. О. Оптимізація системи надання медичної допомоги дітям і матерям в Україні: реалії і перспективи: монографія / Р. О. Моісеєнко. – К., 2013. – 232 с.
 19. Охорона здоров’я України: стан, проблеми, перспективи: спеціалізоване видання / В. В. Лазоришинець, Н. О. Лісневська, Л. Я. Ковальчук та ін.; за ред. В. В. Лазоришинця. – К., 2014. – 608 с.
 20. Панишко Ю. М. Забруднення водного середовища – ризики для здоров’я / Ю. М. Панишко, А. В. Лелюх // Здоровий спосіб життя: зб. наук. ст. / ред. Ю. М. Панишко. – Львів, 2010. – Вип. 52. – С. 32-35.
 21. Панишко Ю. М. Застосування глинотерапії для оздоровлення людини / Ю. М. Панишко, Р. О. Кулинич, В. А. Гавура // Здоровий спосіб життя: зб. наук. ст. / ред. Ю. М. Панишко. – Львів, 2009. – Вип. 40. – С. 34-36.
 22. Пархоменко Г. Я. Характеристика мережі закладів охорони здоров’я України / Г. Я. Пархоменко // Україна. Здоров’я нації. – 2011. – № 4. – С. 90-96.
 23. Попченко Т. П. Реформування сфери охорони здоров’я в Україні: організаційне, нормативно-правове та фінансово-економічне забезпечення: аналіт. доп. / Т. П. Попченко. – К., 2012. – 96 с.
 24. Право на здоров’я та охорону здоров’я у міжнародному законодавстві (аналітичний огляд) // Україна. Здоров’я нації. – 2008. – № 3-4. – С. 103-114.
 25. Приватна стоматологічна практика – важлива складова системи охорони здоров’я України (до проблеми державного управління охорони здоров’я) // Україна. Здоров’я нації. – 2008. – № 1. – С. 87-91.
 26. Проблема здоров’я і стратегія його поліпшення // Україна. Здоров’я нації. – 2007. – № 1. – С. 32-37.
 27. Проблеми питної води – загроза здоров’ю населення / Панишко Ю. М. та ін. // Здоровий спосіб життя: зб. наук. ст. / ред. Ю. М. Панишко. – Львів, 2009. – Вип. 40. – С. 29-34.
 28. Репродуктивне здоров’я населення України: стан, проблеми та шляхи збереження // Україна. Здоров’я нації. – 2007. – № 2. – С. 21-28.
 29. Репродуктивне здоров’я населення України як основний критерій ефективності соціально-економічної політики держави // Україна. Здоров’я нації. – 2012. – № 2-3. – С. 86-91.
 30. Реформування системи охорони здоров’я: світовий досвід та Україна (огляд літератури) // Україна. Здоров’я нації. – 2008. – № 2. – С. 82-87.
 31.  Ринза Ф. П. Впровадження політики ВООЗ «Здоров’я для всіх у 21-му столітті» в державні програми з охорони здоров’я населення України / Ф. П. Ринза, М. О. Крисько // Україна. Здоров’я нації. – 2012. – № 1. – С. 90-94.
 32. Розвиток телемедичних технологій у світлі процесу інформатизації галузі охорони здоров’я України / Осташко В. Г. та ін. // Україна. Здоров’я нації. – 2010. – № 4. – С. 100-103.
 33. Сенюта І. Я. Медичне право: право людини на охорону здоров’я : монографія / І. Я. Сенюта. – Львів: Астролябія, 2004. – 224 с.
 34. Старіння населення в Україні як стимул змін у національній охороні здоров’я // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2012. – № 1. – С. 41-47.
 35. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому дню здоров’я 2012 р. // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2012. – № 1. – С. 80-296.
 36. Тютюнопаління як фактор ризику для здоров’я дітей // Україна. Здоров’я нації. – 2007. – № 1. – С. 146-150.
 37. Українська національна ідея : здоров’я нації : матеріали наук.-практ. конференції / ред. Б. Трач. – Львів : Укр. технології, 2004. – 148 с.
 38. Формування здорового способу життя – основа стратегії поліпшення громадського здоров’я // Україна. Здоров’я нації. – 2008. – № 1. – С. 92-96.
 39. Футорный С. М. Здоровьесберегающие технологии в процессе физического воспитания студенческой молодежи: монография / С. М. Футорный. – К., 2014. – 296 с.
 40. Чепига М. П. Стимуляція здоров’я та інтелекту / М. П. Чепига, М. С. Чепига. – К., 2006. – 347 с.
 41. Шатило В. Й. Паліативна медицина: підручник / В. Й. Шатило, П. В. Яворський. – К., 2010. – 200 с.
 42. Шевчук Л. Т. Забезпечення населення якісною питною водою як проблема державного значення / Л. Т. Шевчук, І. В. Мельничук // Здоровий спосіб життя: зб. наук. ст. / ред. Ю. М. Панишко. – Львів, 2013. – Вип. 18. – С. 40-45.
 43. Шевчук Л. Т. Кліматичні зміни і здоров’я населення України / Л. Т. Шевчук // Здоровий спосіб життя: зб. наук. ст. / ред. Ю. М. Панишко. – Львів, 2015. – Вип. 42. – С. 34-39.
 44. Шкредов Н. Я. Десять медико-просветительных очерков здорового образа жизни / Н. Я. Шкредов. – Львов, 2004. – 184 с.
[:]

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.