АВТОРЕФЕРАТИ ОТРИМАНІ ЗА ЧЕРВЕНЬ – ЛИПЕНЬ 2011 РОКУ

АВТОРЕФЕРАТИ

ОТРИМАНІ ЗА ЧЕРВЕНЬ – ЛИПЕНЬ 2011 РОКУ

 03.00.04 БІОХІМІЯ

 

Толстанова Г. М.

Біохімічні механізми патогенезу запальних захворювань кишечника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.04 ”Біохімія” / Г. М. Толстанова, 2011. – 32 с.

 

14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

 

Бабенко-Сорокопуд І. В.

Профілактика, діагностика і лікування порушень менструального циклу у дівчат-підлітків з нервовою анорексією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / І. В. Бабенко-Сорокопуд, 2011. – 20 с.

 

Берікашвілі  Н. В.

Диференційований  підхід до профілактики і лікування передменструального синдрому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Н. В. Берікашвілі, 2011. – 19 с.

 

Говоруха  І. Т.

Вагітність і пологи у жінок з вилікуваним безпліддям (антенатальна охорона плода, прогнозування та профілактика ускладнень перинатального періоду) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 ”Акушерство та гінекологія” / І. Т. Говоруха, 2011. –

40 с.

 

Гошовська  А. В.

Прогноз та профілактика плацентарної дисфункції у вагітних на туберкульоз легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 ”Акушерство та гінекологія” / А. В. Гошовська, 2011. – 20 с.

 

Грищенко  М. Г.

Патогенетичні основи вдосконалення допоміжних репродуктивних технологій у жінок, які перенесли хронічні запальні захворювання органів малого таза : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 ”Акушерство та гінекологія” / М. Г. Грищенко, 2011. – 34 с.

 

Дурягін І. В.

Оптимізація діагностики та лікування жінок з гіперпластичними процесами ендометрія в перименопаузальному періоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 ”Акушерство та гінекологія” / І. В. Дурягін, 2011. – 19 с.

 

Захаренко Н. О.

Профілактика акушерських ускладнень у жінок з патологічним прелімінарним періодом  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 ”Акушерство та гінекологія” / Р. О. Захаренко, 2011. – 24 с.

 

Огородник  А. О.

Повторна позаматкова вагітність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 ”Акушерство та гінекологія” / А. О. Огородник, 2011. – 18 с.

 

Сапожак І. М.

Передгравідарна підготовка та завершення вагітності у жінок з синдромом полікістозних яєчників на тлі інсулінорезистентності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук :

[спец.] 14.00.01 ”Акушерство та гінекологія” / І. М. Сапожак, 2011. – 19 с.

 

Шарашидзе К. З.

Імунологічні зсуви в організмі вагітних при затримці розвитку плода та їх  комплексна терапія :автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01”Акушерство й гінекологія” / К. З. Шарашидзе, 2011. – 20 с.

 

14.01.02 ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

 

Ганич О. Т.

Роль тіотриазоліну в комплексному лікуванні артеріальної гіпертензії при супутньому хронічному гепатиті  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 ”Внутрішні хвороби” / О. Т. Ганич, 2011. – 20 с.

 

Гвоздецька Л. С.

13 С-бікарбонатний дихальний тест у діагностиці та лікуванні  пацієнтів з надлишковою масою тіла та ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 ”Внутрішні хвороби” / Л. С. Гвоздецька, 2011. – 20 с.

 

14.01.03  ХІРУРГІЯ

 

Балака  С.М.

Особливості клінічного перебігу порожнинних утворень підшлункової залози та їх хірургічне лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / С. М. Балака, 2011. – 20 с.

 

Бука  Г. Ю.

Особливості діагностики та хірургічного лікування хворих на ускладнені рецидивні  післяопераційні гастродуоденальні виразки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 ”Хірургія” / Г. Ю. Бука, 2011. – 35 с.

 

Іванчов П. В.

Хірургічні аспекти гастродуоденальних кровотеч пухлинного походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 ”Хірургія” / П. В. Іванчов, 2011. – 40 с.

 

Колісник  В. О.

Ендоваскулярні втручання у хворих з атеросклеротичним ураженням декількох артеріальних басейнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 ”Хірургія” / В. О. Колісник, 2011. – 20 с.

 

Косюхно С. В.

Особливості хірургічної тактики при гігантських дефектах черевної стінки у хворих з серцевою та легеневою недостатністю ( клініко-експериментальне дослідження ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 ”Хірургія” / С. В. Косюхно, 2011. – 16 с.

 

Кравченко  К. В. Діагностика та методи лікування посттравматичного згорнутого гемотораксу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 ”Хірургія”

/ К. В. Кравченко, 2011. – 18 с.

Криворотько  І. В.

Профілактика неспроможності анастомозів після комбінованих операцій з приводу місцево-розповсюдженого раку прямої кишки ( експериментально-клінічне дослідження)  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 ”Хірургія” / І. В. Криворотько, 2011. – 30 с.

 

Лавренко Д. О.

Прогнозування та профілактика дихальних розладів при хірургічному лікуванні вентральних гриж у хворих з ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 ”Хірургія” / Д. О. Лавренко, 2011. – 19 с.

 

Мєсоєдова В. А.

Шляхи оптимізації ефективності діагностики та лікування гострого біліарного панкреатиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 ”Хірургія” / В. А. Мєсоєдова, 2011. – 19 с.

 

Мошківський  Г.Ю.

Черезшкірні ехоконтрольовані втручання в лікуванні порожнинної вогнищевої патології печінки та рідинних скупчень навколопечінкового простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.]14.01.03 ”Хірургія” / Г. Ю. Мошківський, 2011. – 40 с.

 

Орел  Ю. Г.

Сучасні аспекти діагностики та лікування вісцеральної ішемії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 ”Хірургія” / Ю. Г. Орел, 2011. – 36 с.

 

Пасічник В. В.

Вдосконалення методів переміщення та фіксації м’яких тканин у естетичній та реконструктивно-відновній хірургії обличчя та шиї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 ”Хірургія” / В. В. Пасічник, 2011. – 23 с.

 

Перехрестенко О. В.

Моніторинг та методи корекції внутрішньочеревного тиску у хворих з непрохідністю порожнистих органів шлунково-кишкового тракту (клініко-експериментальне дослідження)  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 ”Хірургія” / О. В. Перехрестенко, 2011. – 16 с.

 

Смовженко В.І.

Покращення результатів хірургічного лікування гострого варикотромбофлебіту у людей похилого та старечого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 ”Хірургія” / В. І. Смовженко, 2011. – 18 с.

ТесленкоС.М.

Хірургічне лікування травми підшлункової залози та її наслідків (експериментально-клінічне дослідження)  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 ”Хірургія”

/ С. М. Тесленко, 2011. – 41 с.

 

Трач С. В.

Сучасне малотравматичне комбіноване лікування хворих на хронічну анальну тріщину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [ спец.] 14.01.03 ”Хірургія” / С. В. Трач , 2011. – 20 с.

 

14.01.07 ОНКОЛОГІЯ


Аніщенко А. О.

Комбіноване лікування уротеліальних пухлин нирки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / А. О. Аніщенко, 2011. – 20 с.

 

Терен Т.І.

Ефективність неоад’ювантної хіміопроменевої терапії в комплексному лікуванні хворих на рак ободової кишки (коопероване дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [ спец. ] 14.01.07”Онкологія” / Т. І. Терен, 2011. – 20 с.

 

14.01.10  ПЕДІАТРІЯ

 

Бовкун  О.  А.

Прогнозування перебігу хронічного гастродуоденіту у дітей з урахуванням факторів агресії та гастропротективного потенціалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / О. А. Бовкун, 2011. – 24 с.

 

Васильєва О. Г.

Клініко-патогенетичне обгрунтування модифікованого режиму корекції змін мікробіоценозу кишечника при негоспітальних пневмоніях у дітей раннього віку  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 ”Педіатрія” / О. Г. Васильєва, 2011. – 19 с.

 

Лучишин Н. Ю.

Особливості адаптації дітей 4-5 років до шкільного навчання з урахуванням індивідуально-типологічних характеристик організму  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 ”Педіатрія” / Н. Ю. Лучишин, 2011. – 20 с.

 

Малиновська Н. О.

Диференційована терапія дітей із вегето-судинними дисфункціями з урахуванням неспецифічних адаптаційних реакцій організму  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 ”Педіатрія” / Н. О. Малиновська, 2011. – 20 с.

 

Федін  М. В.

Біофізичні критерії діагностики та протирецидивна терапія при пієлонефритах у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 ”Педіатрія” / М. В. Федін, 2011. – 20 с.

 

Ярошенко С. Я.

Реабалітація дітей з підвищеною захворюваністю на гострі респіраторні інфекції, які мешкають в дитячих закладах закритого типу  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня наук. ступеня канд. мед. наук :[ спец.] 14.01.10”Педіатрія’ / С. Я. Ярошенко, 2011. – 21 с.

 

14.01.11 КАРДІОЛОГІЯ

 

Дідик  Н. В.

Вплив бісопрололу та соталолу на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи в хворих із гіпертонічною хворобою і екстрасистолією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 ”Кардіологія” / Н. В. Дідик, 2011. – 21 с.

 

Логвиненко А. О.

Особливості діагностики і лікування метаболічного синдрому у жінок на тлі субклінічного гіпотиреозу  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11”Кардіологія” / А. О. Логвиненко, 2011. – 20 с.

 

Петринич О. А.

Гемодинамічні та метаболічні порушення у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з цукровим діабетом типу 2 та можливості їх корекції S-амлодипіном і лізиноприлом  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [ спец.] 14.01.11”Кардіологія” / О. А. Петринич, 2011. –

20 с.

 

14.01.13 ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

 

Зінчук О. М.

Лайм-бореліоз : клініко-імунопатогенетичні особливості та екстрене превентивне лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.13 ”Інфекційні хвороби”

/ О. М. Зінчук, 2010. – 41 с.

 

Кожанова Т. О.

Вплив змін цитокінового гомеостазу та їх корекція  на морфо-функціональні показники серця у хворих на артеріальну гіпертензію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. : [спец.] 14.01.11 ”Кардіологія” / Т. О. Кожанова, 2011. – 21 с.

 

14.01.14 ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

 

Левчук  Н. І.

Вплив паклітакселю на апоптозні і метаболічні процеси в пухлинах надниркових залоз людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.14 ”Ендокринологія” / Н. І. Левчук, 2011. – 21 с.

 

14.01.16 ПСИХІАТРІЯ

 

Гаврилюк  І. В.

Невротичні розлади, пов’язані зі стресом, у жертв насильства в сім’ї ( діагностика, клініка, психокорекція) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед наук : [спец.] 14.01.16 ”Психіатрія” / І. В. Гаврилюк, 2011

 

14.01.19 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

 

Гавриленко  Ю. В.

Клініко-лабораторне обгрунтування тактики лікування дітей, хворих на запалення слухової труби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 ”Оториноларингологія” / Ю. В. Гавриленко, 2011. – 21 с.

 

14.01.20 ШКІРНІ ТА ВЕНЕРИЧНІ ХВОРОБИ

 

Сторожук  Л. А.

Стан периферичного кровообігу та корекція його порушень у хворих на мікози ступнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 ”Шкірні та венеричні хвороби” / Л. А. Сторожук, 2011. – 21 с.

 

14.01.21 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

 

Доманський  А. М.

Хірургічне лікування хворих з наслідками поліструктурних пошкоджень передпліччя та кисті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 ”Травматологія та ортопедія” / А. М. Доманський, 2011. – 25 с.

 

Жиліцин Є. В.

Біомеханічне обгрунтування тактики консервативного лікування дітей з розгинальними черезвиростковими переломами плечової кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 ”Травматологія та ортопедія” / Є. В. Жиліцин, 2011. – 16 с.

 

Літун  Ю. М.

Клініко-біомеханічне обгрунтування остеосинтезу малогомілкової кістки при лікуванні ушкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 ”Травматологія та ортопедія” / Ю. М.  Літун, 2011. – 21 с.

 

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

 

Добрий-Вечір Т. В.

Особливості хірургічного лікування хворих з утрудненим прорізуванням нижніх третіх молярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 ”Стоматологія” / Т. В. Добрий-Вечір, 2011. – 18 с.

 

Крісс Г. Ю.

Клініко-лабораторне обгрунтування застосування інтерфероногенної терапії в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Г. Ю. Крісс, 2011. – 20 с.

 

Сороченко Г. В.

Клініко-лабораторна оцінка ефективності лікувально-профілактичних зубних паст у профілактиці карієсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 ”Стоматологія” / Г. В. Сороченко, 2011. – 18 с.

 

Хахелєва Т. М.

Ефективність пайлер-терапії в комплексному лікуванні травм щелепно-лицевої ділянки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 ”Стоматологія” / Т. М. Хахелєва, 2011. – 17 с.

 

14.01.27 ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

 

Константинович Т. В.

Курація хворих на бронхіальну астму за супутніх соматопсихічних станів з урахуванням фармакоекономічних показників та параметрів якості життя  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.27 ”Пульмонологія” / Т . В. Константинович, 2011. – 32 с.

 

Кулинич-Міськів М. О.

Особливості патогенетичних порушень та можливості їх корекції у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень II стадії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 ”Пульмонологія” / М. О. Кулинич-Міськів, 2011. – 20 с.

 

Циганкова Т. І.

Системне запалення при хронічному обструктивному захворюванні легень та можливості його фармакотерапевтичного контролю статинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.  мед. наук : [cпец.] 14.01.27 ”Пульмонологія” / Т. І. Циганкова, 2011. – 20 с.

 

14.01.36 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

 

Сизенко Г. К.

Непереносимість фруктози: клініка, діагностика і методи лікування в гастроентерологічній практиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 ”Гастроентерологія” / Г. К. Сизенко, 2011. – 19 с.

 

14.02.01 ГІГІЄНА ТА ПРОФЕСІЙНА ПАТОЛОГІЯ

 

Александрова О. Є.

Гігієнічна оцінка процесів формування особливостей особистості студентів медичних вищих навчальних закладів та шляхи їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / О. Є. Александрова, 2011. – 20 с.

 

14.02.03 СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА

 

Бичков  В. В.

Медико-соціальне обгрунтування організації надання екстреної  медичної допомоги на догоспітальному етапі постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах в умовах великого міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / В. В. Бичков, 2011. – 35 с.

 

Ревенько  І. Л.

Медико-соціальне обгрунтування оптимізації моделі медичної допомоги  хворим із судинно-мозковими захворюваннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 ”Соціальна медицина” / І. Л. Ревенько, 2011. – 21 с.

 

14.03.02 ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ

Балабай А.  А.

Структурні зміни в нирках при експериментальній артеріальній  гіпертензії та її фармакологічній корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 “Патологічна анатомія” / А. А. Балабай, 2011. – 20 с.

 

Ніколенко Д. Є.

Внутрішньопротоковий рак молочної залози: особливості морфогенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 ”Патологічна анатомія” / Д. Є. Ніколенко, 2011. – 21 с.

 

14.03.03 НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ

 

Модна  Ю.  М.

Властивості ротової рідини у молодих осіб з різним рівнем адаптаційних можливостей організму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 ”Нормальна фізіологія” / Ю. М. Модна , 2011. – 22 с.

 

14.03.04 ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

 

Бойчук  Т. І.

Порівняльний аналіз окремих патобіохімічних та патоморфологічних еквівалентів ішемічно-реперфузійного пошкодження головного мозку в дорослих та старих щурів  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Т. І. Бойчук, 2011. – 20 с.

 

14.03.05 ФАРМАКОЛОГІЯ

 

Грінцова О.Є.

Експериментальне вивчення церебропротекторних властивостей глюкозаміну та його похідних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 ”Фармакологія” / О. Є. Грінцова, 2011. – 20 с.

 

Лєвих А. Е.

Порівняльний аналіз анти – та проагрегаційних властивостей НПЗЗ в залежності від їхньої антициклооксигеназної селективності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 ”Фармакологія” / А. Е. Лєвих, 2011. – 20 с.

 

Садовник О. В.

Фармакотерапевтична ефективність корвітину при травматичному пошкодженні головного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 ”Фармакологія” / О. В. Садовник, 2011. – 20 с.

 

14.03.09 ГІСТОЛОГІЯ, ЦИТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ

 

Бойко  Т.  А.

Ембріональний гістогенез  нирки у ранніх зародків людини  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [cпец.] 14.03.09 “Гістологія, цитологія, ембріологія” / Т. А. Бойко, 2011. – 22 с.   

 

15.00.01 ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СПРАВИ

Bezverhni Z.

Optimitzarea serviciilor prestate de farmaciile comunitare în contextul regulilor de Bunǎ Practicǎ de Farmacie : autoreferatul tezei de doctor în farmacie : [spec.] 15.00.01 ”Farmacie” / Z. Bezverhni, 2011. – 30 с.

 

Goreanu G.

Studiul farmacognostic al unor specii din familiile  Asparagaceae şi Liliaceae  : autoreferatul tezei de doctor habilitat în farmacie : [spec.] 15.00.01 ”Farmacie” / G. Goreanu, 2010. – 30 с.

 

Баліцька О. П.

Фармакоекономічний  аналіз гіпотензивних препаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи  та судова фармація” / О. П. Баліцька, 2011. – 23 с.

 

Баранова  І. І.

Теоретичне та експериментальне обгрунтування застосування сучасних гелеутворювачів природного та синтетичного походження у технології м’яких лікувально-косметичних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / І. І. Баранова, 2011. – 43 с.

 

Демчук М. Б.

Розробка складу, технології і дослідження таблеток фамотидину з тіотриазоліном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 ”Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / М. Б. Демчук, 2011. – 22 с.

 

Зобова І. О.

Оптимізація лікарського забезпечення хворих на есенціальну гіпертензію  : автореф.  дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 ”Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / І. О. Зобова, 2011. – 24 с.

 

Ковальова О. О.

Розробка складу та технології ветеринарних паличок з настойкою прополісу та ципрофлоксацину гідрохлоридом  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 ”Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / О. О. Ковальова, 2011. – 23 с.

 

Федоритенко  Н.  О.

Розробка складу та технології  лікувально-профілактичного засобу у формі капсул на основі грибів шиїтаке : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 ”Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Н. О. Федоритенко, 2011. – 24 с.