Бюлетень авторефератів дисертацій. 2012. №6

03.00.07 МІКРОБІОЛОГІЯ

Борецький Ю.Р.

Генетичні і біохімічні механізми регуляції флавіногенезу у дріжджів Pichiaguilliermondii : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.07 “Мікробіологія” / Борецький Юрій Романович; НАН України, Ін-т біол. клітини. –  Л., 2012. – 40 с.

03.00.11 ЦИТОЛОГІЯ

Винницька-Мироновська Б. О.

Вплив голодування за аргініном на життєздатність пухлинних клітин людини за умов моношарового та сфероїдного росту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 “Цитологія, клітинна біологія, гістологія” /Винницька-Мироновська, Божена Орестівна; НАН України, Ін-т біол. клітини.- Л., 2012. – 19 с.

14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

Бичкова Є. О.

Оптимізація діагностики і тактики ведення вагітних з різними клініко-патогенетичними варіантами гестаційного діабету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Бичкова Єлізавета Олександрівна; ДУ “Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Нац. акад. мед. наук України”. – К., 2012. – 18 с.

 

Вдовиченко С. Ю.

Кесарів розтин при дистрес-синдромі плода : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Вдовиченко Сергій Юрійович; ДУ “Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології” Нац. акад. мед. наук України. – К., 2012. – 16 с.

 

Голубенко М. Ю.

Патогенетичне обгрунтування профілактики плацентарної дисфункції у жінок з пієлонефритом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Голубенко Максим Юрійович; Одес. нац. мед. ун-т. – О., 2012. – 36 с.

 

Каленчук Н. І.

Діагностика та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, у жінок репродуктивного віку, хворих на туберкульоз легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Каленчук Наталія Іванівна; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2012. – 21 с.

 

Караїм О. С.

Диференційований підхід до діагностики та лікування поліпів ендометрію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Караїм Олександр Степанович; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2012. – 18 с.

 

Коваленко Є. П.

Клініко-патогенетичне обгрунтування підходів до лікування жінок з гіперплазією ендометрію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Коваленко Євгенія Павлівна; Ін-т пед., акуш. і гінекології НАМН України. – К., 2012. – 21 с.

 

Кротенко К. П.

Диференційовані підходи до лікування ендометріозу у жінок репродуктивного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” /Кротенко Крістіна Панасівна; Одес. нац. мед. ун-т. – О., 2012. – 20 с.

 

Лук’янчук О. В.

Рання діагностика і профілактика спадкових форм пухлин яєчників : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Лук’янчук Олег Валерійович ;Одес. нац. мед. ун-т. – О., 2012. – 20 с.

 

Майданник І. В.

Предиктори розвитку та оптимізація діагностики пізнього гестозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Майданник Ігор Віталійович; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2012. – 20 с.

 

Маренцева Л. В.

Профілактика перинатальної патології при багатоводді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / МаренцеваЛариса Вікторівна; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2012. – 16 с.

 

Полякова Є. А.

Оптимізація діагностики та ведення ановуляторного безпліддя у жінок з різними варіантами носійства поліморфних алелів генів ферментів детоксикації : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Полякова Євгенія Анатоліївна.; Одес. нац. мед. ун-т. – О., 2012. – 20 с.

 

Шлемкевич А. М.

Профілактика акушерської і перинатальної патології у жінок з різними формами безпліддя : автореф. на здобуття наук. ступеню д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” /Шлемкевич Артур Михайлович; Нац. мед. акад. післядиплом. осв. ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – К., 2012. – 31 с.

 

 

14.01.02 ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

 

Орлова В. Д.

Вплив тютюнопаління на формування субклінічної системної запальної реакції при хронічній серцевій і легеневій недостатності : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Орлова Вікторія Дмитрівна; Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Сімф., 2012. – 19 с.

 

14.01.03 ХІРУРГІЯ

 

Андрєєв Г. І.

Хірургічна тактика і лікування тонкокишкових нориць (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Андрєєв Герман Ігорович; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2012. – 20 с.

 

Балабуєва В. В.

Оптимізація діагностики і лікування хворих похилого та старечого віку на гострий панкреатит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Балабуєва Вікторія Володимирівна; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2012. – 20 с.

 

Діккер Г. М.

Комплексне лікування хворих з трофічними виразками венозного генезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Діккер Георгій Михайлович ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Л., 2012. – 20 с.

 

Клюзко І. В.

Шляхи покращення пре перитонеальної алогерніопластики в лікуванні пахвинних гриж (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Клюзко Іван В’ячеславович; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2012. – 17 с.

 

Котік Ю. М.

Профілактика та лікування рецидиву спайкової хвороби, ускладненої гострою кишковою непрохідністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” /Котік Юрій Миколайович; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2012. – 19 с.

 

Новоскольцева І. Г.

Профілактика і хірургічне лікування гострих гастродуоденальних кровотеч у хворих з хронічною нирковою недостатністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Новоскольцева Ірина Генадіївна; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2012. – 20 с.

 

Поворозник А. М.

Підвищення ефективності хірургічного лікування хворих з глибокими опіками шляхом подолання дефіциту донорських ресурсів (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Поворозник Андрій Миколайович; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2012. – 20 с.

 

Салютін Р. В.

Клітинна стимуляція ангіогенезу в лікуванні хворих з хронічною ішемією нижніхкінцівок (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія”; 14.01.08 “Трансплантологія та штучні органи” / Салютін Руслан Вікторович; Нац. акад. мед. наук України, ДУ “Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О.Шалімова”. – К., 2012. – 40 с.

 

Тарасюк Т. В.

Обгрунтування показань та вибору методу хірургічного лікування хворих на аліментарно-конституціональне ожиріння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Тарасюк Тетяна Василівна; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2012. – 21 с.

 

Трутяк І. Р.

Диференційна хірургічна тактика у постраждалих із закритою поєднаною абдомінальною травмою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.]14.01.03 “Хірургія” /Трутяк Ігор Романович; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2011. – 40 с.

 

Шапринський В. В.

Комплексне лікування хворих на варикозну хворобу вен нижніх кінцівок з використанням ендовенозної лазерної коагуляції : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” /Шапринський Вікторія Володимирівна; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2012. – 22 с.

14.01.05 НЕЙРОХІРУРГІЯ

Кондрашов О. А.

Епідуральне введення стероїдів в лікуванні дискогенного больового синдрому поперекового відділу хребта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / Кондрашов Олександр Анатолійович; Нац. акад. мед. наук України, ДУ “Ін-т нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова НАМН України”. – К., 2012. – 21 с.

 

Мамедов Д. Г.

Ендоваскулярні втручання в лікуванні рясно васкуляризованих пухлин інтра-, екстракраніальної локалізації та шиї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” /Мамедов Джошгун Гошгарогли.; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України. – К., 2012. – 19 с.

 

Нєлєпін С. М.

Діагностика та комплексне лікування посттравматичного больового синдрому при ураженні нервів кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / Нєлєпін Сергій Миколайович; ДУ “Ін-т нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова НАМН України”. – К., 2012. – 24 с.

 

Розуменко А. В.

Хірургічне лікування внутрішньомозкових пухлин півкуль великого мозку з використанням нейронавігації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / Розуменко Артем Володимирович; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа “Ін-т нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова НАМН України”. – К., 2012. – 20 с.

 

Сенчик Ю. Ю.

Вплив алогенної трансплантації фетальної мозочкової тканини та тканини нюхової цибулини на перебіг локальної механічної травми гемісфери мозочка в експерименті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / Сенчик Юрій Юрійович; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа “Ін-т нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова НАМН України”. – К., 2012. – 20 с.

 

Скобська О. Є.

Комплексна діагностика та принципи лікування хворих у гострому періоді черепно-мозкової травми з переломом піраміди скроневої кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія”; 14.01.19 “Оториноларингологія” / Скобська Оксана Євгенівна; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України. – К., 2012. – 40 с.

Хассан А. С Х.

Комбіноване лікування хворих із злоякісними гліальними пухлинами супратенторіальної локалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / Хассан Ахмад Сліман Хусейн; Нац. акад. мед. наук України, ДУ “Ін-т нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова НАМН України”. – К., 2012. – 23 с.

 

14.01.07 ОНКОЛОГІЯ

Бондар О. В.

Паліативна хірургія метастатичного раку молочної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / Бондар Олександр Вадимович; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2012. – 20 с.

 

Хурані І.Ф.

Генетичні передумови розвитку легеневих ушкоджень і шляхи їх профілактики у хворих на рак грудної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” /Хурані Іяд Фахід; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2012. – 36 с.

 

Шабельник М. Ю.

Експресія і функції протеїнкіназ PKD1 та PKD2 в клітинах раку шлунка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / Шабельник Мар’яна Юріївна; Нац. акад. наук України, Ін-т експеримент. паталогії, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. – К., 2012. – 20 с.

 

Шмикова О. В

Роль хронохіміотерапії у консервативному лікуванні хворих з неоперабельним раком молочної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” /Шмикова Олена Володимирівна; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2012. – 20 с.

 

14.01.08 ТРАНСПЛАНТОЛОГІЯ ТА ШТУЧНІ ОРГАНИ

 

Салютін Р. В.

Клітинна стимуляція ангіогенезу в лікуванні хворих з хронічною ішемією нижніх кінцівок (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія”; 14.01.08 “Трансплантологія та штучні органи” / Салютін Руслан Вікторович; Нац. акад. мед. наук України, ДУ “Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова”. – К., 2012. – 40 с.

 

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

 

Ковальчук Т. А.

Оптимізація шляхів моніторингу ювенільного ревматоїдного артриту у дітей різного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Ковальчук Тетяна Анатоліївна; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2012. – 20 с.

 

Кузьменко Т. В.

Оцінка адаптації до фізичного навантаження дітей та підлітків з вродженими вадами серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Кузьменко Тетяна Володимирівна; Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Сімф., 2012. – 21 с.

 

Митник Н. Я.

Клініко-патогенетичне обґрунтування методів ранньої діагностики та лікування новонароджених з вродженою пневмонією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Митник Наталія Ярославівна; Держ. установа “Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології  Нац. акад. мед. наук України”. – К., 2012. – 20 с.

 

Надточій Т. Г.

Клініко-параклінічні та морфо-функціональні особливості запального процесу у дітей з неспецифічними захворюваннями органів дихання залежно від періодів хвороби та методів корекції терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Надточій Тетяна Георгіївна; Держ. установа “Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Нац. акад. мед. наук України”. – К., 2012. – 21 с.

 

Петрова У. Б.

Патогенетичне обгрунтування антиоксидантної та вегетотропної терапії при ерозивно-виразковому ураженні гастродуоденальної ділянки в дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Петрова Уляна Богданівна; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2012. – 21 с.

 

Ризничук М. О.

Частота і структура уроджених вад розвитку в дітей Чернівецької області та чинники ризику їх формування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” /Ризничук Мар’яна Олександрівна; Буков. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2012. – 20 с.

 

Стоєва Т. В.

Дисметаболічні нефропатії та кристалурії у дітей: клініко-патогенетичне обґрунтування терапії і профілактики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” /Стоєва Тетяна Вікторівна; Одес. нац. мед. ун-т. – О., 2012. – 40 с.

 

Шлімкевич, І. В.

Структурно-функціональні механізми адаптації у дітей з різними варіантами артеріальної гіпертензії : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Шлімкевич Інна Василівна ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. – Т., 2012. – 20 с.

 

                        14.01.11 КАРДІОЛОГІЯ

 

Кліцунова Ю. О.

Варіабельність серцевого ритму та ендотелій залежні фактори гемостазу і фібринолізу у хворих на симптоматичну ренопаренхіматозну артеріальну гіпертензію і медикаментозні шляхи їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” /Кліцунова Юлія Олександрівна; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 24 с.

 

Останіна Т. Г.

Кардіоваскулярний ризик та стан серцево-судинної системи у жінок, які перенесли гестаційну артеріальну гіпертензію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” /Останіна Тетяна Георгіївна; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

 

Садовий В. І.

Структурно-функціональний стан серця та рівні кардіотропних ростових факторів у ранньому постінфарктному періоді : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Садовий Валерій Іванович; Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Сімферополь, 2012. – 19 с.

 

Яновська, К. О.

Особливості ендокринної активності адипозної тканини та вазорегулюючої функції ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу з метаболічним синдромом : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Яновська Катерина Олександрівна ; НАМН України, Ін-т кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска. – К., 2012. – 18 с.

 

14.01.12 РЕВМАТОЛОГІЯ

Рекалов Д. Г.

Розробка критеріїв ранньої діагностики, прогнозування перебігу, обгрунтування індивідуальних програм лікування, які модифікують перебіг ревматоїдного артриту : автореф. на здобуття наук. ступеню д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.12 “Ревматологія” / Рекалов Дмитро Геннадійович; Ін-т кардіології ім. М.Д.Стражеско. – К., 2012. – 35 с.

 

14.01.15 НЕРВОВІ ХВОРОБИ

Соковнин И. Ю.

Роль патологических деформацій каротидных и позвоночных артерий в патогенезе нарушений мозкового кровообращения при сочетанной патологи магистральных артерій головы (клинико-инструментальное исследование) : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Нервные болезни” / Соковнин Игорь Юрьевич; Ин-т повыш. квалиф. Федерального медико-биолог. Агентства России. – М., 2012. – 27 с.

 

Шилова Т. Ю.

Диагностика и медикаментозная коррекция офтальмологических нарушений у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией : автореф. дис. на соиск. учен. степени д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Нервные болезни”; 14.01.07 “Глазные болезни” / Шилова Татьяна Юрьевна; Ин-т повыш. квалиф. Федерального медико-биолог. Агентства России. – М., 2012. – 46 с.

 

                                    14.01.16 ПСИХІАТРІЯ

 

Жабенко О. Ю.

Психічні та психосоматичні розлади при психоендокринному та метаболічному синдромах (диференційна діагностика та принципи лікування) : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” /Жабенко Олена Юріївна; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. – К., 2012. – 20 с.

 

Лазебник І. В.

Тривожні розлади у пацієнтів з метаболічним синдромом Х (клініко-психопатологічні, патопсихологічні та лікувальні аспекти) : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / Лазебник Ігор Васильович; Укр. н.-д. ін-т соц. і суд. психіатрії та наркології. – К., 2012. – 18 с.

 

Насінник О. А.

Психіатрична допомога в примусовому порядку (критерії надання, клініка, терапія) : автореф. на здобуття наук. ступеню д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / Насінник Олег Андрійович; Укр. н.-д. ін-т соц. і суд. психіатрії та наркології. – К., 2012. – 32 с.

 

 

Плотнікова О. В.

Клініко-психопатологічної особливості хворих на шизофренію на тлі антипсихотичної терапії в умовах сучасного патоморфозу : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / Плотнікова Олена Вікторівна; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. – К., 2012. – 20 с.

 

Полшкова С. Г.

Аутоагресія : психосоматичні механізми та відносини у осіб небезпечних видів професій (діагностика, клініка, лікування) : автореф. на здобуття наук. ступеню д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / Полшкова Світлана Геннадіївна; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. – К., 2012. – 25с.

 

14.01.17 НАРКОЛОГІЯ

Вієвський А. М.

Психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин у дітей і підлітків (клінічна феноменологія, профілактика та корекція) : автореф. на здобуття наук. ступеню д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.17 “Наркологія” / Вієвський Анатолій Миколайович; Укр. н.-д. ін-т соц. і суд. психіатрії і наркології”. – К., 2012. – 40 с.

 

Гапонов К. Д.

Комплексне лікування хворих на алкогольну залежність в умовах її сучасного патоморфозу : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.17 “Наркологія” / Гапонов Костянтин Дмитрович; Укр. н.-д. ін-т соц. і суд. психіатрії та наркології. – К., 2012. – 24 с.

14.01.18 ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

 

Шехада С. Д. Х.

Оптимізація хірургічного лікування хворих на вторинну неоваскулярну глаукому після тромбозу центральної вени сітківки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Шехада Саддам Джасер Хуссейн; Нац. мед. акад. післядиплом. осв. ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – К., 2012. – 20 с.

 

Шилова Т. Ю.

Диагностика и медикаментозная коррекция офтальмологических нарушений у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией : автореф. дис. на соиск. учен. степени д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Нервные болезни”; 14.01.07 “Глазные болезни” / Шилова Татьяна Юрьевна; Ин-т повыш. квалиф. Федерального медико-биолог. Агентства России. – М., 2012. – 46 с.

 

14.01.19 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

Берест І. Є.

Тверда фаза носового секрету в діагностиці форм хронічного риніту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / Берест Ірина Євгенівна ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України. – К., 2012. – 21 с.

 

Діденко В. В.

Післяопераційна флотація перегородки носа, патогенез, клініка, діагностика, ускладнення та їх профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / Діденко Василь Васильович; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа “Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України”. – К., 2012. – 20 с.

Довженко А. В.

Діагностика та лікування алергічних ринітів грибкової етіології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / Довженко Андрій Вікторович; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа “Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України”. – К., 2012. – 20 с.

 

Савчук Л. В.

Електроадгезія в закритті глотково-стравохідного співвустя у хворих на рак гортані : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / Савчук Леонід Васильович; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка НАМН України. -К., 2012. – 20 с.

 

Скобська О. Є.

Комплексна діагностика та принципи лікування хворих у гострому періоді черепно-мозкової травми з переломом піраміди скроневої кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія”; 14.01.19 “Оториноларингологія” / Скобська Оксана Євгенівна; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України. – К., 2012. – 40 с.

 

Щелкунов А. П.

Гострі риносинусити купального сезону – клініка, етіологія, патогенез, лікувально-профілактичні заходи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” /Щелкунов Анатолій Петрович; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України. – К., 2012. – 20 с.

 

14.01.21 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

Дудко О. Г.

Віддалені результати та медико-соціальні аспекти хірургічного лікування переломів кісток кінцівок полімерними фіксаторами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” /Дудко Олексій Геннадійович; Ін-т травм. та ортопед. НАМНУ. – К., 2012. – 24 с.

 

Мороз Д. М.

Особливості розвитку диспластичного кульшового суглоба після позасуглобової корекції проксимального відділу стегнової кістки у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Мороз Дмитро Миколайович; Держ. установа “Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України”. – К., 2012. – 19 с.

 

Наззаль М. Р. М.

Клініко-біомеханічне обґрунтування двохплощинного остеосинтезу подвійною деротаційною пластиною в лікуванні переломів ключиці та їх наслідків (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” /Наззаль Муніс Радван Мохаммад; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2012. – 20 с.

 

Носівець Д. С.

Порівняльні характеристики способів лікування переломів дистального метаепіфізу плечової кістки : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Носівець Дмитро Сергійович; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2012. – 20 с.

 

 

Поворознюк В. В.

Інформативність методів діагностики структурно-функціонального стану кісткової тканини в людей різного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Поворознюк Василь Валерійович; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2012. – 20 с.

 

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

Абакаров Т. А.

Совершенствование организации и аналіз стоматологической помощи населению в лечебно-профилактических учреждениях с различной формой собственности (на примере г. Махачкалы) : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Стоматология”; 14.02.03 “Общественное здоровье и здравоохранение” / Абакаров Тагир Абакарович; Дагестанская гос. мед. акад. – М., 2012. – 34 с.

 

Абудан А.

Комплексне лікування та реабілітація пацієнтів із зубо-щелепними аномаліями і ранньою втратою молочних зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” /Абудан Ахмад; Ін-т стоматології НАМН України. – О., 2012. – 20 с.

 

Антоненко М. Ю.

Наукове обгрунтування сучасної стратегії профілактики захворювань пародонта в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Антоненко Марина Юріївна; Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2012. – 41 с.

 

Будайчиев М. Г.

Медико-социальныеаспектыстоматологическойзаболеваемостидетскогонаселения (по матеріалам Республики Дагестан) : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Стоматология”; 14.02.03 “Общественно ездоровье и здравоохранение” / Будайчиев Марат Гамидович; ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. – М., 2012. – 24 с.

 

Гаврильєв В. М.

Морфо-функціональний стан привушних залоз при порушеннях неврологічного статусу у людей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” /Гаврильєв Віктор Миколайович; Вищ. держ. навч. закл. України “Укр. мед. стоматол. акад.”. – Полтава, 2012. – 19 с.

 

Григоров С. М.

Патогенетичні механізми, діагностика та профілактика ускладненого перебігу пошкоджень лицевого черепа : автореф. на здобуття наук. ступеню д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Григоров Сергій Миколайович; Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 2012. – 38 с.

 

Девдера О. І.

Клініко-лабораторне обгрунтування застосування водних розчинів детергентів для гігієнічної обробки знімних протезів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” /Девдера Олексій Іванович; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2012. – 18 с

 

Зайцев А. В.

Лікування неускладненого карієсу зубів у хворих старших вікових груп з обмеженою рухомістю опорно-рухового апарату з використанням атравматичної відновної техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Зайцев Андрій Володимирович; Вищ. держ. навч. закл. України “Укр. мед. стоматол. акад.”. – Полтава, 2012. – 20 с.

 

Іванова М. О.

Клініко-експериментальне обґрунтування місцевого використання вітчизняного антисептика в лікуванні хворих з одонтогенними флегмонами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Іванова Марія Олександрівна; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2012. – 19 с.

 

Курбанов Р. Р.

Изучение социально-медицинских факторов, влияющих на уровень обращаемости населения Дагестана за имплантологической стоматологической помощью (маркетинговое исследование) : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Стоматология; 14.02.03 “Общественное здоровье и здравоохранение” / Курбанов Рашид Рамазанович; Ин-т повыш. квалиф. Федерального медико-биолог. Агентства России. – М., 2012. – 22 с.

 

Лепський В. В.

Диференційований підхід до ортопедичного лікування хворих з малими включеними дефектами зубних рядів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Лепський Вячеслав Владленович; Ін-т стоматології НАМН України. – О., 2012. – 20 с.

 

Марченко К. В.

Підвищення резистентності твердих тканин зубів та тканин пародонта у дітей із зубощелепними аномаліями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Марченко Костянтин Валентинович; Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2012. – 19 с.

 

Тащян А. Е.

Профілактика ускладнень консолідації при переломах нижньої щелепи у хворих із структурно-метаболічними змінами кісткової тканини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Тащян Армен Едуардович; Ін-т стоматології НАМН України. – О., 2012. – 20 с.

 

Хопта Р. М.

Порівняльна оцінка методів зняття штучних коронок та мостоподібних протезів з метою збереження опорних зубів та ортопедичних конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” /Хопта Роман Михайлович; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2012. – 18 с.

 

14.01.23 ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ТА ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

Шпак С. О.

Можливості 64-зрізової комп’ютерної томографії в диференційній діагностиці злоякісних і доброякісних новоутворень печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика, променева терапія” / Шпак Світлана Олександрівна; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2012. – 20 с.

 

14.01.26 ФТИЗІАТРІЯ

Загаба Л. М.

Активність туберкульозного процесу за гістологічними та бактеріологічними даними у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень після хірургічного лікування : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 “Фтизіатрія” / Загаба Людмила Михайлівна; Держ. установа “Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України”. – К., 2012. – 19 с.

 

14.01.29 КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ

Дитятковська Є. М.

Сучасні епідеміологічні, діагностичні, клініко-лабораторні аспекти полінозу та його імунотерапевтичне лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.29 “Клінічна алергологія” / Дитятковська Євгенія Михайлівна; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф.Г. Яновського НАМН України. – К., 2012. – 32 с.

 

14.01.30 АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ

Анастасов А. Г.

Діагностика стресасоційованих порушень гомеостазу та вибір методів корекції у новонароджених із вродженими вадами розвитку в періопераційному періоді (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” /Анастасов Андрій Герасимович; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2012. – 31 с.

 

Потапов О. Л.

Системна запальна реакція та можливі шляхи її комплексної корекції при операціях на органах черевної порожнини та зачеревного простору : автореф. на здобуття наук. ступеню д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” /Потапов Олександр Леонідович; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2012. – 38 с.

 

Строкань А. М.

Регіонарна пролонгована блокада як адекватний метод знеболення після операцій ендопротезування колінного суглоба у хворих похилого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / Строкань Андрій Миколайович; Нац. мед. акад. післядиплом. осв. ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – К., 2012. – 21 с.

 

14.01.36 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

Мкадмі Д.

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба у хворих на цукровий діабет 2 типу: поширеність, особливості клінічного перебігу і лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 “Гастроентерологія” / Мкадмі Джігет ; Держ. закл. “Дніпропетр. мед. акад. М-ва охорони здоров’я України”, Держ. установа “Ін-т гастроентерології Нац. акад. мед. наук України”. – Д., 2012. – 17 с.

 

Острогляд А. В.

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: діагностика, поширеність, фактори ризику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.36 “Гастроентерологія” / Острогляд Анастасія Валеріївна; Івано-Франківський держ. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2008. – 33 с.

 

Сливка Н. О.

Портальна гіпертензія у хворих на цироз печінки алкогольної етіології: корекція ендотелій-залежних механізмів на етапах прогресування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 “Гастроентерологія” / Сливка Наталія Олексіївна; Держ. закл. “Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України”, Держ. установа “Ін-т гастроентерології Нац. акад. мед. наук України”. – Д., 2012. – 22 с.

 

14.02.01 ГІГІЄНА

Єна Т. А.

Особливості психофізіологічних характеристик диспетчерів енергосистем у штатних і аварійних ситуаціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Єна Тетяна Анатоліївна; Ін-т медицини праці АМН України. – К., 2012. – 19 с.

 

Луговський С. П.

Комплексна токсиколого-гігієнічна оцінка свинцю як фактору малої інтенсивності (до патогенезу, діагностики та профілактики сатурнізму) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Луговський Сергій Павлович; Держ. установа “Ін-т медицини праці НАМН України”. -К., 2012. – 36c.

 

Приходько О. Б.

Наукове обгрунтування системи оцінки пилкового забруднення атмосферного повітря та розробка попереджувальних заходів щодо зниження негативного впливу на здоров’я населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Приходько Олександр Борисович; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва. – К., 2012. – 36 с.

 

Шевченко О. О.

Гігієнічне обгрунтування заходів з оздоровлення басейну ріки Сіверський Донець та охорони здоров’я населення Харківської області : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Шевченко Олена Олександрівна; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва. – К., 2012. – 20 с.

 

14.02.03 СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОХОРОНА ЗДОРОВЯ

Абакаров Т. А.

Совершенствование организации и аналіз стоматологической помощи населению в лечебно-профилактических учреждениях с различной формой собственности (на примере г. Махачкалы) : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Стоматология”; 14.02.03 “Общественное здоровье и здравоохранение” /Абакаров Тагир Абакарович; Дагестанская гос. мед. акад. – М., 2012. – 34 с.

 

Будайчиев М. Г.

Медико-социальные аспекты стоматологической заболеваемости детского населения (по матеріалам Республики Дагестан) : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Стоматология”; 14.02.03 “Общественное здоровье и здравоохранение” / Будайчиев Марат Гамидович; ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. – М., 2012. – 24 с.

 

Курбанов Р.Р.

Изучение социально-медицинских факторов, влияющих на урівень обращаемости населения Дагестана за имплантологической стоматологической помощью (маркетинговое исследование) : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Стоматология; 14.02.03 “Общественное здоровье и здравоохранение” /Курбанов Рашид Рамазанович; Ин-т повыш. квалиф. Федерального медико-биолог. Агентства России. – М., 2012. – 22 с.

 

Толстанов О. К.

Медико-соціальне обґрунтування якісно нової системи лабораторної служби на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” /Толстанов Олександр Костянтинович; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2012. – 36 с.

 

14.03.04 ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

 

Іваненко Т. В.

Особливості впливу переривчастої гіпоксії на функціональний стан бета-клітин панкреатичних острівців за умов норми та розвитку експериментального цукрового діабету (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Іваненко Тарас Васильович; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 22 с.

 

Злотар О. В.

Механізм розвитку гепаторенального синдрому в поліуричну стадію сулемової нефропатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” /Злотар Оксана Василівна; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці,2012. – 20 с.

 

Ковальский П. П.

Співспряжені іон-транспортувальні функції еритроцитних мембран у хворих на стенокардію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Ковальский Петро Петрович; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2012. – 21 с.

 

Куровська В. О.

Патогенетичні критерії диференціації ролі NO-залежних механізмів в ішемічних і реперфузійних пошкодженнях головного мозку : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Куровська Валентина Олегівна ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2012. – 19 с.

 

Семененко С. Б.

Патофізіологічні механізми порушень хроноритмічної організації функцій нирок за умов блокади монооксиду нітрогену на тлі гіпо- та гіперфункції шишкоподібної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Семененко Світлана Богданівна; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2012. – 22 с.

 

Шинкарюк В. Г.

Залежність перебігу гострої ниркової недостатності від різного функціонального стану шишкоподібної залози : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” /Шинкарюк Василь Георгійович; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2012. – 20 с.

14.03.05 ФАРМАКОЛОГІЯ

Алєксєєва М. О.

Анаболічні властивості амідованих похідних (2-оксоіндолініліден-3) карбонових кислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Алексєєва Маріанна Олександрівна; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2012. – 19 с.

 

Осадченко С. М.

Фармакологічне вивчення хондропротекторних властивостей комбінацій глюкозаміну з похідними саліцилової кислоти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Осадченко Світлана Михайлівна; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2012. – 18 с.

Остапенко А. О.

Гіполіпідемічна активність нових похідних 7-β-гідрокси-γ-(моно- та дихлорфенокси) пропілксантинів при експериментальній гіперліпідемії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Остапенко Андрій Олексійович; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2012. – 20 с.

 

Пасісниченко, Валерія Олександрівна.

Експериментальне обгрунтування ефективності пробіотикотерапії при лікарському дисбіозі кишечника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Пасісниченко Валерія Олександрівна; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2012. – 19 с.

 

14.03.08 ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ

Романюк Л. І.

Поліноз та перехресна харчова алергія: механізми розвитку, методи діагностики, лікування та профілактики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.08 “Імунологія та алергологія” / Романюк Лілія Іванівна; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2012. – 36 с.

14.03.09 ГІСТОЛОГІЯ, ЦИТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ

Барсуков О. М.

Гісто- і органогенез щелепно-лицьового апарату людини в ранньому періоді пренатального розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 “Гістологія, цитологія, ембріологія” /БарсуковОлексій Миколайович; ДУ “Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського”. – Сімф., 2012. – 20 с.

 

14.03.11 МЕДИЧНА ТА БІОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА І КІБЕРНЕТИКА

Гасемі Т.

Технічні та технологічні аспекти оптимізації дистанційного навчання в медицині : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. біол. наук : [спец.] 14.03.11 “Медична та біологічна інформатика і кібернетика” /Гасемі Тахере; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2012. – 20 с.

 

15.00.02 ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ

Каплаушенко А. Г.

Синтез, будова і біологічна активність похідних 4-моно- та 4,5-дизаміщених 1,2,4-тріазол-3-тіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія і фармакогнозія” / Каплаушенко Андрій Григорович ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 42 с.

 

Черчесова О. Ю.

Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 8-бромо-7-β-гідрокси-γ-(4’хлорофенокси) пропілксантинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” /Черчесова Олександра Юріївна ; МОЗ України, Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 23 с.

 

19.00.04 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Слободянюк П. М.

Інтегративна психотерапія в комплексному лікуванні чоловіків з алкогольною залежністю : автореф. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / Слободянюк Павло Михайлович; МОЗ України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2012. – 24 с.