Бюлетень авторефератів дисертацій. 2013. № 2

14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

Василенко Т. В.

Тактика ведення жінок із запальними процесами геніталій і гострим апендицитом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Тетяна Василівна Василенко ; Нац. мед. акад. післядиплом. осв. ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – К., 2012. – 18 с.

 

Дьоміна О. В.

Удосконалення медичного супроводу жінок з ризиком невиношування вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Оксана В’ячеславівна Дьоміна ; Нац. мед. акад. післядиплом. осв. ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – К., 2012. – 16 с.

 

Кузьоменська М. Л.

Репродуктивне здоров’я жінок після консервативної міомектомії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Марина Леонідівна Кузьоменська ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. – К., 2012. – 32 с.

 

Прокопенко Е. П.

Тактика ведення пацієнток з ендометріозом на фоні хронічних запальних захворювань репродуктивної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Елеонора Павлівна Прокопенко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2012. – 16 с.

 

Семенина Г. Б.

Особливості перебігу вагітності і пологів у жінок з гіперандрогеніями яєчникового та надниркового генезу, преконцепційна профілактика і прогнозування ускладнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Галина Богданівна Семенина ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2012. – 36 с.

 

Туренко О. В.

Рання діагностика та корекція тромбогеморагічних порушень у жінок, яким виконана гістеректомія з приводу пухлин матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Олександр Вікторович Туренко ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2012. – 20 с.

 

Федорощак І. М.

Особливості перебігу та профілактика ускладнень послідового і раннього післяпологового періоду у жінок із звичним невиношуванням вагітності в анамнезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Ігор Михайлович Федорощак ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Л., 2012. – 20 с.

 

Чирва О. В.

Профілактика передчасної інволюції репродуктивної системи в жінок з генітальним ендометріозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Ольга Вікторівна Чирва ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2012. – 20 с.

 

Шевченко Т. В.

Тактика ведення вагітності і пологів при аномальній плацентації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Тетяна Володимирівна Шевченко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2012. – 18 с.

 

14.01.03 ХІРУРГІЯ

 

Бовкун В. М.

Експериментально-клінічне обгрунтування нових нетипових методів пластики складних пошкоджень периферичних нервів кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Валерій Миколайович Бовкун ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2012. – 22 с.

 

Вовчук І. М.

Обгрунтування комплексної програми профілактики та лікування гострої печінкової недостатності у хворих на гострий панкреатит біліарної етіології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Ігор Миколайович Вовчук ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2012. – 24 с.

 

Лутковський Р. А.

Обгрунтування ефективності застосування хірургічного шовного матеріалу модифікованого вуглецевими нанотрубками та антисептиком для профілактики післяопераційних гнійних ускладнень (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Руслан Анатолійович Лутковський ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2012. – 20 с.

 

Мірошниченко С. С.

Роль порушень ліпідного гомеостазу в патогенезі гострого панкреатиту та шляхи їх корекції (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Сергій Сергійович Мірошниченко ; Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 2012. – 16 с.

 

Муравйов П. Т.

Комплексне хірургічне лікування хворих на гострий панкреатит на різних етапах перебігу захворювання за умов корекції синдрому гіперметаболізму-гіперкатаболізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Петро Тадеушович Муравйов ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2012. – 20 с.

 

Мушенко Є. В.

Мініінвазивні технології у комплексі хірургічного лікування хворих на деструктивний панкреатит у фазі гнійних ускладнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Євгеній Володимирович Мушенко ; Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 2012. – 21 с.

 

Павляк А. Я.

Моніторинг і корекція ендотоксикозу у комплексному хірургічному лікуванні хворих на гнійний перитоніт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / А. Я. Павляк ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Л., 2012. – 17 с.

 

Теплий В. В.

Хірургічна корекція косметичних дефектів тулуба із відновленням естетичних, функціональних і метаболічних параметрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Валерій Віталійович Теплий ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2012. – 36 с.

 

14.01.05 НЕЙРОХІРУРГІЯ

Козловський А. Ю.

Діагностика та лікування артеріовенозних мальформацій головного мозку з епілептиформним клінічним перебігом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / Андрій Юрійович Козловський ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України. – К., 2013. – 20 с.

 

Маловічко І. А.

Критична гідроцефалія у дітей (етіологія, діагностика та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / Ігор Алімович Маловічко ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України. – К., 2013. – 24 с.

 

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

 

Кряжев О. В.

Особливості кісткового метаболізму у дітей раннього віку з проявами харчової алергії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Олександр Володимирович Кряжев ; ДЗ “Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України”. – Запоріжжя, 2012. – 22 с.

 

14.01.11 КАРДІОЛОГІЯ

 

Гаман І. О.

Маркери субклінічного ураження органів-мішеней та можливість їх корекції шляхом комплексного лікування у хворих на артеріальну гіпертензію з метаболічним синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Ірина Олегівна Гаман; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2012. – 20 с.

 

Мікропуло І. Р.

Оптимізація лікування хворих літнього віку на артеріальну гіпертензію в залежності від функціонального стану печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Ірина Ростиславівна Мікропуло ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2013. – 20 с.

 

Парасюк О. І.

Вікові зміни проангіогенної активності ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Олена Ігорівна. Парасюк ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2013. – 20 с.

 

Пасько В. С.

Зміни показників добового моніторування артеріального тиску та тромбоцитарно-плазмового гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу похилого віку під впливом комбінованого антигіпертензивного лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Вікторія Сергіївна Пасько ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2012. – 20 с.

 

Самура Т. О.

Прогностична оцінка несприятливого клінічного перебігу та тяжкості кардіального ремоделювання у хворих на Q-інфаркт міокарда за допомогою біологічних маркерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Тетяна Олександрівна Самура ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 22 с.

 

14.01.18 ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

 

Бен Абдаллах Аніс

Експериментально-клінічне обгрунтування нового методу профілактики прогресування діабетичної катаракти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Бен Абдаллах Аніс ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України. – Одеса, 2012. – 18 с.

 

Костенко П. О.

Оптимізація діагностики і хірургічного лікування вторинної післяопікової глаукоми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Петро Олександрович Костенко ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України. – Одеса, 2012. – 18 с.

 

14.01.19 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

 

Ющенко В. М.

Поліпозний риносинуїт: клініко-морфологічні прояви, патогенетичні підходи до лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / Віктор Миколайович Ющенко ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка НАМН України. – К., 2012. – 16 с.

 

14.01.21 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

 

Бабуркіна О. П.

Меніскогенний синдром, зумовлений спадковою схильністю (генезис, лікувально-діагностична тактика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Олена Павлівна Бабуркіна ; Держ. установа “Ін-т патології хребта та суглобів ім. М. І.Ситенка Нац. акад. мед. наук України”. – Х., 2012. – 35 с.

 

Вирва О. Є.

Модульне індивідуальне ендопротезування в лікуванні злоякісних пухлин довгих кісток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Олег Євгенович Вирва ; Ін-т травм. та ортопед. НАМНУ. – К., 2013. – 44 с.

 

Козопас В. С.

Закрита поєднана травма таза: епідеміологія, танатогенез, клінічні аспекти лікування на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія і ортопедія” / Віктор Степанович Козопас ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2012. – 20 с.

 

Петрик Т. М.

Діагностика та лікування переломів кульшової западини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Тарас Михайлович Петрик ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України. – Х., 2013. – 18 с.

 

Рославцев А. В.

Профілактика та лікування рецидивів аневризмальних кіст кісток у дітей та підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Андрій Валерійович Рославцев ; Ін-т травм. та ортопед. – К., 2012. – 22 с.

 

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

 

Артем’єв А. В.

Еволюційні особливості розвитку захворювань на карієс зубів у людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Андрій Владиславович Артем’ев ; Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2012. – 19 с.

 

Безвушко Е. В.

Стоматологічна захворюваність дітей, які проживають на різних за екологічним станом територіях, та обгрунтування диференційованої профілактики уражень твердих тканин зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Ельвіра Валентинівна Безвушко ; Нац. мед. акад. післядиплом. осв. ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – К., 2013. – 36 с.

 

Вєсова О. П.

Ураження трійчастого нерва при непухлинних захворюваннях щелепно-лицевої ділянки: механізми виникнення, діагностика, обгрунтування лікування” : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Олена Петрівна Вєсова ; Нац. мед. акад. післядиплом. осв. ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – К., 2013. – 32 с.

 

Вовк В. Ю.

Об’ємна реконструкція кістковотканинних дефектів коміркових відростків щелеп алопластичними остеотропними біоматеріалами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Володимир Юрійович Вовк ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Л., 2012. – 16 с.

 

Доля Е. І.

Лікування фуркаційних перфорацій твердих тканин зуба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Едуард Ігорович Доля ; Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 2012. – 16 с.

 

Ісаєва Н. С.

Особливості клінічного перебігу та профілактики карієсу постійних зубів у дітей, хворих на аскаридоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” Надія Семенівна Ісаєва ; Нац. мед. акад. післядиплом. осв. ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – К., 2012. – 20 с.

 

Лучак І. В.

Клініко-експериментальне обгрунтування профілактики карієсу зубів у дітей зі зниженою функціональною активністю слинних залоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Ілона Василівна Лучак ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2012. – 20 с.

 

Шешукова О. В.

Патогенетичні особливості періодонтитів тимчасових зубів у дітей та диференційовані підходи до лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Ольга Вікторівна Шешукова ; Вищ. держ. навч. закл. України “Укр. мед. стоматол. акад.”. – Полтава, 2012. – 34 с.

 

Юнакова Н. М.

Клініко-патогенетичне обгрунтування особливостей перебігу та лікування хронічних періодонтитів у осіб з персистуючою герпетичною інфекцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Наталія Миколаївна Юнакова ; Нац. мед. акад. післядиплом. осв. ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – К., 2012. – 20 с.

 

14.01.23 ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ТА ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

 

Бутрім О. І.

Оптимізація дистанційної променевої терапії в комплексному лікуванні гліальних пухлин головного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика та променева терапія” / Олександр Іванович Бутрім ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2012. – 23 с.

 

Кравцова О. О.

Променева діагностика хімічних опіків стравоходу та їх ускладнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика та променева терапія” / Олена Олександрівна Кравцова ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2012. – 20 с.

 

Федорович Б. О.

Особливості гострої та хронічної травми колінного суглоба у футболістів за даними променевих методів дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика та променева терапія” / Богдан Олександрович Федорович ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2012. – 20 с.

 

14.01.30 АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

 

Баранова Н. В.

Інтенсивна терапія у постраждалих з закритою травмою серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія і інтенсивна терапія” / Надія Вікторівна Баранова ; ДЗ “Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України”. – Дніпропетровськ, 2012. – 24 с.

 

Волкова Ю. В.

Патогенез і інтенсивна терапія травматичної хвороби у геронтологічних хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / Юлія Вікторівна Волкова ; Дніпропетровська мед. акад. МОЗ України. – Дніпропетровськ, 2012. – 32 с.

 

Черненко В. Г.

Оптимізація і диференціація стратегії інтенсивної терапії вторинних гнійних менінгоенцефалітів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / Вікторія Григорівна Черненко ; ДЗ “Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України”. – Дніпропетровськ, 2012. – 24 с.

 

Щербаков С. С.

Діагностика і профілактика порушень гемокоагуляції у хворих на гострий деструктивний панкреатит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / Сергій Сергійович Щербаков ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України. – Донецьк, 2013. – 20 с.

 

14. 01.32 МЕДИЧНА БІОХІМІЯ

Йолтухівський, М. М.

Патогенетична роль порушень метаболізму сірковмісних амінокислот у розвитку цисплатинової нефропатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.32 “Медична біохімія” / М. М. Йолтухівський ; Луган. держ. мед. ун-т. – Луганськ, 2012. – 20 с.

 

14.01.33 МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ФІЗІОТЕРАПІЯ ТА КУРОРТОЛОГІЯ

 

Елій Л. Б.

Комплексне відновлювальне лікування дітей першого року життя з дисплазією кульшових суглобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія” / Лариса Борисівна Елій ; Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України. – Одеса, 2012. – 24 с.

 

Чернецька Г. В.

Ефективність комплексної реабілітації хворих на гіпертонічну хворобу з метаболічним синдромом на амбулаторному етапі з застосуванням пневмопресингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація та курортологія” / Ганна Веніамінівна Чернецька ; Укр НДІ мед. реабілітації та курортології МОЗ України. – Одеса, 2012. – 24 с.

 

14.03.01 НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ

 

Романенко О. А.

Морфогенез печінки щурів під впливом ацетату свинцю та за умов корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Олександр Анатолійович Романенко ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 20 с.

 

Федотченко А. В.

Закономірності будови кульшового суглоба в постнатальному періоді в нормі та після внутрішньоплідного введення антигенів (анатомо-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Андрій Вікторович Федотченко ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

 

14.03.04 ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

 

Трубич Н. Я.

Патогенетичні особливості гострого отруєння ацетамінофеном на фоні тривалої інтоксикації солями кадмію та плюмбуму і його фармакологічна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Наталія Ярославівна Трубич ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2013. – 20 с.

 

14.03.05 ФАРМАКОЛОГІЯ

 

Коровенкова О. М.

Фармакологічний профіль впливу тіоцетаму на функцію нирок та водно-сольовий обмін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Оксана Миколаївна Коровенкова ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2012. – 20 с.

 

Медвідь І. І.

Експериментальне обґрунтування антиоксидантних та гіпоглікемічних властивостей препаратів з листя шовковиці чорної : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Ірина Ігорівна Медвідь ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2012. – 20 с.

 

Позднякова А. Ю.

Фармакологічне вивчення екстракту з суцвіть липи серцелистої як противиразкового засобу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Анастасія Юріївна Позднякова ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2012. – 20 с.

 

Степанова К. О.

Експериментальне обґрунтування використання нових песаріїв “Клімедекс” при лікуванні вагінітів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Катерина Олександрівна Степанова ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2012. – 20 с.

 

Федорова В. С.

Фармакотерапевтична ефективність ацетилцистеїну на моделі закритої черепно-мозкової травми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Валерія Сергіївна Федорова ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2012. – 18 с.

 

14.03.08 ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ

 

Волянський А. Ю.

Імунологічна характеристика поствакцинального процесу при застосуванні різних типів вакцинних препаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.08 “Імунологія та алергологія” / Андрій Юрійович Волянський ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2013. – 40 с.

 

Зєльоний І. І.

Імунопатогенез ускладнених і рецидивуючих форм бешихи, диференційована імунокорекція та імунореабілітація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.08 “Імунологія та алергологія” / Ігор Іванович Зєльоний ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2013. – 40 с.

 

Левченко Л. Ю.

Роль поліморфізмів толл-подібних рецепторів 2 та 4 у патогенезі атопічного дерматиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 “Імунологія та алергологія” / Лілія Юріївна Левченко ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2013. – 23 с.

 

15.00.01 ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СПРАВИ

 

Артюх Т. О.

Оптимізація діяльності уповноваженої особи по забезпеченню якості лікарських засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Тетяна Олександрівна Артюх ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2012. – 24 с.

 

Горілик А. В.

Науково-методичне проектування управлінсько-економічної підготовки провізорів у системі неперервної фармацевтичної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Артем Володимирович Горілик ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2012. – 26 с.

 

Косяченко К. Л.

Теоретичне обгрунтування та реалізація соціально-економічних принципів ціноутворення на лікарські засоби в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Костянтин Леонідович Косяченко ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2012. – 44 с.

 

Заріцька Г. М.

Організаційно-економічні підходи до фармацевтичного забезпечення хворих на остеоартроз за умов медичного страхування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Галина Марксівна Заріцька ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2012. – 24 с.

 

Коваль В. М.

Розробка складу, технології і стандартизація таблеток, що містять цинку аспарагінат, кислоту аскорбінову та екстракт ехінацеї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Василь Миколайович Коваль ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2012. – 22 с.

 

Купріянова О. М.

Створення перев’язувальних засобів з густим екстрактом кори дуба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Ольга Миколаївна Купріянова ; Нац. фармац. ун-т. – Х. Ольга Миколаївна, 2012. – 22 с.

 

Музика Т. Ф.

Обгрунтування напрямків з удосконалення фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Тамара Федорівна Музика ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2012. – 24 с.

 

15.00.02 ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ ТА ФАРМАКОГНОЗІЯ

 

Ковальська О. В.

Хіміко-токсикологічне дослідження доксазозину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / О. В. Ковальська  ; МОЗ України, Нац. фармац. ун-т. – Х. : [б. и.], 2012. – 22 с.

 

Юрченко І. О.

Хіміко-токсикологічне дослідження німесуліду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / І. О. Юрченко ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 22 с.

 

15.00.03 СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ   ЗАСОБІВ

 

Тахтаулова Н. О.

Організація валідаційної діяльності на фармацевтичному підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.03 “Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів” / Наталя Олексіївна Тахтаулова ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2012. – 22 с.

 

19.00.04 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Шавліс Н. А.

Особливості порушення емоційної сфери у дітей з гіперкінетичними розладами та принципи їх медико-психологічної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / Наталія Анатоліївна Шаваліс ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2012. – 20 с.

 

Шекманов М. Г.

Система медико-психологічної допомоги хворим з хронічним вірусним гепатитом в умовах стаціонарного лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / Микола Георгійович Шекманов ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2012. – 20 с.

 

Яворська Т. П.

Медико-психологічна допомога онкологічним хворим, які перенесли хірургічне втручання з формуванням кишкової стоми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / Тетяна Петрівна Яворська ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2012. – 23 с.