Бюлетень авторефератів дисертацій. 2013. № 3

 

03.00.07 МІКРОБІОЛОГІЯ

Зарічна О. З

Удосконалення методів виявлення мікобактерій туберкульозу та вивчення їх чутливості до нових антибактерійних сполук  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 “Мікробіологія” / Ольга Зіновіївна Зарічна ; Ін-т біології клітини. – Львів, 2013. – 20 с.

 

03.00.13 ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН

Наконечна С. А.

Оцінка ефекту хронічного впливу похідних фенолу на зміну фізіологічних станів у експериментальних тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 “Фізіологія людини і тварин” / Світлана Анатоліївна Наконечна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2013. – 20 с.

 

03.00.15 ГЕНЕТИКА

Євдокимова В. В.

Молекулярно-генетичні та епігенетичні механізми розвитку ендометріозу. Прогнозування. Діагностика. Лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук. : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія”, 03.00.15 “Генетика” / Вікторія Володимирівна Євдокимова ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2013. – 40 с.

 

14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

Борис О. М.

Комплексний, патогенетично обгрунтований підхід до лікування хворих з хронічною гіперандрогенною ановуляцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Олена Миколаївна Борис ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2013. – 40 с.

 

Гаврюшов Д. М.

Перебіг і наслідки вагітності в жінок із безсимптомною інфекцією сечовивідних шляхів (діагностика, лікування, профілактика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Дмитро Миколайович Гаврюшов ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. – К., 2013. – 18 с.

 

Євдокимова, В. В.

Молекулярно-генетичні та епігенетичні механізми розвитку ендометріозу. Прогнозування. Діагностика. Лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук. : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія“, 03.00.15 “Генетика” / Вікторія Володимирівна Євдокимова ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2013. – 40 с.

 

Захаренко О. С.

Лікування безпліддя при малих формах ендометріозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / Олег Степанович Захаренко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – К., 2013. – 19 с.

 

Лісковський С. В.

Клініко-лабораторна оцінка перебігу вагітності та профілактика гестаційних ускладнень у жінок з дефіцитом ціанокобаламіну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Сергій Вікторович Лісковський ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2013. – 20 с.

 

Манасова Г. С.

Патогенетичні механізми формування, профілактика і лікування патології кісткової тканини у вагітних з інфікуванням плацентарного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Гульсим Серікбаївна Манасова ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2013. – 40 с.

 

Михайлишин Л. О.

Причини і профілактика повторних негативних спроб запліднення іn vitro : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Любов Олегівна Михайлишин ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2013. – 18 с.

 

Негребецька Ю. М.

Тактика ведення жінок репродуктивного віку з генітальним ендометріозом на тлі патології молочних залоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Юлія Михайлівна Негребецька ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – К., 2013. – 16 с.

 

Петруняк Р. І.

Особливості перебігу вагітності і пологів та акушерська тактика у жінок з ожирінням і артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Ростислав Ігорович Петруняк ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2013. – 20 с.

 

Подольський В. В.

Стан репродуктивного здоров’я жінок, що перенесли хронічні запальні захворювання статевих органів, та ризики розвитку у них акушерських і перинатальних порушень під час вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Володимир Васильович Подольський ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2013. – 20 с.

 

Прудніков П. М.

Діагностика і тактика хірургічного лікування поєднаної патології матки і яєчників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Павло Михайлович Прудніков ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – К., 2013. – 16 с.

 

Сенанова-Дімассі Т. О.

Особливості перебігу та лікування анемії у вагітних з нейроциркуляторною астенією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Тетяна Олександрівна Сенанова-Дімассі ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2012. – 16 с.

 

Скорбач О. І.

Клініко-патогенетичні особливості та нові підходи до корекції ускладнень у жінок після гістеректомії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 Акушерство і гінекологія” / Олена Іванівна Скорбач ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2013. – 20 с.

 

Шурпяк С. О.

Прогнозування і профілактика синдрому втрати плода у жінок з обтяженим репродуктивним анамнезом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Сергій Олександрович Шурпяк ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – К., 2013. – 19 с.

 

Янюта С.М.

Лікування та профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з гіпертонічною хворобою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / Саар Мустафаївна Янюта ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – К., 2013. – 18 с.

 

14.01.02 ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

 

Винник Н. І.

Оптимізація лікування хворих на ішемічну хворобу серця в сполученні з метаболічним синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Наталія Іванівна Винник ; Луган. держ. мед. ун-т. – Луганськ , 2012. – 22 с.

 

14.01.03 ХІРУРГІЯ

 

Воронов О. М.

Діагностика і оперативне лікування ускладнень інфікованого панкреонекроза : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Олександр Миколайович Воронов ; Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Сімферополь, 2012. – 24 с.

 

Воскобойнік О. Ю.

Порівняльна характеристика хірургічного лікування багатовузлових форм зору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Ольга Юріївна Воскобойнік ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2013. – 24 с.

 

Гранат О. Б.

Пролонгована внутрішньоартерійна терапія у комплексному лікуванні хворих на гострий некротичний панкреатит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Олег Богданович Гранат ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 23 с.

 

Краснов О. Г.

Сучасні аспекти діагностики та органозберігаючого хірургічного лікування синдрому діабетичної стопи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Олег Георгійович Краснов ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2013. – 24 с.

 

Мороз В. А.

Профілактика та лікування неспроможності кишкових швів (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В’ячеслав Анатолійович Мороз ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2013. – 19 с.

 

Мосьондз В. В.

Розробка і обґрунтування способів дренування заочеревинного простору у хворих на гострий інфікований некротичний панкреатит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Василь Володимирович Мосьондз ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2013. – 23 с.

 

Мунтян О. С.

Лікування та профілактика післяопераційних пневмоній в абдомінальній хірургії (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Олексій Сергійович Мунтян ; Дніпропетровська мед. акад. МОЗ України. – Дніпропетровськ, 2013. – 23 с.

 

Павлишин А. В.

Автодермопластика ранових дефектів у хворих на синдром стопи діабетика за допомогою рельєфного клаптя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Андрій Володимирович Павлишин ; Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2013. – 20 с.

 

Продан С. М.

Діагностика та оптимізація лікування постраждалих з травмою печінки (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Сергій Михайлович Продан ;  Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2013. – 23 с.

 

Румянцев К. Є.

Профілактика та лікування кровотеч із варикозно-розширених вен стравоходу та шлунка при цирозі печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук. : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Костянтин Євгенович Румянцев ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 36 с.

 

Шевченко В. В.

Обгрунтування діагностично-лікувальної тактики при краніоабдомінальній травмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Володимир Володимирович Шевченко ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова. – К., 2013. – 21 с.

 

14.01.04 СЕРЦЕВОСУДИННА ХІРУРГІЯ

 

Левчишина О. В.

Подальший перебіг коронального атеросклерозу у хворих після коронарного стентування та коронарного шунтування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 “Серцево-судинна хірургія” / Олена Володимирівна Левчишина ; Нац. ін-т серцево-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України. – К., 2013. – 16 с.

 

Сулік В. В.

Діагностика і хірургічне лікування хворих з синдромом хребтової артерії та екстравазальною компресією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] : 14.01.04 “Серцево-судинна хірургія”” / Володимир Володимирович Сулік ; Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України. – К., 2013. – 20 с.

14.01.05 НЕЙРОХІРУРГІЯ

 

Загрійчук І. В.

Ефективність моніторингу перфузійного тиску мозку у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою :  автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / Ігор Володимирович Загрійчук ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України. – К., 2013. – 20 с.

 

Овчаренко Д. В.

Пункційна вертебропластика при неускладнених компресійних переломах хребців на тлі остеопорозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / Дмитро Віталійович Овчаренко ; ДУ “Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України”. – К., 2013. – 19 с.

 

Цюрупа Д. М.

Діагностика та хірургічне лікування менінгіом суб-супратенторіальної локалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / Дмитро Михайлович Цюрупа ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України. – К., 2013. – 16 с.

14.01.07 ОНКОЛОГІЯ

 

Шестакова Т. С.

Роль β-дефенсину-2 в регуляції проліферації клітин раку легені людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / Тетяна Сергіївна Шестакова ; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького. – К., 2013. – 20 с.

14.01.09 ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ

 

Конопліцький В. С.

Колостази у дітей: алгоритм діагностики, консервативне лікування та хірургічна корекція (експерементально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / Віктор Сергійович Конопліцький ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2013. – 36 с.

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

 

Андрійчук Д. Р.

Удосконалення діагностики, прогнозування перебігу та лікування виразкової хвороби в дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Денис Романович Андрійчук ; Буковинський. державний. медичний. ун-т. – Чернівці, 2013. – 20 с.

 

Гаврилюк О. І.

Клініка і тактика лікування тяжкої пневмонії у дітей на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Оксана Ігорівна Гаврилюк ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – К., 2013. – 22 с.

 

Полук Т. А.

Клініко-параклінічні особливості та корекція мікробіоценозу кишечника при ювеніальному ревматоїдному артриті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Тамара Анатоліївна Полук ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – К., 2012. – 20 с.

 

Рум’янцева М. О.

Клініко-патогенетичні особливості та тактика диференційованого лікування функціональної диспепсії у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Марія Олександрівна Рум’янцева ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – К., 2013. – 22 с.

 

Семкович Я. В.

Диференційно-діагностичні критерії і тактика лікування пневмонії у дітей раннього віку, ускладненої токсичним синдромом і гнійним ендобронхітом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Ярослав Васильович Семкович ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології АМН України. – К., 2013. – 20 с.

 

Шахова О. О.

Діагностична цінність показників неспецифічної реактивності бронхів при бронхіальній астмі у підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Ольга Олександрівна Шахова ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2013. – 20 с.

 

Ярцева М. О.

Профілактика та корекція порушень мікроекології слизових оболонок у дітей раннього віку, обумовлених впливом соціально-економічних та екологічних факторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Марія Олександрівна Ярцева ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 22 с.

 

14.01.11 КАРДІОЛОГІЯ

 

Кочержат О. І.

Оптимізація антигіпертензивної терапії з включенням статину у хворих на артеріальну гіпертензію з метаболічним синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Оксана Ігорівна Кочержат ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 18 с.

 

Рибальченко І. Ю.

Значення тривалості комплексу QRS при лікуванні постійної форми фібриляції передсердь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Ірина Юріївна Рибальченко ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – К., 2013. – 16 с.

 

Сюй Яо

Підвищення частоти серцевих скорочень у хворих на Q-інфаркт міокарда з ранньою систолічною дисфункцією лівого шлуночка та ефективність різних шляхів медикаментозної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Яо Сюй ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2013. – 20 с.

 

Фесенко О. В.

Діагностика та лікування ішемічної хвороби серця з діастолічною дисфункцією міокарда у хворих хронічним обструктивним захворюванням легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Олександр Володимирович Фесенко ; Дніпропетровська мед. акад. МОЗ України, Ін-т гастроентерології НАМН України. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с.

 

Чорна Ю. А.

Типи ортостатичних реакцій артеріального тиску та контроль частоти шлуночкових скорочень у пацієнтів з постійною формою фібриляції передсердь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Юлія Анатоліївна Чорна ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2013. – 18 с.

 

14.01.12 РЕВМАТОЛОГІЯ

 

Матіящук І. Г.

Атеросклеротичне ураження судин у хворих на системний червоний вовчак : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.12 “Ревматологія” / Ірина Георгіївна Матіящук ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – К., 2013. – 18 с.

 

Федьков Д. Л.

Клініко-лабораторні особливості, оцінка активності запально-деструктивного процесу та удосконалення лікування псоріатичного артриту з використанням лефлуноміду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.12 “Ревматологія” / Дмитро Леонідович Федьков ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2013. – 20 с.

14.01.14 ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

 

Демченко О. А.

Оптимізація навчання самоконтролю як складової комплексного лікування дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Ендокринологія” / Ольга Анатоліївна Демченко ; Ін-т проблем ендокрин. патології ім. В.Я.Данилевського НАМН України. – Харків, 2013. – 22 с.

 

14.01.15 НЕРВОВІ ХВОРОБИ

 

Морозова Г. В.

Діагностична значимість та зіставлення викликаних потенціалів головного мозку з клінічними та нейровізуалізаційними порушеннями при розсіяному склерозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 “Нервові хвороби” / Ганна Володимирівна Морозова ; Ін-т неврології, психіатрії. та наркології АМН України. – Х., 2013. – 19 с.

 

Семенов Р. Р.

Клинико-диагностические аспекты патологии височно-нижнечелюстного сустава : автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Стоматология”, 14.01.11 “Нервные болезни” / Рашид Рамазанов Семенов ; Ин-т повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства России. – М., 2013. – 24 с.

 

14.01.16 ПСИХІАТРІЯ

 

Демченко М. І.

Клініко-психопатологічні особливості хворих на депресивні розлади, які перенесли мозковий ішемічний інсульт (комплексне лікування у відновлювальному періоді) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / Маргарита Іванівна Демченко ; Ін-т неврол., психіатр. та наркол.  АМН України. – Х., 2013. – 20 с.

 

14.01.18 ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

 

Безденежна О. О.

Ефективність місцевої гіпотензивної терапії у комплексному лікуванні ішемічної нейропатії зорового нерва, як прояву первинно-хронічногоочного ішемічного синдрому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Ольга Олександрівна Безденежна ; Держ. уст. “Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України”. – Одеса, 2012. – 20 с.

 

Гаффарі Сахбі.

Оптимізація комбінованого лікування хворих на регматогенне відшарування сітківки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Сахбі Гаффарі ; ДУ “Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України”. – Одеса, 2012. – 18 с.

 

Горбатюк Т. Л.

Морфометричні і функціональні показники сітківки та зорового нерва в діагностиці набутої міопії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук [спец.] : 14.01.18 “Офтальмологія” / Тетяна Леонідівна Горбатюк ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2012. – 19 с.

 

Гуесмі Шираз

Оптимізація методів лікування хворих на бактеріальні кератити [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Шираз Гуесмі ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика . – К., 2013. – 20 с.

 

Литвинчук Л. М.

Ефективність хірургічного лікування ускладнень міопії високого ступеня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Любомир Михайлович Литвинчук ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика . – К., 2013. – 21 с.

14.01.19 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

 

Кудь Л. А.

Обгрунтування неінвазивної тактики лікування дітей із гострими гнійними та загостренням хронічних гнійних риносинуситів (клініко-лабораторне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / Лариса Андріївна Кудь ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України. – К., 2013. – 23 с.

 

Лобова О. В.

Радіочастотна термоабіляція в лікуванні хворих на злоякісні пухлини ЛОР-органів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / Олена Василівна Лобова ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України. – К., 2013. – 20 с.

 

Чубко С. П.

Клінічні особливості перебігу ангіофіброми основи черепа та прогнозування інтраопераційної крововтрати : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / Сергій Петрович Чубко ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України. – К., 2013. – 20 с.

14.01.21 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

 

Балацька Н. І.

Дефіцит та недостатність вітаміну D у населення України та їх вплив на структурно-функціональний стан кісткової тканини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія і ортопедія” / Наталія Іванівна Балацька ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького, НДІ травматології та ортопедії. – Донецьк, 2013. – 40 с.

 

Григорук В. В.

Лікувальна тактика при суміжних та контрлатеральних переломах кісток нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Вікторія Володимирівна Григорук ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка АМН України. – Х., 2013. – 20 с.

 

Зуб Т. О.

Формування деформаії кульшової западини та ендопротезування при диспластичному коксартрозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Тетяна Олександрівна Зуб ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2013. – 20 с.

 

Мохаммад Альрашед

Структурно-функціональні зміни та лікування дегенеративного спондилолістезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Альрашед Мохаммад ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Х., 2013. – 20 с.

 

Щикота Р. А.

Профілактика розвитку передньомедіальної нестабільності колінного суглоба при поєднаному пошкодженні великогомілкової колатеріальної та передньої хрестоподібної звя’зок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Роман Анатолійович Щикота ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2013. – 17 с.

 

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

 

Бойцанюк С. І.

Особливості перебігу та лікування захворювань пародонта у хворих на опікову хворобу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Світлана Іванівна Бойцанюк ; Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2013. – 20 с.

 

Германчук С. М.

Патологічні зміни твердих тканин зубів, обумовлені застосуванням незнімних зубних протезів, та їх профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Сергій Михайлович Германчук ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. – К., 2013. – 16 с.

 

Дмитренко І. А.

Особливості діагностики та лікування хворих з дефектами зубних рядів частковими знімними протезами з урахуванням функціонального стану скронево-нижньощелепного суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Ігор Анатолійович Дмитренко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика . – К., 2013. – 18 с.

 

Ілик Р. Р.

Клініко-лабораторне обґрунтування дентальної імплантації в реабілітації стоматологіних хворих з дефектами зубних рядів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Роман Романович Ілик ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – К., 2013. – 32 с.

 

Ієвлєва Ю. В.

Особливості диференційної діагностики та лікування дітей з різними формами адентії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Юлія Валеріївна Ієвлєва ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2013. – 20 с.

 

Мачоган В. Р.

Клініко-експериментальне обґрунтування лікування хворих на генералізований пародонтит з використанням синбіотика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Володимир Романович Мачоган ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2012. – 20 с.

 

Острянко В. І.

Ефективність професійної гігієни порожнини рота в профілактиці карієсу зубів у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / В. І. Острянко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – К., 2013. – 20 с.

 

Роганов Г. Г.

Профілактика та лікування травматичного остеомієліту нижньої щелепи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] : 14.01.22 “Стоматологія” / Геннадій Георгійович Роганов ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2013. – 20 с.

 

Саранчук О. В.

Особливості ортодонтичного і ортопедичного лікування дітей із захворюваннями пародонта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Олеся Володимирівна Саранчук ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2013. – 20 с.

 

Семенов Р. Р.

Клинико-диагностические аспекты патологии височно-нижнечелюстного сустава : автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Стоматология”, 14.01.11 “Нервные болезни” / Рашид Рамазанов Семенов ; Ин-т повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства России. – М., 2013. – 24 с.

 

Чулак-Колотіліна Ю. Л.

Обґрунтування і розробка нового методу відновлення жувальних зубів із складним анатомічним розташуванням кореневих каналів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Юлія Леонідівна Чулак-Колотилина ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2013. – 19 с.

 

14.01.30 АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ

 

Дагеш Атеф

Моніторинг глибини анестезії як метод підвищення ефективності та покращення результату анестезіологічного забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / Атеф Дагеш ; Дніпропетровська мед. акад. МОЗ України. – Дніпропетровськ , 2013. – 24 с.

 

Лісний І. І.

Моніторинг і корекція нейровегетативних та ноціцептивних порушень у хірургічних пацієнтів в процесів післяопераційної інтенсивної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук. : [спец.] 14.01.30 “Анастезіологія та інтенсивна терапія” / Іван Іванович Лісний ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2013. – 39 с.

 

Мегера В. Є.

Варіанти анестезіологічного захисту головного мозку при оперативних втручаннях з тимчасовим хірургічним обмеженням мозкового кровоплину в умовах загальної та регіонарної анестезії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / Володимир Євгенович Мегера ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2013. – 20 с.

 

Шайда О. О.

Вибір методу анестезії/аналгезії при операціях на органах шлунково-кишкового тракту у хворих з підвищеним кардіальним ризиком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / Оксана Олександрівна Шайда ; Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України. – Дніпропетровськ, 2013. – 24 с.

 

14.01.33 МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ФІЗІОТЕРАПІЯ ТА КУРОРТОЛОГІЯ

 

Бурлака О. В.

Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування фізичних чинників для відновлювального лікування жінок з дисгормональним порушенням репродуктивного здоров’я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук. : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія” / Олена Василівна Бурлака ; ДУ “Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології МОЗ України”. – Одеса, 2012. – 36 с.

 

14.01.36 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

 

Осьодло Г. В.

Кислотозалежні захворювання у військовослужбовців: епідеміологічні, терапевтичні та фармакоекономічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.36 “Гастроентерологія” / Галина Василівна Осьодло ; Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України, Ін-т гастроентерології НАМН України. – Дніпропетровськ, 2013. – 33 с.

 

Склярова О. Є.

Гастроцитопротекторна ефективність інгібіторів протонної помпи в лікуванні пептичної виразки дванадцятипалої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 “Гастроентерологія” / Олена Євгенівна Склярова ; Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України, Ін-т гастроентерології НАМН України. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с.

 

14.02.01 ГІГІЄНА

 

Борисенко А. А.

Гігієнічне обгрунтування регламентів безпечного застосування фунгіцидів класу ацилаланінів в сучасних технологіях захисту винограду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Андрій Анатолійович Борисенко ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2013. – 24 с.

 

Завада М. І.

Фізіолого-гігієнічна оцінка морфофункціонального стану й адаптації дітей у загальноосвітніх школах-інтернатах в регіоні йододефіциту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Маріанна Ігорівна Завада ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва. – К., 2013. – 20 с.

 

Карташова С. С.

Наукове обґрунтування вдосконалення оцінки стану соматичного та репродуктивного здоров’я населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук. : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Світлана Степанівна Карташова ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва. – К., 2013. – 44 с.

 

Матасар В. І.

Наукове обґрунтування заходів аліментарної профілактики основних нутрієнтних дефіцитів у вагітних, які проживають на радіоактивно забруднених територіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Вікторія Ігнатівна Матасар ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2013. – 24 с.

 

Осташ О. М.

Експериментальне обґрунтування методичних підходів до оцінки та прискореного нормування генотоксичних канцерогенів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Ольга Михайлівна Осташ ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва. – К., 2013. – 20 с.

 

14.02.03 СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОХОРОНА ЗДОРОВЯ

 

Донець В. Є.

Обґрунтування моделі системи перинатальної допомоги на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / Валентина Євгенівна Донець ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2013. – 24 с.

 

Колосинська О. О.

Медико-соціальне обґрунтування організації системи лікувально-профілактичної допомоги хворим на розсіяний склероз, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / Олена Олександрівна Колосинська ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – К., 2013. – 24 с.

 

Моісеєнко Р. О.

Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи надання медичної допомоги дітям і матерям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / Раїса Олександрівна Моісеєнко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – К., 2013. – 44 с.

 

14.03.01 НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ

 

Гасюк П. А.

Структурно-функціональна та гістотопографічна організація емалі різних класів зубів та великих слинних залоз людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук. : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Петро Анатолійович Гасюк ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. – Тернопіль, 2013. – 32 с.

 

Дац Р. І.

Стуктурні особливості та гемомікроциркуляторне русло зорового нерва в нормі та при експериментальному цукровому діабеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.]  14.03.01 “Нормальна анатомія” / Роман Ігорович Дац ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 20 с.

 

Покотило П. Б.

Ангіоархітектоніка нирки щура в нормі та при експериментальному цукровому діабеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Петро Богданович Покотило ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 19 с.

 

14.03.02 ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ

 

Руденко С. О.

Патоморфологічні зміни головного мозку та легень у прооперових хворих з приводу артеріальних аневризм та артеріовенозних мальформацій : особливості танатогенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.03.02 “Патологічна анатомія” / Світлана Олексіївна Руденко ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 20 с.

 

Шулятнікова Т. В.

Морфогенез деструктивних і репаративних процесів в перифокальних критичних зонах при ішемічному інфаркті мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 “Патологічна анатомія” / Тетяна Володимирівна Шулятнікова ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 20 с.

 

14.03.03 НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ

 

Бегош Н. Б.

Вплив роботи за монітором комп’ютера на зорові функції осіб молодого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / Ніна Богданівна Бегош ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 20 с.

 

Вислий А. А.

Організація ефекторних механізмів оновлення гомеостатичного балансу організму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / Анатолій Анатолійович Вислий ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2013. – 19 с.

 

14.03.04 ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

 

Сушко Ю. І.

Експериментальне обґрунтування ентеральної оксигенації у комплексному лікуванні панкреонекрозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Юрій Ігорович Сушко ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2013. – 22 с.

 

14.03.05 ФАРМАКОЛОГІЯ

 

Ахмад Ель Аараж

Фармакологічне дослідження кардіопротекторних властивостей комбінації кверцетину з похідними глюкозаміну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Ахмад Ель Аараж ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 20 с.

 

Семенова, М. О.

Порівняльна ефективність ноотропних препаратів в умовах експериментальної гіпоксичної енцефалопатії, зумовленої бронхообструкцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Марія Олександрівна Семенова ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 20 с.

 

14.03.08 ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ

 

Літус В. І.

Морфологічні та імунологічні зміни органів імунітету щурів за умов мікромеркуріалізму та його корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 “Імунологія, алерголія”,  14.03.09 “Гістологія, цитологія, ембріологія” / Віктор Іванович Літус ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2013. – 40 с.

 

14.03.09 ГІСТОЛОГІЯ, ЦИТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ

 

Літус В. І.

Морфологічні та імунологічні зміни органів імунітету щурів за умов мікромеркуріалізму та його корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 “Імунологія, алерголія, 14.03.09 “Гістологія, цитологія, ембріологія” / Віктор Іванович Літус ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2013. – 40 с.

 

15.00.01 ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СПРАВИ

 

Білоус М. В.

Науково-практичне обґрунтування активно впливаючих факторів на структуру та рівень захворюваності аптечних працівників (на прикладі Запорізької області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук. : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Марія Вікторівна Білоус ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 24 с.

 

Доброва В. Є.

Наукове обгрунтування методології планування та оцінки доклінічних та клінічних досліджень лікарських засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Вікторія Євгеніївна Доброва ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 45 с.

 

Лисянська Г. П.

Розробка складу та технології м’яких лікарських засобів з еналаприлу мелеатом для терапії артеріальної гіпертензії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук. : [спец.]  15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Ганна Петрівна Лисянська ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 23 с.

 

Немятих О. Д.

Використання рослинних субстанцій в технології лікарських препаратів імуномодулюючої дії для застосування в педіатрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Оксана Дмитрівна Немятих ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 40 с.

 

15.00.02 ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ ТА ФАРМАКОГНОЗІЯ

 

Абдулкафарова Е. Р.

Фармакогностичне дослідження видів роду Potentilla L. флори України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Ельміра Рамізівна Абдулкафарова ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 21 с.

 

Волочай В. І.

Фармакогностичне дослідження видів роду галінсога флори України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук. : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Вікторія Іванівна Волочай ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2012. – 20 с.

 

Грудько І. В.

Фармакогностичне дослідження видів роду MELILOTUS L. флори України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Ірина Володимирівна Грудько ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 20 с.

 

Демченко С. А.

Синтез та властивості похідних [1,3]тіазоло[4,5-d]піридазин-4(5Н)-онів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія і фармакологія” / Сергій Анатолійович. Демченко ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 21 с.

 

Кошовий О. М.

Сучасні підходи до створення лікарських засобів на основі рослин родів Евкаліпт та Шавлія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Олег Миколайович Кошовий ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 39 с.

 

Тартинська Г. С.

Фармакогностичне вивчення Thlaspi arvense L. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.]  15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакологія” / Ганна Сергіївна Тартинська ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 20 с.

 

Хайрулін А. Р.

Синтез та властивості поліфункціональних похідних на основі конденсованої системи піроло[1,2-α]піридину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Андрій Рашидович Хайрулін ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 20 с.

 

15.00.03 СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

 

Логойда Л. С.

Розробка і стандартизація седативного фармакологічного засобу з екстрактами валеріани, меліси та гліцину в таблетках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.03 “Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів” / Лілія Святославівна Логойда ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 24 с.

 

19.00.04 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Бородавко О. О.

Психодіагностика та психологічні чинники формування довіри в системі взаємин «лікар – пацієнт» : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / Оксана Олександрівна Бородавко ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2013. – 20 с.