Бюлетень авторефератів дисертацій. 2013. № 4

03.00.01 РАДІОБІОЛОГІЯ

Дмитрук С. М.

Особливості ліпідного і ліпопротеїнового спектру крові та печінки у віддаленому періоді після пролонгованого низькоінтенсивного іонізуючого опромінення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.01 “Радіобіологія” / Сергій Миколайович Дмитрук ; Нац. наук. центр радіаційної мед. НАМН України. – К., 2013. – 20 с.

 

03.00.11 ЦИТОЛОГІЯ, КЛІТИННА БІОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ

Ржепецький Ю. А.

Фосфорилювання адаптерного протеїну Ruk/CIN85 в регуляції біологічних відповідей клітин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 “Цитологія, клітинна біологія, гістологія” / Юрій Анатолійович Ржепецький ; Ін-т біол. клітини. – Львів, 2013. – 21 с.

 

Томін А. М.

Сіалідази в апоптозі та при автоімунних і онкологічних захворюваннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 “Цитологія, клітинна біологія, гістологія” / Андрій Миколайович Томін ; Ін-т біол. клітини. – Львів, 2013. – 19 с.

 

03.00.13 ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН

Вознесенська Т. Ю.

Функціонування органів репродуктивної системи в умовах експериментального імунного ушкодження яєчників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.13 “Фізіологія людини і тварин” / Тетяна Юріївна Вознесенська ; Ін-т фізіол. ім. О.О.Богомольця НАН України. – К., 2013. – 35 с.

 

14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

Вакалюк Л. М.

Клініко-патогенетичне обґрунтування раціонального ведення вагітності і родів у жінок з рубцем на матці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Любомир Мирославович Вакалюк ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – К., 2013. – 44 с.

 

Волкова О. В.

Прогнозування перинатальної патології при аномаліях розвитку плідного яйця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Олена Василівна Волкова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – К., 2012. – 16 с.

 

Гафійчук Р. Г.

Особливості діагностики та лікування ановуляторного безпліддя при синдромі виснажених яєчників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Роман Григорович Гафійчук ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – К., 2013. – 20 с.

 

Григоренко А. М.

Варикозне розширення вен репродуктивних органів малого тазу у жінок : патогенез, діагностика, лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Андрій Миколайович Григоренко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – К., 2012. – 32 с.

 

Еллумі Мутана.

Комплексна післяопераційна терапія лейоміоми тіла матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Еллумі Мутана ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2013. – 20 с.

 

Захаренко І. Л.

Тактика проведення допоміжних репродуктивних технологій при чоловічому чиннику безпліддя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Ігор Леонідович Захаренко ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2013. – 20 с.

 

Кошик Д. А.

Оптимізація проведення допоміжних репродуктивних технологій у жінок з доброякісною патологією молочних залоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Дмитро Анатолійович Кошик ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2013. – 20 с.

 

Крижанівська М. В.

Диференційований підхід до ведення вагітності у жінок з передчасними пологами в анамнезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Марина Віталіївна Крижанівська ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2013. – 21 с.

 

Музика О. П.

Особливості перебігу вагітності і стан плода у жінок з вірусним гепатитом С : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Олена Петрівна Музика ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – К., 2013. – 22 с.

 

Омар Камаль Нуман.

Діагностика та прогнозування перебігу гладком’язових пухлин матки в залежності від стану ендометрія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Омар Камаль Нуман ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2013. – 19 с.

 

Протас Р. В.

Стан репродуктивного здоров’я у жінок після емболізації маткових артерій з приводу лейоміоми матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Руслан Вікторович Протас ; Ін-т пед., акуш. і гінекології НАМН України. – К., 2013. – 20 с.

 

Ципкун В. А.

Стан ендотеліальної функції у вагітних з діабетичними ангіопатіями та корекція її порушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Вячеслав Анатолійович Ципкун ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – К., 2013. – 19 с.

 

Штул І. А.

Діагностика, профілактика та лікування фонових захворювань шийки матки у жінок репродуктивного віку, що мешкають в умовах природного йододефіциту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Ілона Артемівна Штул ; Ін-т пед., акуш. і гінекології НАМН України. – К., 2013. – 19 с.

 

14.01.02 ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

 

Радченко Л. М.

Особливості перебігу гіпертонічної хвороби, поєднаної з ожирінням та патологією жовчного міхура : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Лариса Миколаївна Радченко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 20 с.

 

Свистун І. І.

Корекція морфофункціональних змін печінки у хворих на дифузний токсичний зоб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Ірина Ігорівна Свистун ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 22 с.

 

14.01.03 ХІРУРГІЯ

 

Бакулін П. Є.

Колапсохірургічне лікування хворих на деструктивний туберкульоз легень з використанням торакоколагенопластики : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Павло Євгенович Бакулін ; Дніпропетр. держ. мед. акад. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с.

 

Ватаманюк В. Ф.

Ускладнення алопластики післяоперційних гриж живота, лікування та профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Володимир Федорович Ватаманюк ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – К., 2013. – 18 с.

 

Грома В. В.

Клініко-анатомічне обґрунтування хірургічної тактики у хворих з гострими порушеннями кровотоку в басейнах брижових судин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Василь Васильович Грома ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2013. – 36 с.

 

Душик Л. М.

Спленектомія у гематологічних хворих з використанням фізичних методів дисекції та коагуляції (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Людмила Миколаївна Душик ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2012. – 19 с.

 

Конік Б. М.

Хірургічне лікування хворих на туберкульоз легень шляхом корекції об’єму гемітораксу та форми легені : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Богдан Миколайович Конік ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – К., 2013. – 19 с.

 

Кополовець І. І.

Лікування кровотеч із верхніх відділів  шлунково-кишкового тракту при цирозі печінки із використанням малоінвазивних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Іван Іванович Кополовець ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 17 с.

 

Мартяшов А. В.

Малоінвазивні хірургічні способи лікування псевдокіст підшлункової залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Андрій Володимирович Мартяшов ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 17 с.

 

Свиридовський С. А.

Порівняльна оцінка ефективності апопластики при пахвинних грижах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Сергій Анатолійович Свиридовський ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – К., 2013. – 18 с.

 

Сироїд О. М.

Особливості клінічного перебігу, діагностики і хірургічного лікування пацієнтів із жовчнокам’яною хворобою та супровідною ендокринною патологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Олександр Михайлович Сироїд ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 32 с.

 

Тернущак О. М.

Апаратна парціальна каваплікація в профілактиці тромбоемболії легеневої артерії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Ольга Михалівна Тернущак ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 17 с.

 

Угляр Т. Ю.

Оптимізація хірургічної тактики у хворих на непрохідність товстої кишки (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Тетяна Юріївна Угляр ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. – Тернопіль : , 2013. – 20 с.

 

Федорика Р. Я.

Нові підходи до профілактики та корекції постхолецистектомічного синдрому після лапароскопічної холецистектомії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Роман Яремович Федорика ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. – Тернопіль, 2013. – 20 с.

 

Філіп С. С.

Малоінвазивні технології в лікуванні гострого панкреатиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Степан Степанович Філіп ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Л., 2013. – 33 с.

 

Чемерис О. М.

Оптимізація діагностики та лікування уражень м’яких тканин кисті опікового генезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Орест Мирославович Чемерис ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2013. – 19 с.

 

14.01.04 СЕРЦЕВОСУДИННА ХІРУРГІЯ

 

Губка В. О.

Диференційований підхід до лікування хворих на облітеруючий атеросклероз аорти, клубових артерій та артерій нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.04 “Серцево-судинна хірургія” / Віктор Олександрович Губка ; Національний ін-т серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова. – К., 2013. – 34 с.

 

14.01.05 НЕЙРОХІРУРГІЯ

 

Полковніков О. Ю.

Діагностика та хірургічне лікування малого та середнього розмірів артеріовенозних мальформацій півкуль великого мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / Олексій Юрійович Полковніков ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України. – К., 2013. – 20 с.

 

14.01.07 ОНКОЛОГІЯ

 

Борота О. О.

Оптимізація комплексного лікування хворих на розповсюджений синхронний білатеральний рак молочної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / Олександр Олександрович Борота ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2012. – 20 с.

 

Дутчак У. М.

Оцінка ефективності застосування гіпертермічної внутрішньочеревної хіміоперфузії при хіміорезистентному раку яєчника :  автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / Уляна Мирославівна Дутчак ; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького. – К., 2013. – 18 с.

 

Кашуба О. В.

Роль взаємодії клітинних білків з ядерними антигенами, кодованими вірусом Епштейна-Барр, у трансформації В-лімфоцитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / Олена Віталіївна Кашуба ; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. – К., 2013. – 36 с.

 

14.01.08 ТРАНСПЛАНТОЛОГІЯ ТА ШТУЧНІ ОРГАНИ

 

Зограб’ян А. Р.

Корекція недостатності мітрального клапана у хворих на дилатаційну та ішемічну кардіоміопатії, що знаходяться у списку очікування на трансплантацію серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.08 “Трансплантологія та штучні органи” / Андрій Рубенович Зограб’ян ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О.Шалімова . – К., 2013. – 16 с.

 

Ковтун Г. І.

Хірургічне ремоделювання лівого шлуночка при термінальній стадії серцевої недостатності у хворих, що знаходяться на листі очікування трансплантації серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.08 “Трансплантологія і штучні органи” / Гаврило Ігорович Ковтун ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України. – К., 2013. – 20 с.

 

14.01.09 ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ

 

Пономаренко О. П.

Клініко-морфологічні особливості та тактика лікування природжених діафрагмальних гриж у новонароджених дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / Олексій Петрович Пономаренко ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2013. – 23 с.

 

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

 

Абілова О. І.

Прогнозування розвитку, рання діагностика і лікування внутрішньоутробної герпесвірусної інфекції у дітей першого року життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Олена Ігорівна Абілова ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2013. – 20 с.

 

Борисенко Т. В.

Гемодинамічні та метаболічні особливості перебігу кардитів у дітей раннього віку на тлі цитомегаловірусної інфекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Тетяна Володимирівна Борисенко ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 19 с.

 

Конопко Н. М.

Прогнозування та профілактика ускладнень ідіопатичної екстрасистолії у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Наталя Миколаївна Конопко ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2013. – 21 с.

 

Римаренко Н. В.

Нові аспекти патогенезу і терапії гострих інфекційних захворювань мікробної етіології у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук. : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Наталя Вікторівна Римаренко ; Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І. Георгієвського. – Сімферополь, 2012. – 39 с.

 

Тонких Н. О.

Диференційний підхід до діагностики, лікування і профілактики синкопе кардіоваскулярного генезу у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Наталія Олександрівна Тонких ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2013. – 22 с.

 

14.01.11 КАРДІОЛОГІЯ

 

Вільчинський Г. В.

Поліморфізм гена пероксисом проліфератор-активуючих рецепторів-γ у жінок з гіпертонічною хворобою, які перенесли інфаркт міокарда та мозковий інсульт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Генріх Віталійович Вільчинський ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – К., 2013. – 19 с.

 

Дєдова В. О.

Пружно-еластичні властивості судин і ураження органів-мішеней у хворих на артеріальну гіпертензію в залежності від наявності вроджених аномалій розвитку сполучної тканини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Віра Орестівна Дєдова ; Дніпропетр. держ. мед. акад., Ін-т гастроентерології НАМН України. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с.

 

Дюдіна І. О.

Клініко-інструментальна характеристика та прогноз хронічної серцевої недостатності з систолічною дисфункцією лівого шлуночка та зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка: порівняльне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Ілона Олександрівна Дюдіна ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – К., 2013. – 19 с.

 

Королюк О. Я.

Особливості перебігу та лікування ішемічної хвороби серця у пацієнтів з порушенням гомеостазу глюкози та дисліпідеміями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Ольга Ярославівна Королюк ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 20 с.

 

Кричинська І. В.

Клініко-гемодинамічна ефективність тривалої низькодозової терапії інгібітором фосфодиестерази-5 та її вплив на функцію ендотелію і показники NO-системи еритроцитів хворих з легеневою артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Ірина Вікторівна Кричинська ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – К., 2013. – 17 с.

 

Милославська Ю. О.

Ремоделювання міокарду, артеріальних судин і ендотеліальна дисфункція у хворих гіпертонічною хворобою високого кардіоваскулярного ризику, асоційованого з надлишковою масою тіла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Юлія Олександрівна Милославська ; Дніпропетр. держ. мед. акад., Ін-т гастроентерології НАМН України. – Дніпропетровськ, 2013. – 17 с.

 

Онищук Ю. І.

Надмірні дози алкоголю як фактор ризику розвитку гострого коронарного синдрому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Юлія Іванівна Онищук ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 22 с.

 

Полякова Г. В.

Структурно-функціональні властивості артеріальних судин у хворих на артеріальну гіпертензію, асоційовану з оклюзійно-стенотичним ураженням брахіоцефальних артерій в динаміці лікування сартанами та статинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Ганна Володимирівна Полякова ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 22 с.

 

Сопільняк Т. С.

Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих, які тривало перебували під впливом електромагнітних полів високої напруженості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Тарас Сергійович Сопільняк ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 20 с.

 

Стіліді М. І.

Структурно-функціональні характеристики серця і гормональна активність жирової тканини у хворих з метаболічним синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Михайло Іванович Стіліді ; Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І. Георгієвського. – Сімферополь, 2012. – 20 с.

 

Фомич Г. М.

Значення ортостатистичних реакцій частоти шлуночкових скорочень при медикаментозному контролі постійної фібриляції пересердь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Ганна Миколаївна Фомич ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – К., 2013. – 18 с.

 

Чернюк С. В.

Характеристика імунного статусу, оксидативного стресу та функціонального стану серця у хворих з міокардитом та дилатаційною кардіоміопатією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Сергій Володимирович Чернюк ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – К., 2013. – 18 с.

 

14.01.12 РЕВМАТОЛОГІЯ

 

Куриленко І. В.

Анемічний синдром у хворих на системний червоний вовчак :  автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.12 “Ревматологія” / Ірина Володимирівна Куриленко ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – К., 2013. – 19 с.

 

14.01.14 ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

 

Черевко І. Г.

Вплив маси тіла при народженні на формування метаболічного синдрому у хлопців-підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Ендокринологія” / І. Г. Черевко ; Ін-т проблем ендокрин. патології ім. В. Я.Данилевського НАМН України. – Х., 2013. – 22 с.

 

14.01.15 НЕРВОВІ ХВОРОБИ

 

Мажарова А. В.

Рефлексотерапия в комплексном лечении хронического пародонтита : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Стоматология”, 14.01.11 “Нервные болезни” / Александра Викторовна Мажарова ; Ин-т повыш. квалиф. Федерального медико-биолог. агентства России. – М., 2013. – 20 с.

 

14.01.18 ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

 

Безугла О. А.

Особливості структурних і функціональних порушень сітківки та зорового нерва залежно від стану гемодинаміки ока при первинній відкритокутовій глаукомі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Олена Анатоліївна Безугла ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України. – Одеса, 2013. – 19 с.

 

Завгородня Т.С.

Оптимізація методів ранньої діагностики та лікування кератоконусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18  “Офтальмологія” / Тетяна Сергіївна Завгородня ; Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України. – Одеса, 2012. – 20 с.

 

Зборовська О. В.

Експериментально-клінічне обгрунтування та ефективність антимікробної фотодинамічної терапії у хворих тяжкими кератитами та ендофтальмітами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Олександра Володимирівна Зборовська ; Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України. – Одеса, 2012. – 30 с.

 

Зубкова Д. О.

Оптимізація диференціальної діагностики у хворих на гостре запалення очної ямки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Дар’я Олександрівна Зубкова ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України. – Одеса, 2013. – 19 с.

 

Савко В. В.

Оптимізація профілактики прогресування катаракти у хворих на хронічний передній увеїт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Валентин Валентинович Савко ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В.П. Філатова НАМН України. – Одеса, 2013. – 18 с.

 

14.01.19 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

 

Козак-Волошаненко Ю. М.

Клініко-гемодинамічні і біохімічні критерії діагностики та профілактики слухових порушень при дії виробничого шуму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / Юлія Миколаївна Козак-Волошаненко ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України. – К., 2013. – 20 с.

 

Маркітан Т. В.

Особливості діагностики та лікування тонзилогенних флегмонозних захворювань глотки та шиї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / Тетяна Віталіївна Маркітан ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка НАМН України. – К., 2013. – 20 с.

 

14.01.21 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

 

Вишняков А. Є.

Асептичний некроз головки стегнової кістки у дорослих (діагностика та прогнозування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Андрій Євгенович Вишняков ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України. – Х., 2013. – 22 с.

 

Герцен І. Г.

Порівняльна характеристика пластики порожнинних дефектів кісток композитними матеріалами на основі гідроксиапатиту (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Іван Генріхович Герцен ; Ін-т травм. та ортопед. НАМНУ. – К., 2013. – 20 с.

 

Дутка І. Ю.

Діагностика, хірургічне лікування та післяопераційна реабілітація пацієнтів з ізольованими та поліструктурними пошкодженнями сухожилків згиначів пальців кисті в “критичній зоні” : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Ігор Юрійович Дутка ; Ін-т травм. та ортопед. НАМНУ. – К., 2013. – 20 с.

 

Майко В. М.

Комплексне етапне лікування та медико-соціальна реабілітація хворих на остеоартроз кульшового суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Вячеслав Михайлович Майко ; Ін-т травм. та ортопед. НАМНУ. – К., 2012. – 38 с.

 

Мателенок Є. М.

Функціональне лікування складних ушкоджень ліктьового суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Євген Михайлович Мателенок ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Х., 2013. – 40 с.

 

Павличко Ю. Ю.

Лікування багатофрагментальних переломів проксимального відділу плечової кістки на рівні хірургічної шийки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Юрій Юрійович Павличко ; Ін-т травм. та ортопед. НАМНУ. – К., 2013. – 16 с.

 

Хащук А. В.

Комплексне лікування трофічних порушень у хворих з наслідками ускладненої травми хребта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Андрій Володимирович Хащук ; Ін-т травм. та ортопед. НАМНУ. – К., 2013. – 22 с.

 

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

 

Амосова В. С.

Комплексна терапія мікроциркуляторних порушень в яснах при хронічному катаральному гінгівіті у робітників експедиційно-вахтової праці в екстремальних умовах півночі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / В. С. Амосова ; МОЗ України, Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2013. – 19 с.

 

Воляк Л. М.

Особливості профілактики та лікування системної гіпоплазії емалі постійних зубів у дітей з ендемічним зобом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Любов Миколаївна Воляк ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2013. – 20 с.

 

Жижикін О. І.

Обґрунтування і розробка ранньої діагностики та профілактики токсико-алергічних реакцій в порожнині рота хворих при ортопедичному лікуванні із застосуванням акрилових пластмас : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Олег Ігорович Жижикін ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2013. – 20 с.

 

Кобрин О. П.

Особливості клінічного перебігу та лікування генералізованого пародонтиту у хворих із хронічною хламідійною інфекцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Оксана Петрівна Кобрин ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2013. – 20 с.

 

Мажарова А. В.

Рефлексотерапия в комплексном лечении хронического пародонтита : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.14 “Стоматология“, 14.01.11 “Нервные болезни” / Александра Викторовна Мажарова ; Ин-т повыш. квалиф. Федерального медико-биолог. агентства России. – М., 2013. – 20 с.

 

Мартінек Г. Б.

Клінічно-біометричні та функціональні зміни у зубощелепній системі підлітків із малими дефектами зубних рядів і методи їх попередження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Георгій Борисович Мартінек ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 16 с.

 

Машкаринець О. О.

Клініка та лікування хронічного катарального гінгівіту у дівчат пубертатного періоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Олена Орестівна Машкаринець ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 16 с.

 

Побережна Г. М.

Обгрунтування комплексної профілактики та лікування пацієнтів із стоматологічними захворюваннями, поєднаними зі синдромом мальабсорбції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Галина Михайлівна Побережна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 18 с.

 

Пудяк В. Є.

Клініко-лабораторне обґрунтування профілактики та комплексного лікування захворювань тканин пародонта у працівників виробництва побутової хімії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Володимир Євгенович Пудяк ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 16 с.

 

Рожко-Гунчак О. М.

Клініко-експериментальне обгрунтування комплексних методів лікування зубощелепних аномалій у дітей, які проживають в несприятливих екологічних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Олена Миколаївна Рожко-Гунчак ; Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2013. – 19 с.

 

Себов В. І.

Прогнозування і профілактика травматичного остеомієліту у хворих з переломами нижньої щелепи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / В. І. Себов ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2013. – 20 с.

 

Слаба О. М.

Клініко-метаболічне обгрунтування лікування та профілактики генералізованого пародонтиту у жінок із залізодефіцитною анемією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Оксана Михайлівна Слаба ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 18 с.

 

Сурміна М. Р.

Обґрунтування застосування прокладок на основі гідроокису кальцію при лікуванні гострого глибокого карієсу зубів постійного прикусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Марина Русланівна Сурміна ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2013. – 20 с.

 

Ткаченко І. М.

Концептуальні основи профілактики та лікування підвищеної стертості тканин зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Ірина Михайлівна Ткаченко ; Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2013. – 38 с.

 

Хохлова Е. А.

Нарушение адаптивного иммунитета при хронических воспалительных заболеваниях пародонта : современные подходы к оценке и последующей коррекции : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Стоматология” / Елена Андреевна Хохлова ; Мед. стомат. ин-т. – М, 2012. – 25 с

 

Чулак О. Л.

Особливості гігієнічного догляду за порожниною рота після проведення реставрації фронтальної групи зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Ольга Леонідівна Чулак ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2013. – 20 с.

 

Якубова І. І.

Вплив аліментарного чинника в антенатальний і постнатальний періоди на виникнення карієсу тимчасових зубів у дітей та його профілактика (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Інесса Ігорівна Якубова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л.Шупика. – К., 2013. – 32 с.

 

14.01.23 ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ТА ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

 

Логаніхіна К. Ю.

Мультидетекторна комп’ютерна томографія та ультразвукове дослідження у діагностиці та діагностичному супроводі лікування раку гортані : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика та променева терапія” / Катерина Юріївна Логаніхіна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л.Шупика. – К., 2013. – 22 с.

 

Мужичук О. В.

Прогнозування ризику виникнення та діагностика раку щитоподібної залози у хворих з її вузловою доброякісною патологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика та променева терапія” / Олексій Володимирович Мужичук ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 40 с.

 

Пацкань І. І.

Променева діагностика бульозної емфіземи легенів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика, променева терапія” / Ігор Іванович Пацкань ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2013. – 20 с.

 

Чирков Ю. Е.

Черезшкірна пункційна біопсія нирки під ультразвуковим контролем при гломерулопатіях у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика, променева терапія” / Юрій Едуардович Чирков ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2013. – 20 с.

 

14.01.26 ФТИЗІАТРІЯ

 

Полякова С. О.

Ефективність лімфотропної терапії в комплексному лікуванні хворих на деструктивний туберкульоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 “Фтизіатрія” / Світлана Олександрівна Полякова ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф.Г. Яновського НАМН України. – К., 2013. – 19 с.

 

Роєнко Г. М.

Особливості перебігу рецидивів туберкульозу у ВІЛ-інфікованих хворих і профілактика їх виникнення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 “Фтизіатрія” / Галина Миколаївна Роєнко ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – К., 2013. – 18 с.

 

14.01.27 ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

 

Базика К. Д.

Клініко-функціональні особливості хронічного обструктивного захворювання легень у учасників ліквідації аварії на ЧАЕС у віддаленому післяаварійному періоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.27 “Пульмонологія” / Костянтин Дмитрович. Базика ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф.Г. Яновського НАМН України, НАМН України. – К., 2013. – 23 с.

 

Распутіна Л. В.

Хронічне обструктивне захворювання легень у хворих із супутньою артеріальною гіпертензією: особливості клінічного перебігу та тактика лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук. : [спец.] 14.01.27 “Пульмонологія” / Леся Вікторівна Распутіна ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – К., 2013. – 35 с.

14.01.30 АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ

 

Сидоренко А. В.

Інтегральний метод оцінки функціонального стану організму і конторолю ефективності інтенсивної терапії вагітних з прееклампсією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / Андрій Валентинович Сидоренко ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2013. – 19 с.

 

Строгуш О. М.

Оптимізація мультимодального знеболювання після ортопедо-травматологічних оперативних втручань на нижніх кінцівках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / Олег Михайлович Строгуш ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л.Шупика. – К., 2013. – 23 с.

 

14.01.33 МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ФІЗІОТЕРАПІЯ ТА КУРОРТОЛОГІЯ

 

Бобрик Ю. В.

Комплексна реабілітація хворих на остеохондроз хребта із неврологічними проявами з використанням нових диференційних підходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія” / Юрій Валерійович Бобрик ; НДІ фізич. методів лікув. і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Ялта, 2013. – 40 с.

 

14.01.36 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

 

Футько Х. В.

Діагностичний алгоритм та прогнозування розвитку гепаторенального синдрому у хворих на цироз печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 “Гастроентерологія” / Христина Володимирівна Футько ; Дніпропетр. держ. мед. акад., Ін-т гастроентерології НАМН України. – Дніпропетровськ, 2013. – 18 с.

 

14.02.01 ГІГІЄНА

 

Свєтлова О. Д.

Фізіолого-гігієнічна оцінка організації фізичного виховання дітей із порушенням в стані здоров’я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Олена Дмитрівна Свєтлова ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва. – К., 2013. – 20 с.

 

Ященко О. В.

Гігієнічна оцінка харчової та біологічної цінності грибів, культивованих на поживних середовищах з додаванням наноцитратів біметалів  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Оксана Владиславівна Ященко ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва. – К., 2013. – 21 с.

 

14.02.03 СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОХОРОНА ЗДОРОВЯ

 

Шуляк В. І.

Медико-соціальне обґрунтування моделі стандартизації медичних технологій на принципах доказової медицини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / Валерій Іванович Шуляк ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. – К., 2013. – 24 с.

 

Дячук Д. Д.

Медико-соціальне обґрунтування удосконалення системи управління закладом охорони здоров’я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук. : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / Дмитро Дмитрович Дячук ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л.Шупика. – К., 2013. – 40 с.

 

14.03.01 НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ

 

Кузьменко Ю. Ю.

Морфогенез нирки при дії ендогенних та екзогенних чинників в експерименті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Юрій Юрійович Кузьменко ; Луган. держ. мед. ун-т. – Луганськ, 2013. – 40 с.

 

Матвєйшина Т. М.

Особливості будови глотки щурів в постнатальному періоді в нормі та після внутрішньоутробної антигенної дії (анатомо-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Тетяна Миколаївна Матвєйшина ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 22 с.

 

Островська Л. О.

Особливості морфофункціональної перебудови тканин і судин органів травного тракту щурів при експериментальній оклюзії нижнього відділу черевної аорти та його реканалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Лілія Олегівна Островська ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України. – Тернопіль, 2013. – 20 с.

 

Таврог М. Л.

Морфофункціональні особливості червоподібного відростка людини в пізньому пренатальному і ранньому постнатальному періодах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Маріанна Львівна Таврог ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 20 с.

 

14.03.03 НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ

 

Тетюра С. М.

Оцінка функціонального стану серцево-судинної і дихальної систем у осіб похилого віку при екстремальному кріотермічному впливі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / Сергій Михайлович Тетюра ; Дон. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2013. – 21 с.

 

Фурдичко Л. О.

Пострадіаційні зміни регуляторних систем та функціонально-метаболічного стану деяких органів травної системи за умов попереднього застосування β-андреноблокатора пропранололу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / Любомир Орестович Фурдичко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 20 с.

 

Юрчишин О. М.

Адаптація дітей молодшого шкільного віку до навчальних навантажень в йододефіцитному регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / Оксана Михайлівна Юрчишин ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 20 с.

 

14.03.04 ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

 

Усинський Р. С.

Статеві особливості холінергічної регуляції серця щурів в умовах адреналінового його пошкодження на тлі блокади АТФ-чутливих калієвих та кальцієвих каналів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Руслан Станіславович Усинський ; Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України. – Чернівці, 2013. – 20 с.

 

14.03.05 ФАРМАКОЛОГІЯ

 

Маркін Р. С.

Експериментальне обгрунтування застосування нового похідного (2-оксоіндолініліден-3)-2-оксіоцтвої кислоти при захворюваннях передміхурової залози :  автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Руслан Станіславович Маркін ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 20 с.

 

Мохамад Асааф.

Експериментальне вивчення протизапальних властивостей густих екстрактів лопуха великого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Ассаф Мохамад ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 20 с.

 

Разкевич О. С.

Експериментальне вивчення протизапальних і репаративних властивостей мазевої форми препарату Мареполіміел : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Олеся Степанівна Разкевич ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 19 с.

 

Пішель В. Я.

Андрогензалежні механізми розвитку та експериментальна терапія опіоїдної наркоманії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук. : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Володимир Ярославович Пішель ; Ін-т фармакол. та токсикол. НАМН України. – К., 2013. – 39 с.

 

14.03.08 ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ

 

Гунько Б. А.

Гіперчутливість до умовно-патогенних грибів як критерій стану клітинної ланки імунітету у хворих на ВІЛ-інфекцію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 “Імунологія та алергологія” / Борис Анатолійович Гунько ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2013. – 18 с.

 

14.03.11 МЕДИЧНА ТА БІОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА І КІБЕРНЕТИКА

 

Харик Н. В.

Наукове обґрунтування застосування інформаційних технологій при забезпеченні наступності медичної допомоги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.]  14.03.11 “Медична та біологічна інформатика і кібернетика” / Наталія Вікторівна Харик ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л.Шупика. – К., 2013. – 19 с.

 

15.00.01 ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СПРАВИ

 

Макух Х. І.

Клініко-фармацевтичне обґрунтування моделі раціональної фітотерапії в охороні здоров’я України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Христина Ігорівна Макух ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 24 с.

 

Нікітіна М. В.

Розробка складу та технології крему-гелю для лікування акне : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Марина Віталіївна Нікітіна ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 24 с.

 

Толочко К. В.

Створення комбінованих супозиторіїв для лікування простатитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Катерина Валентинівна Толочко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 24 с.

 

15.00.02 ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ ТА ФАРМАКОГНОЗІЯ

 

Бондарчук О. П.

Синтез та біологічна активність нових глікозидних похідних хінонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02  “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Оксана Петрівна Бондарчук ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 24 с.

 

Вельчинська О. В.

Синтез та дослідження біологічно активних речовин з протипухлинною активністю в ряду гетероциклічних сполук та їх аддуктів з бактерійними лектинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Олена Василівна Вельчинська ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 41 с.

 

Маційчук О. П.

Порівняльне фармакогностичне дослідження подорожника ланцетолистого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Олександра Петрівна Маційчук ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 21 с.

 

Шлюсар О. І.

Реакції пероксомоносульфатної кислоти з похідними фентіазину та їх застосування у фармацевтичному аналізі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук. : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Оксана Іванівна Шлюсар ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 24 с.

 

19.00.04 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Омелянович В. Ю.

Порушення психологічної адаптації до служби в органах внутрішніх справ (гендерні особливості, механізми формування, система психокорекції та психопрофілактики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / Віталій Юрійович Омелянович ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2013. – 33 с.